Odluka o radnom vremenu trgovina

NN 35/2020 (23.3.2020.), Odluka o radnom vremenu trgovina

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

742

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O RADNOM VREMENU TRGOVINA

I.

Radi zaštite djelatnika u trgovinama kojima je, sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine« br. 32/20), dopušten rad, kao i zbog mogućnosti preraspodjele djelatnika i učinkovitog upravljanja ljudskim resursima, određuje se radno vrijeme u tim trgovinama od 8,00 do 17,00 sati.

II.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-11
Zagreb, 21. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.