Odluka o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno radi opskrbe otoka

NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno radi opskrbe otoka

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

770

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU IZVANREDNE BRZOBRODSKE LINIJE OLIB – SILBA – PREMUDA – ZADAR I OBRATNO RADI OPSKRBE OTOKA

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije COVID-19, uvodi izvanredna brzobrodska linija Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno kako bi se osigurala opskrba otoka i prijevoz prema otocima kategorija iz točke IV. Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« br. 34/20).

II.

Izvanredna brodska linija Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno uključivat će i ticanje otoka Ist zbog opskrbe otoka, a linija će se održavati 4 puta tjedno dok su na snazi mjere ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.

III.

Županijski stožer civilne zaštite dužan je osigurati provedbu i nadzor nad provođenjem ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-17

Zagreb, 24. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.