Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

Hrvatska gospodarska komora

777

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 21. stavka 1. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na izvanrednoj sjednici 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. ožujka 2020. godine, privremeno ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti iz Priloga I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se do roka njenog važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka odnosi se i na članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ako obavljaju djelatnost iz Priloga I. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavom u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2020. godine i vrijedi do 31. svibnja 2020. godine.

Klasa: 023-02/20-01/3

Urbroj: 311-02-00-00-20-2

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.

PRILOG I.

G4725Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
G4741Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.
G4742Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
G4743Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
G4751Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
G4753Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.
G4754Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
G4759Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.
G4761Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
G4762Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
G4763Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
G4764Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
G4765Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
G4771Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
G4772Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
G4777Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
G4778Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
G4779Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
G4799Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
I5610Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
I5629Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
I5630Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
J5914Djelatnosti prikazivanja filmova
N8230Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
P8551Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
P8552Obrazovanje i poučavanje u području kulture
P8553Djelatnosti vozačkih škola
P8559Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
Q8610Djelatnosti bolnica
R9001Izvođačka umjetnost
R9002Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
R9003Umjetničko stvaralaštvo
R9004Rad umjetničkih objekata
R9102Djelatnosti muzeja
R9311Rad sportskih objekata
R9312Djelatnosti sportskih klubova
R9313Fitnes centri
R9319Ostale sportske djelatnosti
R9321Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
R9329Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
S9602Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
S9604Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
S9609Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.