Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Hrvatska obrtnička komora

778

Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« 106/2014, 84/2016, 21/2018) Skupština Hrvatske obrtničke komore na 6. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

U Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 141/2015 i 124/2019) iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

Iznimno od članka 8. ove Odluke za II. tromjesečje 2020. godine (razdoblje travanj – lipanj 2020.) otpisuje se zaduženje obveznog komorskog doprinosa za sve članove Hrvatske obrtničke komore.

Članak 2.

Obvezni komorski doprinos iz članka 1. ove Odluke otpisuje se u svrhu otklanjanja negativnih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa koje narušavaju gospodarsku aktivnost i/ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu poslovanju obrtnika.

Članak 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore u slučaju trajanja pandemije koronavirusa dulje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti odluku o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Broj: 1-104-1829/2-11-2020

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.