Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice, izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 37/2020 (27.3.2020.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice, izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

785

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 19. ožujka 2020. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE, IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora dr. sc. MIRO KOVAČ.

II.

Za predsjednicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora bira se MARIJANA BALIĆ.

III.

Za člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora bira se ARSEN BAUK.

IV.

Dana 18. lipnja 2019. dužnost člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. BRANIMIR BUNJAC, zbog prestanka zastupničkog mandata.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/20-03/11

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.