Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

NN 37/2020 (27.3.2020.), Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

Ministarstvo kulture

804

Na temelju članka 114. c stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18 i 32/20), ministrica kulture uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

ODLUKU

O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

I.

Utvrđuje se obustava plaćanje spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente prema člancima 114. i 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Klasa: 612-08/20-01/0668

Urbroj: 532-06-01/1-20-03

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.