Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

NN 38/2020 (30.3.2020.), Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

818

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZNIMNOM DOPUŠTENJU RADA UZ PRIDRŽAVANJE POSEBNIH UVJETA ZA ODREĐENE VRSTE TRŽNICA I OBJEKATA NA TRŽNICAMA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije COVID-19, iznimno od Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (»Narodne novine« br. 35/20), zbog osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i nužne opskrbe potrošača, dopušta, uz pridržavanje strogih mjera socijalnog distanciranja, rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) u kojima se prodaje:

– hrana;

– higijenski artikli;

– lijekovi;

– veterinarsko-medicinski proizvodi;

– poljoprivredni lijekovi i

– hrana za životinje.

II.

Ova Odluka odnosi se i na rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju proizvodi iz točke I. ove Odluke u prodavaonicama i kioscima.

III.

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz točke I. i II. ove Odluke kojima se ovom Odlukom dopušten rad dužne su, osim općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

– osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i kioscima, odnosno ulaza u zatvorene tržnice, kao ni u samim prostorima zatvorenih tržnica, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u zatvorene tržnice i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima;

– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;

– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;

– redovito provjetravati prostore;

– u zatvorenim tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti;

– na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

IV.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28. ožujka 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-21

Zagreb, 27. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.