Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 39/2020 (1.4.2020.), Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

826

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15 i 98/19) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donijela je

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

I.

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. iznosi 6.457 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1./12. od 19. veljače 2020., iznose:

– za dijete do 6 godina 17 % prosječne plaće 1.098 kn

– za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne plaće 1.291 kn

– za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne plaće 1.420 kn.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (»Narodne novine«, br. 32/19)

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-07/20-02/19

Urbroj: 519-04-2-2/1-20-2

Zagreb, 5. ožujka 2020.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.