Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

NN 39/2020 (1.4.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

833

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 1. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 35/2020) točka III. mijenja se i glasi:

»Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

– socijalnog distanciranja

– nezadržavanja na javnim prostorima

– posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnica:

– za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,

– za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i

– za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.

Propusnice se mogu izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se izdaju.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ove točke, koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti izdati e-propusnicu, dužne su zaprimljeni zahtjev za izdavanje e-propusnice dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (elektroničkom poštom ili drugim dostupnim kanalima). Ako je zahtjev opravdan, Ravnateljstvo civilne zaštite će izdati e-propusnicu.«

II.

Pravne i fizičke osobe koje su izdale propusnice do dana stupanja na snagu ove Odluke, dužne su, najkasnije do 5. travnja 2020. godine, sve izdane propusnice zamijeniti e-propusnicama.

III.

Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je od 6. travnja 2020. godine samo s e-propusnicama izdanim sukladno ovoj Odluci.

IV.

Održavanje sustava e-Propusnice na infrastrukturi Centra dijeljenih usluga provodit će Ministarstvo uprave koje je sustav e-Propusnice i izradilo.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-23

Zagreb, 1. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.