Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 40/2002 (2.4.2020.), Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

850

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene ortopedskih i drugih pomagala utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 51/19., 69/19., 75/19. – ispravak, 97/19. i 122/19. – u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s Osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10. – u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno Zakonu.

(3) Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 97/19.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. travnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/72

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 27. ožujka 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaStopa PDV-aJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala na Dodatnoj listi pomagalaRazlika u jediničnoj cijeni u kn bez PDV-aRazlika u jediničnoj cijeni u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021222324
DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV
Pelene-gaćice
093021110001Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L1141aNEkomdo 180 #3 mj.3 mj.3 mj.5%2,883,025,505,782,622,76ISSP,LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa
093021110002Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTENA Pants Plus S, TENA Pants Plus M, TENA Pants Plus L1141aNEkomdo 180 #3 mj.3 mj.3 mj.5%3,523,706,506,832,983,13ISSP, LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa
11 OBLOGE ZA RANE (napomena $)
Alginati s dodatkom
021803110450Alginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75cm2 326Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75 cm², Brightwake LimitedAlgivon plus 5x5cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.5%0,370,391,201,260,830,87IIbSSP,LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.
021803110750Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2 326Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm², Brightwake LimitedAlgivon plus 10x10cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.5%0,370,390,760,800,390,41IIbSSP,LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.
021803110850Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete327Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake LimitedAlgivon plus ribbon 2,5 cmx20cm1141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.5%44,9047,1579,9083,9035,0036,75IIbSSP, LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.
Ostala pomagala za cijeljenje rana
023003116050Medicinski med328Brightwake LimitedLola RibarMedicinski med, Brightwake LimitedActivon tube 25g1141aNEgramdo 150g1 mj.1 mj.1 mj.5%1,461,533,333,501,871,97IIbSSP,LJ100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.
04490011000110%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom13 mj.3 mj.3 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.
04490011000210%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom12 mj.2 mj.2 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.
04490011000310%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom11 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.
04490011000410%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom21 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.
04490011000510%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom31 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.
04490011000610%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom41 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.
04490011000710%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm2 333Hälsa PharmaMedilab One10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm², Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom51 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.


LEGENDA
IIndividualno
SSerijski
1Prijedlog nije potreban
1aOdobrenje nije potrebno
2Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije
3Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
4Ugovorni isporučitelj
5Liječničko povjerenstvo Zavoda
6Specijalist kirurg
7Specijalist dječje kirurgije
8Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije
9Liječničko povjerenstvo Direkcije
10Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda
11Specijalist interne medicine
12Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog
13Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
14Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)
15Specijalist pedijatar
16Specijalist pedijatar, pulmolog
17Specijalist urolog
18Specijalist interne medicine, pulmolog
19Specijalist otorinolaringolog
20Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja
21Specijalist interne medicine, nefrolog
22Specijalist pedijatar, nefrolog
23Specijalist oftalmolog
24Specijalist dermatovenerolog
25Specijalist ginekolog
26Liječnik specijalist
27Specijalist interne medicine, gastroenterolog
28Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta
29Specijalist neurolog
30Specijalist neurokirurg
31Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
32Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije
SPSpecijalizirana prodavaonica
SPPDSpecijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom
LJLjekarne
$Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine > 400 cm2. Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine > 400 cm2, jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.
DA+Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.
ΩSamo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.
#Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.
βJednokratno
γDjeca od navršene 4. godine života
δDjeca do navršene 8. godine života
  
INDIKACIJA ZA PRIMJENU
326

Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

327

Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II. – IV. stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

328

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II. – IV. stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz med se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.

333

Kod rana slabije i srednje eksudacije: II. – IV. stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem.

Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40%.

Izabrani doktor obvezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja.

Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja.

Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.

334Osigurana osoba starija od 3 godine, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za urgentnu i miješanu urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega urina (600 – 800 ml) na »Upijajuće gaćice, niskoupijajuće« ili »Upijajuće gaćice, visokoupijajuće« do najviše 180 komada pojedinačno ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih upijajućih gaćica. Količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj »Upijajućih gaćica, niskoupijajućih« = (180 x X%), broj »Upijajućih gaćica, visokoupijajućih« = (180 x Y%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je do 180 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.