Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

856

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18), uz prethodno mišljenje Povjerenstva za fiskalnu politiku navedeno u 5. stajalištu Povjerenstva za fiskalnu politiku o gospodarskim i fiskalnim posljedicama epidemije bolesti COVID-19, te primjeni fiskalnih pravila tijekom kriznog razdoblja, klase: 021-19/20-10-01, broja: 6524-3-20, od 30. ožujka 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O PRIVREMENOM ODGAĐANJU PRIMJENE FISKALNIH PRAVILA

I.

Zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2) na teritoriju Republike Hrvatske, ovom se Odlukom privremeno odgađa primjena fiskalnih pravila iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/123

Urbroj: 50301-25/14-20-1

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.