Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

875

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19 i 37/20), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2020. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19 i 37/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:

RBCFRReg. oznaka plovilaKvota (kg)
1.HRV000000380MAJKA MARIJA1429,6
2.HRV00000048420-CT2837,6
3.HRV000000905155-CT2037,6
4.HRV000001028156-CT1729,6
5.HRV00000118212-KŽ1993,6
6.HRV000001347KRALJICA MIRA1197,6
7.HRV000001354563-VD5838,6
8.HRV00000148156-TG4267,6
9.HRV000016903251480-SO1366,6
10.HRV000002120212-TI966,6
11.HRV000002127215-KŽ3516,2
12.HRV00000247112-CT1289,6
13.HRV00001519021-KŽ4525,6
14.HRV0000158371586-BG1151,6
15.HRV000001790341-CT1890,6
16.HRV0000160031103-ŠB1117,6
17.HRV000016154999-VD1079,6
18.HRV000016207182-KŽ4659,6
19.HRV000016231576-DB5145,6
20.HRV000017069198-SR1939,6


III.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg, ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000016903251480-SO
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV00001587945-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV0000010028-TP
18.HRV000016207182-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠBIV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/20-01/63

Urbroj: 525-13/0737-20-1

Zagreb, 30. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.