Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 41/2020 (3.4.2020.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

876

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »KOMIŠKI ROGAČ« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 26. kolovoza 2019. godine zaprimilo Zahtjev za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge »Komiški rogač«, Ribarska 10, 21 485 Komiža.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Komiški rogač«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/19-01/08

Urbroj: 525-14/0880-20-4

Zagreb, 1. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.