Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu

NN 45/2020 (10.4.2020.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske

911

Na temelju članka 4.a stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20 i 42/20), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 117/19) radi saniranja posljedica epidemije koronavirusa COVID-19.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se kod proračunskih korisnika prema sljedećem rasporedu:Tekući plan 2020.SmanjenjePovećanjeNovi plan 2020.
SVEUKUPNO177.409.919.815-2.101.570.6602.101.570.660177.409.919.815
- 010HRVATSKI SABOR149.553.099-11.000.000
138.553.099
- 01005Hrvatski sabor149.553.099-11.000.000
138.553.099
- 21POLITIČKI SUSTAV149.553.099-11.000.000
138.553.099
- 2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI149.553.099-11.000.000
138.553.099
- A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE143.748.879-8.100.000
135.648.879
- 11Opći prihodi i primici143.583.979-8.100.000
135.483.979
311Plaće (Bruto)92.249.905-2.210.000
90.039.905
313Doprinosi na plaće15.320.574-500.000
14.820.574
321Naknade troškova zaposlenima8.340.000-1.320.000
7.020.000
322Rashodi za materijal i energiju3.535.000-210.000
3.325.000
323Rashodi za usluge12.990.000-2.250.000
10.740.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa650.000-80.000
570.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.730.000-730.000
7.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna200.000-100.000
100.000
422Postrojenja i oprema1.210.000-700.000
510.000
- A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA500.000-450.000
50.000
- 11Opći prihodi i primici500.000-450.000
50.000
381Tekuće donacije500.000-450.000
50.000
- A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH500.000-350.000
150.000
- 11Opći prihodi i primici500.000-350.000
150.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000-200.000

381Tekuće donacije300.000-150.000
150.000
- A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA100.000-100.000

- 11Opći prihodi i primici100.000-100.000

381Tekuće donacije100.000-100.000

- A501041PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE2.850.200-2.000.000
850.200
- 11Opći prihodi i primici2.850.200-2.000.000
850.200
321Naknade troškova zaposlenima200.000-130.000
70.000
322Rashodi za materijal i energiju20.000-16.000
4.000
323Rashodi za usluge1.490.000-921.000
569.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa200.000-185.000
15.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja810.000-627.000
183.000
343Ostali financijski rashodi5.200-4.000
1.200
422Postrojenja i oprema95.000-89.000
6.000
426Nematerijalna proizvedena imovina30.000-28.000
2.000
- 011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU1.495.100-1.074.555
420.545
- 01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku1.495.100-1.074.555
420.545
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV1.495.100-1.074.555
420.545
- 2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE1.495.100-1.074.555
420.545
- A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.405.100-1.024.555
380.545
- 11Opći prihodi i primici1.405.100-1.024.555
380.545
311Plaće (Bruto)836.000-679.000
157.000
313Doprinosi na plaće138.460-112.555
25.905
321Naknade troškova zaposlenima37.000-22.000
15.000
322Rashodi za materijal i energiju28.000-16.000
12.000
323Rashodi za usluge138.000-79.000
59.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.000-3.000
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja153.000-108.000
45.000
422Postrojenja i oprema29.000-5.000
24.000
- K926002INFORMATIZACIJA90.000-50.000
40.000
- 11Opći prihodi i primici90.000-50.000
40.000
422Postrojenja i oprema35.000-15.000
20.000
426Nematerijalna proizvedena imovina40.000-35.000
5.000
- 012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE192.878.964-305.000
192.573.964
- 01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske192.878.964-305.000
192.573.964
- 21POLITIČKI SUSTAV192.878.964-305.000
192.573.964
- 2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA192.878.964-305.000
192.573.964
- A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE9.358.844-305.000
9.053.844
- 11Opći prihodi i primici9.345.344-305.000
9.040.344
311Plaće (Bruto)5.424.411-205.000
5.219.411
321Naknade troškova zaposlenima426.000-100.000
326.000
- 015URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE39.713.657-920.000
38.793.657
- 01505Ured Predsjednice Republike Hrvatske39.713.657-920.000
38.793.657
- 21POLITIČKI SUSTAV39.713.657-920.000
38.793.657
- 2104DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE39.713.657-920.000
38.793.657
- A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE31.360.557-600.000
30.760.557
- 11Opći prihodi i primici31.360.557-600.000
30.760.557
321Naknade troškova zaposlenima2.380.000-400.000
1.980.000
323Rashodi za usluge2.380.000-200.000
2.180.000
- A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE6.891.100-120.000
6.771.100
- 11Opći prihodi i primici6.491.100-120.000
6.371.100
322Rashodi za materijal i energiju2.895.000-50.000
2.845.000
323Rashodi za usluge3.540.000-70.000
3.470.000
- A504027INAUGURACIJA650.000-200.000
450.000
- 11Opći prihodi i primici650.000-200.000
450.000
323Rashodi za usluge515.000-200.000
315.000
- 017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE34.634.681-770.000
33.864.681
- 01705Ustavni sud Republike Hrvatske34.634.681-770.000
33.864.681
- 21POLITIČKI SUSTAV34.634.681-770.000
33.864.681
- 2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA34.634.681-770.000
33.864.681
- A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE33.133.059-161.000
32.972.059
- 11Opći prihodi i primici33.133.059-161.000
32.972.059
321Naknade troškova zaposlenima1.000.000-80.000
920.000
322Rashodi za materijal i energiju904.000-33.000
871.000
323Rashodi za usluge1.169.000-41.000
1.128.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja192.000-7.000
185.000
- A506037MEĐUNARODNA SURADNJA705.000-560.000
145.000
- 11Opći prihodi i primici705.000-560.000
145.000
321Naknade troškova zaposlenima300.000-240.000
60.000
323Rashodi za usluge70.000-50.000
20.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja335.000-270.000
65.000
- A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI79.622-49.000
30.622
- 11Opći prihodi i primici79.622-49.000
30.622
323Rashodi za usluge79.622-49.000
30.622
- 018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.352.071-1.396.500
14.955.571
- 01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja16.352.071-1.396.500
14.955.571
- 32GOSPODARSTVO16.352.071-1.396.500
14.955.571
- 3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA16.352.071-1.396.500
14.955.571
- A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE15.327.571-1.067.500
14.260.071
- 11Opći prihodi i primici15.141.784-1.067.500
14.074.284
311Plaće (Bruto)10.065.984-500.000
9.565.984
313Doprinosi na plaće1.660.800-82.500
1.578.300
321Naknade troškova zaposlenima540.000-250.000
290.000
322Rashodi za materijal i energiju227.000-73.000
154.000
323Rashodi za usluge2.099.000-90.000
2.009.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja196.000-20.000
176.000
343Ostali financijski rashodi17.000-11.000
6.000
422Postrojenja i oprema61.000-41.000
20.000
- A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA66.000-49.000
17.000
- 11Opći prihodi i primici66.000-49.000
17.000
323Rashodi za usluge10.000-10.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.000-8.000
17.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja31.000-31.000

- K507005INFORMATIZACIJA958.500-280.000
678.500
- 11Opći prihodi i primici958.500-280.000
678.500
323Rashodi za usluge583.500-60.000
523.500
422Postrojenja i oprema375.000-220.000
155.000
- 020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE599.822.942-20.000.000
579.822.942
- 02005Vlada Republike Hrvatske30.677.900-8.500.000
22.177.900
- 21POLITIČKI SUSTAV30.677.900-8.500.000
22.177.900
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE30.677.900-8.500.000
22.177.900
- A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE27.093.400-8.500.000
18.593.400
- 11Opći prihodi i primici27.093.400-8.500.000
18.593.400
311Plaće (Bruto)9.301.000-55.000
9.246.000
313Doprinosi na plaće1.535.000-15.000
1.520.000
321Naknade troškova zaposlenima499.000-60.000
439.000
322Rashodi za materijal i energiju1.500.000-190.000
1.310.000
323Rashodi za usluge7.907.000-3.250.000
4.657.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja611.200-130.000
481.200
421Građevinski objekti1.500.000-1.500.000

422Postrojenja i oprema3.970.000-3.300.000
670.000
- 02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.977.550-1.100.000
10.877.550
- 21POLITIČKI SUSTAV11.977.550-1.100.000
10.877.550
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE11.977.550-1.100.000
10.877.550
- A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.847.550-1.047.000
10.800.550
- 11Opći prihodi i primici11.847.550-1.047.000
10.800.550
311Plaće (Bruto)7.725.500-555.000
7.170.500
313Doprinosi na plaće1.275.000-90.000
1.185.000
321Naknade troškova zaposlenima597.500-130.000
467.500
322Rashodi za materijal i energiju143.500-20.000
123.500
323Rashodi za usluge1.760.500-222.500
1.538.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000-5.000
45.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja78.500-7.000
71.500
422Postrojenja i oprema61.000-17.500
43.500
- K696012INFORMATIZACIJA130.000-53.000
77.000
- 11Opći prihodi i primici130.000-53.000
77.000
422Postrojenja i oprema40.000-13.000
27.000
426Nematerijalna proizvedena imovina50.000-40.000
10.000
- 02010Ured za udruge319.717.011-964.000
318.753.011
- 21POLITIČKI SUSTAV319.717.011-964.000
318.753.011
- 2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA319.717.011-964.000
318.753.011
- A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.866.900-223.000
2.643.900
- 11Opći prihodi i primici2.866.900-223.000
2.643.900
311Plaće (Bruto)1.573.300-40.000
1.533.300
313Doprinosi na plaće260.000-4.000
256.000
321Naknade troškova zaposlenima277.000-110.000
167.000
322Rashodi za materijal i energiju94.000-15.000
79.000
323Rashodi za usluge467.500-36.000
431.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.100-8.000
27.100
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna10.000-10.000

- A509024PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA115.000-65.000
50.000
- 11Opći prihodi i primici115.000-65.000
50.000
323Rashodi za usluge90.000-50.000
40.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-15.000
5.000
- A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA91.000-45.000
46.000
- 11Opći prihodi i primici91.000-45.000
46.000
323Rashodi za usluge40.000-15.000
25.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-5.000
15.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja31.000-25.000
6.000
- A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE61.000-30.000
31.000
- 11Opći prihodi i primici61.000-30.000
31.000
323Rashodi za usluge50.000-25.000
25.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-5.000
5.000
- A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA59.620-20.000
39.620
- 11Opći prihodi i primici59.620-20.000
39.620
321Naknade troškova zaposlenima30.000-15.000
15.000
323Rashodi za usluge20.000-5.000
15.000
- A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA242.000-51.000
191.000
- 11Opći prihodi i primici242.000-51.000
191.000
323Rashodi za usluge97.000-51.000
46.000
- A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST238.000-134.000
104.000
- 11Opći prihodi i primici238.000-134.000
104.000
323Rashodi za usluge40.000-14.000
26.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja180.000-120.000
60.000
- A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5246.089.995-8.500
246.081.495
- 12Sredstva učešća za pomoći36.913.502-8.500
36.905.002
322Rashodi za materijal i energiju11.250-1.000
10.250
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.500-7.500

- K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE140.000-20.000
120.000
- 11Opći prihodi i primici140.000-20.000
120.000
412Nematerijalna imovina90.000-10.000
80.000
422Postrojenja i oprema50.000-10.000
40.000
- T509072PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM380.000-367.500
12.500
- 11Opći prihodi i primici380.000-367.500
12.500
321Naknade troškova zaposlenima368.000-358.000
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-9.000
1.000
343Ostali financijski rashodi2.000-500
1.500
- 02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava10.563.410-1.015.500
9.547.910
- 21POLITIČKI SUSTAV10.563.410-1.015.500
9.547.910
- 2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA10.563.410-1.015.500
9.547.910
- A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.961.310-202.500
5.758.810
- 11Opći prihodi i primici5.961.310-202.500
5.758.810
311Plaće (Bruto)3.920.000-170.000
3.750.000
313Doprinosi na plaće628.000-10.000
618.000
321Naknade troškova zaposlenima85.000-5.000
80.000
322Rashodi za materijal i energiju177.500-17.500
160.000
- A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA4.537.100-800.000
3.737.100
- 11Opći prihodi i primici4.537.100-800.000
3.737.100
321Naknade troškova zaposlenima225.000-50.000
175.000
323Rashodi za usluge700.200-50.000
650.200
343Ostali financijski rashodi3.601.700-700.000
2.901.700
- K860008INFORMATIZACIJA65.000-13.000
52.000
- 11Opći prihodi i primici65.000-13.000
52.000
412Nematerijalna imovina35.000-13.000
22.000
- 02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine46.158.770-199.000
45.959.770
- 21POLITIČKI SUSTAV46.158.770-199.000
45.959.770
- 2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA46.158.770-199.000
45.959.770
- A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA43.771.500-118.000
43.653.500
- 11Opći prihodi i primici43.771.500-118.000
43.653.500
323Rashodi za usluge325.000-88.000
237.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja51.500-30.000
21.500
- A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.434.270-66.000
1.368.270
- 11Opći prihodi i primici1.433.270-66.000
1.367.270
311Plaće (Bruto)1.047.000-38.000
1.009.000
312Ostali rashodi za zaposlene44.000-5.000
39.000
313Doprinosi na plaće173.000-6.000
167.000
321Naknade troškova zaposlenima70.000-15.000
55.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.000-2.000
9.000
- A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE280.000-15.000
265.000
- 11Opći prihodi i primici280.000-15.000
265.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa35.000-15.000
20.000
- 02030Ured za zakonodavstvo6.081.410-426.000
5.655.410
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE6.081.410-426.000
5.655.410
- 2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE6.081.410-426.000
5.655.410
- A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.956.410-376.000
5.580.410
- 11Opći prihodi i primici5.956.410-376.000
5.580.410
311Plaće (Bruto)4.430.000-111.000
4.319.000
312Ostali rashodi za zaposlene103.500-9.000
94.500
313Doprinosi na plaće731.000-18.000
713.000
321Naknade troškova zaposlenima325.000-139.000
186.000
322Rashodi za materijal i energiju128.000-10.000
118.000
323Rashodi za usluge80.300-20.000
60.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.500-14.000
26.500
422Postrojenja i oprema75.000-55.000
20.000
- K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO125.000-50.000
75.000
- 11Opći prihodi i primici125.000-50.000
75.000
412Nematerijalna imovina50.000-25.000
25.000
422Postrojenja i oprema75.000-25.000
50.000
- 02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske44.897.010-3.623.678
41.273.332
- 21POLITIČKI SUSTAV44.897.010-3.623.678
41.273.332
- 2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE44.897.010-3.623.678
41.273.332
- A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE42.907.010-3.198.678
39.708.332
- 11Opći prihodi i primici40.481.010-3.198.678
37.282.332
321Naknade troškova zaposlenima1.930.000-200.000
1.730.000
322Rashodi za materijal i energiju2.140.000-245.678
1.894.322
323Rashodi za usluge6.525.000-816.000
5.709.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.000-2.000
203.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna40.000-10.000
30.000
422Postrojenja i oprema2.505.000-1.925.000
580.000
- K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE480.000-125.000
355.000
- 11Opći prihodi i primici480.000-125.000
355.000
412Nematerijalna imovina250.000-100.000
150.000
422Postrojenja i oprema150.000-25.000
125.000
- K515016OBNOVA VOZNOG PARKA1.400.000-300.000
1.100.000
- 11Opći prihodi i primici1.400.000-300.000
1.100.000
423Prijevozna sredstva1.400.000-300.000
1.100.000
- 02042Ured za protokol2.584.760-167.000
2.417.760
- 21POLITIČKI SUSTAV2.584.760-167.000
2.417.760
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.584.760-167.000
2.417.760
- A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.562.760-164.000
2.398.760
- 11Opći prihodi i primici2.562.760-164.000
2.398.760
312Ostali rashodi za zaposlene42.000-5.000
37.000
321Naknade troškova zaposlenima308.600-84.000
224.600
322Rashodi za materijal i energiju89.050-29.000
60.050
323Rashodi za usluge131.000-7.000
124.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja181.600-39.000
142.600
- K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL22.000-3.000
19.000
- 11Opći prihodi i primici22.000-3.000
19.000
412Nematerijalna imovina12.000-3.000
9.000
- 02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.645.170-182.000
2.463.170
- 21POLITIČKI SUSTAV2.645.170-182.000
2.463.170
- 2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.645.170-182.000
2.463.170
- A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.600.170-182.000
2.418.170
- 11Opći prihodi i primici2.600.170-182.000
2.418.170
311Plaće (Bruto)1.805.000-115.000
1.690.000
313Doprinosi na plaće298.000-20.000
278.000
321Naknade troškova zaposlenima142.000-47.000
95.000
- 02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova12.863.900-170.000
12.693.900
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE12.863.900-170.000
12.693.900
- 2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI12.863.900-170.000
12.693.900
- A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.818.900-155.000
12.663.900
- 11Opći prihodi i primici12.818.900-155.000
12.663.900
321Naknade troškova zaposlenima1.630.000-55.000
1.575.000
323Rashodi za usluge5.143.500-100.000
5.043.500
- K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA45.000-15.000
30.000
- 11Opći prihodi i primici45.000-15.000
30.000
422Postrojenja i oprema35.000-15.000
20.000
- 02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina84.437.411-3.089.822
81.347.589
- 21POLITIČKI SUSTAV84.437.411-3.089.822
81.347.589
- 2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA66.193.071-595.938
65.597.133
- A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE55.781.320-120.000
55.661.320
- 11Opći prihodi i primici55.781.320-120.000
55.661.320
321Naknade troškova zaposlenima40.000-20.000
20.000
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000-100.000

- A513041PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-20202.571.220-27.500
2.543.720
- 11Opći prihodi i primici2.571.220-27.500
2.543.720
321Naknade troškova zaposlenima55.000-27.500
27.500
- A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I5.538.037-112.500
5.425.537
- 12Sredstva učešća za pomoći830.666-112.500
718.166
311Plaće (Bruto)68.414-15.000
53.414
313Doprinosi na plaće11.289-2.000
9.289
321Naknade troškova zaposlenima16.967-11.000
5.967
323Rashodi za usluge567.864-22.000
545.864
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa91.236-47.000
44.236
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja59.086-8.000
51.086
422Postrojenja i oprema11.985-7.500
4.485
- A513056ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE – FAZA II2.302.494-335.938
1.966.556
- 11Opći prihodi i primici280-280

343Ostali financijski rashodi280-280

- 12Sredstva učešća za pomoći335.658-335.658

311Plaće (Bruto)49.509-49.509

312Ostali rashodi za zaposlene2.775-2.775

313Doprinosi na plaće8.169-8.169

321Naknade troškova zaposlenima16.305-16.305

322Rashodi za materijal i energiju1.500-1.500

323Rashodi za usluge222.000-222.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.900-12.900

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.000-15.000

422Postrojenja i oprema7.500-7.500

- 2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA18.244.340-2.493.884
15.750.456
- A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE65.220-20.000
45.220
- 11Opći prihodi i primici65.220-20.000
45.220
321Naknade troškova zaposlenima20.000-10.000
10.000
323Rashodi za usluge30.000-5.000
25.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.000-5.000
10.000
- A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA51.320-10.000
41.320
- 11Opći prihodi i primici51.320-10.000
41.320
321Naknade troškova zaposlenima20.000-10.000
10.000
- A513040PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA203.890-72.500
131.390
- 11Opći prihodi i primici203.890-72.500
131.390
321Naknade troškova zaposlenima145.000-72.500
72.500
- A513042STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.)13.500-13.500

- 11Opći prihodi i primici13.500-13.500

323Rashodi za usluge11.500-11.500

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.000-2.000

- A513044BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE – PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA – FAZA II869.861-121.484
748.377
- 11Opći prihodi i primici280-280

343Ostali financijski rashodi280-280

- 12Sredstva učešća za pomoći121.204-121.204

311Plaće (Bruto)30.770-30.770

312Ostali rashodi za zaposlene2.400-2.400

313Doprinosi na plaće5.078-5.078

321Naknade troškova zaposlenima8.256-8.256

322Rashodi za materijal i energiju300-300

323Rashodi za usluge39.000-39.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.900-12.900

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.000-15.000

422Postrojenja i oprema7.500-7.500

- A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE76.720-5.000
71.720
- 11Opći prihodi i primici76.720-5.000
71.720
321Naknade troškova zaposlenima10.000-5.000
5.000
- A513057BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE – PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA – FAZA I9.525.400-1.428.900
8.096.500
- 12Sredstva učešća za pomoći1.428.900-1.428.900

323Rashodi za usluge104.400-104.400

363Pomoći unutar općeg proračuna195.000-195.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna195.000-195.000

381Tekuće donacije934.500-934.500

- A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.946.635-642.500
4.304.135
- 11Opći prihodi i primici4.930.135-642.500
4.287.635
311Plaće (Bruto)3.714.500-540.000
3.174.500
312Ostali rashodi za zaposlene139.000-6.000
133.000
313Doprinosi na plaće613.000-86.500
526.500
321Naknade troškova zaposlenima160.000-10.000
150.000
- A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA347.620-75.000
272.620
- 11Opći prihodi i primici347.620-75.000
272.620
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa70.000-30.000
40.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.000-30.000
40.000
381Tekuće donacije15.000-15.000

- A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA1.944.174-90.000
1.854.174
- 12Sredstva učešća za pomoći486.007-90.000
396.007
323Rashodi za usluge377.978-90.000
287.978
- K681037INFORMATIZACIJA90.000-15.000
75.000
- 11Opći prihodi i primici90.000-15.000
75.000
412Nematerijalna imovina50.000-15.000
35.000
- 02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama24.342.820-337.000
24.005.820
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT24.342.820-337.000
24.005.820
- 3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA827.820-87.000
740.820
- A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE815.820-87.000
728.820
- 11Opći prihodi i primici815.820-87.000
728.820
311Plaće (Bruto)552.000-65.000
487.000
313Doprinosi na plaće91.500-10.000
81.500
321Naknade troškova zaposlenima41.000-12.000
29.000
- 3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA23.515.000-250.000
23.265.000
- A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA23.515.000-250.000
23.265.000
- 11Opći prihodi i primici23.515.000-250.000
23.265.000
381Tekuće donacije23.515.000-250.000
23.265.000
- 02092Ured za ravnopravnost spolova2.875.820-226.000
2.649.820
- 21POLITIČKI SUSTAV2.875.820-226.000
2.649.820
- 2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.875.820-226.000
2.649.820
- A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.761.710-2.000
1.759.710
- 11Opći prihodi i primici1.761.710-2.000
1.759.710
322Rashodi za materijal i energiju16.000-2.000
14.000
- A532009PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE345.200-155.000
190.200
- 11Opći prihodi i primici345.200-155.000
190.200
321Naknade troškova zaposlenima130.000-75.000
55.000
323Rashodi za usluge190.000-75.000
115.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.000-5.000
14.000
- A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA10.000-10.000

- 11Opći prihodi i primici10.000-10.000

323Rashodi za usluge5.000-5.000

381Tekuće donacije5.000-5.000

- A532019AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.730.910-56.000
674.910
- 11Opći prihodi i primici96.910-46.000
50.910
321Naknade troškova zaposlenima20.000-10.000
10.000
323Rashodi za usluge54.710-22.000
32.710
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.500-14.000
7.500
- 12Sredstva učešća za pomoći127.000-10.000
117.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa90.000-10.000
80.000
- K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA28.000-3.000
25.000
- 11Opći prihodi i primici28.000-3.000
25.000
426Nematerijalna proizvedena imovina3.000-3.000

- 025MINISTARSTVO FINANCIJA43.453.998.562-80.000.00080.000.00043.453.998.562
- 02505Ministarstvo financija250.462.300-20.000.000
230.462.300
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV250.462.300-20.000.000
230.462.300
- 2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA180.028.795-20.000.000
160.028.795
- A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE111.963.800-1.000.000
110.963.800
- 11Opći prihodi i primici110.789.000-1.000.000
109.789.000
321Naknade troškova zaposlenima7.650.000-1.000.000
6.650.000
- K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE34.800.000-19.000.000
15.800.000
- 11Opći prihodi i primici34.800.000-19.000.000
15.800.000
323Rashodi za usluge24.100.000-9.000.000
15.100.000
412Nematerijalna imovina10.300.000-10.000.000
300.000
- 02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države41.541.008.598-5.166.00080.000.00041.615.842.598
- 32GOSPODARSTVO366.000.000
80.000.000446.000.000
- 3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU366.000.000
80.000.000446.000.000
- A544001PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

30.000.00030.000.000
- 11Opći prihodi i primici

30.000.00030.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

30.000.00030.000.000
- A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND10.000.000
50.000.00060.000.000
- 11Opći prihodi i primici10.000.000
50.000.00060.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora10.000.000
50.000.00060.000.000
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA9.000.000-2.166.000
6.834.000
- 3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE9.000.000-2.166.000
6.834.000
- A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE9.000.000-2.166.000
6.834.000
- 11Opći prihodi i primici9.000.000-2.166.000
6.834.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna9.000.000-2.166.000
6.834.000
- 41MIROVINSKA SIGURNOST87.000.000-3.000.000
84.000.000
- 4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA87.000.000-3.000.000
84.000.000
- A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA87.000.000-3.000.000
84.000.000
- 11Opći prihodi i primici87.000.000-3.000.000
84.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna87.000.000-3.000.000
84.000.000
- 02510Carinska uprava670.093.674-28.834.000
641.259.674
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV670.093.674-28.834.000
641.259.674
- 2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA670.093.674-28.834.000
641.259.674
- A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE483.559.094-18.550.000
465.009.094
- 11Opći prihodi i primici474.715.094-18.550.000
456.165.094
311Plaće (Bruto)329.820.000-11.000.000
318.820.000
313Doprinosi na plaće60.532.800-1.850.000
58.682.800
321Naknade troškova zaposlenima25.346.500-1.800.000
23.546.500
322Rashodi za materijal i energiju24.938.794-3.900.000
21.038.794
- A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE112.565.500-10.000.000
102.565.500
- 11Opći prihodi i primici112.565.500-10.000.000
102.565.500
323Rashodi za usluge106.153.500-10.000.000
96.153.500
- K540034OBNOVA VOZNOG PARKA3.281.909-284.000
2.997.909
- 11Opći prihodi i primici770.671-284.000
486.671
323Rashodi za usluge734.200-284.000
450.200
- 02515Porezna uprava968.732.050-26.000.000
942.732.050
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV968.732.050-26.000.000
942.732.050
- 2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA968.732.050-26.000.000
942.732.050
- A541000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE842.565.725-18.900.000
823.665.725
- 11Opći prihodi i primici839.515.725-18.900.000
820.615.725
321Naknade troškova zaposlenima21.800.000-2.300.000
19.500.000
322Rashodi za materijal i energiju26.700.000-3.000.000
23.700.000
323Rashodi za usluge230.300.000-12.100.000
218.200.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.000.000-1.500.000
500.000
- A541018TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA6.000.000-1.100.000
4.900.000
- 11Opći prihodi i primici6.000.000-1.100.000
4.900.000
323Rashodi za usluge6.000.000-1.100.000
4.900.000
- K270143OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE14.500.000-4.000.000
10.500.000
- 11Opći prihodi i primici11.000.000-4.000.000
7.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima6.500.000-4.000.000
2.500.000
- K270160INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE63.100.000-2.000.000
61.100.000
- 11Opći prihodi i primici49.000.000-2.000.000
47.000.000
422Postrojenja i oprema6.000.000-2.000.000
4.000.000
- 027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA414.546.617-13.048.700
401.497.917
- 028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU11.811.500-2.050.000
9.761.500
- 02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu11.811.500-2.050.000
9.761.500
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE11.811.500-2.050.000
9.761.500
- 2411SREDIŠNJA JAVNA NABAVA11.811.500-2.050.000
9.761.500
- A857001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.731.500-2.050.000
8.681.500
- 11Opći prihodi i primici10.577.000-2.050.000
8.527.000
311Plaće (Bruto)6.921.500-1.850.000
5.071.500
313Doprinosi na plaće1.210.600-150.000
1.060.600
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja520.000-50.000
470.000
- 030MINISTARSTVO OBRANE5.339.629.262-346.400.000
4.993.229.262
- 03005Ministarstvo obrane5.339.629.262-346.400.000
4.993.229.262
- 25OBRANA5.183.923.762-318.527.789
4.865.395.973
- 2504OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA1.351.550.968-112.001.581
1.239.549.387
- A545049OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA466.130.260-57.914.931
408.215.329
- 11Opći prihodi i primici416.130.260-57.914.931
358.215.329
322Rashodi za materijal i energiju236.298.618-25.914.931
210.383.687
323Rashodi za usluge179.831.642-32.000.000
147.831.642
- A545076IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE183.590.000-32.086.650
151.503.350
- 11Opći prihodi i primici163.590.000-32.086.650
131.503.350
323Rashodi za usluge41.733.000-2.086.650
39.646.350
421Građevinski objekti113.710.000-30.000.000
83.710.000
- K545044OBALNI OPHODNI BROD76.380.000-13.000.000
63.380.000
- 11Opći prihodi i primici53.980.000-13.000.000
40.980.000
422Postrojenja i oprema53.850.000-13.000.000
40.850.000
- K545046NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE34.816.130-9.000.000
25.816.130
- 11Opći prihodi i primici34.816.130-9.000.000
25.816.130
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.266.971-1.000.000
3.266.971
421Građevinski objekti18.458.624-5.000.000
13.458.624
422Postrojenja i oprema11.393.945-3.000.000
8.393.945
- 2505UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU2.804.165.690-45.621.400
2.758.544.290
- A545052TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA2.783.497.690-45.121.400
2.738.376.290
- 11Opći prihodi i primici2.783.497.690-45.121.400
2.738.376.290
312Ostali rashodi za zaposlene93.697.000-41.000.000
52.697.000
323Rashodi za usluge62.428.000-4.121.400
58.306.600
- A545053PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA20.668.000-500.000
20.168.000
- 11Opći prihodi i primici20.668.000-500.000
20.168.000
321Naknade troškova zaposlenima1.411.000-500.000
911.000
- 2506KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA288.296.234-63.200.000
225.096.234
- A545054OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA89.788.325-37.200.000
52.588.325
- 11Opći prihodi i primici89.788.325-37.200.000
52.588.325
323Rashodi za usluge9.795.000-200.000
9.595.000
412Nematerijalna imovina17.650.000-5.000.000
12.650.000
422Postrojenja i oprema62.343.325-32.000.000
30.343.325
- A545055ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA43.059.797-8.000.000
35.059.797
- 11Opći prihodi i primici43.059.797-8.000.000
35.059.797
323Rashodi za usluge43.024.797-8.000.000
35.024.797
- A545057SIGURNOSNI POSLOVI23.837.000-4.000.000
19.837.000
- 11Opći prihodi i primici23.837.000-4.000.000
19.837.000
- A545058OPĆA POTPORA17.791.500-500.000
17.291.500
- 11Opći prihodi i primici8.514.000-500.000
8.014.000
323Rashodi za usluge3.549.400-500.000
3.049.400
- A545059IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE5.165.000-1.500.000
3.665.000
- 11Opći prihodi i primici5.165.000-1.500.000
3.665.000
322Rashodi za materijal i energiju1.340.000-500.000
840.000
323Rashodi za usluge3.730.000-1.000.000
2.730.000
- K545056RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI38.805.000-12.000.000
26.805.000
- 11Opći prihodi i primici30.805.000-12.000.000
18.805.000
422Postrojenja i oprema28.800.000-12.000.000
16.800.000
- 2507OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA495.603.850-86.935.983
408.667.867
- A545060OBUKA I VJEŽBE119.203.000-21.000.000
98.203.000
- 11Opći prihodi i primici119.203.000-21.000.000
98.203.000
321Naknade troškova zaposlenima73.111.000-14.000.000
59.111.000
322Rashodi za materijal i energiju19.029.000-2.000.000
17.029.000
323Rashodi za usluge26.433.000-5.000.000
21.433.000
- A545061ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA304.150.850-55.500.000
248.650.850
- 11Opći prihodi i primici304.150.850-55.500.000
248.650.850
322Rashodi za materijal i energiju79.660.203-15.000.000
64.660.203
323Rashodi za usluge224.302.647-40.500.000
183.802.647
- A545062ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE72.250.000-10.435.983
61.814.017
- 11Opći prihodi i primici72.250.000-10.435.983
61.814.017
322Rashodi za materijal i energiju12.235.000-3.000.000
9.235.000
323Rashodi za usluge60.015.000-7.435.983
52.579.017
- 2508MEĐUNARODNA SURADNJA70.932.000-4.768.825
66.163.175
- A545063BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA14.959.500-3.000.000
11.959.500
- 11Opći prihodi i primici14.959.500-3.000.000
11.959.500
321Naknade troškova zaposlenima4.273.000-3.000.000
1.273.000
- A545064AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU55.972.500-1.768.825
54.203.675
- 11Opći prihodi i primici55.972.500-1.768.825
54.203.675
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.376.500-1.768.825
33.607.675
- 2509MIROVNE MISIJE173.375.020-6.000.000
167.375.020
- A545066NATO MISIJE I OPERACIJE165.468.020-6.000.000
159.468.020
- 11Opći prihodi i primici165.468.020-6.000.000
159.468.020
323Rashodi za usluge33.695.000-5.000.000
28.695.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.602.000-1.000.000
9.602.000
- 26JAVNA SIGURNOST155.705.500-27.872.211
127.833.289
- 2606KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU155.705.500-27.872.211
127.833.289
- A545035PROTUPOŽARNA ZAŠTITA112.065.000-27.036.100
85.028.900
- 11Opći prihodi i primici112.065.000-27.036.100
85.028.900
322Rashodi za materijal i energiju20.722.000-1.036.100
19.685.900
323Rashodi za usluge85.645.500-26.000.000
59.645.500
- A545039OBALNA STRAŽA25.623.000-836.111
24.786.889
- 11Opći prihodi i primici25.623.000-836.111
24.786.889
323Rashodi za usluge18.146.500-836.111
17.310.389
- 032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE86.954.051-1.337.491
85.616.560
- 03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske78.022.051-1.337.491
76.684.560
- 23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ78.022.051-1.337.491
76.684.560
- 2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE78.022.051-1.337.491
76.684.560
- A862001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.138.000-100.000
11.038.000
- 11Opći prihodi i primici11.138.000-100.000
11.038.000
321Naknade troškova zaposlenima690.000-100.000
590.000
- A862025HRVATSKE SVJETSKE IGRE700.000-700.000

- 11Opći prihodi i primici700.000-700.000

323Rashodi za usluge630.000-630.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.000-70.000

- A862026ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE60.000-60.000

- 11Opći prihodi i primici60.000-60.000

321Naknade troškova zaposlenima10.000-10.000

323Rashodi za usluge25.000-25.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-20.000

- A862028POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU1.767.045-90.000
1.677.045
- 11Opći prihodi i primici1.235.000-90.000
1.145.000
321Naknade troškova zaposlenima20.000-20.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa70.000-70.000

- A862029PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA4.625.228-287.491
4.337.737
- 11Opći prihodi i primici1.287.491-287.491
1.000.000
322Rashodi za materijal i energiju5.000-5.000

323Rashodi za usluge130.000-130.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja147.491-147.491

- A862031REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE100.000-100.000

- 11Opći prihodi i primici100.000-100.000

323Rashodi za usluge100.000-100.000

- 033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE235.642.244-19.110.000
216.532.244
- 03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje235.642.244-19.110.000
216.532.244
- 40SOCIJALNA SKRB235.642.244-19.110.000
216.532.244
- 4014STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA235.642.244-19.110.000
216.532.244
- A761057ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE38.851.051-3.810.000
35.041.051
- 11Opći prihodi i primici38.801.051-3.810.000
34.991.051
321Naknade troškova zaposlenima1.185.000-150.000
1.035.000
322Rashodi za materijal i energiju1.600.000-100.000
1.500.000
323Rashodi za usluge6.830.000-1.150.000
5.680.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.325.000-1.510.000
5.815.000
422Postrojenja i oprema570.000-200.000
370.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000-700.000
300.000
- A761060POTPORA POVRATKA U BIH6.500.000-2.500.000
4.000.000
- 11Opći prihodi i primici6.500.000-2.500.000
4.000.000
361Pomoći inozemnim vladama6.500.000-2.500.000
4.000.000
- A761073STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM8.500.000-2.100.000
6.400.000
- 11Opći prihodi i primici7.500.000-2.100.000
5.400.000
323Rashodi za usluge5.450.000-1.100.000
4.350.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-50.000
50.000
421Građevinski objekti950.000-950.000

- K761004KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK6.500.000-3.000.000
3.500.000
- 11Opći prihodi i primici6.500.000-3.000.000
3.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna6.500.000-3.000.000
3.500.000
- K761061OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA22.000.000-2.500.000
19.500.000
- 11Opći prihodi i primici22.000.000-2.500.000
19.500.000
382Kapitalne donacije22.000.000-2.500.000
19.500.000
- K761063STAMBENO ZBRINJAVANJE112.693.839-5.100.000
107.593.839
- 11Opći prihodi i primici112.693.839-5.100.000
107.593.839
323Rashodi za usluge1.600.000-500.000
1.100.000
382Kapitalne donacije50.400.000-1.100.000
49.300.000
421Građevinski objekti60.693.839-3.500.000
57.193.839
- K761066FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA1.500.000-100.000
1.400.000
- 11Opći prihodi i primici1.500.000-100.000
1.400.000
386Kapitalne pomoći1.500.000-100.000
1.400.000
- 034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA26.239.500-1.320.000
24.919.500
- 03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva26.239.500-1.320.000
24.919.500
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE26.239.500-1.320.000
24.919.500
- 2414INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE26.239.500-1.320.000
24.919.500
- T912010PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM2.000.000-1.320.000
680.000
- 11Opći prihodi i primici2.000.000-1.320.000
680.000
323Rashodi za usluge1.500.000-1.000.000
500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000-320.000
180.000
- 036SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT395.687.899-39.975.00039.975.000395.687.899
- 03605Središnji državni ured za šport395.687.899-39.975.00039.975.000395.687.899
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT395.687.899-39.975.00039.975.000395.687.899
- 3920RAZVOJ ŠPORTA395.687.899-39.975.00039.975.000395.687.899
- A916001GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU42.487.829-3.405.000
39.082.829
- 11Opći prihodi i primici42.487.829-3.405.000
39.082.829
363Pomoći unutar općeg proračuna42.487.829-3.405.000
39.082.829
- A916003DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA13.500.000-8.500.000
5.000.000
- 11Opći prihodi i primici13.500.000-8.500.000
5.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna13.500.000-8.500.000
5.000.000
- A916004POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE880.000-200.000
680.000
- 11Opći prihodi i primici780.000-200.000
580.000
321Naknade troškova zaposlenima450.000-200.000
250.000
- A916006POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA11.328.000-11.280.000
48.000
- 11Opći prihodi i primici11.328.000-11.280.000
48.000
381Tekuće donacije11.280.000-11.280.000

- A916008PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA389.000-300.000
89.000
- 11Opći prihodi i primici389.000-300.000
89.000
323Rashodi za usluge270.000-220.000
50.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja89.000-80.000
9.000
- A916012ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT13.711.178-100.000
13.611.178
- 11Opći prihodi i primici13.711.178-100.000
13.611.178
311Plaće (Bruto)9.228.394-100.000
9.128.394
- A916018NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE800.000-300.000
500.000
- 11Opći prihodi i primici800.000-300.000
500.000
321Naknade troškova zaposlenima119.367-100.000
19.367
323Rashodi za usluge428.688-100.000
328.688
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa101.336-100.000
1.336
- A916026HRVATSKA PLIVA2.000.000-1.990.000
10.000
- 11Opći prihodi i primici2.000.000-1.990.000
10.000
381Tekuće donacije1.990.000-1.990.000

- A916028OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA7.900.000-7.900.000

- 11Opći prihodi i primici7.900.000-7.900.000

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.900.000-7.900.000

- A916032POTPORE PRAVNIM OSOBAMA U SUSTAVU ŠPORTA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (COVID-19)

39.975.00039.975.000
- 11Opći prihodi i primici

39.975.00039.975.000
381Tekuće donacije

39.975.00039.975.000
- K916023SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI16.000.000-6.000.000
10.000.000
- 11Opći prihodi i primici16.000.000-6.000.000
10.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.700.000-6.000.000
9.700.000
- 040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA5.905.414.617-145.627.12216.150.0005.775.937.495
- 04005Ministarstvo unutarnjih poslova5.905.414.617-145.627.12216.150.0005.775.937.495
- 26JAVNA SIGURNOST5.905.414.617-145.627.12216.150.0005.775.937.495
- 2601JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI5.280.534.632-124.327.12216.150.0005.172.357.510
- A553131ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.562.038.317-13.250.00011.650.0004.560.438.317
- 11Opći prihodi i primici4.340.728.317-13.250.00011.650.0004.339.128.317
321Naknade troškova zaposlenima175.300.000-5.450.000
169.850.000
322Rashodi za materijal i energiju176.691.000-4.000.00010.000.000182.691.000
323Rashodi za usluge226.502.000-3.500.0001.650.000224.652.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.562.000-300.000
18.262.000
- K260056IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA75.397.000-14.000.0004.500.00065.897.000
- 11Opći prihodi i primici34.997.000-14.000.0004.500.00025.497.000
421Građevinski objekti13.000.000-9.000.000
4.000.000
422Postrojenja i oprema2.000.000-1.000.000
1.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima19.997.000-4.000.0004.500.00020.497.000
- K553009POLICIJSKA OPREMA206.310.000-43.700.000
162.610.000
- 11Opći prihodi i primici206.310.000-43.700.000
162.610.000
322Rashodi za materijal i energiju116.050.000-26.000.000
90.050.000
422Postrojenja i oprema34.500.000-12.500.000
22.000.000
423Prijevozna sredstva44.855.000-5.000.000
39.855.000
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado600.000-200.000
400.000
- K553026IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA14.220.000-2.300.000
11.920.000
- 11Opći prihodi i primici14.220.000-2.300.000
11.920.000
322Rashodi za materijal i energiju2.000.000-2.000.000

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna600.000-200.000
400.000
422Postrojenja i oprema100.000-100.000

- K553132INFORMATIZACIJA103.331.000-12.000.000
91.331.000
- 11Opći prihodi i primici103.331.000-12.000.000
91.331.000
422Postrojenja i oprema19.962.000-12.000.000
7.962.000
- K553167FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA58.134.000-8.000.000
50.134.000
- 12Sredstva učešća za pomoći18.000.000-8.000.000
10.000.000
412Nematerijalna imovina3.000.000-1.000.000
2.000.000
422Postrojenja i oprema11.100.000-6.000.000
5.100.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.000-1.000.000
1.000.000
- K553169FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU26.222.000-5.277.122
20.944.878
- 12Sredstva učešća za pomoći10.000.000-5.277.122
4.722.878
381Tekuće donacije3.000.000-1.000.000
2.000.000
422Postrojenja i oprema4.493.000-3.277.122
1.215.878
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.500.000-1.000.000
500.000
- T553173PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM49.300.000-25.800.000
23.500.000
- 11Opći prihodi i primici49.300.000-25.800.000
23.500.000
311Plaće (Bruto)4.500.000-4.500.000

313Doprinosi na plaće400.000-400.000

321Naknade troškova zaposlenima20.800.000-18.000.000
2.800.000
322Rashodi za materijal i energiju2.700.000-900.000
1.800.000
422Postrojenja i oprema15.900.000-2.000.000
13.900.000
- 2602UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA75.839.000-4.000.000
71.839.000
- K553168FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE66.839.000-4.000.000
62.839.000
- 12Sredstva učešća za pomoći15.000.000-4.000.000
11.000.000
422Postrojenja i oprema12.600.000-4.000.000
8.600.000
- 2603ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA67.636.940-2.300.000
65.336.940
- A879008SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE10.266.000-2.300.000
7.966.000
- 11Opći prihodi i primici10.266.000-2.300.000
7.966.000
422Postrojenja i oprema2.350.000-1.600.000
750.000
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi600.000-600.000

453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima100.000-100.000

- 2604PROTUMINSKO DJELOVANJE481.404.045-15.000.000
466.404.045
- A672007RAZMINIRANJE226.250.000-15.000.000
211.250.000
- 11Opći prihodi i primici174.750.000-15.000.000
159.750.000
323Rashodi za usluge172.250.000-15.000.000
157.250.000
- 041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.432.651.560-77.167.636
1.355.483.924
- 04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.373.976.060-59.517.636
1.314.458.424
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT24.820.000-1.400.000
23.420.000
- 3911OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU24.820.000-1.400.000
23.420.000
- A522021OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU6.800.000-500.000
6.300.000
- 11Opći prihodi i primici6.800.000-500.000
6.300.000
381Tekuće donacije4.000.000-500.000
3.500.000
- K558037OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA2.065.000-900.000
1.165.000
- 11Opći prihodi i primici2.065.000-900.000
1.165.000
421Građevinski objekti1.900.000-900.000
1.000.000
- 40SOCIJALNA SKRB1.349.156.060-58.117.636
1.291.038.424
- 4007SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA388.916.060-18.760.465
370.155.595
- A522028OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.112.512.700-4.750.000
107.762.700
- 12Sredstva učešća za pomoći25.703.850-4.750.000
20.953.850
323Rashodi za usluge984.350-300.000
684.350
421Građevinski objekti24.558.000-4.450.000
20.108.000
- A753004REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA5.500.000-370.000
5.130.000
- 11Opći prihodi i primici5.500.000-370.000
5.130.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna5.500.000-370.000
5.130.000
- A753015UDRUGE BRANITELJA20.077.056-390.000
19.687.056
- 11Opći prihodi i primici14.730.000-390.000
14.340.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja600.000-390.000
210.000
- A753027OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.102.257.970-2.750.465
99.507.505
- 12Sredstva učešća za pomoći17.620.320-2.750.465
14.869.855
321Naknade troškova zaposlenima54.085-36.125
17.960
323Rashodi za usluge2.401.120-1.608.140
792.980
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.120-3.000
15.120
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja136.750-103.200
33.550
422Postrojenja i oprema1.807.950-1.000.000
807.950
- A754011POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI20.660.000-10.000.000
10.660.000
- 11Opći prihodi i primici20.660.000-10.000.000
10.660.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.300.000-10.000.000
10.300.000
- A754023RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU2.540.000-500.000
2.040.000
- 11Opći prihodi i primici2.540.000-500.000
2.040.000
381Tekuće donacije2.100.000-500.000
1.600.000
- 4008ZATOČENI I NESTALI8.220.000-950.000
7.270.000
- A522014EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA7.300.000-950.000
6.350.000
- 11Opći prihodi i primici7.300.000-950.000
6.350.000
323Rashodi za usluge4.000.000-600.000
3.400.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja700.000-300.000
400.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna250.000-50.000
200.000
- 4013SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA799.350.000-38.407.171
760.942.829
- A522027JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA10.600.000-8.000.000
2.600.000
- 11Opći prihodi i primici10.600.000-8.000.000
2.600.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna10.600.000-8.000.000
2.600.000
- A583008CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA44.100.000-13.907.171
30.192.829
- 11Opći prihodi i primici44.100.000-13.907.171
30.192.829
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna44.000.000-13.907.171
30.092.829
- A583009SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA62.900.000-6.000.000
56.900.000
- 11Opći prihodi i primici62.900.000-6.000.000
56.900.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna62.000.000-6.000.000
56.000.000
- A753008TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)674.800.000-10.000.000
664.800.000
- 11Opći prihodi i primici674.800.000-10.000.000
664.800.000
323Rashodi za usluge2.500.000-1.500.000
1.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna672.000.000-8.500.000
663.500.000
- A753023IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA1.000.000-500.000
500.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-500.000
500.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.000.000-500.000
500.000
- 04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«47.450.500-16.200.000
31.250.500
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT47.450.500-16.200.000
31.250.500
- 3911OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU47.450.500-16.200.000
31.250.500
- A878001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.479.500-4.400.000
9.079.500
- 11Opći prihodi i primici12.967.500-4.400.000
8.567.500
323Rashodi za usluge1.820.000-500.000
1.320.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4.000.000-3.900.000
100.000
- A878002EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA22.621.000-11.000.000
11.621.000
- 11Opći prihodi i primici22.321.000-11.000.000
11.321.000
323Rashodi za usluge22.051.000-11.000.000
11.051.000
- A878005OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.11.200.000-800.000
10.400.000
- 12Sredstva učešća za pomoći2.200.000-800.000
1.400.000
323Rashodi za usluge2.200.000-800.000
1.400.000
- 04115Dom hrvatskih veterana11.225.000-1.450.000
9.775.000
- 40SOCIJALNA SKRB11.225.000-1.450.000
9.775.000
- 4007SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA11.225.000-1.450.000
9.775.000
- A901001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.225.000-1.450.000
9.775.000
- 11Opći prihodi i primici11.225.000-1.450.000
9.775.000
321Naknade troškova zaposlenima270.000-50.000
220.000
322Rashodi za materijal i energiju890.000-200.000
690.000
323Rashodi za usluge4.827.500-990.000
3.837.500
426Nematerijalna proizvedena imovina20.000-10.000
10.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.500.000-200.000
1.300.000
- 048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA947.984.161-46.073.444
901.910.717
- 04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova947.984.161-46.073.444
901.910.717
- 23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ947.984.161-46.073.444
901.910.717
- 2301PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE393.941.194-7.224.904
386.716.290
- A539032MEĐUNARODNE ČLANARINE132.000.000-650.000
131.350.000
- 11Opći prihodi i primici132.000.000-650.000
131.350.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja132.000.000-650.000
131.350.000
- A776061BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE254.700-77.700
177.000
- 11Opći prihodi i primici209.700-77.700
132.000
321Naknade troškova zaposlenima175.700-67.700
108.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-10.000
20.000
- A777046ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE119.630.000-1.250.000
118.380.000
- 11Opći prihodi i primici118.840.000-1.250.000
117.590.000
321Naknade troškova zaposlenima4.761.000-300.000
4.461.000
322Rashodi za materijal i energiju4.150.000-650.000
3.500.000
323Rashodi za usluge9.265.000-200.000
9.065.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.268.000-100.000
1.168.000
- A777053KONZULARNI POSLOVI19.580.000-2.750.000
16.830.000
- 11Opći prihodi i primici19.530.000-2.750.000
16.780.000
321Naknade troškova zaposlenima500.000-250.000
250.000
323Rashodi za usluge19.000.000-2.500.000
16.500.000
- A777055UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE1.186.500-426.500
760.000
- 11Opći prihodi i primici1.086.500-426.500
660.000
321Naknade troškova zaposlenima1.016.500-416.500
600.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-10.000
10.000
- A777061IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI831.000-257.000
574.000
- 11Opći prihodi i primici741.000-257.000
484.000
321Naknade troškova zaposlenima700.000-240.000
460.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-17.000
13.000
- A777066MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE157.000-77.000
80.000
- 11Opći prihodi i primici157.000-77.000
80.000
321Naknade troškova zaposlenima125.000-65.000
60.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-12.000
8.000
- A778055NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST937.000-716.704
220.296
- 11Opći prihodi i primici900.000-716.704
183.296
321Naknade troškova zaposlenima400.000-240.000
160.000
323Rashodi za usluge140.000-140.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa300.000-296.704
3.296
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.000-40.000
20.000
- A778057MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE2.938.000-200.000
2.738.000
- 11Opći prihodi i primici2.050.000-200.000
1.850.000
321Naknade troškova zaposlenima300.000-100.000
200.000
323Rashodi za usluge940.000-40.000
900.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja680.000-60.000
620.000
- K777049INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA28.693.000-720.000
27.973.000
- 11Opći prihodi i primici23.042.000-720.000
22.322.000
321Naknade troškova zaposlenima1.800.000-500.000
1.300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina3.500.000-220.000
3.280.000
- T776037DIPLOMATSKA AKADEMIJA624.500-100.000
524.500
- 11Opći prihodi i primici390.000-100.000
290.000
323Rashodi za usluge186.000-80.000
106.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-10.000
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-10.000
40.000
- 2302DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST432.311.466-4.000.000
428.311.466
- A777000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE354.751.466-3.500.000
351.251.466
- 11Opći prihodi i primici354.651.466-3.500.000
351.151.466
321Naknade troškova zaposlenima12.570.000-2.500.000
10.070.000
322Rashodi za materijal i energiju10.870.000-500.000
10.370.000
323Rashodi za usluge69.850.466-500.000
69.350.466
- A777002DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU7.460.000-500.000
6.960.000
- 11Opći prihodi i primici7.460.000-500.000
6.960.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.460.000-500.000
6.960.000
- 2303HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA121.731.501-34.848.540
86.882.961
- A776057BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA190.500-55.000
135.500
- 11Opći prihodi i primici190.500-55.000
135.500
321Naknade troškova zaposlenima160.000-50.000
110.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-5.000
25.000
- A776062TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA1.472.040-502.040
970.000
- 11Opći prihodi i primici872.040-502.040
370.000
321Naknade troškova zaposlenima782.200-477.000
305.200
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.840-25.040
10.800
- A777045INFORMIRANJE O EU2.140.000-180.000
1.960.000
- 11Opći prihodi i primici640.000-180.000
460.000
323Rashodi za usluge560.000-180.000
380.000
- A777050REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU88.500-23.500
65.000
- 11Opći prihodi i primici88.500-23.500
65.000
321Naknade troškova zaposlenima80.000-23.500
56.500
- A777052KOORDINACIJA EU POSLOVA715.500-360.000
355.500
- 11Opći prihodi i primici625.500-360.000
265.500
321Naknade troškova zaposlenima600.000-343.000
257.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.000-17.000
8.000
- A777054EUROPSKO PRAVO242.700-70.000
172.700
- 11Opći prihodi i primici195.700-70.000
125.700
321Naknade troškova zaposlenima165.700-63.000
102.700
322Rashodi za materijal i energiju20.000-7.000
13.000
- A778002PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH1.202.800-343.000
859.800
- 11Opći prihodi i primici1.202.800-343.000
859.800
321Naknade troškova zaposlenima65.800-23.000
42.800
323Rashodi za usluge1.136.000-320.000
816.000
- A778054MEĐUNARODNO PRAVO354.000-179.000
175.000
- 11Opći prihodi i primici307.000-179.000
128.000
321Naknade troškova zaposlenima279.000-179.000
100.000
- A778059PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI974.276-171.000
803.276
- 11Opći prihodi i primici310.000-171.000
139.000
321Naknade troškova zaposlenima70.000-50.000
20.000
323Rashodi za usluge70.000-36.000
34.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa160.000-80.000
80.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-5.000
5.000
- A778061GOSPODARSKA BILATERALA501.000-295.000
206.000
- 11Opći prihodi i primici448.000-295.000
153.000
321Naknade troškova zaposlenima260.000-150.000
110.000
323Rashodi za usluge103.000-80.000
23.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa45.000-45.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000-20.000
20.000
- A778066PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE74.630.300-31.100.000
43.530.300
- 11Opći prihodi i primici71.630.300-31.100.000
40.530.300
323Rashodi za usluge30.100.000-8.100.000
22.000.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.330.000-1.000.000
330.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.915.000-22.000.000
8.915.000
- K776046RAZVOJNA SURADNJA6.459.700-70.000
6.389.700
- 11Opći prihodi i primici6.417.700-70.000
6.347.700
321Naknade troškova zaposlenima255.700-70.000
185.700
- T777067PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM26.369.700-1.500.000
24.869.700
- 11Opći prihodi i primici26.369.700-1.500.000
24.869.700
321Naknade troškova zaposlenima967.000-335.000
632.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.665.000-30.000
2.635.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.115.000-1.135.000
4.980.000
- 049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA3.334.886.923-46.201.000
3.288.685.923
- 04905Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta1.939.506.709-43.201.000
1.896.305.709
- 32GOSPODARSTVO1.939.506.709-43.201.000
1.896.305.709
- 3201PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH91.715.353-7.000.000
84.715.353
- A560000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE65.605.353-4.000.000
61.605.353
- 11Opći prihodi i primici65.455.353-4.000.000
61.455.353
321Naknade troškova zaposlenima3.100.000-500.000
2.600.000
322Rashodi za materijal i energiju2.460.000-1.000.000
1.460.000
323Rashodi za usluge10.750.000-2.500.000
8.250.000
- K560021OPREMANJE1.710.000-1.000.000
710.000
- 11Opći prihodi i primici1.710.000-1.000.000
710.000
323Rashodi za usluge1.300.000-1.000.000
300.000
- T648091PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM6.100.000-2.000.000
4.100.000
- 11Opći prihodi i primici6.100.000-2.000.000
4.100.000
311Plaće (Bruto)1.500.000-1.500.000

321Naknade troškova zaposlenima1.050.000-500.000
550.000
- 3203POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE67.985.000-25.951.000
42.034.000
- A560004PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA53.600.000-24.201.000
29.399.000
- 11Opći prihodi i primici53.600.000-24.201.000
29.399.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora53.600.000-24.201.000
29.399.000
- A648092PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU3.400.000-1.400.000
2.000.000
- 11Opći prihodi i primici3.400.000-1.400.000
2.000.000
323Rashodi za usluge3.000.000-1.300.000
1.700.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja200.000-100.000
100.000
- A817090MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA6.000.000-350.000
5.650.000
- 11Opći prihodi i primici6.000.000-350.000
5.650.000
323Rashodi za usluge1.000.000-350.000
650.000
- 3215RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA18.405.656-250.000
18.155.656
- A560054ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA785.656-150.000
635.656
- 11Opći prihodi i primici250.000-150.000
100.000
323Rashodi za usluge150.000-50.000
100.000
381Tekuće donacije100.000-100.000

- A822035RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE15.150.000-100.000
15.050.000
- 11Opći prihodi i primici5.800.000-100.000
5.700.000
323Rashodi za usluge5.800.000-100.000
5.700.000
- 3216JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA1.507.455.000-10.000.000
1.497.455.000
- A817082PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU1.355.000-40.000
1.315.000
- 12Sredstva učešća za pomoći205.000-40.000
165.000
323Rashodi za usluge55.000-20.000
35.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-20.000
30.000
- K817068OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.1.506.100.000-9.960.000
1.496.140.000
- 11Opći prihodi i primici6.455.000-6.000.000
455.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava4.900.000-4.500.000
400.000
421Građevinski objekti1.500.000-1.500.000

- 12Sredstva učešća za pomoći10.290.000-3.960.000
6.330.000
311Plaće (Bruto)2.415.000-500.000
1.915.000
313Doprinosi na plaće400.000-50.000
350.000
323Rashodi za usluge7.005.000-3.385.000
3.620.000
422Postrojenja i oprema30.000-25.000
5.000
- 04990Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO749.886.396-3.000.000
746.886.396
- 32GOSPODARSTVO749.886.396-3.000.000
746.886.396
- 3228JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA749.886.396-3.000.000
746.886.396
- A913001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO16.410.000-528.000
15.882.000
- 11Opći prihodi i primici13.788.000-528.000
13.260.000
311Plaće (Bruto)5.020.000-15.000
5.005.000
312Ostali rashodi za zaposlene912.000-10.000
902.000
321Naknade troškova zaposlenima621.000-20.000
601.000
322Rashodi za materijal i energiju745.000-28.000
717.000
323Rashodi za usluge4.214.000-250.000
3.964.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja631.000-150.000
481.000
422Postrojenja i oprema260.000-55.000
205.000
- A913004OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT250.954.484-208.219
50.746.265
- 12Sredstva učešća za pomoći7.687.914-208.219
7.479.695
311Plaće (Bruto)4.295.000-14.000
4.281.000
312Ostali rashodi za zaposlene476.280-41.419
434.861
321Naknade troškova zaposlenima353.276-16.300
336.976
323Rashodi za usluge1.435.836-127.700
1.308.136
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.294-8.800
26.494
- A913008PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC6.540.165-536.781
6.003.384
- 11Opći prihodi i primici6.540.165-536.781
6.003.384
321Naknade troškova zaposlenima80.000-70.000
10.000
323Rashodi za usluge2.050.000-436.781
1.613.219
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-30.000

- A913009PROGRAM EUREKA4.550.000-1.000.000
3.550.000
- 11Opći prihodi i primici4.550.000-1.000.000
3.550.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.230.000-1.000.000
3.230.000
- A913017TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU1.486.100-137.000
1.349.100
- 11Opći prihodi i primici1.486.100-137.000
1.349.100
312Ostali rashodi za zaposlene120.000-12.000
108.000
322Rashodi za materijal i energiju50.000-50.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-50.000

412Nematerijalna imovina2.000-2.000

422Postrojenja i oprema23.000-23.000

- A913019NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA4.552.500-10.000
4.542.500
- 12Sredstva učešća za pomoći690.025-10.000
680.025
312Ostali rashodi za zaposlene49.125-10.000
39.125
- A913020POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE1.000.000-580.000
420.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-580.000
420.000
323Rashodi za usluge1.000.000-580.000
420.000
- 052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA7.810.718-105.000
7.705.718
- 05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa7.810.718-105.000
7.705.718
- 21POLITIČKI SUSTAV7.810.718-105.000
7.705.718
- 2125ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA7.810.718-105.000
7.705.718
- A897001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE7.670.718-105.000
7.565.718
- 11Opći prihodi i primici7.670.718-105.000
7.565.718
321Naknade troškova zaposlenima245.000-90.000
155.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja31.000-15.000
16.000
- 054MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE72.115.000-8.250.000
63.865.000
- 05405Ministarstvo državne imovine72.115.000-8.250.000
63.865.000
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE72.115.000-8.250.000
63.865.000
- 2415UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM72.115.000-8.250.000
63.865.000
- A915002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE67.457.564-7.378.000
60.079.564
- 11Opći prihodi i primici67.457.564-7.378.000
60.079.564
311Plaće (Bruto)23.250.000-1.700.000
21.550.000
313Doprinosi na plaće3.836.250-280.500
3.555.750
321Naknade troškova zaposlenima1.330.000-350.000
980.000
322Rashodi za materijal i energiju6.243.034-1.150.000
5.093.034
323Rashodi za usluge24.585.500-1.935.500
22.650.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-5.000
15.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.091.780-1.655.000
5.436.780
343Ostali financijski rashodi101.000-2.000
99.000
421Građevinski objekti200.000-200.000

423Prijevozna sredstva100.000-100.000

- K915003OPREMANJE1.765.000-362.000
1.403.000
- 11Opći prihodi i primici1.765.000-362.000
1.403.000
422Postrojenja i oprema1.765.000-362.000
1.403.000
- K915004INFORMATIZACIJA850.000-510.000
340.000
- 11Opći prihodi i primici850.000-510.000
340.000
412Nematerijalna imovina650.000-350.000
300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina200.000-160.000
40.000
- 055MINISTARSTVO KULTURE1.459.875.414-47.250.00034.000.0001.446.625.414
- 05505Ministarstvo kulture730.356.981-10.000.00034.000.000754.356.981
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT730.356.981-10.000.00034.000.000754.356.981
- 3907OSTALE DJELATNOSTI KULTURE225.309.224-10.000.00034.000.000249.309.224
- A781013EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.15.000.000-5.000.000
10.000.000
- 11Opći prihodi i primici15.000.000-5.000.000
10.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000-5.000.000
10.000.000
- A781016POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA

4.000.0004.000.000
- 11Opći prihodi i primici

4.000.0004.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4.000.0004.000.000
- A784003PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA4.000.000-3.000.000
1.000.000
- 11Opći prihodi i primici3.000.000-3.000.000

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.850.000-2.850.000

381Tekuće donacije150.000-150.000

- A785016MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

30.000.00030.000.000
- 11Opći prihodi i primici

30.000.00030.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

10.000.00010.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10.000.00010.000.000
381Tekuće donacije

10.000.00010.000.000
- T781015PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM6.890.000-2.000.000
4.890.000
- 11Opći prihodi i primici6.190.000-2.000.000
4.190.000
311Plaće (Bruto)200.000-200.000

312Ostali rashodi za zaposlene5.000-5.000

313Doprinosi na plaće34.400-34.400

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora350.600-60.600
290.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.400.000-500.000
900.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.500.000-800.000
700.000
381Tekuće donacije1.700.000-400.000
1.300.000
- 05540Muzeji i galerije212.129.897-12.250.000
199.879.897
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT212.129.897-12.250.000
199.879.897
- 3903MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST212.129.897-12.250.000
199.879.897
- A780003PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL20.300.000-2.250.000
18.050.000
- 12Sredstva učešća za pomoći3.300.000-2.250.000
1.050.000
421Građevinski objekti2.250.000-2.250.000

- K780004ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI26.210.000-10.000.000
16.210.000
- 11Opći prihodi i primici10.000.000-10.000.000

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.000.000-10.000.000

- 05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture415.515.105-25.000.000
390.515.105
- 44926Hrvatski audiovizualni centar150.162.007-25.000.000
125.162.007
- 39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT150.162.007-25.000.000
125.162.007
- 3906PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA150.162.007-25.000.000
125.162.007
- A781007PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA60.000.000-25.000.000
35.000.000
- 11Opći prihodi i primici60.000.000-25.000.000
35.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora60.000.000-25.000.000
35.000.000
- 060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.414.108.957-20.000.00020.000.0007.414.108.957
- 06005Ministarstvo poljoprivrede7.064.352.958-16.915.00020.000.0007.067.437.958
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO7.044.352.958-16.371.67220.000.0007.047.981.286
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM260.732.325-7.394.672
253.337.653
- A568000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE207.708.020-3.394.672
204.313.348
- 11Opći prihodi i primici205.908.020-3.394.672
202.513.348
313Doprinosi na plaće13.022.964-130.000
12.892.964
321Naknade troškova zaposlenima9.790.000-1.300.000
8.490.000
322Rashodi za materijal i energiju7.555.000-50.000
7.505.000
323Rashodi za usluge34.248.750-191.672
34.057.078
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa348.000-150.000
198.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja48.652.500-150.000
48.502.500
343Ostali financijski rashodi1.045.000-100.000
945.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000-499.000
1.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna400.000-394.000
6.000
381Tekuće donacije400.000-380.000
20.000
426Nematerijalna proizvedena imovina190.000-50.000
140.000
- A865016MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE9.535.561-3.000.000
6.535.561
- 11Opći prihodi i primici8.535.561-3.000.000
5.535.561
321Naknade troškova zaposlenima1.526.867-500.000
1.026.867
323Rashodi za usluge5.324.082-2.020.000
3.304.082
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa259.612-100.000
159.612
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.425.000-380.000
1.045.000
- T828071PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM4.859.443-1.000.000
3.859.443
- 11Opći prihodi i primici4.859.443-1.000.000
3.859.443
311Plaće (Bruto)3.264.384-600.000
2.664.384
313Doprinosi na plaće645.059-200.000
445.059
323Rashodi za usluge760.000-200.000
560.000
- 3002POLJOPRIVREDA3.285.971.999-1.400.00020.000.0003.304.571.999
- A820055IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI121.000.000-1.400.000
119.600.000
- 11Opći prihodi i primici121.000.000-1.400.000
119.600.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora121.000.000-1.400.000
119.600.000
- K821074PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE14.250.000
20.000.00034.250.000
- 11Opći prihodi i primici14.250.000
20.000.00034.250.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.250.000
20.000.00034.250.000
- 3003VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE294.718.912-3.327.000
291.391.912
- A401132MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI1.380.000-100.000
1.280.000
- 11Opći prihodi i primici380.000-100.000
280.000
323Rashodi za usluge380.000-100.000
280.000
- A568001ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA171.645.853-2.362.000
169.283.853
- 11Opći prihodi i primici100.376.400-2.362.000
98.014.400
323Rashodi za usluge88.774.000-1.962.000
86.812.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna7.600.000-400.000
7.200.000
- A828066SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)357.534-50.000
307.534
- 11Opći prihodi i primici357.534-50.000
307.534
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora278.844-50.000
228.844
- T828056OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU643.025-150.000
493.025
- 11Opći prihodi i primici643.025-150.000
493.025
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna549.100-150.000
399.100
- T865011PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA1.900.000-665.000
1.235.000
- 11Opći prihodi i primici1.900.000-665.000
1.235.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.805.000-665.000
1.140.000
- 3005RIBARSTVO370.406.251-4.250.000
366.156.251
- A650134DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU37.050.000-4.000.000
33.050.000
- 11Opći prihodi i primici18.050.000-4.000.000
14.050.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora18.050.000-4.000.000
14.050.000
- K650095ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA19.250.000-250.000
19.000.000
- 11Opći prihodi i primici14.250.000-250.000
14.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.250.000-250.000
14.000.000
- 32GOSPODARSTVO20.000.000-543.328
19.456.672
- 3207POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA20.000.000-543.328
19.456.672
- K828006MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA20.000.000-543.328
19.456.672
- 11Opći prihodi i primici20.000.000-543.328
19.456.672
386Kapitalne pomoći20.000.000-543.328
19.456.672
- 06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju231.628.118-2.285.000
229.343.118
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO231.628.118-2.285.000
229.343.118
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM127.019.991-1.300.000
125.719.991
- A841001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU101.890.038-837.500
101.052.538
- 11Opći prihodi i primici101.430.038-837.500
100.592.538
321Naknade troškova zaposlenima4.569.500-600.000
3.969.500
423Prijevozna sredstva237.500-237.500

- A841007ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA865.200-462.500
402.700
- 11Opći prihodi i primici665.000-462.500
202.500
323Rashodi za usluge427.500-427.500

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja237.500-35.000
202.500
- 3002POLJOPRIVREDA5.246.470-985.000
4.261.470
- K650068USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS5.246.470-985.000
4.261.470
- 11Opći prihodi i primici5.246.470-985.000
4.261.470
323Rashodi za usluge5.132.470-985.000
4.147.470
- 06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu104.197.433-800.000
103.397.433
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO104.197.433-800.000
103.397.433
- 3001UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM90.381.497-800.000
89.581.497
- A852013PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA510.000-392.000
118.000
- 11Opći prihodi i primici510.000-392.000
118.000
311Plaće (Bruto)151.700-75.000
76.700
313Doprinosi na plaće25.050-25.000
50
321Naknade troškova zaposlenima25.000-23.000
2.000
322Rashodi za materijal i energiju115.000-107.000
8.000
323Rashodi za usluge173.250-143.000
30.250
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-19.000
1.000
- A852015NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-
-PREHRAMBENIH PROIZVODA
510.000-408.000
102.000
- 11Opći prihodi i primici510.000-408.000
102.000
311Plaće (Bruto)151.700-81.000
70.700
313Doprinosi na plaće25.050-20.000
5.050
321Naknade troškova zaposlenima35.750-33.000
2.750
322Rashodi za materijal i energiju42.000-39.000
3.000
323Rashodi za usluge235.500-216.000
19.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-19.000
1.000
- 061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.306.665.714-152.897.542
1.153.768.172
- 06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije1.147.985.014-151.397.542
996.587.472
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV76.505.821-1.732.201
74.773.620
- 2201STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU76.505.821-1.732.201
74.773.620
- A680044FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-202111.861.292-1.532.201
10.329.091
- 12Sredstva učešća za pomoći2.568.746-1.532.201
1.036.545
321Naknade troškova zaposlenima44.380-26.400
17.980
322Rashodi za materijal i energiju3.300-2.600
700
323Rashodi za usluge275.513-92.201
183.312
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.563-2.200
1.363
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.000-8.800
6.200
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava2.212.410-1.400.000
812.410
- K828004VOZNI PARK664.000-200.000
464.000
- 11Opći prihodi i primici430.000-200.000
230.000
423Prijevozna sredstva200.000-200.000

- 29REGIONALNI RAZVOJ1.071.479.193-149.665.341
921.813.852
- 2901REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ769.823.542-117.529.834
652.293.708
- A680047PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA500.000-400.000
100.000
- 11Opći prihodi i primici500.000-400.000
100.000
323Rashodi za usluge310.000-250.000
60.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja90.000-50.000
40.000
381Tekuće donacije100.000-100.000

- K680034OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.537.862.442-7.129.834
530.732.608
- 12Sredstva učešća za pomoći23.474.681-7.129.834
16.344.847
311Plaće (Bruto)6.823.620-73.620
6.750.000
313Doprinosi na plaće1.348.380-19.380
1.329.000
321Naknade troškova zaposlenima768.300-450.000
318.300
322Rashodi za materijal i energiju312.300-1.350
310.950
323Rashodi za usluge13.306.031-6.281.884
7.024.147
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa134.250-104.250
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja333.075-199.350
133.725
- K680040SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA190.000.000-110.000.000
80.000.000
- 11Opći prihodi i primici190.000.000-110.000.000
80.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna133.000.000-75.000.000
58.000.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna42.750.000-22.000.000
20.750.000
386Kapitalne pomoći14.250.000-13.000.000
1.250.000
- 2903TERITORIJALNA SURADNJA68.258.878-799.557
67.459.321
- A758030PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE195.000-64.590
130.410
- 11Opći prihodi i primici120.000-60.000
60.000
321Naknade troškova zaposlenima120.000-60.000
60.000
- 12Sredstva učešća za pomoći75.000-4.590
70.410
361Pomoći inozemnim vladama75.000-4.590
70.410
- A828069PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020.831.561-28.025
803.536
- 12Sredstva učešća za pomoći373.938-28.025
345.913
321Naknade troškova zaposlenima31.311-4.500
26.811
322Rashodi za materijal i energiju18.000-9.000
9.000
323Rashodi za usluge63.900-9.000
54.900
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.275-5.525
6.750
- T680035PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV425.000-31.738
393.262
- 12Sredstva učešća za pomoći218.750-31.738
187.012
321Naknade troškova zaposlenima50.000-12.500
37.500
323Rashodi za usluge7.500-3.375
4.125
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.250-1.633
9.617
361Pomoći inozemnim vladama150.000-14.230
135.770
- T680036IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA604.743-1.425
603.318
- 12Sredstva učešća za pomoći371.214-1.425
369.789
321Naknade troškova zaposlenima4.050-1.050
3.000
422Postrojenja i oprema375-375

- T680037PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA1.472.140-46.440
1.425.700
- 12Sredstva učešća za pomoći1.294.591-46.440
1.248.151
321Naknade troškova zaposlenima20.350-5.895
14.455
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.545-4.545

361Pomoći inozemnim vladama1.148.000-36.000
1.112.000
- T680038PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT314.000-154.050
159.950
- 11Opći prihodi i primici314.000-154.050
159.950
321Naknade troškova zaposlenima200.000-154.050
45.950
- T680039PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN481.100-17.420
463.680
- 12Sredstva učešća za pomoći148.220-17.420
130.800
321Naknade troškova zaposlenima42.000-12.000
30.000
322Rashodi za materijal i energiju4.920-4.920

323Rashodi za usluge500-500

- T680041IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020.20.550.000-50.000
20.500.000
- 12Sredstva učešća za pomoći50.000-50.000

321Naknade troškova zaposlenima45.000-45.000

322Rashodi za materijal i energiju5.000-5.000

- T680045MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM1.309.650-44.072
1.265.578
- 12Sredstva učešća za pomoći196.448-44.072
152.376
321Naknade troškova zaposlenima54.000-30.000
24.000
322Rashodi za materijal i energiju10.485-10.485

323Rashodi za usluge57.000-1.350
55.650
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.063-2.237
2.826
- T758035IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA569.940-1.455
568.485
- 12Sredstva učešća za pomoći323.495-1.455
322.040
321Naknade troškova zaposlenima6.334-1.080
5.254
422Postrojenja i oprema375-375

- T758036PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA392.030-9.269
382.761
- 12Sredstva učešća za pomoći58.805-9.269
49.536
321Naknade troškova zaposlenima9.000-1.500
7.500
322Rashodi za materijal i energiju5.519-5.519

323Rashodi za usluge1.500-750
750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.500-1.500
3.000
- T758037PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA990.030-120.120
869.910
- 12Sredstva učešća za pomoći767.713-120.120
647.593
321Naknade troškova zaposlenima21.500-4.300
17.200
322Rashodi za materijal i energiju15.820-11.520
4.300
361Pomoći inozemnim vladama600.000-100.000
500.000
422Postrojenja i oprema8.600-4.300
4.300
- T758038JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE536.100-22.380
513.720
- 12Sredstva učešća za pomoći251.830-22.380
229.450
321Naknade troškova zaposlenima60.000-15.000
45.000
322Rashodi za materijal i energiju7.380-7.380

- T828061IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA4.292.744-64.013
4.228.731
- 12Sredstva učešća za pomoći643.913-64.013
579.900
321Naknade troškova zaposlenima77.436-33.000
44.436
322Rashodi za materijal i energiju1.500-750
750
323Rashodi za usluge160.425-19.800
140.625
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.975-5.475
4.500
343Ostali financijski rashodi300-300

422Postrojenja i oprema9.375-4.688
4.687
- T828062IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA5.081.243-81.263
4.999.980
- 12Sredstva učešća za pomoći762.188-81.263
680.925
321Naknade troškova zaposlenima98.436-33.750
64.686
322Rashodi za materijal i energiju4.500-3.750
750
323Rashodi za usluge250.200-33.300
216.900
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja14.475-5.475
9.000
343Ostali financijski rashodi300-300

422Postrojenja i oprema9.375-4.688
4.687
- T828067ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)1.162.503-23.247
1.139.256
- 12Sredstva učešća za pomoći477.698-23.247
454.451
321Naknade troškova zaposlenima54.646-9.533
45.113
322Rashodi za materijal i energiju2.660-760
1.900
323Rashodi za usluge42.567-12.954
29.613
- T828068ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)2.538.063-40.050
2.498.013
- 12Sredstva učešća za pomoći380.710-40.050
340.660
321Naknade troškova zaposlenima66.528-18.750
47.778
322Rashodi za materijal i energiju12.900-7.200
5.700
323Rashodi za usluge71.775-10.800
60.975
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.300-3.300
6.000
- 2904ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA92.796.773-31.335.950
61.460.823
- A570352POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA30.000.000-5.000.000
25.000.000
- 11Opći prihodi i primici30.000.000-5.000.000
25.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna30.000.000-5.000.000
25.000.000
- A570354VODOOPSKRBA OTOKA13.000.000-1.000.000
12.000.000
- 11Opći prihodi i primici13.000.000-1.000.000
12.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.000.000-1.000.000
10.000.000
- A570356POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA9.000.000-9.000.000

- 11Opći prihodi i primici9.000.000-9.000.000

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora9.000.000-9.000.000

- A570463RAZVOJ OTOKA28.450.000-14.280.950
14.169.050
- 11Opći prihodi i primici28.450.000-14.280.950
14.169.050
323Rashodi za usluge500.000-500.000

363Pomoći unutar općeg proračuna27.350.000-13.180.950
14.169.050
382Kapitalne donacije600.000-600.000

- A758048INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP550.000-550.000

- 11Opći prihodi i primici550.000-550.000

323Rashodi za usluge500.000-500.000

426Nematerijalna proizvedena imovina50.000-50.000

- A819012HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD1.115.000-805.000
310.000
- 11Opći prihodi i primici1.115.000-805.000
310.000
323Rashodi za usluge695.000-435.000
260.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja120.000-70.000
50.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora300.000-300.000

- T821011INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)700.000-700.000

- 11Opći prihodi i primici700.000-700.000

363Pomoći unutar općeg proračuna700.000-700.000

- 06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije84.675.000-1.500.000
83.175.000
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV84.675.000-1.500.000
83.175.000
- 2210UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA84.675.000-1.500.000
83.175.000
- A825001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE16.355.000-850.000
15.505.000
- 11Opći prihodi i primici16.100.000-850.000
15.250.000
311Plaće (Bruto)7.920.000-220.000
7.700.000
313Doprinosi na plaće1.300.000-40.000
1.260.000
321Naknade troškova zaposlenima490.000-160.000
330.000
322Rashodi za materijal i energiju395.000-40.000
355.000
323Rashodi za usluge4.112.000-220.000
3.892.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja498.000-140.000
358.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna150.000-30.000
120.000
- K825010OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 1065.800.000-650.000
65.150.000
- 12Sredstva učešća za pomoći9.900.000-650.000
9.250.000
311Plaće (Bruto)6.170.000-100.000
6.070.000
313Doprinosi na plaće1.000.000-50.000
950.000
321Naknade troškova zaposlenima430.000-123.398
306.602
323Rashodi za usluge1.894.000-376.602
1.517.398
- 065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE8.970.739.015-311.027.9026.000.0008.665.711.113
- 06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture8.387.125.115-303.027.9026.000.0008.090.097.213
- 31PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE8.387.125.115-303.027.9026.000.0008.090.097.213
- 3101UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE153.729.015-4.800.0006.000.000154.929.015
- A754067PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)

6.000.0006.000.000
- 11Opći prihodi i primici

6.000.0006.000.000
323Rashodi za usluge

6.000.0006.000.000
- T810061PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM17.444.000-4.800.000
12.644.000
- 11Opći prihodi i primici17.444.000-4.800.000
12.644.000
311Plaće (Bruto)6.250.000-1.000.000
5.250.000
321Naknade troškova zaposlenima2.510.000-700.000
1.810.000
323Rashodi za usluge6.014.000-2.700.000
3.314.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa400.000-100.000
300.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja850.000-100.000
750.000
422Postrojenja i oprema280.000-200.000
80.000
- 3107RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA80.750.000-7.000.000
73.750.000
- A754032NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE79.000.000-7.000.000
72.000.000
- 11Opći prihodi i primici79.000.000-7.000.000
72.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru79.000.000-7.000.000
72.000.000
- 3109SIGURNOST PLOVIDBE166.835.759-14.000.000
152.835.759
- A570017SIGURNOST PLOVIDBE131.711.259-4.000.000
127.711.259
- 11Opći prihodi i primici102.075.059-4.000.000
98.075.059
321Naknade troškova zaposlenima3.950.000-500.000
3.450.000
322Rashodi za materijal i energiju6.555.000-500.000
6.055.000
323Rashodi za usluge20.830.809-2.000.000
18.830.809
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.000.000-1.000.000
2.000.000
- A754057ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE2.500.000-2.500.000

- 11Opći prihodi i primici2.500.000-2.500.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.500.000-2.500.000

- T810059NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR8.000.000-7.500.000
500.000
- 11Opći prihodi i primici8.000.000-7.500.000
500.000
422Postrojenja i oprema8.000.000-7.500.000
500.000
- 3110IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE3.144.558.900-164.927.902
2.979.630.998
- A570504NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o.474.500.000-27.000.000
447.500.000
- 11Opći prihodi i primici474.500.000-27.000.000
447.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna474.500.000-27.000.000
447.500.000
- A570506NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o.1.956.000.000-109.500.000
1.846.500.000
- 11Opći prihodi i primici1.956.000.000-109.500.000
1.846.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.956.000.000-109.500.000
1.846.500.000
- A754005GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE28.000.000-500.000
27.500.000
- 11Opći prihodi i primici28.000.000-500.000
27.500.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna28.000.000-500.000
27.500.000
- A754061NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI3.500.000-3.000.000
500.000
- 11Opći prihodi i primici3.500.000-3.000.000
500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora3.500.000-3.000.000
500.000
- A821001PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA –
ZAGREB
66.620.000-12.900.000
53.720.000
- 11Opći prihodi i primici66.620.000-12.900.000
53.720.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora7.500.000-1.400.000
6.100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna39.720.000-8.600.000
31.120.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna19.400.000-2.900.000
16.500.000
- K570344PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB –
MACELJ
188.000.000-12.000.000
176.000.000
- 11Opći prihodi i primici188.000.000-12.000.000
176.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora62.000.000-12.000.000
50.000.000
- T587063CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI413.300-8.270
405.030
- 12Sredstva učešća za pomoći82.700-8.270
74.430
323Rashodi za usluge52.500-8.270
44.230
- T810062CEF PSA – USPOREDBA CIJENA GORIVA1.020.500-19.632
1.000.868
- 12Sredstva učešća za pomoći204.100-19.632
184.468
322Rashodi za materijal i energiju78.700-15.332
63.368
323Rashodi za usluge48.700-4.300
44.400
- 3111PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU2.611.472.706-30.000.000
2.581.472.706
- T754041OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE296.954.400-30.000.000
266.954.400
- 12Sredstva učešća za pomoći56.126.000-30.000.000
26.126.000
363Pomoći unutar općeg proračuna33.000.000-30.000.000
3.000.000
- 3113RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA276.790.000-7.700.000
269.090.000
- A570001SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA1.065.000-100.000
965.000
- 11Opći prihodi i primici1.065.000-100.000
965.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja875.000-100.000
775.000
- A570333OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH24.150.000-3.800.000
20.350.000
- 11Opći prihodi i primici24.150.000-3.800.000
20.350.000
386Kapitalne pomoći17.700.000-3.800.000
13.900.000
- A587050OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)96.500.000-2.500.000
94.000.000
- 11Opći prihodi i primici96.500.000-2.500.000
94.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru78.500.000-1.500.000
77.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora18.000.000-1.000.000
17.000.000
- A754035PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB1.575.000-1.300.000
275.000
- 11Opći prihodi i primici1.375.000-1.300.000
75.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.375.000-1.300.000
75.000
- 3114IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE601.692.000-29.000.000
572.692.000
- A754029NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o.474.500.000-27.000.000
447.500.000
- 11Opći prihodi i primici474.500.000-27.000.000
447.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna474.500.000-27.000.000
447.500.000
- T754054PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE3.000.000-2.000.000
1.000.000
- 11Opći prihodi i primici3.000.000-2.000.000
1.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna3.000.000-2.000.000
1.000.000
- 3115RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE72.415.500-14.800.000
57.615.500
- A570447GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI26.015.500-6.500.000
19.515.500
- 11Opći prihodi i primici26.015.500-6.500.000
19.515.500
382Kapitalne donacije22.915.500-6.500.000
16.415.500
- A754036PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI1.600.000-1.000.000
600.000
- 11Opći prihodi i primici1.600.000-1.000.000
600.000
412Nematerijalna imovina1.500.000-1.000.000
500.000
- K810001GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA22.150.000-7.100.000
15.050.000
- 11Opći prihodi i primici22.150.000-7.100.000
15.050.000
412Nematerijalna imovina4.050.000-2.000.000
2.050.000
421Građevinski objekti5.200.000-5.100.000
100.000
- K810024IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI300.000-200.000
100.000
- 11Opći prihodi i primici300.000-200.000
100.000
423Prijevozna sredstva300.000-200.000
100.000
- 3116RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA375.921.235-22.000.000
353.921.235
- A570219IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE90.500.000-18.000.000
72.500.000
- 11Opći prihodi i primici90.500.000-18.000.000
72.500.000
382Kapitalne donacije82.000.000-18.000.000
64.000.000
- A570294POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA38.000.000-2.000.000
36.000.000
- 11Opći prihodi i primici38.000.000-2.000.000
36.000.000
381Tekuće donacije38.000.000-2.000.000
36.000.000
- K587039PROJEKT NOVA LUKA ZADAR158.800.000-2.000.000
156.800.000
- 11Opći prihodi i primici158.800.000-2.000.000
156.800.000
381Tekuće donacije147.800.000-2.000.000
145.800.000
- 3118RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA901.520.000-8.800.000
892.720.000
- A570334UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA447.500.000-2.500.000
445.000.000
- 11Opći prihodi i primici447.500.000-2.500.000
445.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna447.500.000-2.500.000
445.000.000
- A570491UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE7.920.000-2.300.000
5.620.000
- 11Opći prihodi i primici7.920.000-2.300.000
5.620.000
321Naknade troškova zaposlenima300.000-250.000
50.000
323Rashodi za usluge1.850.000-1.600.000
250.000
412Nematerijalna imovina500.000-450.000
50.000
- A754064POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA4.000.000-4.000.000

- 11Opći prihodi i primici4.000.000-4.000.000

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru400.000-400.000

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora3.600.000-3.600.000

- 06545Agencija za obalni linijski pomorski promet337.210.600-8.000.000
329.210.600
- 31PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE337.210.600-8.000.000
329.210.600
- 3116RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA337.210.600-8.000.000
329.210.600
- A570323POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA329.500.000-8.000.000
321.500.000
- 11Opći prihodi i primici329.500.000-8.000.000
321.500.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru268.500.000-7.000.000
261.500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora61.000.000-1.000.000
60.000.000
- 076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA1.394.809.331-26.980.552
1.367.828.779
- 07605Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja720.153.874-8.730.552
711.423.322
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA719.153.874-8.730.552
710.423.322
- 3501RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM149.500.094-4.571.519
144.928.575
- A538065EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT38.500-2.894
35.606
- 12Sredstva učešća za pomoći38.500-2.894
35.606
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja38.500-2.894
35.606
- A538067IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE205.000-150.000
55.000
- 11Opći prihodi i primici205.000-150.000
55.000
323Rashodi za usluge150.000-105.000
45.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-45.000
5.000
- A538075INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU70.027.802-1.942.349
68.085.453
- 11Opći prihodi i primici9.602.088-270.000
9.332.088
323Rashodi za usluge6.880.000-30.000
6.850.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.000-30.000
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja80.000-60.000
20.000
422Postrojenja i oprema500.000-150.000
350.000
- 12Sredstva učešća za pomoći9.063.858-1.672.349
7.391.509
321Naknade troškova zaposlenima21.090-10.000
11.090
323Rashodi za usluge5.748.300-1.339.349
4.408.951
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja108.630-5.000
103.630
422Postrojenja i oprema1.707.195-217.000
1.490.195
426Nematerijalna proizvedena imovina1.401.413-101.000
1.300.413
- A538083APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE340.000-136.000
204.000
- 11Opći prihodi i primici340.000-136.000
204.000
323Rashodi za usluge160.000-20.000
140.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa45.000-45.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja135.000-71.000
64.000
- A538084RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE430.000-120.000
310.000
- 11Opći prihodi i primici430.000-120.000
310.000
323Rashodi za usluge360.000-100.000
260.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.000-20.000
50.000
- A538085PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA165.000-165.000

- 11Opći prihodi i primici165.000-165.000

323Rashodi za usluge70.000-70.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.000-40.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja55.000-55.000

- A576007ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM60.435.000-610.000
59.825.000
- 11Opći prihodi i primici60.235.000-610.000
59.625.000
321Naknade troškova zaposlenima2.850.000-600.000
2.250.000
343Ostali financijski rashodi25.000-10.000
15.000
- A576150DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA1.180.000-50.000
1.130.000
- 11Opći prihodi i primici720.000-50.000
670.000
323Rashodi za usluge630.000-50.000
580.000
- A576151IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA1.921.000-771.000
1.150.000
- 11Opći prihodi i primici1.921.000-771.000
1.150.000
323Rashodi za usluge1.305.000-155.000
1.150.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-5.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-10.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna601.000-601.000

- A576199PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA100.000-100.000

- 11Opći prihodi i primici100.000-100.000

363Pomoći unutar općeg proračuna100.000-100.000

- A576270EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON260.000-18.276
241.724
- 12Sredstva učešća za pomoći260.000-18.276
241.724
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja260.000-18.276
241.724
- K576116PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU1.691.000-506.000
1.185.000
- 11Opći prihodi i primici1.691.000-506.000
1.185.000
321Naknade troškova zaposlenima15.000-15.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000-1.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-50.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.000-330.000
670.000
412Nematerijalna imovina90.000-20.000
70.000
426Nematerijalna proizvedena imovina90.000-90.000

- 3502REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU14.910.000-2.272.000
12.638.000
- A576056STRUČNO – ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA685.000-295.000
390.000
- 11Opći prihodi i primici685.000-295.000
390.000
323Rashodi za usluge520.000-200.000
320.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja45.000-25.000
20.000
426Nematerijalna proizvedena imovina70.000-70.000

- A576256UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA11.865.000-1.977.000
9.888.000
- 11Opći prihodi i primici10.715.000-1.977.000
8.738.000
323Rashodi za usluge380.000-270.000
110.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja65.000-30.000
35.000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.200.000-1.677.000
8.523.000
- 3510ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU554.743.780-1.887.033
552.856.747
- A538053ENERGETSKA UČINKOVITOST6.000.000-1.000.000
5.000.000
- 11Opći prihodi i primici6.000.000-1.000.000
5.000.000
323Rashodi za usluge5.800.000-900.000
4.900.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100.000-50.000
50.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-50.000
50.000
- T538072OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA547.218.780-887.033
546.331.747
- 12Sredstva učešća za pomoći4.838.900-887.033
3.951.867
311Plaće (Bruto)2.165.687-527.050
1.638.637
313Doprinosi na plaće408.913-130.000
278.913
321Naknade troškova zaposlenima248.900-59.000
189.900
322Rashodi za materijal i energiju33.000-31.487
1.513
323Rashodi za usluge1.780.900-131.996
1.648.904
422Postrojenja i oprema137.000-7.500
129.500
- 07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama398.255.904-11.150.000
387.105.904
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA398.255.904-11.150.000
387.105.904
- 3503PROMETOVANJE NEKRETNINAMA45.346.904-5.980.000
39.366.904
- A551000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE16.011.904-1.260.000
14.751.904
- 11Opći prihodi i primici15.961.904-1.260.000
14.701.904
311Plaće (Bruto)9.235.000-1.100.000
8.135.000
313Doprinosi na plaće1.510.904-100.000
1.410.904
321Naknade troškova zaposlenima875.000-60.000
815.000
- K260345KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA28.140.000-4.500.000
23.640.000
- 11Opći prihodi i primici28.140.000-4.500.000
23.640.000
421Građevinski objekti27.000.000-4.500.000
22.500.000
- K551003INFORMATIZACIJA540.000-150.000
390.000
- 11Opći prihodi i primici540.000-150.000
390.000
412Nematerijalna imovina485.000-150.000
335.000
- K551030STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ100.000-70.000
30.000
- 11Opći prihodi i primici100.000-70.000
30.000
421Građevinski objekti100.000-70.000
30.000
- 3504POTICANJE STAMBENE GRADNJE345.829.000-3.180.000
342.649.000
- A551007UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM3.070.000-30.000
3.040.000
- 11Opći prihodi i primici3.070.000-30.000
3.040.000
323Rashodi za usluge3.040.000-30.000
3.010.000
- K551025PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM3.200.000-3.150.000
50.000
- 11Opći prihodi i primici3.200.000-3.150.000
50.000
421Građevinski objekti3.200.000-3.150.000
50.000
- 3510ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU7.080.000-1.990.000
5.090.000
- K551026POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI3.880.000-1.990.000
1.890.000
- 11Opći prihodi i primici3.880.000-1.990.000
1.890.000
323Rashodi za usluge2.950.000-1.570.000
1.380.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-20.000
10.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna900.000-400.000
500.000
- 07625Državna geodetska uprava276.399.553-7.100.000
269.299.553
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA276.399.553-7.100.000
269.299.553
- 3505IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA276.399.553-7.100.000
269.299.553
- A664000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE167.015.500-800.000
166.215.500
- 11Opći prihodi i primici166.910.500-800.000
166.110.500
311Plaće (Bruto)105.700.000-500.000
105.200.000
313Doprinosi na plaće19.940.500-300.000
19.640.500
- A664001ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA13.075.000-1.000.000
12.075.000
- 11Opći prihodi i primici12.575.000-1.000.000
11.575.000
323Rashodi za usluge12.575.000-1.000.000
11.575.000
- A664003PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV8.750.000-300.000
8.450.000
- 11Opći prihodi i primici8.750.000-300.000
8.450.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja750.000-300.000
450.000
- A664034VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA17.000.000-500.000
16.500.000
- 11Opći prihodi i primici17.000.000-500.000
16.500.000
323Rashodi za usluge17.000.000-500.000
16.500.000
- K251615DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA1.000.000-200.000
800.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-200.000
800.000
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti1.000.000-200.000
800.000
- K664012OBNOVA VOZNOG PARKA1.700.000-1.500.000
200.000
- 11Opći prihodi i primici1.700.000-1.500.000
200.000
423Prijevozna sredstva1.500.000-1.500.000

- K664014IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE2.860.000-100.000
2.760.000
- 11Opći prihodi i primici2.860.000-100.000
2.760.000
422Postrojenja i oprema560.000-100.000
460.000
- T664009KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE1.000.000-400.000
600.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-400.000
600.000
323Rashodi za usluge1.000.000-400.000
600.000
- T664010UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA2.100.000-1.000.000
1.100.000
- 11Opći prihodi i primici2.100.000-1.000.000
1.100.000
323Rashodi za usluge2.100.000-1.000.000
1.100.000
- T664042OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA19.759.669-200.000
19.559.669
- 12Sredstva učešća za pomoći2.993.603-200.000
2.793.603
323Rashodi za usluge2.684.771-200.000
2.484.771
- T664044REGISTAR ZGRADA1.100.000-1.100.000

- 11Opći prihodi i primici1.100.000-1.100.000

323Rashodi za usluge1.100.000-1.100.000

- 077MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE4.500.647.247-75.890.645
4.424.756.602
- 07705Ministarstvo zaštite okoliša i energetike2.632.145.448-69.095.933
2.563.049.515
- 30POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO6.550.000-2.081.000
4.469.000
- 3008SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA6.550.000-2.081.000
4.469.000
- T779042SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE6.550.000-2.081.000
4.469.000
- 11Opći prihodi i primici6.550.000-2.081.000
4.469.000
363Pomoći unutar općeg proračuna6.500.000-2.081.000
4.419.000
- 32GOSPODARSTVO73.520.000-4.250.000
69.270.000
- 3225RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA73.520.000-4.250.000
69.270.000
- A784026STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA510.000-150.000
360.000
- 11Opći prihodi i primici300.000-150.000
150.000
321Naknade troškova zaposlenima100.000-50.000
50.000
323Rashodi za usluge200.000-100.000
100.000
- A784027USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA250.000-250.000

- 11Opći prihodi i primici250.000-250.000

323Rashodi za usluge250.000-250.000

- A784031KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA9.180.000-1.850.000
7.330.000
- 11Opći prihodi i primici6.875.000-1.850.000
5.025.000
321Naknade troškova zaposlenima1.000.000-250.000
750.000
323Rashodi za usluge5.300.000-1.600.000
3.700.000
- K905027POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA3.000.000-2.000.000
1.000.000
- 11Opći prihodi i primici3.000.000-2.000.000
1.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3.000.000-2.000.000
1.000.000
- 34ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA2.550.975.448-62.348.833
2.488.626.615
- 3401ZAŠTITA PRIRODE176.746.537-1.785.942
174.960.595
- A779006ZAŠTITA PRIRODE24.390.000-215.000
24.175.000
- 11Opći prihodi i primici9.185.000-215.000
8.970.000
321Naknade troškova zaposlenima200.000-78.000
122.000
323Rashodi za usluge1.105.000-7.000
1.098.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000-10.000
40.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja640.000-120.000
520.000
- A905003PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE879.700-249.000
630.700
- 11Opći prihodi i primici874.700-249.000
625.700
321Naknade troškova zaposlenima350.000-190.000
160.000
322Rashodi za materijal i energiju15.500-5.000
10.500
323Rashodi za usluge322.200-49.000
273.200
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-3.000
2.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja182.000-2.000
180.000
- K779041OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU149.364.887-1.321.942
148.042.945
- 12Sredstva učešća za pomoći5.720.111-1.321.942
4.398.169
311Plaće (Bruto)321.921-20.235
301.686
313Doprinosi na plaće54.656-3.338
51.318
321Naknade troškova zaposlenima233.550-43.536
190.014
322Rashodi za materijal i energiju22.702-8.737
13.965
323Rashodi za usluge3.845.586-856.519
2.989.067
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.258-652
2.606
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja124.979-62.490
62.489
422Postrojenja i oprema27.190-5.438
21.752
423Prijevozna sredstva1.079.613-320.997
758.616
- 3402ZAŠTITA OKOLIŠA156.003.132-10.944.688
145.058.444
- A576173SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI4.409.237-380.000
4.029.237
- 11Opći prihodi i primici4.404.237-380.000
4.024.237
321Naknade troškova zaposlenima1.200.000-100.000
1.100.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.985.737-280.000
2.705.737
- A576208PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA65.000-33.000
32.000
- 11Opći prihodi i primici65.000-33.000
32.000
323Rashodi za usluge55.000-25.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-8.000
2.000
- A576235IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM1.107.500-566.250
541.250
- 11Opći prihodi i primici1.107.500-566.250
541.250
323Rashodi za usluge1.037.500-546.250
491.250
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna70.000-20.000
50.000
- A576247PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA120.000-50.000
70.000
- 11Opći prihodi i primici50.000-50.000

323Rashodi za usluge50.000-50.000

- A576248INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC200.000-200.000

- 11Opći prihodi i primici200.000-200.000

323Rashodi za usluge200.000-200.000

- A576264ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM77.944.749-1.726.313
76.218.436
- 11Opći prihodi i primici77.929.749-1.726.313
76.203.436
311Plaće (Bruto)49.090.000-1.000.000
48.090.000
313Doprinosi na plaće7.988.064-400.000
7.588.064
321Naknade troškova zaposlenima2.125.000-90.000
2.035.000
322Rashodi za materijal i energiju623.000-70.000
553.000
323Rashodi za usluge15.300.000-166.313
15.133.687
- A576265ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA1.940.000-465.000
1.475.000
- 11Opći prihodi i primici1.940.000-465.000
1.475.000
322Rashodi za materijal i energiju790.000-115.000
675.000
323Rashodi za usluge1.000.000-315.000
685.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja150.000-35.000
115.000
- A779046ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM820.000-130.000
690.000
- 11Opći prihodi i primici820.000-130.000
690.000
323Rashodi za usluge750.000-80.000
670.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.000-50.000
20.000
- A905009IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA3.117.000-640.000
2.477.000
- 11Opći prihodi i primici2.617.000-640.000
1.977.000
323Rashodi za usluge2.457.000-640.000
1.817.000
- A905019REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA5.450.000-620.000
4.830.000
- 11Opći prihodi i primici5.450.000-620.000
4.830.000
321Naknade troškova zaposlenima100.000-100.000

323Rashodi za usluge520.000-520.000

- A905020INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA268.000-114.000
154.000
- 11Opći prihodi i primici268.000-114.000
154.000
321Naknade troškova zaposlenima15.000-14.000
1.000
422Postrojenja i oprema110.000-40.000
70.000
423Prijevozna sredstva60.000-60.000

- K576266INFORMATIZACIJA UPRAVE4.885.000-55.000
4.830.000
- 11Opći prihodi i primici4.885.000-55.000
4.830.000
322Rashodi za materijal i energiju35.000-5.000
30.000
323Rashodi za usluge3.950.000-50.000
3.900.000
- K576267OPREMANJE ZGRADA470.000-235.000
235.000
- 11Opći prihodi i primici470.000-235.000
235.000
323Rashodi za usluge200.000-100.000
100.000
422Postrojenja i oprema270.000-135.000
135.000
- K905005INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE3.799.750-1.600.125
2.199.625
- 11Opći prihodi i primici3.799.750-1.600.125
2.199.625
323Rashodi za usluge3.607.500-1.545.000
2.062.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja67.250-55.125
12.125
- T784050PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM19.306.180-3.980.000
15.326.180
- 11Opći prihodi i primici17.274.180-3.980.000
13.294.180
311Plaće (Bruto)5.091.500-700.000
4.391.500
313Doprinosi na plaće1.013.680-400.000
613.680
321Naknade troškova zaposlenima6.268.000-2.000.000
4.268.000
323Rashodi za usluge2.913.000-500.000
2.413.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.507.000-380.000
1.127.000
- T905014SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE282.000-150.000
132.000
- 11Opći prihodi i primici282.000-150.000
132.000
323Rashodi za usluge282.000-150.000
132.000
- 3405GOSPODARENJE OTPADOM839.116.750-960.000
838.156.750
- A576183POSTUPANJE S OTPADOM945.000-890.000
55.000
- 11Opći prihodi i primici945.000-890.000
55.000
323Rashodi za usluge930.000-890.000
40.000
- K784022OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020 . GODINE837.391.750-70.000
837.321.750
- 12Sredstva učešća za pomoći1.956.718-70.000
1.886.718
422Postrojenja i oprema90.000-70.000
20.000
- 3408RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA1.379.109.029-48.658.203
1.330.450.826
- A779043MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA550.000-39.000
511.000
- 11Opći prihodi i primici550.000-39.000
511.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja550.000-39.000
511.000
- A779044USKLAĐIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU850.000-400.000
450.000
- 11Opći prihodi i primici850.000-400.000
450.000
321Naknade troškova zaposlenima150.000-70.000
80.000
323Rashodi za usluge650.000-300.000
350.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-30.000
20.000
- A784043SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV770.000-35.500
734.500
- 11Opći prihodi i primici770.000-35.500
734.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja770.000-35.500
734.500
- A784044ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH60.000-45.000
15.000
- 11Opći prihodi i primici60.000-45.000
15.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.000-45.000
15.000
- K784038OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 61.243.072.883-48.126.703
1.194.946.180
- 12Sredstva učešća za pomoći161.753.249-48.126.703
113.626.546
321Naknade troškova zaposlenima79.800-30.000
49.800
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.500-7.500

363Pomoći unutar općeg proračuna160.130.469-48.039.141
112.091.328
422Postrojenja i oprema9.000-9.000

426Nematerijalna proizvedena imovina136.875-41.062
95.813
- T784051PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS508.585-12.000
496.585
- 12Sredstva učešća za pomoći75.548-12.000
63.548
321Naknade troškova zaposlenima16.796-2.900
13.896
322Rashodi za materijal i energiju5.544-2.600
2.944
323Rashodi za usluge26.820-5.300
21.520
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.328-1.200
1.128
- 35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA1.100.000-416.100
683.900
- 3509RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM1.100.000-416.100
683.900
- A784034VIJEĆE ZA VODNE USLUGE1.100.000-416.100
683.900
- 11Opći prihodi i primici1.100.000-416.100
683.900
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000.000-416.100
583.900
- 07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode992.986.375-2.994.712
989.991.663
- 34ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA992.986.375-2.994.712
989.991.663
- 3401ZAŠTITA PRIRODE992.986.375-2.994.712
989.991.663
- A779000UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE37.653.105-2.516.211
35.136.894
- 11Opći prihodi i primici37.653.105-2.516.211
35.136.894
311Plaće (Bruto)23.719.039-1.108.071
22.610.968
312Ostali rashodi za zaposlene934.845-188.000
746.845
313Doprinosi na plaće3.659.966-170.682
3.489.284
321Naknade troškova zaposlenima1.588.000-171.301
1.416.699
322Rashodi za materijal i energiju1.514.180-211.269
1.302.911
323Rashodi za usluge5.493.145-633.688
4.859.457
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja641.960-27.700
614.260
343Ostali financijski rashodi71.970-5.500
66.470
- A779021ZAŠTITA PRIRODE1.194.750-478.501
716.249
- 11Opći prihodi i primici1.194.750-478.501
716.249
322Rashodi za materijal i energiju202.000-46.527
155.473
323Rashodi za usluge687.750-328.974
358.776
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-4.000
1.000
422Postrojenja i oprema85.000-35.000
50.000
423Prijevozna sredstva160.000-60.000
100.000
426Nematerijalna proizvedena imovina15.000-4.000
11.000
- 07720Državni hidrometeorološki zavod292.548.795-1.300.000
291.248.795
- 34ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA292.548.795-1.300.000
291.248.795
- 3407METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA292.548.795-1.300.000
291.248.795
- A654000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE55.833.471-600.000
55.233.471
- 11Opći prihodi i primici54.280.971-600.000
53.680.971
311Plaće (Bruto)39.533.423-500.000
39.033.423
313Doprinosi na plaće6.706.048-100.000
6.606.048
- A654015DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA16.777.500-200.000
16.577.500
- 11Opći prihodi i primici10.770.000-200.000
10.570.000
321Naknade troškova zaposlenima1.350.000-200.000
1.150.000
- A654017NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA1.833.000-20.000
1.813.000
- 11Opći prihodi i primici1.783.000-20.000
1.763.000
321Naknade troškova zaposlenima65.000-20.000
45.000
- A654018ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH1.186.500-20.000
1.166.500
- 11Opći prihodi i primici466.500-20.000
446.500
321Naknade troškova zaposlenima100.000-20.000
80.000
- A654021OBRANA OD TUČE10.657.186-20.000
10.637.186
- 11Opći prihodi i primici7.439.686-20.000
7.419.686
321Naknade troškova zaposlenima90.000-20.000
70.000
- A654057PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU1.035.000-50.000
985.000
- 11Opći prihodi i primici219.000-50.000
169.000
322Rashodi za materijal i energiju60.000-50.000
10.000
- A654071MEĐUNARODNE OBAVEZE14.910.000-100.000
14.810.000
- 11Opći prihodi i primici14.410.000-100.000
14.310.000
321Naknade troškova zaposlenima410.000-100.000
310.000
- A654077DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA4.023.000-40.000
3.983.000
- 11Opći prihodi i primici632.000-40.000
592.000
321Naknade troškova zaposlenima215.000-40.000
175.000
- K654052INFORMATIZACIJA1.517.000-40.000
1.477.000
- 11Opći prihodi i primici487.000-40.000
447.000
322Rashodi za materijal i energiju30.000-20.000
10.000
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi20.000-20.000

- K654062OBNOVA VOZNOG PARKA1.200.000-100.000
1.100.000
- 11Opći prihodi i primici1.100.000-100.000
1.000.000
323Rashodi za usluge1.100.000-100.000
1.000.000
- K654072RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a960.000-50.000
910.000
- 11Opći prihodi i primici310.000-50.000
260.000
321Naknade troškova zaposlenima150.000-30.000
120.000
322Rashodi za materijal i energiju50.000-20.000
30.000
- K654081OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE6.210.353-60.000
6.150.353
- 12Sredstva učešća za pomoći1.122.353-60.000
1.062.353
422Postrojenja i oprema615.000-60.000
555.000
- 07745Agencija za ugljikovodike549.921.629-2.500.000
547.421.629
- 32GOSPODARSTVO549.921.629-2.500.000
547.421.629
- 3225RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA549.921.629-2.500.000
547.421.629
- A919002UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA300.000-60.000
240.000
- 11Opći prihodi i primici300.000-60.000
240.000
321Naknade troškova zaposlenima100.000-60.000
40.000
- A919003ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE14.898.929-1.530.000
13.368.929
- 11Opći prihodi i primici12.898.929-1.530.000
11.368.929
312Ostali rashodi za zaposlene500.000-300.000
200.000
321Naknade troškova zaposlenima600.004-130.000
470.004
323Rashodi za usluge4.325.000-1.000.000
3.325.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja327.000-50.000
277.000
412Nematerijalna imovina100.000-50.000
50.000
- K919001PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA325.000-60.000
265.000
- 11Opći prihodi i primici325.000-60.000
265.000
321Naknade troškova zaposlenima100.000-60.000
40.000
- K919004FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA533.672.700-750.000
532.922.700
- 11Opći prihodi i primici333.672.700-750.000
332.922.700
323Rashodi za usluge257.794.700-150.000
257.644.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.600.000-600.000
22.000.000
- K919005INFORMATIZACIJA725.000-100.000
625.000
- 11Opći prihodi i primici725.000-100.000
625.000
412Nematerijalna imovina275.000-100.000
175.000
- 080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA18.600.929.405-294.719.383
18.306.210.022
- 08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja11.594.401.508-210.732.703
11.383.668.805
- 37OBRAZOVANJE11.121.115.612-180.528.288
10.940.587.324
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA1.816.199.388-53.122.060
1.763.077.328
- A557043NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE430.000-430.000

- 11Opći prihodi i primici430.000-430.000

323Rashodi za usluge35.000-35.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa45.000-45.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja350.000-350.000

- A577004PROVEDBA KURIKULARNE REFORME33.849.652-6.475.000
27.374.652
- 11Opći prihodi i primici33.829.652-6.475.000
27.354.652
321Naknade troškova zaposlenima80.000-20.000
60.000
322Rashodi za materijal i energiju20.000-5.000
15.000
323Rashodi za usluge4.000.000-1.850.000
2.150.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000.000-500.000
500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.090.000-1.550.000
1.540.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna25.089.652-2.000.000
23.089.652
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna100.000-100.000

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.000-50.000

381Tekuće donacije400.000-400.000

- A577016PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI2.816.500-582.500
2.234.000
- 11Opći prihodi i primici2.816.500-582.500
2.234.000
321Naknade troškova zaposlenima20.000-10.000
10.000
323Rashodi za usluge25.000-15.000
10.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-10.000
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja67.500-47.500
20.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.600.000-500.000
2.100.000
- A577124HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU445.500-135.000
310.500
- 11Opći prihodi i primici440.500-135.000
305.500
321Naknade troškova zaposlenima75.000-40.000
35.000
322Rashodi za materijal i energiju200.000-45.000
155.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna75.000-50.000
25.000
- A577132POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA1.714.000-384.000
1.330.000
- 11Opći prihodi i primici1.644.000-384.000
1.260.000
321Naknade troškova zaposlenima120.000-44.000
76.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa275.000-100.000
175.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-10.000
10.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.160.000-200.000
960.000
381Tekuće donacije40.000-30.000
10.000
- A577133POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA3.190.000-300.000
2.890.000
- 11Opći prihodi i primici3.190.000-300.000
2.890.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna500.000-300.000
200.000
- A578042OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI3.500.000-1.086.646
2.413.354
- 11Opći prihodi i primici3.500.000-1.086.646
2.413.354
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.500.000-1.086.646
2.413.354
- A578059EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET301.600-30.000
271.600
- 11Opći prihodi i primici301.600-30.000
271.600
321Naknade troškova zaposlenima51.600-30.000
21.600
- A579004POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ2.500.000-500.000
2.000.000
- 11Opći prihodi i primici2.500.000-500.000
2.000.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.440.000-500.000
1.940.000
- A580003POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU2.105.250-500.000
1.605.250
- 11Opći prihodi i primici2.105.250-500.000
1.605.250
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.075.250-500.000
1.575.250
- A679009REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA7.101.000-420.350
6.680.650
- 11Opći prihodi i primici7.101.000-420.350
6.680.650
321Naknade troškova zaposlenima230.000-185.350
44.650
322Rashodi za materijal i energiju200.000-150.000
50.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100.000-70.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja771.000-15.000
756.000
- A679047MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI794.000-430.000
364.000
- 11Opći prihodi i primici749.000-430.000
319.000
321Naknade troškova zaposlenima300.000-200.000
100.000
323Rashodi za usluge90.000-90.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa132.000-100.000
32.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja207.000-20.000
187.000
381Tekuće donacije20.000-20.000

- A767042OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA1.637.650-225.000
1.412.650
- 12Sredstva učešća za pomoći546.000-225.000
321.000
311Plaće (Bruto)25.000-10.000
15.000
321Naknade troškova zaposlenima27.500-10.000
17.500
323Rashodi za usluge21.000-5.000
16.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna450.000-200.000
250.000
- A818035MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA3.000.000-30.000
2.970.000
- 11Opći prihodi i primici3.000.000-30.000
2.970.000
381Tekuće donacije30.000-30.000

- K578063UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA5.000.000-600.000
4.400.000
- 13Sredstva učešća za zajmove750.000-600.000
150.000
323Rashodi za usluge225.000-180.000
45.000
421Građevinski objekti525.000-420.000
105.000
- K579064KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU60.832.905-30.000.000
30.832.905
- 11Opći prihodi i primici60.832.905-30.000.000
30.832.905
363Pomoći unutar općeg proračuna35.000.000-25.000.000
10.000.000
421Građevinski objekti25.000.000-5.000.000
20.000.000
- K768057OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 1 – GARANCIJA ZA MLADE3.996.250-139.428
3.856.822
- 12Sredstva učešća za pomoći599.438-139.428
460.010
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora299.719-69.714
230.005
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna299.719-69.714
230.005
- K818050OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3406.281.253-10.719.665
395.561.588
- 12Sredstva učešća za pomoći60.431.389-10.719.665
49.711.724
311Plaće (Bruto)756.794-176.030
580.764
312Ostali rashodi za zaposlene18.638-4.335
14.303
313Doprinosi na plaće139.952-32.552
107.400
321Naknade troškova zaposlenima174.989-40.701
134.288
322Rashodi za materijal i energiju99.150-23.061
76.089
323Rashodi za usluge5.525.325-1.285.188
4.240.137
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa695.310-161.729
533.581
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja965.102-224.482
740.620
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora761.250-177.066
584.184
363Pomoći unutar općeg proračuna15.128.905-4.551.917
10.576.988
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna341.250-75.272
265.978
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna13.770.000-3.207.004
10.562.996
381Tekuće donacije2.550.000-593.130
1.956.870
412Nematerijalna imovina89.436-20.802
68.634
426Nematerijalna proizvedena imovina629.391-146.396
482.995
- T733059PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM9.131.760-134.471
8.997.289
- 12Sredstva učešća za pomoći578.125-134.471
443.654
323Rashodi za usluge578.125-134.471
443.654
- 3703OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE5.623.341.794-28.910.000
5.594.431.794
- A579003ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA26.220.000-170.000
26.050.000
- 11Opći prihodi i primici26.220.000-170.000
26.050.000
321Naknade troškova zaposlenima35.000-20.000
15.000
323Rashodi za usluge90.000-50.000
40.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna150.000-100.000
50.000
- A579069RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA5.610.000-5.510.000
100.000
- 11Opći prihodi i primici5.600.000-5.510.000
90.000
321Naknade troškova zaposlenima100.000-50.000
50.000
323Rashodi za usluge100.000-90.000
10.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000-40.000
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-80.000
20.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna5.000.000-5.000.000

426Nematerijalna proizvedena imovina250.000-250.000

- K110283OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM3.400.000-1.200.000
2.200.000
- 11Opći prihodi i primici3.400.000-1.200.000
2.200.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna3.351.500-1.200.000
2.151.500
- K578064CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC2.000.000-2.000.000

- 11Opći prihodi i primici2.000.000-2.000.000

323Rashodi za usluge100.000-100.000

421Građevinski objekti1.900.000-1.900.000

- K733061OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD14.700.000-14.180.000
520.000
- 11Opći prihodi i primici14.700.000-14.180.000
520.000
323Rashodi za usluge200.000-180.000
20.000
421Građevinski objekti14.500.000-14.000.000
500.000
- K767031OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI6.000.000-5.850.000
150.000
- 11Opći prihodi i primici6.000.000-5.850.000
150.000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.800.000-5.700.000
100.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000-150.000
50.000
- 3704SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE3.356.595.989-66.058.076
3.290.537.913
- A580004STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA2.700.000-100.000
2.600.000
- 11Opći prihodi i primici2.700.000-100.000
2.600.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora100.000-50.000
50.000
381Tekuće donacije100.000-50.000
50.000
- A580014RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH7.996.042-2.416.642
5.579.400
- 11Opći prihodi i primici4.821.042-2.416.642
2.404.400
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.524.723-1.477.023
47.700
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna50.000-7.000
43.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.530.319-932.619
1.597.700
- A580037JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE312.000.000-53.000.000
259.000.000
- 11Opći prihodi i primici312.000.000-53.000.000
259.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna312.000.000-53.000.000
259.000.000
- A580044RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA5.071.129-430.581
4.640.548
- 11Opći prihodi i primici5.041.129-430.581
4.610.548
321Naknade troškova zaposlenima301.163-200.000
101.163
323Rashodi za usluge371.303-210.581
160.722
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja271.163-20.000
251.163
- A676057MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE11.894.900-1.280.853
10.614.047
- 12Sredstva učešća za pomoći1.784.235-1.280.853
503.382
321Naknade troškova zaposlenima60.000-40.000
20.000
322Rashodi za materijal i energiju4.500-4.078
422
323Rashodi za usluge630.000-404.775
225.225
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa225.000-100.000
125.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja150.000-102.000
48.000
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU267.000-200.000
67.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna270.000-270.000

422Postrojenja i oprema177.735-160.000
17.735
- A767013RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE349.307-235.000
114.307
- 11Opći prihodi i primici329.307-235.000
94.307
321Naknade troškova zaposlenima109.659-50.000
59.659
323Rashodi za usluge19.648-15.000
4.648
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-70.000
30.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna100.000-100.000

- K110291OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM1.800.000-700.000
1.100.000
- 11Opći prihodi i primici1.800.000-700.000
1.100.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.723.000-700.000
1.023.000
- K676064TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA8.000.000-7.895.000
105.000
- 11Opći prihodi i primici8.000.000-7.895.000
105.000
323Rashodi za usluge100.000-95.000
5.000
421Građevinski objekti7.900.000-7.800.000
100.000
- 3705VISOKO OBRAZOVANJE299.669.218-32.438.152
267.231.066
- A621021SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE77.000.000-12.000.000
65.000.000
- 11Opći prihodi i primici77.000.000-12.000.000
65.000.000
381Tekuće donacije77.000.000-12.000.000
65.000.000
- A621022SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE18.000.000-3.000.000
15.000.000
- 11Opći prihodi i primici18.000.000-3.000.000
15.000.000
381Tekuće donacije18.000.000-3.000.000
15.000.000
- A621023SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE22.000.000-4.000.000
18.000.000
- 11Opći prihodi i primici22.000.000-4.000.000
18.000.000
381Tekuće donacije22.000.000-4.000.000
18.000.000
- A621024SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE25.000.000-4.000.000
21.000.000
- 11Opći prihodi i primici25.000.000-4.000.000
21.000.000
381Tekuće donacije25.000.000-4.000.000
21.000.000
- A621026SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE1.300.000-350.000
950.000
- 11Opći prihodi i primici1.300.000-350.000
950.000
381Tekuće donacije1.300.000-350.000
950.000
- A621028SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE9.500.000-1.700.000
7.800.000
- 11Opći prihodi i primici9.500.000-1.700.000
7.800.000
381Tekuće donacije9.500.000-1.700.000
7.800.000
- A621029SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE1.600.000-300.000
1.300.000
- 11Opći prihodi i primici1.600.000-300.000
1.300.000
381Tekuće donacije1.600.000-300.000
1.300.000
- A621030SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE800.000-250.000
550.000
- 11Opći prihodi i primici800.000-250.000
550.000
381Tekuće donacije800.000-250.000
550.000
- A621031SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE1.700.000-500.000
1.200.000
- 11Opći prihodi i primici1.700.000-500.000
1.200.000
381Tekuće donacije1.000.000-500.000
500.000
- A621058PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA33.903.685-5.000.000
28.903.685
- 11Opći prihodi i primici33.903.685-5.000.000
28.903.685
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora17.000.000-4.000.000
13.000.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna8.143.685-500.000
7.643.685
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna5.000.000-500.000
4.500.000
- A679065SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE4.200.000-640.000
3.560.000
- 11Opći prihodi i primici4.200.000-640.000
3.560.000
381Tekuće donacije4.200.000-640.000
3.560.000
- A679069SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE400.000-75.000
325.000
- 11Opći prihodi i primici400.000-75.000
325.000
381Tekuće donacije400.000-75.000
325.000
- A767043RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA1.140.000-623.152
516.848
- 11Opći prihodi i primici1.100.000-623.152
476.848
321Naknade troškova zaposlenima450.000-300.000
150.000
323Rashodi za usluge335.000-188.152
146.848
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa150.000-70.000
80.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja165.000-65.000
100.000
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ473.285.896-30.204.415
443.081.481
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST450.687.043-30.204.415
420.482.628
- A557042PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST58.242.600-9.000.000
49.242.600
- 11Opći prihodi i primici58.242.600-9.000.000
49.242.600
381Tekuće donacije58.242.600-9.000.000
49.242.600
- A578050POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA1.457.000-1.230.000
227.000
- 11Opći prihodi i primici1.457.000-1.230.000
227.000
321Naknade troškova zaposlenima20.000-20.000

323Rashodi za usluge137.000-90.000
47.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000-20.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja250.000-100.000
150.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.000.000-1.000.000

- A578055HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM1.332.000-344.741
987.259
- 12Sredstva učešća za pomoći1.332.000-344.741
987.259
381Tekuće donacije1.332.000-344.741
987.259
- A578061OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED1.059.000-1.059.000

- 11Opći prihodi i primici1.059.000-1.059.000

321Naknade troškova zaposlenima39.000-39.000

323Rashodi za usluge70.000-70.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-20.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja930.000-930.000

- A622005ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA3.719.911-1.800.000
1.919.911
- 11Opći prihodi i primici3.719.911-1.800.000
1.919.911
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna2.306.733-1.150.000
1.156.733
381Tekuće donacije1.369.626-650.000
719.626
- A622006IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA12.393.001-3.700.000
8.693.001
- 11Opći prihodi i primici12.393.001-3.700.000
8.693.001
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora7.920.654-2.000.000
5.920.654
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna2.919.878-1.000.000
1.919.878
381Tekuće donacije1.552.469-700.000
852.469
- A676059OBZOR 2020. – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA2.830.000-195.000
2.635.000
- 12Sredstva učešća za pomoći400.000-195.000
205.000
321Naknade troškova zaposlenima10.000-5.000
5.000
323Rashodi za usluge370.000-180.000
190.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-5.000
5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-5.000
5.000
- A733050PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)490.000-250.000
240.000
- 11Opći prihodi i primici460.000-250.000
210.000
321Naknade troškova zaposlenima210.000-100.000
110.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa200.000-120.000
80.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000-30.000
20.000
- A733055PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK6.550.000-179.102
6.370.898
- 12Sredstva učešća za pomoći770.000-179.102
590.898
381Tekuće donacije770.000-179.102
590.898
- A733056EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI8.433.088-426.000
8.007.088
- 11Opći prihodi i primici8.383.088-426.000
7.957.088
321Naknade troškova zaposlenima275.000-76.000
199.000
323Rashodi za usluge150.000-50.000
100.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa453.088-100.000
353.088
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja370.000-200.000
170.000
- A733060OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY808.000-750.000
58.000
- 12Sredstva učešća za pomoći808.000-750.000
58.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna750.000-750.000

- A767009ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE900.000-450.000
450.000
- 11Opći prihodi i primici900.000-450.000
450.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna900.000-450.000
450.000
- A767035MEĐUNARODNA SURADNJA9.979.496-3.540.000
6.439.496
- 11Opći prihodi i primici9.959.496-3.540.000
6.419.496
321Naknade troškova zaposlenima573.068-470.000
103.068
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja141.150-70.000
71.150
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna9.000.000-3.000.000
6.000.000
- A767056OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA2.750.000-1.650.000
1.100.000
- 11Opći prihodi i primici2.750.000-1.650.000
1.100.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna2.750.000-1.650.000
1.100.000
- A768060OBZOR 2020. – SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI – EUROHPC1.500.000-1.000.000
500.000
- 11Opći prihodi i primici1.500.000-1.000.000
500.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.500.000-1.000.000
500.000
- K578051OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10229.668.599-4.630.572
225.038.027
- 12Sredstva učešća za pomoći19.907.920-4.630.572
15.277.348
311Plaće (Bruto)666.546-155.038
511.508
312Ostali rashodi za zaposlene13.500-3.140
10.360
313Doprinosi na plaće109.981-25.581
84.400
321Naknade troškova zaposlenima215.123-50.036
165.087
322Rashodi za materijal i energiju38.830-9.031
29.799
323Rashodi za usluge1.358.694-316.030
1.042.664
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.133-3.752
12.381
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja78.051-18.154
59.897
363Pomoći unutar općeg proračuna11.756.704-2.734.608
9.022.096
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.941.858-1.149.475
3.792.383
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna684.000-159.098
524.902
422Postrojenja i oprema28.500-6.629
21.871
- 08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.158.710.106-42.679.966
5.116.030.140
- 37OBRAZOVANJE5.157.934.706-42.679.966
5.115.254.740
- 3705VISOKO OBRAZOVANJE5.157.934.706-42.679.966
5.115.254.740
- A621074REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU117.837.552-1.426.000
116.411.552
- 11Opći prihodi i primici117.837.552-1.426.000
116.411.552
381Tekuće donacije6.890.000-1.426.000
5.464.000
- A621138REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU46.370.328-480.500
45.889.828
- 11Opći prihodi i primici46.370.328-480.500
45.889.828
381Tekuće donacije1.920.000-480.500
1.439.500
- A621183STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ5.000.000-2.800.000
2.200.000
- 11Opći prihodi i primici5.000.000-2.800.000
2.200.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna5.000.000-2.800.000
2.200.000
- A679079SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – BICRO BIOCentar1.700.000-1.700.000

- 11Opći prihodi i primici1.700.000-1.700.000

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.700.000-1.700.000

- K621061ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA30.000.000-15.757.325
14.242.675
- 11Opći prihodi i primici30.000.000-15.757.325
14.242.675
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima30.000.000-15.757.325
14.242.675
- K679084OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10447.633.703-18.609.412
429.024.291
- 12Sredstva učešća za pomoći86.973.272-18.609.412
68.363.860
311Plaće (Bruto)354.907-82.551
272.356
313Doprinosi na plaće64.464-14.994
49.470
321Naknade troškova zaposlenima11.151-2.593
8.558
322Rashodi za materijal i energiju143.309-33.332
109.977
323Rashodi za usluge1.626.305-378.275
1.248.030
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja719-167
552
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna4.402.149-1.023.939
3.378.210
421Građevinski objekti66.371.584-13.817.468
52.554.116
422Postrojenja i oprema13.998.684-3.256.093
10.742.591
- K679106OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 352.000.000-1.814.275
50.185.725
- 12Sredstva učešća za pomoći7.800.000-1.814.275
5.985.725
311Plaće (Bruto)3.126.365-727.192
2.399.173
312Ostali rashodi za zaposlene64.815-15.075
49.740
313Doprinosi na plaće549.401-127.790
421.611
321Naknade troškova zaposlenima1.017.419-236.650
780.769
322Rashodi za materijal i energiju468.000-108.856
359.144
323Rashodi za usluge1.794.000-417.284
1.376.716
422Postrojenja i oprema780.000-181.428
598.572
- K679111OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 – GARANCIJA ZA MLADE2.649.999-92.454
2.557.545
- 12Sredstva učešća za pomoći397.499-92.454
305.045
311Plaće (Bruto)159.324-37.058
122.266
312Ostali rashodi za zaposlene3.303-768
2.535
313Doprinosi na plaće27.998-6.512
21.486
321Naknade troškova zaposlenima51.849-12.059
39.790
322Rashodi za materijal i energiju23.850-5.547
18.303
323Rashodi za usluge91.425-21.265
70.160
422Postrojenja i oprema39.750-9.245
30.505
- 08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj882.184.400-3.520.251
878.664.149
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ882.184.400-3.520.251
878.664.149
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST882.184.400-3.520.251
878.664.149
- A622009POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ2.248.000-500.000
1.748.000
- 11Opći prihodi i primici2.248.000-500.000
1.748.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.248.000-500.000
1.748.000
- K622128OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10168.343.671-3.020.251
165.323.420
- 12Sredstva učešća za pomoći12.984.786-3.020.251
9.964.535
311Plaće (Bruto)45.658-10.620
35.038
313Doprinosi na plaće8.294-1.929
6.365
321Naknade troškova zaposlenima23.171-5.388
17.783
322Rashodi za materijal i energiju132.349-30.783
101.566
323Rashodi za usluge1.579.454-367.378
1.212.076
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.652-849
2.803
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.841-893
2.948
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna14.091-3.277
10.814
421Građevinski objekti5.076.491-1.180.791
3.895.700
422Postrojenja i oprema6.097.785-1.418.343
4.679.442
- 08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo21.738.021-300.000
21.438.021
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ21.738.021-300.000
21.438.021
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST21.738.021-300.000
21.438.021
- A763000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO20.721.021-300.000
20.421.021
- 11Opći prihodi i primici15.733.121-300.000
15.433.121
321Naknade troškova zaposlenima733.124-100.000
633.124
323Rashodi za usluge1.327.750-150.000
1.177.750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja267.006-50.000
217.006
- 08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju943.895.370-37.486.463
906.408.907
- 21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica137.282.228-5.139.928
132.142.300
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ137.282.228-5.139.928
132.142.300
- 3801ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST137.282.228-5.139.928
132.142.300
- A622017ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE84.842.137-1.000.000
83.842.137
- 11Opći prihodi i primici84.842.137-1.000.000
83.842.137
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima24.442.386-1.000.000
23.442.386
- A622131NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA39.279.817-4.139.928
35.139.889
- 11Opći prihodi i primici6.607.600-3.000.000
3.607.600
323Rashodi za usluge6.607.600-3.000.000
3.607.600
- 12Sredstva učešća za pomoći4.900.830-1.139.928
3.760.902
321Naknade troškova zaposlenima21.293-4.951
16.342
322Rashodi za materijal i energiju9.533-2.217
7.316
323Rashodi za usluge4.868.938-1.132.513
3.736.425
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa525-122
403
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja541-125
416
- 21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet253.564.055-11.001.796
242.562.259
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ253.564.055-11.001.796
242.562.259
- 3803RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA253.564.055-11.001.796
242.562.259
- A628009ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET44.332.015-2.627.250
41.704.765
- 11Opći prihodi i primici36.159.944-2.627.250
33.532.694
321Naknade troškova zaposlenima1.313.000-590.000
723.000
322Rashodi za materijal i energiju1.159.250-100.000
1.059.250
323Rashodi za usluge14.901.570-1.887.250
13.014.320
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-5.000
5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja398.850-45.000
353.850
- A628015UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE7.140.000-1.500.000
5.640.000
- 11Opći prihodi i primici7.140.000-1.500.000
5.640.000
323Rashodi za usluge7.140.000-1.500.000
5.640.000
- A628070PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA4.456.000-1.110.000
3.346.000
- 11Opći prihodi i primici4.456.000-1.110.000
3.346.000
323Rashodi za usluge4.456.000-1.110.000
3.346.000
- A628073PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI1.310.000-220.000
1.090.000
- 11Opći prihodi i primici1.310.000-220.000
1.090.000
323Rashodi za usluge1.310.000-220.000
1.090.000
- A628078POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE1.430.000-35.000
1.395.000
- 11Opći prihodi i primici1.430.000-35.000
1.395.000
323Rashodi za usluge1.430.000-35.000
1.395.000
- A628079POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO895.000-45.000
850.000
- 11Opći prihodi i primici895.000-45.000
850.000
323Rashodi za usluge870.000-20.000
850.000
421Građevinski objekti25.000-25.000

- A628082POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE5.387.500-37.500
5.350.000
- 11Opći prihodi i primici5.387.500-37.500
5.350.000
421Građevinski objekti37.500-37.500

- A628089JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT3.407.498-150.259
3.257.239
- 12Sredstva učešća za pomoći646.000-150.259
495.741
311Plaće (Bruto)300.000-69.780
230.220
313Doprinosi na plaće51.000-11.862
39.138
422Postrojenja i oprema295.000-68.617
226.383
- A628090UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU50.000-11.629
38.371
- 12Sredstva učešća za pomoći50.000-11.629
38.371
311Plaće (Bruto)15.000-3.489
11.511
313Doprinosi na plaće3.000-697
2.303
323Rashodi za usluge10.000-2.326
7.674
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.000-5.117
16.883
- K406669CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA4.116.750-2.241.250
1.875.500
- 11Opći prihodi i primici4.116.750-2.241.250
1.875.500
412Nematerijalna imovina597.500-125.000
472.500
421Građevinski objekti622.500-450.000
172.500
422Postrojenja i oprema2.896.750-1.666.250
1.230.500
- K628069ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA1.268.250-188.750
1.079.500
- 11Opći prihodi i primici1.268.250-188.750
1.079.500
422Postrojenja i oprema436.250-188.750
247.500
- K628080OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 978.920.483-2.137.403
76.783.080
- 12Sredstva učešća za pomoći9.189.185-2.137.403
7.051.782
311Plaće (Bruto)255.973-59.539
196.434
313Doprinosi na plaće44.027-10.240
33.787
422Postrojenja i oprema8.889.185-2.067.624
6.821.561
- K628081OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 475.731.524-697.755
75.033.769
- 12Sredstva učešća za pomoći2.999.815-697.755
2.302.060
311Plaće (Bruto)405.024-94.208
310.816
313Doprinosi na plaće69.728-16.218
53.510
412Nematerijalna imovina1.885.063-438.465
1.446.598
426Nematerijalna proizvedena imovina640.000-148.864
491.136
- 23665Sveučilišni računski centar SRCE87.648.360-5.788.351
81.860.009
- 38ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ87.648.360-5.788.351
81.860.009
- 3803RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA87.648.360-5.788.351
81.860.009
- A628018ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE33.681.354-143.600
33.537.754
- 11Opći prihodi i primici33.681.354-143.600
33.537.754
321Naknade troškova zaposlenima1.113.600-93.600
1.020.000
323Rashodi za usluge5.964.400-50.000
5.914.400
- K628055SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA3.485.000-950.000
2.535.000
- 11Opći prihodi i primici3.485.000-950.000
2.535.000
422Postrojenja i oprema1.200.000-150.000
1.050.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.185.000-800.000
1.385.000
- K628087OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 1038.925.006-4.694.751
34.230.255
- 12Sredstva učešća za pomoći5.838.748-4.694.751
1.143.997
311Plaće (Bruto)166.164-38.649
127.515
313Doprinosi na plaće27.417-6.377
21.040
321Naknade troškova zaposlenima70.445-16.385
54.060
322Rashodi za materijal i energiju9.972-2.318
7.654
323Rashodi za usluge562.857-130.918
431.939
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja450-104
346
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima5.001.443-4.500.000
501.443
- 23962Agencija za odgoj i obrazovanje36.405.798-5.122.570
31.283.228
- 37OBRAZOVANJE36.405.798-5.122.570
31.283.228
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA36.405.798-5.122.570
31.283.228
- A580006STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA779.868-779.868

- 11Opći prihodi i primici779.868-779.868

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna779.868-779.868

- A733027STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA1.655.000-1.652.000
3.000
- 11Opći prihodi i primici1.655.000-1.652.000
3.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.652.000-1.652.000

- A733032IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE8.030.000-2.650.000
5.380.000
- 11Opći prihodi i primici8.030.000-2.650.000
5.380.000
323Rashodi za usluge3.430.000-1.250.000
2.180.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.800.000-1.400.000
2.400.000
- K733054OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 987.500-20.351
67.149
- 12Sredstva učešća za pomoći87.500-20.351
67.149
311Plaće (Bruto)74.375-17.299
57.076
313Doprinosi na plaće13.125-3.052
10.073
- K767054OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 31.079.166-20.351
1.058.815
- 12Sredstva učešća za pomoći87.500-20.351
67.149
311Plaće (Bruto)74.375-17.299
57.076
313Doprinosi na plaće13.125-3.052
10.073
- 38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje24.386.757-1.579.762
22.806.995
- 37OBRAZOVANJE24.386.757-1.579.762
22.806.995
- 3705VISOKO OBRAZOVANJE24.386.757-1.579.762
22.806.995
- A621179TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE1.649.700-123.173
1.526.527
- 11Opći prihodi i primici1.649.700-123.173
1.526.527
321Naknade troškova zaposlenima364.200-34.454
329.746
323Rashodi za usluge1.250.000-82.219
1.167.781
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.500-6.500
29.000
- A621182VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA400.000-70.000
330.000
- 11Opći prihodi i primici400.000-70.000
330.000
321Naknade troškova zaposlenima80.000-70.000
10.000
- A621187VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA2.010.000-1.000.000
1.010.000
- 11Opći prihodi i primici2.010.000-1.000.000
1.010.000
323Rashodi za usluge1.300.000-1.000.000
300.000
- A621191PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA232.700-155.000
77.700
- 11Opći prihodi i primici232.700-155.000
77.700
323Rashodi za usluge200.000-150.000
50.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.500-5.000
2.500
- A867004ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU156.500-101.500
55.000
- 11Opći prihodi i primici156.500-101.500
55.000
321Naknade troškova zaposlenima29.000-20.000
9.000
323Rashodi za usluge126.000-80.000
46.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.500-1.500

- K867008OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 32.925.160-102.055
2.823.105
- 12Sredstva učešća za pomoći438.774-102.055
336.719
311Plaće (Bruto)43.777-10.182
33.595
313Doprinosi na plaće7.223-1.680
5.543
321Naknade troškova zaposlenima216.600-50.380
166.220
323Rashodi za usluge124.824-29.033
95.791
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.350-10.780
35.570
- K867012OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE803.563-28.034
775.529
- 12Sredstva učešća za pomoći120.534-28.034
92.500
311Plaće (Bruto)38.158-8.875
29.283
313Doprinosi na plaće6.296-1.464
4.832
321Naknade troškova zaposlenima1.500-348
1.152
323Rashodi za usluge64.080-14.905
49.175
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.500-2.442
8.058
- 40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja43.717.763-1.640.500
42.077.263
- 37OBRAZOVANJE43.717.763-1.640.500
42.077.263
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA43.717.763-1.640.500
42.077.263
- A814000MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS)3.256.400-350.000
2.906.400
- 11Opći prihodi i primici3.006.400-350.000
2.656.400
321Naknade troškova zaposlenima270.900-10.000
260.900
323Rashodi za usluge1.195.000-340.000
855.000
- A814001DRŽAVNA MATURA26.043.868-1.170.500
24.873.368
- 11Opći prihodi i primici22.343.868-1.170.500
21.173.368
321Naknade troškova zaposlenima133.000-77.000
56.000
323Rashodi za usluge19.659.233-930.000
18.729.233
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa772.000-80.000
692.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja31.000-10.000
21.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna393.000-26.000
367.000
422Postrojenja i oprema710.000-47.500
662.500
- A814007UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA1.156.050-120.000
1.036.050
- 11Opći prihodi i primici1.156.050-120.000
1.036.050
321Naknade troškova zaposlenima104.550-20.000
84.550
323Rashodi za usluge603.000-100.000
503.000
- 43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije264.886.934-3.571.291
261.315.643
- 37OBRAZOVANJE264.886.934-3.571.291
261.315.643
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA264.886.934-3.571.291
261.315.643
- A589088ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME2.397.849-67.808
2.330.041
- 11Opći prihodi i primici2.397.849-67.808
2.330.041
321Naknade troškova zaposlenima103.616-40.000
63.616
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja36.833-25.683
11.150
343Ostali financijski rashodi1.000-1.000

422Postrojenja i oprema10.000-1.125
8.875
- A818022PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE305.174-17.608
287.566
- 12Sredstva učešća za pomoći75.704-17.608
58.096
311Plaće (Bruto)63.500-14.770
48.730
313Doprinosi na plaće12.204-2.838
9.366
- A818023PROVEDBA EURODESK MREŽE343.500-19.938
323.562
- 12Sredstva učešća za pomoći85.725-19.938
65.787
311Plaće (Bruto)36.400-8.466
27.934
313Doprinosi na plaće6.350-1.477
4.873
323Rashodi za usluge42.975-9.995
32.980
- A818024PROVEDBA E-TWINNING MREŽE1.085.963-43.483
1.042.480
- 12Sredstva učešća za pomoći186.949-43.483
143.466
311Plaće (Bruto)158.949-36.971
121.978
313Doprinosi na plaće28.000-6.512
21.488
- A818025PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE337.978-17.785
320.193
- 12Sredstva učešća za pomoći76.466-17.785
58.681
311Plaće (Bruto)64.716-15.052
49.664
313Doprinosi na plaće11.750-2.733
9.017
- A818032STRUČNA SKUPINA ZA ECVET188.701-5.931
182.770
- 12Sredstva učešća za pomoći25.500-5.931
19.569
311Plaće (Bruto)22.000-5.117
16.883
313Doprinosi na plaće3.100-721
2.379
321Naknade troškova zaposlenima400-93
307
- A818033ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST2.833.640-30.000
2.803.640
- 11Opći prihodi i primici2.833.640-30.000
2.803.640
321Naknade troškova zaposlenima40.640-20.000
20.640
323Rashodi za usluge99.000-5.000
94.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-5.000
5.000
- A818042OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA501.500-130.000
371.500
- 11Opći prihodi i primici501.500-130.000
371.500
321Naknade troškova zaposlenima360.000-100.000
260.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.500-30.000
30.500
- A818043ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.18.287.979-2.214.747
16.073.232
- 12Sredstva učešća za pomoći9.521.729-2.214.747
7.306.982
311Plaće (Bruto)7.492.394-1.742.730
5.749.664
312Ostali rashodi za zaposlene150.000-34.890
115.110
313Doprinosi na plaće1.223.335-284.547
938.788
321Naknade troškova zaposlenima153.000-35.587
117.413
322Rashodi za materijal i energiju67.000-15.582
51.418
323Rashodi za usluge284.000-66.058
217.942
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000-2.326
7.674
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja71.000-16.514
54.486
343Ostali financijski rashodi1.000-232
768
412Nematerijalna imovina20.000-4.651
15.349
422Postrojenja i oprema50.000-11.630
38.370
- A818055PORTAL STUDY IN CROATIA480.000-180.000
300.000
- 11Opći prihodi i primici480.000-180.000
300.000
321Naknade troškova zaposlenima90.000-50.000
40.000
323Rashodi za usluge350.000-130.000
220.000
- A818058EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.2.055.091-179.186
1.875.905
- 12Sredstva učešća za pomoći775.091-179.186
595.905
311Plaće (Bruto)405.368-94.288
311.080
312Ostali rashodi za zaposlene15.000-3.489
11.511
313Doprinosi na plaće69.723-16.217
53.506
321Naknade troškova zaposlenima100.000-23.260
76.740
322Rashodi za materijal i energiju15.000-3.489
11.511
323Rashodi za usluge125.000-29.075
95.925
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000-64
4.936
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-6.978
23.022
422Postrojenja i oprema10.000-2.326
7.674
- A818061ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI2.858.149-664.805
2.193.344
- 12Sredstva učešća za pomoći2.858.149-664.805
2.193.344
311Plaće (Bruto)2.053.355-477.610
1.575.745
312Ostali rashodi za zaposlene40.000-9.304
30.696
313Doprinosi na plaće354.794-82.525
272.269
321Naknade troškova zaposlenima30.000-6.978
23.022
323Rashodi za usluge260.000-60.476
199.524
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.000-9.304
30.696
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000-9.304
30.696
422Postrojenja i oprema40.000-9.304
30.696
- 46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih69.908.906-3.642.265
66.266.641
- 37OBRAZOVANJE69.908.906-3.642.265
66.266.641
- 3701RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA69.908.906-3.642.265
66.266.641
- A848001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH13.530.268-311.000
13.219.268
- 11Opći prihodi i primici13.530.268-311.000
13.219.268
321Naknade troškova zaposlenima625.302-85.000
540.302
322Rashodi za materijal i energiju598.000-60.000
538.000
323Rashodi za usluge2.353.583-50.000
2.303.583
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa24.084-5.000
19.084
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja210.350-41.000
169.350
412Nematerijalna imovina40.140-20.000
20.140
422Postrojenja i oprema105.368-50.000
55.368
- A848009PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA58.706-24.500
34.206
- 11Opći prihodi i primici58.706-24.500
34.206
321Naknade troškova zaposlenima4.516-2.500
2.016
323Rashodi za usluge54.190-22.000
32.190
- A848010STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST100.852-37.007
63.845
- 11Opći prihodi i primici100.852-37.007
63.845
323Rashodi za usluge73.757-37.007
36.750
- A848014RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA82.287-30.000
52.287
- 11Opći prihodi i primici82.287-30.000
52.287
321Naknade troškova zaposlenima30.105-15.000
15.105
323Rashodi za usluge52.182-15.000
37.182
- A848018DRŽAVNA NATJECANJA1.381.846-1.381.746
100
- 11Opći prihodi i primici1.381.846-1.381.746
100
321Naknade troškova zaposlenima79.277-79.277

323Rashodi za usluge109.181-109.181

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa658.423-658.323
100
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna534.965-534.965

- A848020RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH70.045-39.852
30.193
- 11Opći prihodi i primici70.045-39.852
30.193
323Rashodi za usluge57.200-27.007
30.193
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna12.845-12.845

- K848038OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 335.734.505-1.244.582
34.489.923
- 12Sredstva učešća za pomoći5.360.176-1.244.582
4.115.594
311Plaće (Bruto)200.603-46.660
153.943
312Ostali rashodi za zaposlene5.532-1.286
4.246
313Doprinosi na plaće32.699-7.605
25.094
321Naknade troškova zaposlenima127.610-29.681
97.929
323Rashodi za usluge3.971.216-923.702
3.047.514
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa792.996-184.450
608.546
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.395-2.789
18.606
363Pomoći unutar općeg proračuna180.000-41.868
138.132
422Postrojenja i oprema28.125-6.541
21.584
- T848027OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 516.439.766-573.578
15.866.188
- 12Sredstva učešća za pomoći2.465.965-573.578
1.892.387
311Plaće (Bruto)1.705.000-396.583
1.308.417
312Ostali rashodi za zaposlene40.825-9.495
31.330
313Doprinosi na plaće200.000-46.520
153.480
321Naknade troškova zaposlenima191.110-44.451
146.659
322Rashodi za materijal i energiju55.000-12.792
42.208
323Rashodi za usluge222.530-51.759
170.771
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000-1.395
4.605
422Postrojenja i oprema45.500-10.583
34.917
- 086MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA47.372.007.601-116.502.2501.827.212.05949.082.717.410
- 08605Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava630.388.029-2.165.000
628.223.029
- 40SOCIJALNA SKRB630.388.029-2.165.000
628.223.029
- 4010JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI630.388.029-2.165.000
628.223.029
- A854006ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE57.798.029-1.165.000
56.633.029
- 11Opći prihodi i primici56.848.029-1.165.000
55.683.029
311Plaće (Bruto)29.036.250-1.000.000
28.036.250
313Doprinosi na plaće4.871.779-165.000
4.706.779
- K854012INFORMATIZACIJA3.300.000-1.000.000
2.300.000
- 11Opći prihodi i primici3.300.000-1.000.000
2.300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.400.000-1.000.000
1.400.000
- 08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje44.094.178.546-74.195.000
44.019.983.546
- 40SOCIJALNA SKRB1.400.000.000-74.195.000
1.325.805.000
- 4011MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA1.400.000.000-74.195.000
1.325.805.000
- A753029DOPLATAK ZA DJECU1.400.000.000-74.195.0001.325.805.000
- 11Opći prihodi i primici1.400.000.000-74.195.000
1.325.805.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.399.990.000-74.195.000
1.325.795.000
- 08625Hrvatski zavod za zapošljavanje2.230.438.310-17.935.0001.827.212.0594.039.715.369
- 33TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI1.337.438.310-17.935.0001.777.212.0593.096.715.369
- 3301AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA1.337.438.310-17.935.0001.777.212.0593.096.715.369
- A689013ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE240.834.310-5.180.000
235.654.310
- 11Opći prihodi i primici240.508.506-5.180.000
235.328.506
321Naknade troškova zaposlenima5.911.000-230.000
5.681.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100.000-70.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.664.000-330.000
1.334.000
343Ostali financijski rashodi1.529.000-50.000
1.479.000
412Nematerijalna imovina900.000-800.000
100.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4.100.000-3.700.000
400.000
- A689016PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI3.050.000-1.100.000
1.950.000
- 11Opći prihodi i primici3.000.000-1.100.000
1.900.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.500.000-1.100.000
400.000
- A689023AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA193.279.000-5.000.000
188.279.000
- 11Opći prihodi i primici193.279.000-5.000.000
188.279.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna14.000.000-3.000.000
11.000.000
381Tekuće donacije4.200.000-2.000.000
2.200.000
- A689027AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA12.238.000-1.000.000
11.238.000
- 11Opći prihodi i primici12.238.000-1.000.000
11.238.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.680.000-1.000.000
680.000
- K813001INFORMATIZACIJA HZZ-a8.220.000-5.120.000
3.100.000
- 11Opći prihodi i primici8.220.000-5.120.000
3.100.000
422Postrojenja i oprema6.720.000-5.120.000
1.600.000
- K813002OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE905.000-35.000
870.000
- 11Opći prihodi i primici905.000-35.000
870.000
423Prijevozna sredstva555.000-35.000
520.000
- K813037OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-a250.000-50.000
200.000
- 12Sredstva učešća za pomoći50.000-50.000

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima50.000-50.000

- T813036OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM1.100.000-450.000
650.000
- 11Opći prihodi i primici1.100.000-450.000
650.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora175.000-50.000
125.000
363Pomoći unutar općeg proračuna200.000-100.000
100.000
381Tekuće donacije500.000-300.000
200.000
- T813038POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

1.777.212.0591.777.212.059
- 11Opći prihodi i primici

1.773.352.5591.773.352.559
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

27.000.00027.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.743.712.5001.743.712.500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

240.059240.059
381Tekuće donacije

2.400.0002.400.000
- 12Sredstva učešća za pomoći

3.859.5003.859.500
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.309.5002.309.500
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.500.0001.500.000
381Tekuće donacije

50.00050.000
- 40SOCIJALNA SKRB893.000.000
50.000.000943.000.000
- 4011MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA893.000.000
50.000.000943.000.000
- A689014NAKNADE NEZAPOSLENIMA893.000.000
50.000.000943.000.000
- 11Opći prihodi i primici893.000.000
50.000.000943.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja893.000.000
50.000.000943.000.000
- 08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom238.127.513-5.327.500
232.800.013
- 33TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI238.127.513-5.327.500
232.800.013
- 3301AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA238.127.513-5.327.500
232.800.013
- A875001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE91.997.513-4.702.500
87.295.013
- 11Opći prihodi i primici84.648.914-4.702.500
79.946.414
311Plaće (Bruto)47.825.000-4.000.000
43.825.000
313Doprinosi na plaće7.568.914-702.500
6.866.414
- K875005OPREMANJE1.390.000-425.000
965.000
- 11Opći prihodi i primici1.260.000-425.000
835.000
422Postrojenja i oprema860.000-150.000
710.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima400.000-275.000
125.000
- K875006INFORMATIZACIJA1.045.000-200.000
845.000
- 11Opći prihodi i primici750.000-200.000
550.000
426Nematerijalna proizvedena imovina550.000-200.000
350.000
- 08645Središnji registar osiguranika88.955.000-1.879.750
87.075.250
- 41MIROVINSKA SIGURNOST88.955.000-1.879.750
87.075.250
- 4101PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA88.955.000-1.879.750
87.075.250
- T772005OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.25.737.000-1.879.750
23.857.250
- 12Sredstva učešća za pomoći3.857.500-1.879.750
1.977.750
323Rashodi za usluge2.243.500-1.129.750
1.113.750
422Postrojenja i oprema904.500-450.000
454.500
426Nematerijalna proizvedena imovina600.000-300.000
300.000
- 08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina66.582.378-15.000.000
51.582.378
- 40SOCIJALNA SKRB66.582.378-15.000.000
51.582.378
- 4011MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA66.582.378-15.000.000
51.582.378
- A837006OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA33.067.000-15.000.000
18.067.000
- 11Opći prihodi i primici33.067.000-15.000.000
18.067.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna33.054.000-15.000.000
18.054.000
- 090MINISTARSTVO TURIZMA257.896.490-35.254.03225.000.000247.642.458
- 09005Ministarstvo turizma257.896.490-35.254.03225.000.000247.642.458
- 32GOSPODARSTVO257.896.490-35.254.03225.000.000247.642.458
- 3208POTICANJE RAZVOJA TURIZMA205.771.490-35.254.03225.000.000195.517.458
- A587006MEĐUNARODNA SURADNJA2.578.000-400.000
2.178.000
- 11Opći prihodi i primici2.565.000-400.000
2.165.000
321Naknade troškova zaposlenima350.000-100.000
250.000
323Rashodi za usluge520.000-200.000
320.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.495.000-100.000
1.395.000
- A587014JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU8.060.000-1.450.000
6.610.000
- 11Opći prihodi i primici8.060.000-1.450.000
6.610.000
323Rashodi za usluge60.000-60.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000-20.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna950.000-169.729
780.271
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna5.000.000-1.200.271
3.799.729
- A587018PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU12.000.000-2.000.000
10.000.000
- 11Opći prihodi i primici12.000.000-2.000.000
10.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora12.000.000-2.000.000
10.000.000
- A587055PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a24.100.000-23.100.00025.000.00026.000.000
- 11Opći prihodi i primici24.100.000-23.100.00025.000.00026.000.000
323Rashodi za usluge350.000-350.000

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.500.000-500.00025.000.00026.000.000
386Kapitalne pomoći22.250.000-22.250.000

- A587056OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 560.308.421-1.639.965
58.668.456
- 12Sredstva učešća za pomoći8.679.501-1.639.965
7.039.536
311Plaće (Bruto)453.400-28.395
425.005
312Ostali rashodi za zaposlene10.000-1.500
8.500
313Doprinosi na plaće155.000-34.500
120.500
321Naknade troškova zaposlenima149.100-103.250
45.850
322Rashodi za materijal i energiju8.000-1.500
6.500
323Rashodi za usluge657.820-360.880
296.940
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.000-7.500
7.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.000-15.000
20.000
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna90.000-90.000

381Tekuće donacije354.300-301.800
52.500
426Nematerijalna proizvedena imovina845.640-695.640
150.000
- A587057OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 326.469.166-784.067
25.685.099
- 12Sredstva učešća za pomoći2.963.366-784.067
2.179.299
311Plaće (Bruto)139.743-28.119
111.624
313Doprinosi na plaće26.000-10.784
15.216
321Naknade troškova zaposlenima122.250-47.500
74.750
323Rashodi za usluge558.352-50.232
508.120
412Nematerijalna imovina292.500-247.500
45.000
422Postrojenja i oprema314.000-2.632
311.368
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000-397.300
602.700
- A587061PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU5.000.000-1.900.000
3.100.000
- 11Opći prihodi i primici5.000.000-1.900.000
3.100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000.000-1.900.000
3.100.000
- A761016ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE33.423.424-1.150.000
32.273.424
- 11Opći prihodi i primici33.423.424-1.150.000
32.273.424
313Doprinosi na plaće3.600.000-100.000
3.500.000
321Naknade troškova zaposlenima2.400.000-650.000
1.750.000
323Rashodi za usluge4.977.644-400.000
4.577.644
- A819027POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS3.250.000-1.750.000
1.500.000
- 11Opći prihodi i primici3.250.000-1.750.000
1.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.500.000-1.500.000

369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna250.000-250.000

- K761017OBNOVA VOZNOG PARKA1.170.000-730.000
440.000
- 11Opći prihodi i primici1.170.000-730.000
440.000
323Rashodi za usluge970.000-600.000
370.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja150.000-130.000
20.000
- K761018INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA2.320.000-350.000
1.970.000
- 11Opći prihodi i primici2.320.000-350.000
1.970.000
323Rashodi za usluge1.450.000-300.000
1.150.000
426Nematerijalna proizvedena imovina50.000-50.000

- 095MINISTARSTVO UPRAVE607.587.604-8.661.400
598.926.204
- 09505Ministarstvo uprave595.003.470-7.651.400
587.352.070
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE595.003.470-7.651.400
587.352.070
- 2401USTROJSTVO JAVNE UPRAVE457.208.459-5.527.791
451.680.668
- A830001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE40.958.339-170.000
40.788.339
- 11Opći prihodi i primici40.693.339-170.000
40.523.339
321Naknade troškova zaposlenima1.390.000-50.000
1.340.000
422Postrojenja i oprema160.000-120.000
40.000
- A830004ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU3.190.665-60.000
3.130.665
- 11Opći prihodi i primici3.190.665-60.000
3.130.665
321Naknade troškova zaposlenima120.000-60.000
60.000
- A830022OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI93.853.455-5.297.791
88.555.664
- 12Sredstva učešća za pomoći14.078.018-5.297.791
8.780.227
311Plaće (Bruto)805.726-154.174
651.552
313Doprinosi na plaće132.942-25.378
107.564
321Naknade troškova zaposlenima57.089-4.200
52.889
323Rashodi za usluge3.662.132-1.598.683
2.063.449
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja32.588-11.779
20.809
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava6.102.606-1.623.600
4.479.006
426Nematerijalna proizvedena imovina2.483.342-1.879.977
603.365
- 2408DIGITALIZACIJA UPRAVE137.795.011-2.123.609
135.671.402
- A677016ELEKTRONIČKA UPRAVA8.295.751-300.000
7.995.751
- 11Opći prihodi i primici8.295.751-300.000
7.995.751
323Rashodi za usluge8.295.751-300.000
7.995.751
- A757024OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA96.399.260-1.823.609
94.575.651
- 12Sredstva učešća za pomoći9.659.876-1.823.609
7.836.267
323Rashodi za usluge8.953.673-1.823.609
7.130.064
- 09515Državna škola za javnu upravu12.584.134-1.010.000
11.574.134
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE12.584.134-1.010.000
11.574.134
- 2401USTROJSTVO JAVNE UPRAVE12.584.134-1.010.000
11.574.134
- A677018ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.196.676-1.010.000
5.186.676
- 11Opći prihodi i primici5.905.676-1.010.000
4.895.676
311Plaće (Bruto)2.096.861-20.000
2.076.861
321Naknade troškova zaposlenima164.500-69.000
95.500
323Rashodi za usluge2.524.000-608.000
1.916.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa295.000-193.000
102.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja112.100-80.000
32.100
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna40.000-20.000
20.000
422Postrojenja i oprema90.000-20.000
70.000
- 096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA12.421.651.156-53.233.60153.233.60112.421.651.156
- 09605Ministarstvo zdravstva3.526.305.395-29.715.34643.233.6013.539.823.650
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA3.526.305.395-29.715.34643.233.6013.539.823.650
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA384.632.263-4.038.259
380.594.004
- A618163NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM2.020.000-630.000
1.390.000
- 11Opći prihodi i primici1.600.000-630.000
970.000
323Rashodi za usluge1.240.000-500.000
740.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa60.000-30.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300.000-100.000
200.000
- A789006PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA600.000-500.000
100.000
- 11Opći prihodi i primici600.000-500.000
100.000
323Rashodi za usluge200.000-100.000
100.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna400.000-400.000

- A791006PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA485.000-85.000
400.000
- 11Opći prihodi i primici485.000-85.000
400.000
323Rashodi za usluge485.000-85.000
400.000
- T800004OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 1156.608.721-2.012.259
54.596.462
- 12Sredstva učešća za pomoći8.491.308-2.012.259
6.479.049
311Plaće (Bruto)412.948-46.821
366.127
312Ostali rashodi za zaposlene6.789-2.289
4.500
313Doprinosi na plaće61.518-9.154
52.364
321Naknade troškova zaposlenima86.121-6.085
80.036
322Rashodi za materijal i energiju5.081-1.856
3.225
323Rashodi za usluge471.353-431.791
39.562
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.174-7.424
750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja14.793-6.206
8.587
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna5.989.998-1.000.000
4.989.998
381Tekuće donacije900.000-450.000
450.000
422Postrojenja i oprema65.633-35.633
30.000
426Nematerijalna proizvedena imovina15.000-15.000

- T800008USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU2.150.000-811.000
1.339.000
- 11Opći prihodi i primici2.150.000-811.000
1.339.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.770.376-811.000
959.376
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU454.702.974-22.534.29543.233.601475.402.280
- K253145OPĆA BOLNICA ZABOK6.800.000-200.000
6.600.000
- 11Opći prihodi i primici6.800.000-200.000
6.600.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna6.800.000-200.000
6.600.000
- K618218HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA61.210.933-15.000.00043.233.60189.444.534
- 11Opći prihodi i primici61.210.933-15.000.00043.233.60189.444.534
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna37.378.395-15.000.000
22.378.395
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna23.832.538
43.233.60167.066.139
- K618229ZANAVLJANJE STARE OPREME11.000.000-261.000
10.739.000
- 11Opći prihodi i primici11.000.000-261.000
10.739.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna11.000.000-261.000
10.739.000
- K800006OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020.258.542.041-6.976.295
251.565.746
- 12Sredstva učešća za pomoći32.854.973-6.976.295
25.878.678
323Rashodi za usluge5.422.675-4.572.082
850.593
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna20.896.933-2.404.213
18.492.720
- T797008TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA200.000-97.000
103.000
- 11Opći prihodi i primici200.000-97.000
103.000
321Naknade troškova zaposlenima75.000-3.500
71.500
323Rashodi za usluge105.000-78.500
26.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-15.000
5.000
- 3604UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA84.270.158-3.142.792
81.127.366
- A618207ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE66.145.703-1.260.000
64.885.703
- 11Opći prihodi i primici65.605.703-1.260.000
64.345.703
321Naknade troškova zaposlenima4.160.760-500.000
3.660.760
323Rashodi za usluge9.860.455-100.000
9.760.455
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa734.621-160.000
574.621
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.092.000-500.000
6.592.000
- A799006ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA4.754.100-1.000.000
3.754.100
- 11Opći prihodi i primici4.754.100-1.000.000
3.754.100
343Ostali financijski rashodi1.584.000-300.000
1.284.000
383Kazne, penali i naknade štete3.048.100-700.000
2.348.100
- K618364OBNOVA VOZNOG PARKA560.000-200.000
360.000
- 11Opći prihodi i primici560.000-200.000
360.000
323Rashodi za usluge500.000-140.000
360.000
423Prijevozna sredstva60.000-60.000

- T808009PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM5.980.355-682.792
5.297.563
- 12Sredstva učešća za pomoći682.792-682.792

311Plaće (Bruto)165.117-165.117

312Ostali rashodi za zaposlene6.352-6.352

313Doprinosi na plaće27.519-27.519

321Naknade troškova zaposlenima32.698-32.698

323Rashodi za usluge357.862-357.862

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.244-13.244

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja80.000-80.000

- 09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države8.355.468.218-22.626.730
8.332.841.488
- 26379Klinički bolnički centar Rijeka1.028.949.291-400.000
1.028.549.291
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA1.028.949.291-400.000
1.028.549.291
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU102.902.292-400.000
102.502.292
- K882002KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA102.902.292-400.000
102.502.292
- 11Opći prihodi i primici17.902.292-400.000
17.502.292
342Kamate za primljene kredite i zajmove2.081.431-400.000
1.681.431
- 26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.342.953.140-1.601.070
1.341.352.070
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA1.342.953.140-1.601.070
1.341.352.070
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU129.300.938-1.601.070
127.699.868
- K895004OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA95.494.973-1.162.425
94.332.548
- 12Sredstva učešća za pomoći11.624.246-1.162.425
10.461.821
422Postrojenja i oprema3.040.371-303.405
2.736.966
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima8.304.776-859.020
7.445.756
- T895005OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR22.805.965-438.645
22.367.320
- 12Sredstva učešća za pomoći3.420.895-438.645
2.982.250
311Plaće (Bruto)81.896-5.128
76.768
313Doprinosi na plaće13.513-1.014
12.499
321Naknade troškova zaposlenima210.673-137.139
73.534
322Rashodi za materijal i energiju79.935-66.435
13.500
323Rashodi za usluge633.753-228.929
404.824
- 26400Klinički bolnički centar Osijek930.201.126-5.314.845
924.886.281
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA930.201.126-5.314.845
924.886.281
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU75.068.160-5.314.845
69.753.315
- K890003OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA63.226.713-5.314.845
57.911.868
- 12Sredstva učešća za pomoći9.484.006-5.314.845
4.169.161
323Rashodi za usluge799.714-702.400
97.314
421Građevinski objekti8.564.292-4.592.445
3.971.847
422Postrojenja i oprema120.000-20.000
100.000
- 26418Klinički bolnički centar Split1.131.165.780-13.800.000
1.117.365.780
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA1.131.165.780-13.800.000
1.117.365.780
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU53.586.521-13.800.000
39.786.521
- K885003OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA49.586.521-13.800.000
35.786.521
- 11Opći prihodi i primici19.300.000-13.800.000
5.500.000
421Građevinski objekti3.000.000-1.500.000
1.500.000
422Postrojenja i oprema3.000.000-1.500.000
1.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima13.300.000-10.800.000
2.500.000
- 26426Klinika za ortopediju Lovran61.457.040-970.000
60.487.040
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA61.457.040-970.000
60.487.040
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU1.000.000-970.000
30.000
- K894002KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA1.000.000-970.000
30.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-970.000
30.000
422Postrojenja i oprema900.000-870.000
30.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.000-100.000

- 26459Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević231.077.344-97.984
230.979.360
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA231.077.344-97.984
230.979.360
- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE226.077.344-97.984
225.979.360
- A893003PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ700.000-97.984
602.016
- 11Opći prihodi i primici700.000-97.984
602.016
311Plaće (Bruto)79.000-13.960
65.040
313Doprinosi na plaće13.400-2.664
10.736
322Rashodi za materijal i energiju387.600-38.360
349.240
323Rashodi za usluge122.500-43.000
79.500
- 26571Klinička bolnica Dubrava613.963.795-442.831
613.520.964
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA613.963.795-442.831
613.520.964
- 3602INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU10.095.854-351.293
9.744.561
- K883003OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA1.595.854-351.293
1.244.561
- 12Sredstva učešća za pomoći362.693-351.293
11.400
323Rashodi za usluge21.345-9.945
11.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa76-76

422Postrojenja i oprema99.556-99.556

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima241.716-241.716

- 3605SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE603.867.941-91.538
603.776.403
- T883004OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI915.374-91.538
823.836
- 12Sredstva učešća za pomoći137.307-91.538
45.769
311Plaće (Bruto)13.085-8.724
4.361
321Naknade troškova zaposlenima17.615-11.743
5.872
323Rashodi za usluge59.340-39.560
19.780
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.638-1.092
546
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.159-1.439
720
422Postrojenja i oprema43.470-28.980
14.490
- 09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva539.877.543-891.52510.000.000548.986.018
- 23616Imunološki zavod61.300.000-270.000
61.030.000
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA61.300.000-270.000
61.030.000
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA61.300.000-270.000
61.030.000
- A899001IMUNOLOŠKI ZAVOD61.300.000-270.000
61.030.000
- 11Opći prihodi i primici34.300.000-270.000
34.030.000
422Postrojenja i oprema1.062.458-270.000
792.458
- 26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo195.844.708-100.00010.000.000205.744.708
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA195.844.708-100.00010.000.000205.744.708
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA191.764.708-100.00010.000.000201.664.708
- A884001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE49.813.017-100.00010.000.00059.713.017
- 11Opći prihodi i primici42.453.635
10.000.00052.453.635
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna42.453.635
10.000.00052.453.635
- 12Sredstva učešća za pomoći451.000-100.000
351.000
321Naknade troškova zaposlenima62.000-20.000
42.000
323Rashodi za usluge338.300-60.000
278.300
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.000-10.000
5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.000-10.000
25.000
- 44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu23.002.128-521.525
22.480.603
- 36ZAŠTITA ZDRAVLJA23.002.128-521.525
22.480.603
- 3601ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA23.002.128-521.525
22.480.603
- T886002OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI10.997.252-521.525
10.475.727
- 12Sredstva učešća za pomoći1.653.466-521.525
1.131.941
311Plaće (Bruto)159.639-90.514
69.125
313Doprinosi na plaće23.448-11.162
12.286
321Naknade troškova zaposlenima20.250-15.940
4.310
322Rashodi za materijal i energiju13.977-7.722
6.255
323Rashodi za usluge525.466-361.687
163.779
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa191.886-34.500
157.386
- 102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU6.464.722.093-23.739.869
6.440.982.224
- 10205Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku3.007.760.888-21.389.869
2.986.371.019
- 40SOCIJALNA SKRB3.007.760.888-21.389.869
2.986.371.019
- 4001SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE139.600.000-300.000
139.300.000
- A583020NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA600.000-300.000
300.000
- 11Opći prihodi i primici600.000-300.000
300.000
343Ostali financijski rashodi100.000-50.000
50.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna500.000-250.000
250.000
- 4003PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI431.218.444-12.808.507
418.409.937
- A788015OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5255.762.635-8.548.507
247.214.128
- 12Sredstva učešća za pomoći37.284.032-8.548.507
28.735.525
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora6.105.000-2.000.000
4.105.000
363Pomoći unutar općeg proračuna7.740.000-500.000
7.240.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.200.000-500.000
3.700.000
381Tekuće donacije17.400.000-5.548.507
11.851.493
- A792006PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI990.000-300.000
690.000
- 11Opći prihodi i primici990.000-300.000
690.000
321Naknade troškova zaposlenima819.000-213.000
606.000
323Rashodi za usluge54.000-25.000
29.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja117.000-62.000
55.000
- A792007ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE65.624.971-1.230.000
64.394.971
- 11Opći prihodi i primici65.524.971-1.230.000
64.294.971
321Naknade troškova zaposlenima2.936.950-300.000
2.636.950
322Rashodi za materijal i energiju2.121.500-250.000
1.871.500
323Rashodi za usluge8.866.900-600.000
8.266.900
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna200.000-80.000
120.000
- T792013OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD)44.772.588-2.730.000
42.042.588
- 12Sredstva učešća za pomoći8.332.013-2.730.000
5.602.013
363Pomoći unutar općeg proračuna3.750.000-1.730.000
2.020.000
381Tekuće donacije4.470.000-1.000.000
3.470.000
- 4005SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE1.799.423.457-6.306.600
1.793.116.857
- A558047POLITIKA ZA MLADE7.521.314-245.600
7.275.714
- 11Opći prihodi i primici4.279.500-245.600
4.033.900
323Rashodi za usluge225.000-63.000
162.000
363Pomoći unutar općeg proračuna450.000-150.000
300.000
381Tekuće donacije3.600.000-32.600
3.567.400
- A558049PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE5.201.880-183.000
5.018.880
- 11Opći prihodi i primici1.449.900-183.000
1.266.900
323Rashodi za usluge99.000-33.000
66.000
381Tekuće donacije1.350.000-150.000
1.200.000
- A653006AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE532.800-433.000
99.800
- 11Opći prihodi i primici532.800-433.000
99.800
323Rashodi za usluge202.500-154.000
48.500
381Tekuće donacije329.400-279.000
50.400
- A788007MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU1.470.000-585.000
885.000
- 11Opći prihodi i primici1.470.000-585.000
885.000
321Naknade troškova zaposlenima700.000-270.000
430.000
323Rashodi za usluge650.000-265.000
385.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja120.000-50.000
70.000
- A788018PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE44.989.000-4.860.000
40.129.000
- 11Opći prihodi i primici44.989.000-4.860.000
40.129.000
323Rashodi za usluge2.529.000-750.000
1.779.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa90.000-60.000
30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja320.000-250.000
70.000
363Pomoći unutar općeg proračuna40.250.000-3.000.000
37.250.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.800.000-800.000
1.000.000
- 4006SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM50.763.247-1.974.762
48.788.485
- A754019ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM50.650.047-1.974.762
48.675.285
- 11Opći prihodi i primici8.200.000-1.974.762
6.225.238
381Tekuće donacije8.200.000-1.974.762
6.225.238
- 10208Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.456.961.205-2.350.000
3.454.611.205
- 40SOCIJALNA SKRB3.456.961.205-2.350.000
3.454.611.205
- 4003PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI183.865.426-2.350.000
181.515.426
- A791011OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA80.800.000-800.000
80.000.000
- 12Sredstva učešća za pomoći4.800.000-800.000
4.000.000
323Rashodi za usluge520.000-100.000
420.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva300.000-100.000
200.000
422Postrojenja i oprema350.000-50.000
300.000
423Prijevozna sredstva290.000-50.000
240.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.550.000-400.000
2.150.000
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi100.000-100.000

- A799010OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 – 2020 – PRIORITET 2 I 535.131.426-450.000
34.681.426
- 12Sredstva učešća za pomoći7.071.487-450.000
6.621.487
422Postrojenja i oprema1.106.350-300.000
806.350
423Prijevozna sredstva550.000-150.000
400.000
- K790009CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB2.000.000-700.000
1.300.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-700.000
300.000
421Građevinski objekti1.000.000-700.000
300.000
- K792000OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI1.400.000-400.000
1.000.000
- 11Opći prihodi i primici1.400.000-400.000
1.000.000
323Rashodi za usluge1.320.000-400.000
920.000
- 110MINISTARSTVO PRAVOSUĐA2.823.870.393-46.895.450
2.776.974.943
- 11005Ministarstvo pravosuđa441.670.272-22.895.450
418.774.822
- 28PRAVOSUĐE441.670.272-22.895.450
418.774.822
- 2801KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA198.032.800-10.800.000
187.232.800
- A629000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA174.705.000-8.600.000
166.105.000
- 11Opći prihodi i primici171.665.000-8.600.000
163.065.000
311Plaće (Bruto)91.825.000-6.000.000
85.825.000
313Doprinosi na plaće18.700.000-1.600.000
17.100.000
323Rashodi za usluge43.270.000-1.000.000
42.270.000
- A629150IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA15.000.000-1.500.000
13.500.000
- 11Opći prihodi i primici15.000.000-1.500.000
13.500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.000.000-1.500.000
7.500.000
- A630069SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU240.000-200.000
40.000
- 11Opći prihodi i primici240.000-200.000
40.000
321Naknade troškova zaposlenima70.000-70.000

322Rashodi za materijal i energiju40.000-40.000

323Rashodi za usluge60.000-20.000
40.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.000-70.000

- T544098PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM6.682.800-500.000
6.182.800
- 11Opći prihodi i primici6.682.800-500.000
6.182.800
323Rashodi za usluge1.338.000-500.000
838.000
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA6.902.723-500.000
6.402.723
- A630020NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI1.000.000-500.000
500.000
- 11Opći prihodi i primici1.000.000-500.000
500.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.000.000-500.000
500.000
- 2804EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU18.303.900-203.000
18.100.900
- K544087OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.17.803.900-203.000
17.600.900
- 12Sredstva učešća za pomoći3.993.900-203.000
3.790.900
321Naknade troškova zaposlenima220.000-50.000
170.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.000-13.000
12.000
422Postrojenja i oprema275.000-140.000
135.000
- 2806IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA96.472.000-8.300.000
88.172.000
- K544100DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-202130.295.000-1.800.000
28.495.000
- 12Sredstva učešća za pomoći7.796.000-1.800.000
5.996.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima5.800.000-1.800.000
4.000.000
- K629022UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA38.912.000-500.000
38.412.000
- 11Opći prihodi i primici38.912.000-500.000
38.412.000
422Postrojenja i oprema4.300.000-500.000
3.800.000
- K629023UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA8.410.000-1.000.000
7.410.000
- 11Opći prihodi i primici8.410.000-1.000.000
7.410.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima5.000.000-1.000.000
4.000.000
- K629181OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA2.600.000-2.500.000
100.000
- 11Opći prihodi i primici2.600.000-2.500.000
100.000
323Rashodi za usluge2.500.000-2.500.000

- K629234OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA4.000.000-2.000.000
2.000.000
- 11Opći prihodi i primici4.000.000-2.000.000
2.000.000
423Prijevozna sredstva2.500.000-2.000.000
500.000
- K629239HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA3.350.000-500.000
2.850.000
- 11Opći prihodi i primici3.350.000-500.000
2.850.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.000.000-500.000
2.500.000
- 2807INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA80.901.949-1.956.450
78.945.499
- K629169RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA79.301.949-1.956.450
77.345.499
- 11Opći prihodi i primici79.301.949-1.956.450
77.345.499
422Postrojenja i oprema5.440.000-1.756.450
3.683.550
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima500.000-200.000
300.000
- 2811LJUDSKA PRAVA5.110.000-500.000
4.610.000
- A630048BESPLATNA PRAVNA POMOĆ5.110.000-500.000
4.610.000
- 11Opći prihodi i primici5.110.000-500.000
4.610.000
323Rashodi za usluge2.900.000-500.000
2.400.000
- 2815ZEMLJIŠNE KNJIGE30.616.900-636.000
29.980.900
- K544091OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA26.226.900-636.000
25.590.900
- 12Sredstva učešća za pomoći8.259.400-636.000
7.623.400
321Naknade troškova zaposlenima100.000-95.000
5.000
323Rashodi za usluge220.000-15.000
205.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.000-18.000
7.000
422Postrojenja i oprema10.000-8.000
2.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.875.000-500.000
1.375.000
- 11010Zatvori i kaznionice536.399.441-5.620.000
530.779.441
- 28PRAVOSUĐE536.399.441-5.620.000
530.779.441
- 2809UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM536.399.441-5.620.000
530.779.441
- A630000IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE514.949.441-5.620.000
509.329.441
- 11Opći prihodi i primici511.027.000-5.620.000
505.407.000
311Plaće (Bruto)329.239.000-5.620.000
323.619.000
- 11015Vrhovni sud Republike Hrvatske35.426.500-500.000
34.926.500
- 28PRAVOSUĐE35.426.500-500.000
34.926.500
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA35.426.500-500.000
34.926.500
- A631000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH35.426.500-500.000
34.926.500
- 11Opći prihodi i primici35.358.500-500.000
34.858.500
311Plaće (Bruto)27.895.000-500.000
27.395.000
- 11020Visoki trgovački sud Republike Hrvatske23.315.100-300.000
23.015.100
- 28PRAVOSUĐE23.315.100-300.000
23.015.100
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA23.315.100-300.000
23.015.100
- A632000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH23.315.100-300.000
23.015.100
- 11Opći prihodi i primici23.307.100-300.000
23.007.100
311Plaće (Bruto)18.837.000-300.000
18.537.000
- 11025Visoki upravni sud Republike Hrvatske18.916.600-100.000
18.816.600
- 28PRAVOSUĐE18.916.600-100.000
18.816.600
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA18.916.600-100.000
18.816.600
- A633000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH18.916.600-100.000
18.816.600
- 11Opći prihodi i primici18.881.600-100.000
18.781.600
311Plaće (Bruto)15.860.000-100.000
15.760.000
- 11027Upravni sudovi26.602.800-300.000
26.302.800
- 28PRAVOSUĐE26.602.800-300.000
26.302.800
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA26.602.800-300.000
26.302.800
- A851001VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA26.602.800-300.000
26.302.800
- 11Opći prihodi i primici26.584.600-300.000
26.284.600
311Plaće (Bruto)18.209.000-300.000
17.909.000
- 11030Državno odvjetništvo Republike Hrvatske100.606.900-380.000
100.226.900
- 28PRAVOSUĐE100.606.900-380.000
100.226.900
- 2812DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA100.606.900-380.000
100.226.900
- A634000PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI22.923.500-380.000
22.543.500
- 11Opći prihodi i primici22.841.500-380.000
22.461.500
311Plaće (Bruto)17.105.400-380.000
16.725.400
- 11043Visoki kazneni sud Republike Hrvatske12.895.000-6.000.000
6.895.000
- 28PRAVOSUĐE12.895.000-6.000.000
6.895.000
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA12.895.000-6.000.000
6.895.000
- A927001VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE12.895.000-6.000.000
6.895.000
- 11Opći prihodi i primici12.895.000-6.000.000
6.895.000
311Plaće (Bruto)10.100.000-6.000.000
4.100.000
- 11045Županijski sudovi268.797.700-2.500.000
266.297.700
- 28PRAVOSUĐE268.797.700-2.500.000
266.297.700
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA268.797.700-2.500.000
266.297.700
- A638000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA268.797.700-2.500.000
266.297.700
- 11Opći prihodi i primici267.678.900-2.500.000
265.178.900
311Plaće (Bruto)191.187.000-2.500.000
188.687.000
- 11050Trgovački sudovi99.168.500-1.300.000
97.868.500
- 28PRAVOSUĐE99.168.500-1.300.000
97.868.500
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA99.168.500-1.300.000
97.868.500
- A639000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA99.168.500-1.300.000
97.868.500
- 11Opći prihodi i primici96.013.200-1.300.000
94.713.200
311Plaće (Bruto)69.158.000-1.300.000
67.858.000
- 11055Županijska državna odvjetništva112.389.000-1.200.000
111.189.000
- 28PRAVOSUĐE112.389.000-1.200.000
111.189.000
- 2812DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA112.389.000-1.200.000
111.189.000
- A640000PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA112.389.000-1.200.000
111.189.000
- 11Opći prihodi i primici112.343.000-1.200.000
111.143.000
311Plaće (Bruto)75.096.000-1.200.000
73.896.000
- 11065Općinski sudovi882.154.470-5.500.000
876.654.470
- 28PRAVOSUĐE882.154.470-5.500.000
876.654.470
- 2803VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA882.154.470-5.500.000
876.654.470
- A641000VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA880.054.470-5.500.000
874.554.470
- 11Opći prihodi i primici872.020.470-5.500.000
866.520.470
311Plaće (Bruto)594.635.070-5.500.000
589.135.070
- 11091Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta26.862.400-300.000
26.562.400
- 28PRAVOSUĐE26.862.400-300.000
26.562.400
- 2810SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA26.862.400-300.000
26.562.400
- A678000SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA26.665.400-300.000
26.365.400
- 11Opći prihodi i primici26.587.400-300.000
26.287.400
311Plaće (Bruto)16.074.000-300.000
15.774.000
- 120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA14.082.524-90.000
13.992.524
- 12005Ured pučkog pravobranitelja14.082.524-90.000
13.992.524
- 21POLITIČKI SUSTAV14.082.524-90.000
13.992.524
- 2115ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE14.082.524-90.000
13.992.524
- A649000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.793.479-90.000
13.703.479
- 11Opći prihodi i primici13.771.479-90.000
13.681.479
311Plaće (Bruto)9.710.000-90.000
9.620.000
- 121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU6.252.971-93.000
6.159.971
- 12105Pravobranitelj za djecu6.252.971-93.000
6.159.971
- 21POLITIČKI SUSTAV6.252.971-93.000
6.159.971
- 2116ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE6.252.971-93.000
6.159.971
- T739009ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE – CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)93.000-93.000

- 11Opći prihodi i primici93.000-93.000

321Naknade troškova zaposlenima5.000-5.000

322Rashodi za materijal i energiju3.000-3.000

323Rashodi za usluge40.000-40.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.000-15.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000-30.000

- 122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA5.715.869-250.000
5.465.869
- 12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova5.715.869-250.000
5.465.869
- 21POLITIČKI SUSTAV5.715.869-250.000
5.465.869
- 2117ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA5.715.869-250.000
5.465.869
- A735000ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA4.211.710-250.000
3.961.710
- 11Opći prihodi i primici4.211.710-250.000
3.961.710
311Plaće (Bruto)3.032.472-214.600
2.817.872
313Doprinosi na plaće471.700-35.400
436.300
- 160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU199.837.976-5.500.000
194.337.976
- 16005Državni zavod za statistiku199.837.976-5.500.000
194.337.976
- 24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE199.837.976-5.500.000
194.337.976
- 2405STATISTIČKE USLUGE199.837.976-5.500.000
194.337.976
- A658038ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE77.213.587-850.305
76.363.282
- 11Opći prihodi i primici76.379.787-850.305
75.529.482
321Naknade troškova zaposlenima4.059.450-800.000
3.259.450
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja255.300-50.305
204.995
- A658041ANKETA O BROJU STOKE100.000-24.645
75.355
- 11Opći prihodi i primici100.000-24.645
75.355
323Rashodi za usluge100.000-24.645
75.355
- A658063PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE800.000-250.000
550.000
- 11Opći prihodi i primici800.000-250.000
550.000
323Rashodi za usluge800.000-250.000
550.000
- A658068STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA220.000-60.000
160.000
- 11Opći prihodi i primici220.000-60.000
160.000
323Rashodi za usluge220.000-60.000
160.000
- A658075POPIS STANOVNIŠTVA 2021.50.173.328-1.450.000
48.723.328
- 11Opći prihodi i primici50.173.328-1.450.000
48.723.328
323Rashodi za usluge3.815.000-1.450.000
2.365.000
- A658106PUBLICISTIKA I INFORMACIJE897.000-216.300
680.700
- 11Opći prihodi i primici897.000-216.300
680.700
322Rashodi za materijal i energiju87.000-20.000
67.000
323Rashodi za usluge810.000-196.300
613.700
- K658035INFORMATIZACIJA ZAVODA10.196.510-1.448.750
8.747.760
- 11Opći prihodi i primici10.196.510-1.448.750
8.747.760
323Rashodi za usluge6.862.075-310.000
6.552.075
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-10.000

422Postrojenja i oprema1.075.195-260.000
815.195
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu1.730.475-868.750
861.725
- T658153PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.32.570.000-1.200.000
31.370.000
- 11Opći prihodi i primici25.170.000-1.200.000
23.970.000
323Rashodi za usluge22.485.000-1.200.000
21.285.000
- 185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU71.884.730-3.191.586
68.693.144
- 18505Državni ured za reviziju71.884.730-3.191.586
68.693.144
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV71.884.730-3.191.586
68.693.144
- 2208DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU71.884.730-3.191.586
68.693.144
- A665000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE68.434.730-2.255.000
66.179.730
- 11Opći prihodi i primici68.434.730-2.255.000
66.179.730
311Plaće (Bruto)46.775.000-1.100.000
45.675.000
313Doprinosi na plaće7.670.000-165.000
7.505.000
321Naknade troškova zaposlenima2.560.000-600.000
1.960.000
322Rashodi za materijal i energiju1.895.500-100.000
1.795.500
323Rashodi za usluge7.477.730-250.000
7.227.730
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja527.500-40.000
487.500
- K665001INFORMATIZACIJA2.020.000-500.000
1.520.000
- 11Opći prihodi i primici2.020.000-500.000
1.520.000
422Postrojenja i oprema1.720.000-500.000
1.220.000
- K665002OBNOVA VOZNOG PARKA905.000-250.000
655.000
- 11Opći prihodi i primici905.000-250.000
655.000
423Prijevozna sredstva833.000-250.000
583.000
- T665006PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM200.000-186.586
13.414
- 11Opći prihodi i primici200.000-186.586
13.414
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja200.000-186.586
13.414
- 196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE11.097.690-120.000
10.977.690
- 19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave11.097.690-120.000
10.977.690
- 22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV11.097.690-120.000
10.977.690
- 2209KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE11.097.690-120.000
10.977.690
- A744000KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE11.097.690-120.000
10.977.690
- 11Opći prihodi i primici11.052.187-120.000
10.932.187
322Rashodi za materijal i energiju256.800-40.000
216.800
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja219.100-10.000
209.100
426Nematerijalna proizvedena imovina100.000-70.000
30.000
- 225DRŽAVNI INSPEKTORAT327.998.006-12.350.000
315.648.006
- 22505Državni inspektorat327.998.006-12.350.000
315.648.006
- 32GOSPODARSTVO327.998.006-12.350.000
315.648.006
- 3213INSPEKCIJSKI NADZOR327.998.006-12.350.000
315.648.006
- A673014NADZOR GRAĐENJA5.810.000-3.500.000
2.310.000
- 11Opći prihodi i primici5.810.000-3.500.000
2.310.000
323Rashodi za usluge5.660.000-3.500.000
2.160.000
- A673018ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE299.920.006-4.250.000
295.670.006
- 11Opći prihodi i primici299.920.006-4.250.000
295.670.006
321Naknade troškova zaposlenima10.680.000-400.000
10.280.000
323Rashodi za usluge28.300.000-3.100.000
25.200.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.350.000-750.000
1.600.000
- A673020NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA2.318.000-1.000.000
1.318.000
- 11Opći prihodi i primici2.318.000-1.000.000
1.318.000
323Rashodi za usluge2.130.000-1.000.000
1.130.000
- K673015OBNOVA VOZNOG PARKA3.400.000-2.000.000
1.400.000
- 11Opći prihodi i primici3.400.000-2.000.000
1.400.000
323Rashodi za usluge1.400.000-1.000.000
400.000
423Prijevozna sredstva2.000.000-1.000.000
1.000.000
- K673016INFORMATIZACIJA16.200.000-1.500.000
14.700.000
- 11Opći prihodi i primici16.200.000-1.500.000
14.700.000
323Rashodi za usluge11.500.000-1.000.000
10.500.000
422Postrojenja i oprema4.200.000-500.000
3.700.000
- K673017OPREMANJE350.000-100.000
250.000
- 11Opći prihodi i primici350.000-100.000
250.000
422Postrojenja i oprema350.000-100.000
250.000
- 240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST28.627.069-1.780.000
26.847.069
- 241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA29.778.400-2.200.000
27.578.400
- 242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA15.406.689-287.000
15.119.689
- 250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA10.396.849-275.000
10.121.849
- 25005Agencija za zaštitu osobnih podataka10.396.849-275.000
10.121.849
- 28PRAVOSUĐE10.396.849-275.000
10.121.849
- 2814ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA10.396.849-275.000
10.121.849
- A765000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.305.849-275.000
10.030.849
- 11Opći prihodi i primici10.305.849-275.000
10.030.849
321Naknade troškova zaposlenima534.200-66.883
467.317
323Rashodi za usluge2.021.931-50.202
1.971.729
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja296.500-142.915
153.585
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna32.000-15.000
17.000
- 258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE6.501.859-250.000
6.251.859
- 25805Povjerenik za informiranje6.501.859-250.000
6.251.859
- 21POLITIČKI SUSTAV6.501.859-250.000
6.251.859
- 2121ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA6.501.859-250.000
6.251.859
- A874001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.298.993-250.000
6.048.993
- 11Opći prihodi i primici6.289.993-250.000
6.039.993
323Rashodi za usluge2.317.000-246.000
2.071.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.000-4.000


III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/143

Urbroj: 50301-25/16-20-1

Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.