Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 46/2020 (15.4.2020.), Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Vlada Republike Hrvatske

923

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 17. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, radi isteka mandata:

– ANA MANDAC, imenovana na prijedlog ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt

– IVAN LAKOŠ, imenovan na prijedlog ministra nadležnog za znanost

– mr. sc. KREŠIMIR DRAGIĆ, imenovan na prijedlog ministra nadležnog za financije

– EMILIJA VUČINIĆ MARGETA, imenovana na prijedlog ministra nadležnog za vanjske i europske poslove

– ANKICA JAKŠIĆ, imenovana na prijedlog ministra nadležnog za turizam

– mr. sc. JURAJ ORENDA, imenovan na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu

– DRAGUTIN RANOGAJEC, imenovan kao predsjednik Hrvatske obrtničke komore

– JASMINKA MARTINOVIĆ, imenovana na prijedlog predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca.

Klasa: 080-02/20-02/27
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb. 9. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.