Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN 46/2020 (15.4.2020.), Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

926

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 6. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine«, broj 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

1. Imenuje se izv. prof. dr. sc. KRUNOSLAV KARALIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

2. Imenuje se prof. dr. sc. VLADO GUBERAC članom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Klasa: 080-02/20-01/39
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.