Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 46/2020 (15.4.2020.), Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

927

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 86. stavka 2. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18 i 32/20) i članka 19. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 18/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

1. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, imenovani na prijedlog ministra nadležnog za rad, s danom 13. travnja 2020. godine, radi isteka mandata:

– MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI

– MIRELA KALCINA.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, imenovani na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, s danom 13. travnja 2020. godine, radi isteka mandata:

– MIROSLAV SMETIŠKO

– ANNY BRUSIĆ

– ANA MILIĆEVIĆ PEZELJ.

3. Razrješuje se TANJA BITANGA dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na koju je imenovana kao predstavnica radnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s danom 13. travnja 2020. godine, radi isteka mandata.

4. Razrješuje se JENISEJA FIŠTREK dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na koju je imenovana na prijedlog udruga nezaposlenih, s danom 13. travnja 2020. godine, radi isteka mandata.

Klasa: 080-02/20-02/29
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.