Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 46/2020 (15.4.2020.), Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

928

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 86. stavka 2. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18 i 32/20) i članka 19. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 18/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

1. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog ministra nadležnog za rad, s danom 14. travnja 2020. godine, imenuju se:

– MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI

– MIRELA KALCINA.

2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, s danom 14. travnja 2020. godine, imenuju se:

– MIROSLAV SMETIŠKO

– ANNY BRUSIĆ

– ANA MILIĆEVIĆ PEZELJ.

3. Imenuje se VALENTIN JACKIV članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s danom 14. travnja 2020. godine, kao predstavnik radnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa: 080-02/20-01/47
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.