Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09)

NN 46/2020 (15.4.2020.), Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

932

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

NAREDBU

O PRIVREMENOM STAVLJANJU IZVAN SNAGE NAREDBE O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA (»NARODNE NOVINE«, BROJ 64/09)

Članak 1.

Ovom Naredbom privremeno se stavlja izvan snage Naredba o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09).

Članak 2.

Na temelju članka 194. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donio je Naredbu o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09). S obzirom na izvanredne okolnosti prouzročene epidemijom COVID-a 19, odlučeno je kao u članku 1. ove Naredbe.

Članak 3.

Naredba stupa na snagu danom donošenja i vrijedi od dana stupanja na snagu do dana 1. srpnja 2020. godine ili do opoziva ministra mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

Klasa: 011-02/20-03/38

Urbroj: 530-08-1-2-3-20-1

Zagreb, 31. ožujka 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.