Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«

NN 47/2020 (17.4.2020.), Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

956

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 5. stavka 2. Zakona o Zakladi »Kultura nova« (»Narodne novine«, broj 90/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE »KULTURA NOVA«

Za članove Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«, s danom 8. lipnja 2020. godine, imenuju se:

– BRANKO MIHANOVIĆ

– DOROTEA MILAS

– JOŠKO ŠEVO

– KSENIJA ZEC.

Klasa: 080-02/20-01/43
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 16. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.