Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

NN 47/2020 (17.4.2020.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

957

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE RIJEKA

1. Razrješuje se dr. sc. BOJAN HLAČA dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, radi isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, radi isteka mandata:

– VESNA MRZLJAK

– dr. sc. NINA PERKO

– JOSIP RUPČIĆ

– dr. sc. DARKO GLAŽAR.

Klasa: 080-02/20-02/15
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 16. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.