Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

NN 47/2020 (17.4.2020.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

958

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE RIJEKA

1. Imenuje se dr. sc. BOJAN HLAČA predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka.

2. Za članove Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, imenuju se:

– VESNA MRZLJAK

– dr. sc. NINA PERKO

– JOSIP RUPČIĆ

– dr. sc. DARKO GLAŽAR.

Klasa: 080-02/20-01/27
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 16. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.