Ispravak Pravilnika o rudarskim projektima

NN 48/2020 (21.4.2020.), Ispravak Pravilnika o rudarskim projektima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1006

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o rudarskim projektima, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 43 od 8. travnja 2020. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O RUDARSKIM PROJEKTIMA

U Pravilniku o rudarskim projektima (»Narodne novine«, br. 43/20.), članak 49. ispravno glasi:

»Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 61/14.) i Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 150/13.).«

Klasa: 310-01/20-03/43
Urbroj: 526-03-03-01/1-20-4
Zagreb, 16. travnja 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.