Odluka o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

974

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU IZVANREDNE TERETNE LINIJE ZADAR – ANCONA I OBRATNO U MEĐUNARODNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi izvanredna teretna linija Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koju će održavati brodar Jadrolinija.

II.

Izvanredna teretna linija Zadar – Ancona i obratno uvodi se od 26. travnja 2020. godine, uz poštivanje epidemioloških mjera koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

III.

Suglasnost na plovidbeni red daje Lučka uprava Zadar, a odobrenje za plovidbu Lučka kapetanija Zadar.

IV.

Županijski stožer civilne zaštite dužan je osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-28
Zagreb, 18. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.