Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

976

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 32/20) točka III. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka primjenjuje se do 18. svibnja 2020. godine.«

II.

U točki IV. riječi: »i primjenjuje se 30. dana« brišu se.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-30
Zagreb, 18. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.