Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 50/2020 (24.4.2020.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

1016

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19), članak 16.a briše se.

Članak 2.

Članak 17. briše se.

Članak 3.

Članak 19. briše se.

Članak 4.

Članak 22. briše se.

Članak 5.

Članak 35. briše se.

Članak 6.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu su:

a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj3,395
2. zamjenik ravnatelja3,007
3. pomoćnik ravnatelja2,910
4. voditelj centra2,541
5. načelnik sektora2,274
6. voditelj Središnjeg laboratorija2,134
  
b) Radna mjesta I. vrste
1. savjetnik ravnatelja2,231
2. viši koordinator1,940
3. stručni savjetnik – specijalist1,940
4. koordinator1,697
  
c) Radna mjesta II. vrste
1. viši tehnički suradnik1,067
2. viši laborant1,067
  
d) Radna mjesta III. vrste
1. laborant1,018
2. tehnički suradnik1,018
  
e) Radna mjesta IV. vrste
1. radnik na općim poslovima0,727«.


Članak 7.

Članak 38. briše se.

Članak 8.

Članak 39. briše se.

Članak 9.

Članak 40. briše se.

Članak 10.

Članak 51. briše se.

Članak 11.

Članak 52. briše se.

Članak 12.

Članak 54.f briše se.

Članak 13.

Članak 54.g briše se.

Članak 14.

Članak 54.h briše se.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/03

Urbroj: 50301-25/06-20-2

Zagreb, 23. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.