Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

NN 50/2020 (24.4.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1019

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 213. stavkom 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, koje je Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode donijelo na sjednici održanoj 28. siječnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/133

Urbroj: 50301-27/20-20-2

Zagreb, 23. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.