Zaključak klasa: 022-03/20-07/107, urbroj: 50301-25/05-20-1 od 23. travnja 2020.

NN 50/2020 (24.4.2020.), Zaključak klasa: 022-03/20-07/107, urbroj: 50301-25/05-20-1 od 23. travnja 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1020

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: Mjere).

Mjere iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ovoga Zaključka.

2. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske za provedbu Mjera iz točke 1. ovoga Zaključka.

3. Hrvatski zavod za javno zdravstvo žurno će izraditi preporuke i upute o načinu provedbe Mjera iz točke 1. ovoga Zaključka.

4. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u neposrednoj suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvom zdravstva i drugim nadležnim tijela državne uprave kontinuirano će analizirati i razmatrati Mjere iz točke 1. ovoga Zaključka, uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju te o tome redovito izvještavati Vladu Republike Hrvatske.

Klasa: 022-03/20-07/107

Urbroj: 50301-25/05-20-1

Zagreb, 23. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

MJERE ZA POKRETANJE GOSPODARSKIH I DRUGIH DJELATNOSTI I AKTIVNOSTI U UVJETIMA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2

Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, radi pokretanja gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti s obzirom na ograničenja uvedena slijedom proglašene epidemije bolesti COVID‑19, potrebno je poduzeti sljedeće:

I. HORIZONTALNE MJERE

1. Nastavak pridržavanja svih mjera fizičke udaljenosti, najvišeg higijenskog standarda i dezinfekcije prostora

2. Nastavak pridržavanja obveze poslodavaca da osiguraju uvjete rada sukladno epidemiološkim mjerama te omoguće rad od kuće gdje je to moguće, organiziraju sastanke na daljinu i zabrane dolazak na radno mjesto radnicima s tjelesnom temperaturom i respiratornim sindromima

3. Nastavak zabrane održavanja javnih događaja i velikih okupljanja

4. Izraditi preporuke i upute za korištenje maski za lice, zaštitnih i medicinskih maski

5. Izraditi preporuke i upute za osobe starije životne dobi, osobe s kroničnim nezaraznim bolestima te ostale osobe s povećanim rizikom od zaraze bolesti COVID-19

6. Izraditi preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorijama prema kvadraturi objekta

7. Izraditi preporuke i upute za dvosmjensko radno vrijeme u trgovinama

8. Izraditi preporuke i upute za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti

9. Izraditi preporuke i upute za održavanje državne mature od 8. do 29. lipnja 2020.

10. Izraditi preporuke i upute za održavanje vjerskih okupljanja od 2. svibnja 2020.

II. SEKTORSKE MJERE

Sve djelatnosti i aktivnosti iz Faze 1., 2. i 3. mogu se odvijati samo uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

FAZA 1. – Planirano pokretanje aktivnosti 27. travnja 2020.

1. Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra

2. Omogućavanje nastavka rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti (primjerice, postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, fotostudio)

3. Uvođenje javnih gradskih i prigradskih prijevoznih linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom

4. Omogućavanje rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara

5. Omogućavanje treninga športašica i športaša I. i II. kategorije u pojedinačnim športovima te seniorskim športskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

6. Omogućavanje provođenja državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika

FAZA 2. – Planirano pokretanje aktivnosti 4. svibnja 2020.

1. Omogućavanje rada javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, osim iznimki u skladu s mjerama Ministarstva zdravstva

2. Omogućavanje rada privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera

3. Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera (primjerice, frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri)

FAZA 3. – Planirano pokretanje aktivnosti 11. svibnja 2020.

1. Omogućiti okupljanja do 10 osoba na jednom mjestu, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti

2. Omogućavanje rada trgovačkih centara, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera

3. Omogućavanje rada predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rada s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi

4. Omogućavanje održavanja laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim grupama u visokom obrazovanju

5. Uvođenje međužupanijskih prijevoznih linija i linija domaćeg zračnog prijevoza

6. Omogućavanje rada ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama

7. Omogućavanje rada ugostiteljskih objekata u smještajnim kapacitetima samo za korisnike usluga smještaja

8. Omogućavanje rada nacionalnih parkova i parkova prirode

9. Proširivanje mogućnosti za izdavanje e-propusnica