Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

NN 50/2020 (24.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

Ministarstvo zdravstva

1027

Na temelju članka 65. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (»Narodne novine«, broj 116/18) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »vCJ,« dodaju se riječi: »bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/05
Urbroj: 534-02-1-1/2-20-1
Zagreb, 22. travnja 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.