Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 51/2020 (25.4.2020.), Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1036

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O RADNOM VREMENU I NAČINU RADA U DJELATNOSTI TRGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme i način rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanje proglašene epidemije bolesti COVID-19.

II.

Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.

Prodajni objekti iz stavka 1. ove točke u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirani dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada u prodajnim objektima ne može biti kraći od jednog sata.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima je, iznimno od stavka 1. ove točke, dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.

III.

Sve prodavaonice i svi prodajni objekti obvezni su svoj rad organizirati pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

IV.

Vlasnici prodavaonica i prodajnih objekata, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt istaknuti posebne preporuke i upute.

V.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama i prodajnim objektima.

VI.

Opće protuepidemijske mjere i posebne preporuke i upute Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pre­po­ru­ke-za-spre%C4%8Davanje-infekcije-u-trgovinama-koje-za­po%C4%8Dinju-s-radom-u-okviru-postupnog-ubla%C5%BEavanja-re­strikcija-vezanih-za-COVID-19.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-i-upute-o-broju-i-zadr%C5%BEavanju-ljudi-u-zatvorenim-prostorima-prema-njihovoj-kvadraturi-u-okviru-postupnog-ubla%C5%BEavanja-restrikcija.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

VII.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine.

IX.

Odluka o radnom vremenu trgovina (»Narodne novine« broj 35/20 i 44/20) stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-62
Zagreb, 24. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.