Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 51/2020 (25.4.2020.), Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1037

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O ODVIJANJU I NAČINU ORGANIZACIJE JAVNOG PROMETA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19, privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, obustavlja:

– javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza

– javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu i

– javni međunarodni i međugradski prijevoz osoba u željezničkom prometu.

II.

Pružatelji usluga tramvajskog i drugog javnog gradskog i prigradskog prometa obvezni su promet organizirati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

III.

Pružatelji usluga u tramvajskom i drugom javnom prijevozu obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom te na vidno mjesto u svakom vozilu ili vagonu istaknuti posebne preporuke i upute.

IV.

Putnici u tramvajskom i drugom javnom gradskom i prigradskom prometu obvezni su pridržavati se svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na vožnju javnim prometom.

V.

Za vrijeme trajanja ove Odluke željeznički i autobusni kolodvori mogu biti otvoreni, uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo za potrebe javnog gradskog i prigradskog prometa.

VI.

Opće protuepidemijske mjere i posebne preporuke i upute Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-djelatnosti-prijevoza-putnika-autobusima-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-djelatnosti-prijevoza-putnika-tramvajima-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-%C5%BEeljezni%C4%8Dkom-putni%C4%8Dkom-prijevozu-u-prigradskom-prometu-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

VII.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine.

IX.

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa (»Narodne novine« broj 34/20 i 48/20) stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-60
Zagreb, 24. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.