Zakon o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

NN 53/2020 (30.4.2020.), Zakon o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1060

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/70
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 30. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA
NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19.) iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

(1) Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi privremenog boravka i boravišne iskaznice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica koja je izdana državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji dužni su bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanjem nove potvrde o prijavi privremenog boravka i nove boravišne iskaznice.«.

Članak 2.

Radnje u upravnom postupku koje su državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, a čiji je krajnji rok poduzimanja počeo teći od 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, mogu poduzeti najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/67
Zagreb, 30. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.