Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

NN 53/2020 (30.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1067

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (»Narodne novine«, br. 115/19 i 41/20) u članku 5. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, dopune zahtjeva i dokumentacije propisane u stavku 2. podstavku 3. ovoga članka za 2020. godinu potrebno je dostaviti Agenciji za plaćanja 30 dana od prestanka posebnih okolnosti ili najkasnije do 15. rujna 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70
Urbroj: 525-14/0856-20-13
Zagreb, 15. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.