Odluka o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz

NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1096

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. Odluke (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (SL L 138, 25. 5. 2017.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA DJELOVANJA ZA UPORABU FREKVENCIJSKOG POJASA 470-790 MHz

I.

Donosi se Nacionalni plan djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan djelovanja), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klase: 910-08/18-01/18, urbroja: 530-07-2-20-24, od 21. travnja 2020. godine.

Nacionalni plan djelovanja objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

II.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o donošenju Nacionalnog plana djelovanja obavijesti sve nositelje aktivnosti iz točke 3.1. Nacionalnog plana djelovanja.

III.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o donošenju i objavi Nacionalnog plana djelovanja izvijesti Europsku komisiju.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/39
Urbroj: 50301-27/12-20-3
Zagreb, 7. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.