Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1097

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O ORGANIZACIJI RADA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage:

– Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (»Narodne novine«, broj 32/20)

– Uputa ministra uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, klase: 011-02/20-01/76, urbroja: 515-01/1-20-3, od 19. ožujka 2020. godine

– odluke čelnika tijela državne uprave i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te ravnatelja, odnosno čelnika javnih službi donesene temeljem ovlasti iz točaka II. i IX. Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

II.

Ministar uprave donijet će novu Uputu za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

III.

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/189
Urbroj: 50301-25/27-20-1
Zagreb, 7. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.