Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2020. godini

NN 55/2020 (8.5.2020.), Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1104

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u vezi s člancima 5., 6. i 8. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, broj 46/19 i 41/20), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U REGISTAR ULOVNIH BRODOVA ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2020. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom,

– individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2020. godini.

II.

Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2020. godini, ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama kako slijedi:

Redni brojIme/reg. oznaka plovilaCFR plovilaICCAT brojIndividualna kvota (t)
1SARDINA IHRV000001579ATEU0HRV0013378.307
2SARDINA IIHRV000003074ATEU0HRV00161121.381
3PELAGOS IIHRV000003287ATEU0HRV0001760.117
4MARLINHRV000002904ATEU0HRV0015633.256
5KORNATHRV000003357ATEU0HRV0015317.046
6NEPTUN IHRV000002313ATEU0HRV0013455.665
7NEPTUN IIHRV000002589ATEU0HRV0014078.887
8PONOSHRV000001148ATEU0HRV0005843.736
9HRVATSKI USPJEHHRV000000742ATEU0HRV0000738.114
10PREKOHRV000001680ATEU0HRV000213.633
11TACOMAHRV000004925ATEU0HRV0016445.443
12TULJAN DVAHRV000002903ATEU0HRV0015580.447
13KALIHRV000001447ATEU0HRV0003747.752
14CARICAHRV000004774ATEU0HRV0016358.080
15EVAHRV000001485ATEU0HRV000499.709
16OŠLJAK DVAHRV000000726ATEU0HRV0002012.106
17CICILOHRV000000784ATEU0HRV0008149.780


III.

Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom od 26. svibnja 2020. godine do 15. srpnja 2020. godine odnosno do iskorištenja kvote, što god nastupi prije te će se na njih izdati Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune za navedeno razdoblje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/20-01/1850
Urbroj: 525-13/0704-20-1
Zagreb, 24. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.