Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 56/2020 (13.5.2020.), Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1119

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke IV. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12, 61/14 i 62/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

1. Za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, na prijedlog tijela javne vlasti, imenuju se:

– dr. sc. MARKO KOŠIČEK, član, na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja

– mr. sc. MARIJANA GOJČETA, zamjenica člana, na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja

– MARGARETA MAĐERIĆ, članica, na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– NINA KRZNARIĆ URODA, zamjenica članice, na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– TOMISLAV DULIBIĆ, član, na prijedlog Ministarstva zdravstva

– ANTONIJA MARGETA, zamjenica člana, na prijedlog Ministarstva zdravstva

– KREŠIMIR PARTL, član, na prijedlog Ministarstva kulture

– KREŠIMIR RAČIĆ, zamjenik člana, na prijedlog Ministarstva kulture

– NEVENKA BENIĆ, članica, na prijedlog Ministarstva hrvatskih branitelja

– MIRELA BUTERIN, zamjenica članice, na prijedlog Ministarstva hrvatskih branitelja

– MARTINA ŠTEFKOVIĆ, članica, na prijedlog Ministarstva financija

– HAJDICA FILIPČIĆ, zamjenica članice, na prijedlog Ministarstva financija

– dr. sc. MARIO ŠILJEG, član, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– SANJA GENZIĆ JURIŠEVIĆ, zamjenica člana, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– dr. sc. NIKOLINA BRNJAC, članica, na prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– ROMANA KUZMANIĆ OLUIĆ, zamjenica članice, na prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– KATICA PRPIĆ, članica, na prijedlog Ministarstva uprave

– OLGA PLAZIBAT, zamjenica članice, na prijedlog Ministarstva uprave

– DRAGAN JELIĆ, član, na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– VICKO MARDEŠIĆ, zamjenik člana, na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– NIKOLINA KLAIĆ, članica, na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– IVAN BOTA, zamjenik članice, na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– FRANO MATUŠIĆ, član, na prijedlog Ministarstva turizma

– NATALIJA HAVIDIĆ, zamjenica člana, na prijedlog Ministarstva turizma

– TOMISLAV DRUŽAK, član, na prijedlog Središnjeg državnog ureda za šport

– PETRA ANĐELOVIĆ, zamjenica člana, na prijedlog Središnjeg državnog ureda za šport

– SONJA ŽERJAV, članica, na prijedlog Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– IVANA PENIĆ, zamjenica članice, na prijedlog Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– ALEN TAHIRI, član, na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– INES LOKNAR-MIJATOVIĆ, zamjenica člana, na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– HELENA BEUS, članica, na prijedlog Ureda za udruge

– VESNA LENDIĆ KASALO, zamjenica članice, na prijedlog Ureda za udruge

– CVJETANA PLAVŠA-MATIĆ, članica, na prijedlog Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

– LUKA BOGDAN, zamjenik članice, na prijedlog Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

2. Za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, na prijedlog udruga i drugih organizacija civilnoga društva, imenuju se:

– BLAŽENKA SEČKAR, članica, iz područja demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja

– MARINA VOJKOVIĆ, zamjenica članice, iz područja demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja

– SVEN JANOVSKI, član, iz područja djelovanja mladih

– GORAN JELENIĆ, zamjenik člana, iz područja djelovanja mladih

– dr. sc. JOSIP LUCIĆ, član, iz područja djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata

– mr. sc. ZVONKO SESAR, zamjenik člana, iz područja djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata

– DOMAGOJ ŠAVOR, član, iz područja kulture

– MILJENKA BULJEVIĆ, zamjenica člana, iz područja kulture

– BRANKA MRZIĆ JAGATIĆ, članica, iz područja skrbi o djeci

– BORIS VUJNOVIĆ, zamjenik članice, iz područja skrbi o djeci

– NIKOLA TADIĆ, član, iz područja skrbi o osobama s invaliditetom

– KRISTINA PERUNIČIĆ, zamjenica člana, iz područja skrbi o osobama s invaliditetom

– ŠTEFICA KARAČIĆ, članica, iz područja socijalne skrbi

– GORDANA DANIEL, zamjenica članice, iz područja socijalne skrbi

– SUZANA ŠOP, članica, iz područja športa

– dr. sc. MARIJO MOŽNIK, zamjenik članice, iz područja športa

– HRVOJE NEKIĆ, član, iz područja tehničke kulture

– ŽELJKO KRNJAIĆ, zamjenik člana, iz područja tehničke kulture

– IVAN NOVOSEL, član, iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava

– SARA LALIĆ, zamjenica člana, iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava

– ŽELJKA LELJAK GRACIN, članica, iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja

– IRIS BENEŠ, zamjenica članice, iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja

– DANKO RELIĆ, član, iz područja zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja

– INO KERMC, zamjenik člana, iz područja zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja

– SANJA KERETIĆ, članica, iz područja zaštite potrošača

– TANJA POPOVIĆ FILIPOVIĆ, zamjenica članice, iz područja zaštite potrošača

– MIHAELA TURNIŠKI, članica, iz područja turizma

– IVANA RUŠIN GLIGORIĆ, zamjenica članice, iz područja turizma.

3. Za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, na prijedlog Ureda za udruge, koji predlaže predstavnike organizacija civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata, udruga poslodavaca i nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave, imenuju se:

– RENATA GUBIĆ, članica, iz reda zaklada

– BRANKA KASELJ, zamjenica članice, iz reda zaklada

– MARIJA HANŽEVAČKI, članica, iz reda sindikata

– DARKO ŠEPERIĆ, zamjenik članice, iz reda sindikata

– MARIJA ŠUTINA, članica, iz reda udruga poslodavaca

– IVA NAPPHOLZ, zamjenica članice, iz reda udruga poslodavaca

– DANIJELA HEĆIMOVIĆ, članica, iz Hrvatske zajednice županija

– JASNA ABRAMOVIĆ, zamjenica članice, iz Hrvatske zajednice županija

– NIVES KOPAJTICH ŠKRLEC, članica, iz Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– ANTE GALIĆ, zamjenik članice, iz Udruge gradova u Repub­lici Hrvatskoj

– MLADEN PUŠKARIĆ, član, iz Hrvatske zajednice općina

– VALENTINA MUCAK, zamjenica člana, iz Hrvatske zajednice općina.

Klasa: 080-02/20-01/55
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 7. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.