Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1131

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA OTOK BRAČ NA PODRUČJU
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije klasa: 500-01/20-01/12, urbroj: 2158/1-03/34-20-86 od 8. svibnja 2020. godine uvode se nužne epidemiološke mjere, u trajanju od 14 dana.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– strogo ograničavanje zadržavanja na ulicama i drugim javnim površinama

– privremena obustava javnog prometa

– održavanje pogreba i posljednjih ispraćaja uz posebne epidemiološke mjere

– stavljanje izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta

– mjere prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

– ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

– obustava rada tržnica i svih drugih objekata u sastanu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti i

– ograničavanje radnog vremena.

III.

Nužna mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima odnosi se ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

IV.

Privremena obustava javnog prometa odnosi se na sve vrste javnog prometa koji se odvija na otoku Braču.

V.

Za vrijeme dok je na snazi ova Odluka:

– pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

– obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne

– obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

VI.

Pravne osobe koje upravljaju dječjim igralištima i otvorenim sportskim igralištima dužne su staviti igrališta izvan uporabe na način da sve sprave za igru ograde zaštitnim trakama i na drugi primjeren način, kako bi se smanjila mogućnost bliskih kontakata i prenošenje bolesti COVID-19.

VII.

Sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku, te sklapanje životnog partnerstva održava se isključivo u krugu najuže obitelji te službene osobe ili predstavnika vjerske zajednice, poštujući mjere i upute koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

Obustavlja se održavanje svih oblika svadbenih svečanosti.

VIII.

Protuepidemijske mjere iz točke II. stavka 1. podstavka 6. su:

– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu

– obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

a) prodavaonica prehrambenih artikala

b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala

c) tržnica i ribarnica

d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)

e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda

f) poljoprivrednih ljekarni

g) benzinskih postaja

h) kioska

i) pekarnica

j) kemijskih praonica rublja

k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala

l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme

m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje

n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji

o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i

p) veledrogerija

– obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

– obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– obustava rada autoškola i škola stranih jezika

– obustava vjerskih okupljanja

– obveza poslodavaca da organiziraju rad na način da se organizira rad od kuće gdje je to moguće te otkazati sastanke i službena putovanja, izuzev prijeko potrebnih, te za sastanke koristiti telekonferencije ili druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

– obveza poslodavaca da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

IX.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s točkom VIII. stavkom 1. podstavkom 2. ove Odluke obvezni su:

– osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

– svu rasutu robu prodavati zapakirano

– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

– redovito provjetravati prostore

– osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

– na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

X.

Za vrijeme dok je na snazi ova Odluka obustavlja se rad tržnica i svih drugih objekata u sastanu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

XI.

Za vrijeme dok je na snazi ova Odluka određuje se radno vrijeme trgovina, kojima je ovom Odlukom dopušten rad, od 8.00 do 17.00 sati, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima je, iznimno od stavka 1. ove točke, dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.

XII.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-78

Zagreb, 10. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.