Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 56/2020 (13.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1132

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NUŽNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 51/20, 54/20 i 55/20) točka III. mijenja se i glasi:

»Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 40 osoba na jednom mjestu

– obustava kulturnih djelatnosti, izuzev rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata, knjižara, te održavanja proba umjetnika i djelatnika u kulturi pojedinačno ili u manjim skupinama

– obustava održavanja revija i sajmova

– obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava rada bazena

– obustava rada sauna

– obustava svih sportskih natjecanja na otvorenom

– obustava svih sportskih natjecanja u zatvorenim objektima

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica i

– obustava rada škola stranih jezika.

Protuepidemijska mjera iz podstavka 4. ove Odluke određuje se do 12. svibnja 2020. godine.

Protuepidemijska mjera iz podstavka 5. ove Odluke određuje se do 17. svibnja 2020. godine.

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Djelatnosti i aktivnosti kojima nije obustavljen rad ovom Odlukom mogu se odvijati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-76
Zagreb, 10. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.