Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane

NN 57/2020 (15.5.2020.), Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1152

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRA OBRANE

Razrješuje se DAMIR KRSTIČEVIĆ dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, s danom 14. svibnja 2020. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/20-02/39
Urbroj: 50301-15/07-20-01
Zagreb,. 13. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.