Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1192

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O MJERAMA OGRANIČAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 34/20).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-79

Zagreb, 15. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.