Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1197

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NUŽNOJ MJERI ZABRANE UPLOVLJAVANJA PUTNIČKIM BRODOVIMA NA MEĐUNARODNIM KRUŽNIM PUTOVANJIMA U MORSKE LUKE I LUKE UNUTARNJE PLOVIDBE ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom uvodi se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, nužna mjera zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima (kruzerima) koji prevoze više od četrdeset (40) putnika u morske luke i luke unutarnje plovidbe.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020. (»Narodne novine« broj 33/20), klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-34 od 19. travnja 2020. godine (»Narodne novine« broj: 48/20) i klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 5. svibnja 2020. godine (»Narodne novine« broj 54/20).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-84
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.