Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara

NN 60/2020 (22.5.2020.), Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1214

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POMOĆI ZA PROIZVOĐAČE TOVNE JUNADI, TOVNIH SVINJA I JANJADI ZA KLANJE S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID-19 TE ZA SUBJEKTE KOJI POSLUJU U ODOBRENIM OBJEKTIMA ZA KLANJE PAPKARA

I.

Ovom Odlukom uređuje se privremena izvanredna mjera pomoći proizvođačima tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: epidemija COVID-19) te subjektima koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara.

II.

Ovom Odlukom pomoć će se dodijeliti proizvođačima tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje koji zbog usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 otežano plasiraju utovljena grla na tržište.

Pomoć će se dodijeliti za olakšavanje plasmana utovljene junadi, utovljenih svinja i janjadi za klanje na tržište, a koji su prešli optimalnu dob ili tjelesnu težinu u kojima se uobičajeno isporučuju na tržište.

III.

Ovom Odlukom pomoć se dodjeljuje i subjektima u poslovanju s hranom koji u svom sastavu imaju registrirane objekte za klanje papkara i to isključivo za klanje grla stoke iz točke II. ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za provedbu ove Odluke.

Ministarstvo poljoprivrede će utvrditi kriterije prihvatljivosti korisnika pomoći, kriterije prihvatljivosti grla utovljene junadi, utovljenih svinja i janjadi za klanje za koje se može isplatiti pomoć te kako, na koji način i kojom dinamikom će se isplaćivati pomoć.

V.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, unutar proračunske glave 06005 Ministarstva poljoprivrede, u iznosu od 9.000.000,00 kuna.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/223
Urbroj: 50301-25/27-20-2
Zagreb, 21. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.