Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2020. godini

NN 61/2020 (26.5.2020.), Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2020. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

1231

Na temelju članka 16. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS

LIJEKOVA S UTVRĐENOM NAJVIŠOM DOZVOLJENOM CIJENOM NA VELIKO U POSTUPKU GODIŠNJEG IZRAČUNA U 2020. GODINI

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarATKBroj odobrenja
pakiranja
Nositelj odobrenjaNajviša dozvoljena cijena (kn)Napomena
1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju u staklenoj bočici s gumenim čepom i aluminijskom kapicom, 40 bočica u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-685703831-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu/u postupku određivanja iznimno više cijene
Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-263764683-03Pliva Hrvatska d.o.o.1.569,00
Abakavir/lamivudin Sandoz 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-759396117-01Sandoz d.o.o.1.569,00
Abasaglar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glarginA10AE04EU/1/14/944/007Eli Lilly Nederland B.V.342,80
Abelcet lipid complex 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutijiamfotericin BJ02AA01HR-H-747381908-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalaaripiprazolN05AX12EU/1/13/882/002Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.2.409,78
Abraxane 5 mg/ml prašak za suspenziju za infuziju, 1 bočica s praškompaklitakselL01CD01EU/1/07/428/001Celgene Europe B.V.2.148,03
Abuxar 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-017202927-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.152,23
Abuxar 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-347159881-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.139,63
Accofil 30 MU/0,5ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/008Accord Healthcare S.L.U.1.845,90
Accofil 48 MU/0,5ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/014Accord Healthcare S.L.U.2.666,32
Acipan 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-654438627-01Sandoz d.o.o.29,59
Acipan 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-654438627-02Sandoz d.o.o.60,48
Acipan 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-020409538-01Sandoz d.o.o.27,44
Acipan 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-020409538-02Sandoz d.o.o.50,40
Acipirin 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilin; tazobaktamJ01CR05HR-H-197317613-02Pliva Hrvatska d.o.o.608,10
Aclasta 5 mg otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopinezoledronatna kiselinaM05BA08EU/1/05/308/001Novartis Europharm Limited1.493,89
Aclexa 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-588044913-02Krka – farma d.o.o.32,53
Aclexa 100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-588044913-03Krka – farma d.o.o.48,80
Aclexa 200 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-575399681-01Krka – farma d.o.o.31,53
Aclexa 200 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-575399681-03Krka – farma d.o.o.67,80
Actilyse 20 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom i 1 transferna kanila, u kutijialteplazaB01AD02HR-H-676368257-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.1.518,67
Actilyse 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom i 1 transferna kanila, u kutijialteplazaB01AD02HR-H-191255719-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.3.762,08
Activelle 1 mg/0,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol; noretisteronacetatG03FA01HR-H-673855616-01Novo Nordisk A/S43,03
Actonel 35 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-350046678-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD73,03
Actonel Combi D 35 mg filmom obložene tablete + 1000 mg / 880 IU šumeće granule, 1 tableta u blisteru i 6 vrećica s granulama u kutiji, 4 pakiranja u kutijinatrijev risedronat; kalcij; kolekalciferolM05BB04HR-H-648885316-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD120,96
Actos 15 mg tablete, 28 tableta u blisterupioglitazonA10BG03EU/1/00/150/001Takeda Pharma A/S76,91
Actos 30 mg tablete, 28 tableta u blisterupioglitazonA10BG03EU/1/00/150/004Takeda Pharma A/S105,84
Actrapid 100 internacionalnih jedinica/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 10 ml otopineljudski inzulinA10AB01EU/1/02/230/003Novo Nordisk A/S88,90
Adacel, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; pertaktin hripavca; fimbrije tipova 2 i 3J07AJ52HR-H-373342184-04Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Adcetris 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškombrentuksimab vedotinL01XC12EU/1/12/794/001Takeda Pharma A/S22.945,90
Adempas 0,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/001Bayer AG9.328,76
Adempas 1 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/004Bayer AG9.328,76
Adempas 1,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/007Bayer AG9.328,76
Adempas 2 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/010Bayer AG9.328,76
Adempas 2,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/013Bayer AG9.328,76
Adenuric 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/003Menarini International Operations Luxembourg S.A.152,23
Adenuric 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/020Menarini International Operations Luxembourg S.A.152,23
Adenuric 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/001Menarini International Operations Luxembourg S.A.139,63
Adenuric 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/014Menarini International Operations Luxembourg S.A.139,63
Adepend 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinaltreksonkloridN07BB04HR-H-653697303-03Amomed Pharma GmbH257,41
Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; levonorgestrelG03AA07HR-H-274513286-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.36,12
Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijietinilestradiol; levonorgestrelG03AA07HR-H-274513286-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.108,36
Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-789740967-05Krka – farma d.o.o.158,50
Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-789740967-17Krka – farma d.o.o.158,50
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-345330993-04Krka – farma d.o.o.291,00
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-345330993-15Krka – farma d.o.o.291,00
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-745266269-04Krka – farma d.o.o.519,20
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-745266269-15Krka – farma d.o.o.519,20
Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-444853096-01Jadran Galenski laboratorij d.d.173,52
Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/07/387/001Astellas Pharma Europe B.V.188,50
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/07/387/003Astellas Pharma Europe B.V.422,40
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/07/387/011Astellas Pharma Europe B.V.1.069,20
Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/07/387/007Astellas Pharma Europe B.V.1.762,70
Advantan 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijimetilprednizolonaceponatD07AC14HR-H-429835039-01LEO Pharma A/S21,55
Advantan 1 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimetilprednizolonaceponatD07AC14HR-H-434685681-01LEO Pharma A/S21,65
Advate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/03/271/003Takeda Manufacturing Austria AG5.162,03
Advate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/03/271/002Takeda Manufacturing Austria AG2.604,37
ADYNOVI 1000 IU/2 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/010Baxalta Innovations GmbH6.094,88
ADYNOVI 1000 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/011Baxalta Innovations GmbH6.094,88
ADYNOVI 2000 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/014Baxalta Innovations GmbH12.059,27
ADYNOVI 250 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/003Baxalta Innovations GmbH1.662,38
ADYNOVI 500 IU/2 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/006Baxalta Innovations GmbH3.120,77
ADYNOVI 500 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/007Baxalta Innovations GmbH3.120,77
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 60 ml otopinedesloratadinR06AX27EU/1/00/160/063Merck Sharp & Dohme B.V.27,60
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 120 ml otopinedesloratadinR06AX27EU/1/00/160/065Merck Sharp & Dohme B.V.53,60
Aerius 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/00/160/006Merck Sharp & Dohme B.V.23,77
Aerius 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/00/160/011Merck Sharp & Dohme B.V.35,00
Afinitor 10 mg tablete, 30 tableta u blisterueverolimusL01XE10EU/1/09/538/004Novartis Europharm Limited21.989,50
Afinitor 5 mg tablete, 30 tableta u blisterueverolimusL01XE10EU/1/09/538/001Novartis Europharm Limited16.423,50
Afloderm 0,5 mg/g krema, 20 g kreme u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-858162627-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,27
Afloderm 0,5 mg/g krema, 40 g kreme u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-858162627-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.48,53
Afloderm 0,5 mg/g mast, 20 g masti u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-754649168-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,27
AFSTYLA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/003CSL Behring GmbH5.514,35
AFSTYLA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/004CSL Behring GmbH8.231,87
AFSTYLA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/005CSL Behring GmbH10.949,60
AFSTYLA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/001CSL Behring GmbH1.430,56
AFSTYLA 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/006CSL Behring GmbH12.151,10
AFSTYLA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/007CSL Behring GmbH19.294,10
AFSTYLA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/002CSL Behring GmbH2.796,86
Aglurab 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-075302309-01Medis Adria d.o.o.22,20
Aglurab 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-812260022-01Medis Adria d.o.o.30,67
Aglurab 850 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-980070141-01Medis Adria d.o.o.32,00
Agnis 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptinA10BH02HR-H-926896925-04Belupo lijekovi i kozmetika d.d.282,60
Agnis Combi 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-034790929-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.212,80
Agnis Combi 50 mg/850 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-398757149-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.313,80
Aimovig 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopineerenumabN02CX07EU/1/18/1293/004Novartis Europharm Limited3.187,53
Aimovig 70 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopineerenumabN02CX07EU/1/18/1293/001Novartis Europharm Limited3.373,77
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijisalmeterol; flutikazonpropionatR03AK06HR-H-597688265-01Sandoz d.o.o.198,80
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijisalmeterol; flutikazonpropionatR03AK06HR-H-007513419-01Sandoz d.o.o.253,80
AJOVY 225 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1,5 ml otopinefremanezumabN02CD03EU/1/19/1358/001TEVA GmbH4.022,00
Akineton 2 mg tablete, 50 tableta blisteru, u kutijibiperidenkloridN04AA02HR-H-182730030-01Desma d.o.o.18,00
Akineton 5 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijibiperidenlaktatN04AA02HR-H-140280757-01Desma d.o.o.18,97
Aknet 10 mg/ml otopina za kožu, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 30 ml otopine, u kutijiklindamicinD10AF01HR-H-971937810-01Jadran Galenski laboratorij d.d.55,50
Aktiprol 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamisulpridN05AL05HR-H-447495157-01Medochemie Ltd.177,70
Aktiprol 400 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamisulpridN05AL05HR-H-558657784-01Medochemie Ltd.398,60
Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrde kapsule, 1 kapsula u blisterunetupitant; palonozetronA04AA55EU/1/15/1001/001Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd577,70
Albumeon 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-410951369-02CSL Behring GmbH462,57
Albumeon 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-410951369-01CSL Behring GmbH200,77
Albumin (ljudski) 20%-tna otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml otopine za infuziju, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01UP/I-530-09/08-02/84Imunološki zavod236,68
Albumin (ljudski) 20%-tna otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01UP/I-530-09/08-02/85Imunološki zavod462,57
Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 250 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01UP/I-530-09/09-02/430Imunološki zavod306,64
Albunorm 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-152403256-02Jana Pharm d.o.o.462,57
Albunorm 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-152403256-01Jana Pharm d.o.o.236,21
Albunorm 50 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 250 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-587485812-02Jana Pharm d.o.o.306,87
Aldactone 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-516520022-01Riemser Pharma GmbH40,20
Aldactone 25 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-977451139-01Riemser Pharma GmbH15,27
Aldactone 50 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-496664168-01Riemser Pharma GmbH22,90
Aldara 5% krema, 12 vrećica s 250 mg kremeimikvimodD06BB10EU/1/98/080/001Meda AB368,08
Aldizem 60 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiltiazemkloridC08DB01HR-H-527762906-01Alkaloid d.o.o.19,50
Aldizem 90 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiltiazemkloridC08DB01HR-H-903868085-01Alkaloid d.o.o.44,40
Aldurazyme 100 U/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratalaronidazaA16AB05EU/1/03/253/001Genzyme Europe B.V.4.844,33
Alecensa 150 mg tvrde kapsule, 224 kapsula u blisterualektinibL01XE36EU/1/16/1169/001Roche Registration GmbH39.724,91
Aledox 70 mg tablete, 12 tableta u blisteru, u kutijialendronatna kiselinaM05BA04HR-H-418394559-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.178,92
Aledox 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijialendronatna kiselinaM05BA04HR-H-418394559-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,16
Alendor 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijialendronatna kiselinaM05BA04HR-H-922502619-01Pliva Hrvatska d.o.o.64,16
Alerdin 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 60 ml otopine, odmjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-503450224-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.27,60
Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta, 10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-440617403-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,50
Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-440617403-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.55,50
Alkagin 2,5 g/5 ml otopina za injekciju/infuziju, 50 ampula s 5 ml otopine, u kutijimetamizolnatrij hidratN02BB02HR-H-247007014-01Alkaloid d.o.o.225,00
Allergodil 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina, 6 ml otopine u bočici i kapaljka, u kutijiazelastinkloridS01GX07HR-H-940483851-01Mylan Hrvatska d.o.o.43,88
Almacin 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 33,75 g praška u bočici, mjerna žličica, u kutijiamoksicilinJ01CA04HR-H-121304433-01Alkaloid d.o.o.14,33
Almacin 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiamoksicilinJ01CA04HR-H-608286053-01Alkaloid d.o.o.16,32
Almirin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-753353143-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,70
Almirin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-608598255-01Jadran Galenski laboratorij d.d.17,60
Alofisel 5 milijuna stanica/ml suspenzija za injekciju, 4 bočice sa 6 ml suspenzijedarvadstrocelL04AX08EU/1/17/1261/001Takeda Pharma A/S444.818,64
Alopurinol Belupo 100 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-335370984-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,67
Alopurinol Belupo 200 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-048797069-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.45,00
Alopurinol PharmaS 100 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-323597444-02PharmaS d.o.o.26,67
Alopurinol Sandoz 100 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-236648946-02Sandoz d.o.o.26,67
Aloxi 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopinepalonozetronA04AA05EU/1/04/306/001Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd425,92
Alpha D₃ 0,25 mikrograma meke kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijialfakalcidolA11CC03HR-H-557593888-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD32,30
Alpha D₃ 1,0 mikrogram meke kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijialfakalcidolA11CC03HR-H-632180558-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD73,50
Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartaratS01EA05HR-H-063917030-01Allergan Pharmaceuticals Ireland39,63
Alpicort 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica s 100 ml otopine i aplikator, u kutijiprednizolon; salicilatna kiselinaD07XA02HR-H-523824477-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel85,00
Alpicort F 0,005 g + 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica s 100 ml otopine i aplikator, u kutijiestradiolbenzoat; prednizolon; salicilatna kiselinaD07XA02HR-H-105701584-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel76,00
ALPROLIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/003Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)8.585,03
ALPROLIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/004Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)17.090,84
ALPROLIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/001Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)2.198,54
ALPROLIX 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/005Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)25.585,12
ALPROLIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/002Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)4.332,12
Alsemol 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiriluzolN07XX02HR-H-163501168-02Makpharm d.o.o.981,31
Alunbrig 180 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/010Takeda Pharma A/S40.440,96
Alunbrig 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/011Takeda Pharma A/S10.211,32
Alunbrig 90 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/008Takeda Pharma A/S30.393,44
Alunbrig filmom obložene tablete, početno pakiranje, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/012Takeda Pharma A/S40.440,96
Alvanocyt 450 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bočici, u kutijivalganciklovirJ05AB14HR-H-695230833-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD5.603,80
Alventa 150 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinN06AX16HR-H-310575991-01Krka – farma d.o.o.112,00
Alventa 37,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinN06AX16HR-H-792502420-01Krka – farma d.o.o.29,49
Alventa 75 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinN06AX16HR-H-794323291-01Krka – farma d.o.o.56,37
Alventa 75 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 60 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinN06AX16HR-H-794323291-03Krka – farma d.o.o.108,00
Alveofact 45 mg/ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, prašak i otapalo za suspenziju, 1 bočica sa 108 mg praška, štrcaljka sa 2,4 ml otapala, igla, adapter bočice, držač bočice, u kutijifosfolipidna frakcija iz goveđih plućaR07AA02UP/I-530-09/11-01/101Lyomark Pharma GmbH4.350,00
Alveofact 45 mg/ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, prašak i otapalo za suspenziju, 1 bočica sa 54 mg praška, štrcaljka sa 1,2 ml otapala, igla, adapter bočice, držač bočice, u kutijifosfolipidna frakcija iz goveđih plućaR07AA02UP/I-530-09/11-01/101Lyomark Pharma GmbH3.150,00
Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiciklezonidR03BA08HR-H-058422961-02Covis Pharma Europe B.V.294,00
Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiciklezonidR03BA08HR-H-058422961-01Covis Pharma Europe B.V.147,00
Amaryl 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-836629436-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.16,80
Amaryl 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-851734879-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.23,70
AMGEVITA 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/001Amgen Europe B.V.1.145,38
AMGEVITA 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/007Amgen Europe B.V.5.070,65
AMGEVITA 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/003Amgen Europe B.V.5.404,87
Amicor 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-050138283-02Jadran Galenski laboratorij d.d.16,65
Amicor 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-050138283-03Jadran Galenski laboratorij d.d.31,80
Amicor 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-145703357-02Jadran Galenski laboratorij d.d.24,80
Amicor 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-145703357-03Jadran Galenski laboratorij d.d.49,20
Amicor 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-298463063-02Jadran Galenski laboratorij d.d.14,80
Amicor 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-298463063-03Jadran Galenski laboratorij d.d.29,60
Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-778899966-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,80
Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-778899966-02Jadran Galenski laboratorij d.d.35,70
Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-509637593-01Jadran Galenski laboratorij d.d.25,20
Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-509637593-02Jadran Galenski laboratorij d.d.34,70
Amikacin Alvogen 250 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml otopine, u kutijiamikacinJ01GB06HR-H-340774212-01Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.42,72
Aminoplasmal B. Braun 10 % E otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiaminokiseline i elektrolitiB05BA10HR-H-276512468-01B. Braun Adria d.o.o.505,30
Aminoplasmal B. Braun 5 % E otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiaminokiseline i elektrolitiB05BA10HR-H-181197119-01B. Braun Adria d.o.o.351,70
Aminosteril N Hepa 8% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiacetatna kiselina, ledena; leucin; izoleucin; argininB05BA01HR-H-677017735-01Fresenius Kabi d.o.o.1.128,45
Aminoven 10% otopina za infuziju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01HR-H-457163400-01Fresenius Kabi d.o.o.79,35
Aminoven 10% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01HR-H-457163400-02Fresenius Kabi d.o.o.793,53
Aminoven infant 10 % otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01HR-H-916859882-01Fresenius Kabi d.o.o.1.063,25
Amiodaronklorid Belupo 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-523546332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.82,80
Amiodaronklorid Hameln 50 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 10 ampula s 3 ml koncentrata, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-082154106-02hameln pharma plus gmbh271,90
Amiokordin 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-973946874-01Krka – farma d.o.o.82,80
Amlodipin Genericon 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-670813913-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.23,70
Amlodipin Genericon 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-670813913-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.83,40
Amlodipin Genericon 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-177869194-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.17,60
Amlodipin Genericon 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-177869194-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.46,80
Amlodipin PharmaS 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-555787546-01PharmaS d.o.o.23,70
Amlodipin PharmaS 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-555787546-02PharmaS d.o.o.50,60
Amlodipin PharmaS 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-826846892-01PharmaS d.o.o.17,60
Amlodipin PharmaS 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-826846892-02PharmaS d.o.o.31,40
Amlodipin/Valsartan Mylan 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/028Mylan S.A.S.78,21
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/015Mylan S.A.S.76,35
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/002Mylan S.A.S.57,12
Amlodipin/valsartan Sandoz 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartanC09DB01HR-H-009268098-03Sandoz d.o.o.78,21
Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartanC09DB01HR-H-425065042-03Sandoz d.o.o.76,35
Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartanC09DB01HR-H-616802393-03Sandoz d.o.o.57,12
Amlopin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-343211220-02Sandoz d.o.o.23,70
Amlopin 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-343211220-03Sandoz d.o.o.50,60
Amlopin 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-343211220-04Sandoz d.o.o.83,40
Amlopin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-828900735-02Sandoz d.o.o.17,60
Amlopin 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-828900735-03Sandoz d.o.o.31,40
Amlopin 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-828900735-04Sandoz d.o.o.46,80
Ammonaps 500 mg tableta, 250 tableta u bočicinatrijev fenilbutiratA16AX03EU/1/99/120/001Immedica Pharma AB5.299,17
Ammonaps 940 mg/g granule, 266 g granula u bočicinatrijev fenilbutiratA16AX03EU/1/99/120/003Immedica Pharma AB9.467,83
Amofin 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 2,5 ml laka, 30 krpica, 30 rašpica i 10 špatula, u kutijiamorolfinD01AE16HR-H-216696522-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.127,89
Amoksicilin Belupo 1000 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilinJ01CA04HR-H-614075640-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,87
Amoksicilin Belupo 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 boca s praškom, odmjerna žličica, u kutijiamoksicilinJ01CA04HR-H-260212585-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,33
Amoksicilin Belupo 500 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilinJ01CA04HR-H-129860334-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,96
Amonex 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-502519569-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,70
Amonex 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-502519569-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.50,60
Amonex 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-502519569-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.83,40
Amonex 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-318357171-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,60
Amonex 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-318357171-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,40
Amonex 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-318357171-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.46,80
Amora 10 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-774707043-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.76,80
Amora 10 mg/10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-774707043-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.157,20
Amora 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-100700683-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.66,10
Amora 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-100700683-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.135,40
Amora 2,5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-481003043-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.54,80
Amora 2,5 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-481003043-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.121,50
Amora 5 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-729149816-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,90
Amora 5 mg/10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-729149816-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.132,80
Amora 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-582136867-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.52,60
Amora 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinC09BB07HR-H-582136867-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.106,60
Ampicilin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, staklena bočica s 1 g praška za otopinu za injekciju ili infuziju, 10 bočica u kutijiampicilinJ01CA01UP/I-530-09/10-01/487Sandoz d.o.o.206,87
Ampril 1,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-164261368-01Krka – farma d.o.o.14,50
Ampril 1,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-164261368-02Krka – farma d.o.o.27,20
Ampril 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-322523785-01Krka – farma d.o.o.29,10
Ampril 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-322523785-02Krka – farma d.o.o.61,20
Ampril 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-210854714-01Krka – farma d.o.o.15,70
Ampril 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-210854714-02Krka – farma d.o.o.26,40
Ampril 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-500191101-01Krka – farma d.o.o.19,00
Ampril 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-500191101-02Krka – farma d.o.o.30,40
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-638598704-01Krka – farma d.o.o.29,20
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-638598704-02Krka – farma d.o.o.50,20
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-453067077-01Krka – farma d.o.o.19,10
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-453067077-02Krka – farma d.o.o.38,20
Amyzol 10 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-353563534-01Sandoz d.o.o.34,67
Amyzol 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-482648654-01Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidL01XX35HR-H-945755951-02Alpha-Medical d.o.o.1.844,00
Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 42 kapsule u bočici, u kutijianagrelidL01XX35HR-H-945755951-01Alpha-Medical d.o.o.774,48
Anagrelid Stada 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidL01XX35HR-H-594298749-02Stada d.o.o.1.844,00
Analgin 500 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijimetamizolnatrij hidratN02BB02HR-H-218592180-01Pliva Hrvatska d.o.o.12,60
Anastris 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-633512207-01Farmex d.o.o.194,23
Anastrozol JGL 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-515230486-01Jadran Galenski laboratorij d.d.194,23
Anastrozol Pliva 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-258163094-01Pliva Hrvatska d.o.o.194,23
Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-647127015-01Sandoz d.o.o.194,23
Androcur 50 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiciproteronacetatG03HA01HR-H-843981106-01Bayer d.o.o.179,00
Androgel 50 mg, gel u vrećici, 5 g gela u vrećici, 30 vrećica u kutijitestosteronG03BA03HR-H-864783232-01Besins Healthcare S.A.331,30
Anexate 0,5 mg/5 ml otopina za injekciju/infuziju, 1 ampula s 5 ml otopine, 5 ampula u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-700996011-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH361,87
Angeliq 1 mg/2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol; drospirenonG03FA17HR-H-410626445-01Bayer d.o.o.89,97
Angiclod 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijiklopidogrelB01AC04HR-H-830049609-02Pliva Hrvatska d.o.o.82,70
Anidulafungin Accord 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-616542283-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.402,68
Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-116104791-01Fresenius Kabi d.o.o.2.402,68
Anidulafungin Pliva 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-935077907-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.402,68
ANORO ELLIPTA 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator s 30 dozaumeklidinij; vilanterolR03AL03EU/1/14/898/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited326,70
Antithrombin III Baxalta 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom (500 IU), 1 bočica s 10 ml otapala, 1 igla za prijenos, 1 filtar igla, 1 igla za odzračivanje, 1 igla za jednokratnu primjenu, 1 set za infuziju, u kutijiantitrombin IIIB01AB02HR-H-812546421-01Baxalta Innovations GmbH1.057,42
Antitoksin za otrov europskih zmija (konjski) otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine,1 štrcaljka i 1 igla, u kutijiF(ab)ˇ2 fragmenti molekula imunoglobulina (konjskih)J06AA03UP/I-530-09/08-02/23Imunološki zavod750,00
Apaurin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-336455566-01Krka – farma d.o.o.38,00
Apaurin 10 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-823636430-01Krka – farma d.o.o.53,43
Apaurin 2 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-811257529-01Krka – farma d.o.o.22,90
Apaurin 5 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-297084100-01Krka – farma d.o.o.22,20
Apazol A 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-759820752-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.29,59
Apazol A 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-759820752-07Mibe Pharmaceuticals d.o.o.60,48
Apazol A 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-004635539-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.50,40
Apidra SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glulizinA10AB06EU/1/04/285/032Sanofi-Aventis Deutschland GmbH228,02
Apleria 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-521131853-04Krka – farma d.o.o.130,60
Apleria 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-699237035-04Krka – farma d.o.o.183,30
Aprepitant Teva 125 mg + 80 mg tvrde kapsule, jedna kapsula u blisteru i dvije kapsule u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiaprepitantA04AD12HR-H-083770930-01Teva B.V.285,40
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/022Sanofi-Aventis groupe/u postupku određivanja iznimno više cijene
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/035Sanofi-Aventis groupe/u postupku određivanja iznimno više cijene
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/027Sanofi-Aventis groupe/u postupku određivanja iznimno više cijene
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/036Sanofi-Aventis groupe/u postupku određivanja iznimno više cijene
Aqua pro injectione HZTM otapalo za parenteralnu uporabu, 10 boca sa 500 ml otapala, u kutijivoda za injekcijeV07AB01HR-H-680794894-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu106,50
Aqua pro injectione HZTM otapalo za parenteralnu uporabu, 20 boca sa 100 ml otapala, u kutijivoda za injekcijeV07AB01HR-H-680794894-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu159,67
Aranesp 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/001Amgen Europe B.V.132,33
Aranesp 20 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/078Amgen Europe B.V.251,56
Aranesp 30 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/080Amgen Europe B.V.385,18
Aranesp 40 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/082Amgen Europe B.V.501,55
Aranesp 50 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/084Amgen Europe B.V.640,91
Aranesp 60 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/086Amgen Europe B.V.734,08
Aranesp 80 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/088Amgen Europe B.V.981,07
Arava 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicileflunomidL04AA13EU/1/99/118/003Sanofi-Aventis Deutschland GmbH254,10
Arava 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicileflunomidL04AA13EU/1/99/118/007Sanofi-Aventis Deutschland GmbH269,80
Archifar 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijimeropenemJ01DH02HR-H-768392975-01Medochemie Ltd.1.216,97
Archifar 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijimeropenemJ01DH02HR-H-114292639-01Medochemie Ltd.731,10
Arcoxia 120 mg filmom obložene tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-130521686-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.61,37
Arcoxia 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-662678488-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.86,15
Arcoxia 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-150116833-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.45,97
Arcoxia 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-231307450-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.68,65
Aremed 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-515382101-01Alpha-Medical d.o.o.194,23
Ares 10 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirabeprazolnatrijA02BC04HR-H-894184224-02Sandoz d.o.o.35,09
Ares 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirabeprazolnatrijA02BC04HR-H-380793110-02Sandoz d.o.o.53,20
Aricept 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-681092208-01Pfizer Croatia d.o.o.162,21
Aricept 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-615262859-01Pfizer Croatia d.o.o.106,77
Arilin rapid 1000 mg vagitoriji, 2 vagitorija u stripu, u kutijimetronidazolG01AF01HR-H-944154601-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel32,00
Arimidex 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-226665669-01AstraZeneca d.o.o.194,23
Aripiprazol Accord 10 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/008Accord Healthcare S.L.U.303,89
Aripiprazol Accord 15 mg tablete , 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/014Accord Healthcare S.L.U.316,77
Aripiprazol Accord 30 mg tablete , 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/020Accord Healthcare S.L.U.709,80
Aripiprazol Pliva 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-532398568-04Pliva Hrvatska d.o.o.261,40
Aripiprazol Pliva 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-270792462-04Pliva Hrvatska d.o.o.288,00
Aripiprazol Pliva 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-654548929-04Pliva Hrvatska d.o.o.697,60
Aripiprazol Pliva 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-753269451-05Pliva Hrvatska d.o.o.171,50
Aripiprazol STADA 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-068173746-03Stada d.o.o.303,89
Aripiprazol STADA 15 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-698203715-03Stada d.o.o.316,77
Aripiprazol STADA 30 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-123899956-03Stada d.o.o.709,80
Arisppa 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-271303314-03Krka – farma d.o.o.261,40
Arisppa 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-350932345-03Krka – farma d.o.o.288,00
Arisppa 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-854754630-03Krka – farma d.o.o.697,60
Arixtra 2,5 mg/0,5ml otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, automatski sigurnosni sustavfondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/003Aspen Pharma Trading Limited333,53
Arixtra 2,5 mg/0,5ml otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, ručni sigurnosni sustavfondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/022Aspen Pharma Trading Limited333,53
Armotraz 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-440035073-01PharmaS d.o.o.211,70
Aromasin 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-093797365-01Pfizer Croatia d.o.o.424,30
Arquist 125 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-396395512-01Cipla Europe NV112,40
Arquist 250 mikrograma/dozi, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-620322804-01Cipla Europe NV218,40
Arsenov trioksid Accord 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrataarsenov trioksidL01XX27EU/1/19/1398/003Accord Healthcare S.L.U.26.301,57
Artas 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-309700209-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,16
Artas 10 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-309700209-02Jadran Galenski laboratorij d.d.55,44
Artas 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-215520743-01Jadran Galenski laboratorij d.d.36,31
Artas 20 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-215520743-02Jadran Galenski laboratorij d.d.106,59
Artas 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-098999961-01Jadran Galenski laboratorij d.d.56,47
Articel 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-133283136-01Pliva Hrvatska d.o.o.64,20
Articel 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-203848093-01Pliva Hrvatska d.o.o.18,00
Articel 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-218682062-01Pliva Hrvatska d.o.o.55,90
Articel-Am 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinC09BB04HR-H-481082025-01Pliva Hrvatska d.o.o.77,90
Articel-Am 10 mg/5 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinC09BB04HR-H-296952323-01Pliva Hrvatska d.o.o.78,60
Articel-Am 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinC09BB04HR-H-549475085-01Pliva Hrvatska d.o.o.61,60
Articel-Am 5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinC09BB04HR-H-630048648-02Pliva Hrvatska d.o.o.61,90
Artromed 200 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijioksaceprolM01AX24HR-H-461329513-02MIP Pharma Croatia d.o.o.167,61
Arvind 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-408490908-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.68,20
Arvind 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-142540222-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,00
Arvind 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-507583547-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.40,40
Asentra 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinN06AB06HR-H-681228481-01Krka – farma d.o.o.144,39
Asentra 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinN06AB06HR-H-809836918-01Krka – farma d.o.o.65,15
Astralis 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-767934406-01Stada d.o.o.194,23
Atekago 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-543337734-02PharmaS d.o.o.162,80
Atenativ 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom (500 IU) i 1 bočica s otapalom (10 ml), u kutijiantitrombin IIIB01AB02HR-H-973250138-01Jana Pharm d.o.o.1.057,42
Atenolol Pliva 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatenololC07AB03HR-H-703211744-01Pliva Hrvatska d.o.o.24,10
Atere 10 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijiterbinafinkloridD01AE15HR-H-664829608-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.33,65
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitiamazolH03BB02HR-H-038668682-01Jadran Galenski laboratorij d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Atimos 12 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiformoterolfumarat dihidratR03AC13HR-H-206948118-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH298,80
Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; atorvastatinC10BX03HR-H-594090785-05Krka – farma d.o.o.71,20
Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; atorvastatinC10BX03HR-H-594090785-08Krka – farma d.o.o.146,40
Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; atorvastatinC10BX03HR-H-710797951-05Krka – farma d.o.o.68,90
Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; atorvastatinC10BX03HR-H-710797951-08Krka – farma d.o.o.143,00
Atoris 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-810347527-01Krka – farma d.o.o.29,70
Atoris 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-810347527-02Krka – farma d.o.o.53,80
Atoris 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-721076914-01Krka – farma d.o.o.45,40
Atoris 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-721076914-02Krka – farma d.o.o.112,80
Atoris 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-099895884-07Krka – farma d.o.o.49,60
Atoris 30 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-099895884-10Krka – farma d.o.o.99,20
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-544834083-01Krka – farma d.o.o.60,50
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-544834083-02Krka – farma d.o.o.115,80
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-544834083-03Krka – farma d.o.o.119,70
Atoris 60 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-902872961-07Krka – farma d.o.o.87,70
Atoris 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-807617397-07Krka – farma d.o.o.73,20
Atoris 80 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-807617397-10Krka – farma d.o.o.150,60
Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-953434519-01PharmaS d.o.o.29,70
Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-953434519-02PharmaS d.o.o.53,80
Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-694192988-01PharmaS d.o.o.45,40
Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-694192988-02PharmaS d.o.o.112,80
Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-088374042-01PharmaS d.o.o.60,50
Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-088374042-02PharmaS d.o.o.115,80
Atorvox 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-063720131-01Pliva Hrvatska d.o.o.29,70
Atorvox 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-063720131-02Pliva Hrvatska d.o.o.53,80
Atorvox 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-536159520-01Pliva Hrvatska d.o.o.45,40
Atorvox 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-536159520-02Pliva Hrvatska d.o.o.112,80
Atorvox 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-759600990-01Pliva Hrvatska d.o.o.60,50
Atorvox 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-759600990-02Pliva Hrvatska d.o.o.115,80
Atorvox 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-197653123-01Pliva Hrvatska d.o.o.73,20
Atosiban PharmIdea 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiatosibanacetatG02CX01HR-H-596925089-01PharmIdea SIA603,62
Atosiban PharmIdea 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,9 ml otopine, u kutijiatosibanacetatG02CX01HR-H-756687130-01PharmIdea SIA177,60
Atozet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinC10BA05HR-H-532747774-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.271,50
Atozet 10 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinC10BA05HR-H-567039012-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.275,90
Atozet 10 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinC10BA05HR-H-232001393-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.371,60
Atremia 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidL01XX35HR-H-094685523-02Pliva Hrvatska d.o.o.1.844,00
Atriance 5 mg/ml otopina za infuziju, 6 bočica s 50 ml otopinenelarabinL01BB07EU/1/07/403/001Novartis Europharm Limited14.315,12
Atrovent 0,25 mg/1 ml otopina za nebulizator, 20 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiipratropijev bromidR03BB01HR-H-535873913-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.23,47
Atrovent N 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator s 200 doza, u kutijiipratropijev bromidR03BB01HR-H-119167758-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.33,00
Aubagio 14 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruteriflunomidL04AA31EU/1/13/838/002Sanofi-Aventis groupe6.188,93
Augmentin 1000 mg+200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-864806909-01GlaxoSmithKline d.o.o.234,70
Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna čašica, mjerna žličica ili dozirna štrcaljka, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-709518864-01GlaxoSmithKline d.o.o.31,97
Augmentin 875 mg+125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-170450439-01GlaxoSmithKline d.o.o.67,71
Aurorix 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimoklobemidN06AG02HR-H-485452581-01Mylan Hrvatska d.o.o.45,70
Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija, 1 bočica sa 120 potisakaflutikazonfuroatR01AD12EU/1/07/434/003GlaxoSmithKline (Ireland) Limited79,20
Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/04/300/002Roche Registration GmbH8.771,63
Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/04/300/001Roche Registration GmbH2.294,58
Avodart 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-357757654-01GlaxoSmithKline d.o.o.72,70
Avomit 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-087505112-01Pliva Hrvatska d.o.o.353,50
Avonex 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju, 4 napunjene štrcaljke s 0,5 ml otopineinterferon beta-1aL03AB07EU/1/97/033/003Biogen Netherlands B.V.5.320,87
Axetine 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-236056589-01Medochemie Ltd.252,23
Axetine 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-496363759-01Medochemie Ltd.141,27
Axira 35 filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijiciproteronacetat; etinilestradiolG03HB01HR-H-398577787-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.107,10
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzijebrinzolamid; timololS01ED51EU/1/08/482/001Novartis Europharm Limited87,20
Azibiot 500 mg filmom obložene tablete, 3 (1x3) filmom obložene tablete u blister pakiranju, u kutijiazitromicinJ01FA10UP/I-530-09/13-02/138Krka – farma d.o.o.28,99
AZILECT 1 mg tablete, 28 tableta u blisterurazagilinN04BD02EU/1/04/304/003Teva B.V.336,19
Azimed 250 mg tvrde kapsule, 6 kapsula u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-560550238-01Pliva Hrvatska d.o.o.72,48
Azimed 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-453231145-01Pliva Hrvatska d.o.o.28,99
Azipron 1 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirazagilinN04BD02HR-H-528562465-03Alpha-Medical d.o.o.336,19
Azitromicin Belupo 250 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-162267682-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.34,86
Azitromicin Belupo 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-125410249-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.28,99
Azitromicin PharmaS 500 mg filmom obložene tablete, 3 tableta u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-142938149-01PharmaS d.o.o.28,99
Azitromicin PharmaS 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-433251666-01PharmaS d.o.o.106,84
Azitromicin Sandoz 250 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-151510574-01Sandoz d.o.o.34,86
Azitromicin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-958354431-01Sandoz d.o.o.28,99
Azitromicin Sandoz forte 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, odmjerna štrcaljka, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-117564216-01Sandoz d.o.o.23,35
Azolar 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-018376263-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.261,40
Azolar 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-911811259-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Azolar 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-451904670-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.697,60
Azopt 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzijebrinzolamidS01EC04EU/1/00/129/001Novartis Europharm Limited50,35
Azyter 15 mg/g kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku, 6 jednodoznih spremnika s otopinom u vrećici, u kutijiazitromicin dihidratS01AA26HR-H-422626992-01Laboratoires Thea49,82
Bactroban 20 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-792733529-02GlaxoSmithKline d.o.o.43,20
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-882794081-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-882794081-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.449,04
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-882794081-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.411,66
Balance 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-361443681-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08
Balance 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-361443681-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.371,16
Balance 1,5 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-361443681-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.509,08
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-817015155-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.528,96
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-817015155-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.379,72
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-817015155-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.414,64
Balance 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-967949807-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08
Balance 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-967949807-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.373,38
Balance 2,3 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-967949807-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.414,64
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-314276232-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-314276232-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.373,38
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-314276232-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.458,80
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja (»sleep safe balance system«) s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-271394828-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-271394828-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.373,38
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja (»stay safe balance system«) s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-271394828-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.365,64
Barean 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-104606805-01Mylan Hrvatska d.o.o.157,27
Bavencio 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrataavelumabL01XC31EU/1/17/1214/001Merck Europe B.V.7.061,43
Bazetham 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-857970118-01Pliva Hrvatska d.o.o.49,40
BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju, 1 bočica s praškom u kutiji, 50 mL otapala u vrećici sa spojnikom, kateter i konični adapter za kateter, u kutijiBCG (Bacillus Calmette Guérin) bakterija, živa, atenuirana, soj RIVM (izveden iz soja 1173-P2)L03AX03HR-H-941213905-01medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH855,90
Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, kalendarsko pakiranje, u kutijietinilestradiol; klormadinonacetatG03AA15HR-H-368848654-01Gedeon Richter Plc.69,23
Belformin 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-370478732-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.43,60
Belformin 1000 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-370478732-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,40
Belformin 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-026183602-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,67
Belformin 850 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-073438126-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,40
Belformin 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-073438126-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,80
Beloderm 0,5 mg/g krema, 100 g kreme u tubi, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-357312417-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.97,67
Beloderm 0,5 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-357312417-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,25
Beloderm 0,5 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-357312417-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,40
Beloderm 0,5 mg/g mast, 15 g masti u tubi, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-293491453-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,90
Beloderm 0,5 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-293491453-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,40
Beloderm 0,5 mg/g otopina za kožu, 50 ml otopine u bočici, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-998808042-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.57,50
Belodin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-258166931-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,70
Beloflux 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisolifenacinsukcinatG04BD08HR-H-937608157-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.188,09
Beloflux 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisolifenacinsukcinatG04BD08HR-H-687853542-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.144,10
Belogent 0,5 mg/g + 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijibetametazon; gentamicinD07CC01HR-H-522868743-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.34,80
Belogent 0,5 mg/g + 1 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijibetametazon; gentamicinD07CC01HR-H-548868989-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,40
Belosalic 0,5 mg + 20 mg/g otopina za kožu, 100 ml otopine u bočici, u kutijisalicilatna kiselina; betametazonD07XC01HR-H-259199748-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.143,67
Belosalic 0,5 mg + 20 mg/g otopina za kožu, 50 ml otopine u bočici, u kutijisalicilatna kiselina; betametazonD07XC01HR-H-259199748-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.68,00
Belosalic 0,5 mg + 30 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijisalicilatna kiselina; betametazonD07XC01HR-H-277826196-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.41,40
Beloxim 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-552516974-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,50
Beloxim 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-085650445-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.50,77
Bemfola 150 IU/0,25 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,25 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/002Gedeon Richter Plc.316,15
Bemfola 225 IU/0,375 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,375 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/003Gedeon Richter Plc.470,75
Bemfola 300 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/004Gedeon Richter Plc.679,95
Bemfola 450 IU/0,75 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/005Gedeon Richter Plc.983,96
Bemfola 75 IU/0,125 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,125 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/001Gedeon Richter Plc.159,23
Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 26 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-831944969-02Actavis Group PTC ehf.1.813,25
Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 60 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-831944969-06Actavis Group PTC ehf.8.229,63
Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 20 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-744843956-01Fresenius Kabi d.o.o.386,77
Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-744843956-05Fresenius Kabi d.o.o.1.521,44
Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-823301419-02PharmaS d.o.o.1.813,25
Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-823301419-06PharmaS d.o.o.8.205,25
BeneFIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/006Pfizer Europe MA EEIG5.131,62
BeneFIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/007Pfizer Europe MA EEIG10.184,07
BeneFIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/004Pfizer Europe MA EEIG1.291,23
BeneFIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/005Pfizer Europe MA EEIG2.601,62
Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/15/1074/002Samsung Bioepis NL B.V.5.448,03
Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/15/1074/001Samsung Bioepis NL B.V.5.448,03
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-537845706-01Makpharm d.o.o.386,77
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-537845706-05Makpharm d.o.o.1.521,44
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-537845706-03Makpharm d.o.o.3.626,50
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-537845706-04Makpharm d.o.o.8.443,47
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-537845706-02Makpharm d.o.o.1.813,25
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinkloridL01AA09HR-H-537845706-06Makpharm d.o.o.8.205,25
Beriplex P/N 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 40 ml vode za injekcije i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijiprotrombin kompleks, humaniB02BD01HR-H-291305034-01CSL Behring GmbH3.333,41
Beriplex P/N 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 20 ml vode za injekcije i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijiprotrombin kompleks, humaniB02BD01HR-H-899027590-01CSL Behring GmbH1.654,76
Berlistar forte 40 mg/ml oralna suspenzija, 100 ml suspenzije u bočici i štrcaljka od 5 ml za usta, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-140469047-01Berlin-Chemie AG32,33
Berlithion 600 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 24 ml koncentrata, u kutijitioktatna kiselinaA16AX01HR-H-882057376-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.192,80
Berlithion 600 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijitioktatna kiselinaA16AX01HR-H-550943090-01Berlin-Chemie AG139,18
BESPONSA 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominotuzumab ozogamicinL01XC26EU/1/17/1200/001Pfizer Europe MA EEIG76.777,58
Betadine 100 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutijipovidon, jodiraniD08AG02HR-H-484176445-01Alkaloid d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Betadine 200 mg vagitoriji, 14 vagitorija u stripu, u kutijipovidon, jodiraniG01AX11HR-H-922339496-01Alkaloid d.o.o.49,21
Betaferon 250 mikrograma/ml, prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 15 pakiranja od kojih svako sadrži 1 bočicu s praškom i 1 bočicu s 1,2 ml otapalainterferon beta-1bL03AB08EU/1/95/003/005Bayer AG5.292,05
Betaglid 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-162585966-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,80
Betaglid 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-056258576-01Pliva Hrvatska d.o.o.23,70
Betahistin PharmaS 24 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-408739040-01PharmaS d.o.o.34,00
Betahistin PharmaS 24 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-408739040-02PharmaS d.o.o.85,00
Betaklav 400 mg/57 mg u 5 ml prašak za oralnu suspenziju, 14,0 g praška za pripremu 70 ml suspenzije u bočici, štrcaljka, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-138865152-03Krka – farma d.o.o.31,97
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-313349759-13Krka – farma d.o.o.67,71
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u stripu, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-313349759-03Krka – farma d.o.o.67,71
Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijimetoprololtartaratC07AB02HR-H-495596644-01Recordati Ireland Ltd.29,68
Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijimetoprololtartaratC07AB02HR-H-965178809-01Recordati Ireland Ltd.20,16
Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijimetoprololtartaratC07AB02HR-H-148642958-01Recordati Ireland Ltd.32,48
Betaserc 16 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-070232989-01Mylan Hrvatska d.o.o.69,80
Betaserc 24 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-722180471-01Mylan Hrvatska d.o.o.34,00
Betaserc 24 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-722180471-02Mylan Hrvatska d.o.o.85,00
Betazon 0,5 mg/g krema, 1 tuba s 100 g kreme, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-283362463-02Jadran Galenski laboratorij d.d.97,67
Betazon 0,5 mg/g krema, 1 tuba s 25 g kreme, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-283362463-01Jadran Galenski laboratorij d.d.24,50
Betazon 0,5 mg/g mast, 25 g masti u tubi, u kutijibetametazonD07AC01HR-H-863506262-01Jadran Galenski laboratorij d.d.24,83
Betmiga 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterumirabegronG04BD12EU/1/12/809/003Astellas Pharma Europe B.V.283,50
Betmiga 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterumirabegronG04BD12EU/1/12/809/010Astellas Pharma Europe B.V.276,40
Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s nastavkom za kapanje, u kutijibetaksololS01ED02HR-H-709311743-01Novartis Hrvatska d.o.o.30,28
Betrion 20 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-844295955-01Pliva Hrvatska d.o.o.43,20
Bexsero suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano)J07AH09EU/1/12/812/001GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.632,72
Bicaprox 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-743859437-01Altamedics d.o.o.889,00
Bicaprox 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-369373118-01Altamedics d.o.o.157,27
Bikalis 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-021247647-01Stada d.o.o.889,00
Bikalis 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-103266585-01Stada d.o.o.157,27
Bikalutamid JGL 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-855520772-01Jadran Galenski laboratorij d.d.889,00
Bikalutamid JGL 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-209069197-01Jadran Galenski laboratorij d.d.157,27
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocibiktegravir; emtricitabin; tenofoviralafenamidJ05AR20EU/1/18/1289/001Gilead Sciences Ireland UC5.330,40
Bilumid 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-468004666-01Pliva Hrvatska d.o.o.889,00
Bilumid 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-015262389-01Pliva Hrvatska d.o.o.157,27
Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartaratS01EA05HR-H-351414687-01Jadran Galenski laboratorij d.d.39,63
Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/030Sandoz GmbH597,10
Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/005Sandoz GmbH160,48
Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/008Sandoz GmbH1.228,66
Biphozyl otopina za hemodijalizu/ hemofiltraciju, 2 vreće sa 5000 ml otopine, u kutijielektrolitiB05ZBHR-H-197145098-01Gambro Lundia AB367,06
Biprol 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-924477102-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.18,30
Biprol 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-974572161-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.23,30
Bisobel 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-456034961-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,30
Bisobel 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-042966639-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,30
Bisobel 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-042966639-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,60
Bisobel 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-354368769-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,30
Bisobel 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-354368769-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.47,40
Bivacyn 3500 IU/g + 500 IU/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibacitracin; neomicinsulfatD06AX04HR-H-908532076-01Sandoz d.o.o.50,00
Bixalan 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-861827242-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.889,00
Bixalan 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-348905269-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.157,27
BLINCYTO 38,5 mikrograma prašak za koncentrat i otopina za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 10 ml otopineblinatumomabL01XC19EU/1/15/1047/001Amgen Europe B.V.18.265,61
Blocar 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-145017960-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,16
Blocar 2,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-744860199-01Jadran Galenski laboratorij d.d.14,56
Blocar 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-736520742-01Jadran Galenski laboratorij d.d.17,73
Blocar Plus 2,5 mg + 12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-319769403-01Jadran Galenski laboratorij d.d.17,83
Blocar Plus 5 mg + 25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-572715978-01Jadran Galenski laboratorij d.d.51,61
Bloctimo 50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija, 18 g suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, jedna bočica u kutijimometazonfuroatR01AD09HR-H-168141479-03Actavis Group PTC ehf.68,60
Bloxan 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetoprololtartaratC07AB02HR-H-004450484-01Krka – farma d.o.o.20,10
Bondronat 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibandronatna kiselinaM05BA06EU/1/96/012/009Atnahs Pharma Netherlands B.V.1.234,99
Bonna 35 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-928716663-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.73,03
Bonna 75 mg filmom obložene tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-480893971-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.95,30
Bonna 75 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-480893971-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.285,90
Bonnedra 150 mg tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-901286827-01Pliva Hrvatska d.o.o.74,30
Bonosta 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-777296443-01Makpharm d.o.o.74,30
Bonviva 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteruibandronatna kiselinaM05BA06EU/1/03/265/003Atnahs Pharma Netherlands B.V.74,30
Bonviva 3 mg otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineibandronatna kiselinaM05BA06EU/1/03/265/005Atnahs Pharma Netherlands B.V.373,20
Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomibL01XX32HR-H-492814061-01Actavis Group PTC ehf.3.187,79
Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomibL01XX32HR-H-781716538-01Alpha-Medical d.o.o.5.747,41
Bortezomib Krka 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomibL01XX32HR-H-765202399-01Krka – farma d.o.o.5.747,41
Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomibL01XX32HR-H-002821692-01PharmaS d.o.o.5.747,41
Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomibL01XX32HR-H-634138702-01Pliva Hrvatska d.o.o.5.747,41
Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteru, u kutijibosentanC02KX01HR-H-476813490-02Makpharm d.o.o.15.352,59
Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentanC02KX01HR-H-476813490-01Makpharm d.o.o.7.895,07
Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteru, u kutijibosentanC02KX01HR-H-210843347-03Makpharm d.o.o.11.913,07
Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijibosentanC02KX01HR-H-210843347-01Makpharm d.o.o.1.489,13
Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentanC02KX01HR-H-210843347-02Makpharm d.o.o.6.258,75
Bosulif 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubosutinibL01XE14EU/1/13/818/001Pfizer Europe MA EEIG5.797,21
Bosulif 500 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubosutinibL01XE14EU/1/13/818/003Pfizer Europe MA EEIG26.287,05
Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-744022704-01Allergan Pharmaceuticals Ireland1.396,64
Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici i 1 inhalator, u kutijitiotropijR03BB04HR-H-818206056-02Pliva Hrvatska d.o.o.200,10
Bramitob 300 mg/4 ml otopina za nebulizator, 56 jednodoznih spremnika sa 4 ml otopine, po 4 spremnika u vrećici, u kutijitobramicinJ01GB01HR-H-873495110-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH13.478,83
Bretaris Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozaaklidinijR03BB05EU/1/12/781/002AstraZeneca AB240,80
Bridion 100 mg/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 2 ml otopinesugamadeksV03AB35EU/1/08/466/001Merck Sharp & Dohme B.V.6.044,10
Brilique 60 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24EU/1/10/655/008AstraZeneca AB479,73
Brilique 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24EU/1/10/655/004AstraZeneca AB491,68
Brimica Genuair 340/12 mikrograma, prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozaaklidinij; formoterolfumarat dihidratR03AL05EU/1/14/963/001AstraZeneca AB355,40
Brineura 150 mg otopina za infuziju, 2 bočice s 5 ml otopine i 1 bočica s 5 ml otopine za ispiranjecerliponaza alfaA16AB17EU/1/17/1192/001BioMarin International Limited183.688,48
Brintellix 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinN06AX26EU/1/13/891/010H. Lundbeck A/S197,87
Brintellix 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinN06AX26EU/1/13/891/010/PPMPT Pharma197,87
Brintellix 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinN06AX26EU/1/13/891/002H. Lundbeck A/S101,27
Brivuzost 125 mg tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibrivudinJ05AB15HR-H-657656992-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.518,86
Bromergon 2,5 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijibromokriptinN04BC01HR-H-367651805-01Sandoz d.o.o.29,60
Brufen 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/348Mylan Hrvatska d.o.o.19,70
Brufen 400 mg šumeće granule, 30 vrećica sa šumećim granulama, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/13-01/08Mylan Hrvatska d.o.o.43,70
Brufen 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/345Mylan Hrvatska d.o.o.23,00
Brufen 600 mg šumeće granule, 30 vrećica sa šumećim granulama, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/346Mylan Hrvatska d.o.o.49,20
Brufen SR 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 (3x10) filmom obloženih tableta s produljenim oslobađanjem u bijelom neprozirnom blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/347Mylan Hrvatska d.o.o.52,70
Brunoq 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-313230501-02Pliva Hrvatska d.o.o.32,00
Brunoq 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-313230501-04Pliva Hrvatska d.o.o.58,80
Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata, 1 uložak (200 doza), u kutijibudezonidR03BA02HR-H-730386222-02Mylan Hrvatska d.o.o.146,67
Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata, 1 uložak i 1 inhalator (200 doza), u kutijibudezonidR03BA02HR-H-730386222-01Mylan Hrvatska d.o.o.146,67
Budosan 2 mg rektalna pjena, 1 spremnik pod tlakom s 14 potisnih doza, 14 aplikatora i 14 vrećica za odlaganje aplikatora, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-894680121-01Würth d.o.o.496,21
Budosan 3 mg želučanootporne kapsule, 100 kapsula u blisteru, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-647186911-04Würth d.o.o.630,67
Bulnexo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-396897658-01Alkaloid – INT d.o.o.29,56
Bulnexo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-065726451-01Alkaloid – INT d.o.o.99,52
Bunalict 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete , 7 tableta u blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-818753312-01Sandoz d.o.o.29,56
Bunalict 8 mg/2 mg sublingvalne tablete , 7 tableta u blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-324019251-01Sandoz d.o.o.99,52
Bupensanduo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-735309760-05G.L. Pharma GmbH29,56
Bupensanduo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-735309760-01G.L. Pharma GmbH29,56
Bupensanduo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-413154573-05G.L. Pharma GmbH99,52
Bupensanduo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-413154573-01G.L. Pharma GmbH99,52
Buprenorfin Alkaloid 2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinN07BC01HR-H-005987004-01Alkaloid d.o.o.26,74
Buprenorfin Alkaloid 8 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinN07BC01HR-H-790349338-01Alkaloid d.o.o.85,91
Buprenorfin Sandoz 2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinN07BC01HR-H-307449271-01Sandoz d.o.o.26,74
Buprenorfin Sandoz 8 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinN07BC01HR-H-362512961-01Sandoz d.o.o.85,91
Buprenorfin/Nalokson Mylan 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-629222236-01Mylan S.A.S.29,56
Buprenorfin/Nalokson Mylan 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfin; naloksonN07BC51HR-H-882372541-01Mylan S.A.S.99,52
Bupropion Genericon 150 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijibupropionkloridN06AX12HR-H-109889434-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.125,90
Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentratabusulfanL01AB01EU/1/03/254/002Pierre Fabre Médicament13.360,16
Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentratabusulfanL01AB01EU/1/14/951/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH13.360,16
Busulfan Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijibusulfanL01AB01HR-H-118626262-01Pliva Hrvatska d.o.o.13.360,16
Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 4 napunjene brizgalice s 2 komoreeksenatidA10BJ01EU/1/11/696/003AstraZeneca AB721,07
Byetta 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2,4 ml otopineeksenatidA10BJ01EU/1/06/362/003AstraZeneca AB592,38
Byetta 5 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,2 ml otopineeksenatidA10BJ01EU/1/06/362/001AstraZeneca AB533,93
Byol 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-293371688-01Sandoz d.o.o.30,30
Byol 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-374048741-01Sandoz d.o.o.23,30
Byol 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-374048741-02Sandoz d.o.o.47,40
Byol Cor 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-222915227-01Sandoz d.o.o.17,70
Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-417781648-01Sandoz d.o.o.18,30
Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-417781648-02Sandoz d.o.o.30,50
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijihioscinijev butilbromidA03BB01HR-H-761806946-01Medochemie Ltd./u postupku određivanja iznimno više cijene
CABOMETYX 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinibL01XE26EU/1/16/1136/002Ipsen Pharma42.414,70
CABOMETYX 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinibL01XE26EU/1/16/1136/004Ipsen Pharma42.414,70
CABOMETYX 60 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinibL01XE26EU/1/16/1136/006Ipsen Pharma42.414,70
Caduet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; atorvastatinC10BX03HR-H-732959683-01Pfizer Croatia d.o.o.71,20
Caduet 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; atorvastatinC10BX03HR-H-444337926-01Pfizer Croatia d.o.o.68,90
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica 25 ml koncentratadoksorubicinkloridL01DB01EU/1/96/011/003Janssen-Cilag International NV6.282,61
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratadoksorubicinkloridL01DB01EU/1/96/011/001Janssen-Cilag International NV3.360,69
Calipra 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-638949439-01Alkaloid d.o.o.29,70
Calipra 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-724169789-01Alkaloid d.o.o.45,40
Calipra 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-083911129-01Alkaloid d.o.o.60,50
Calipra 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-218564518-01Alkaloid d.o.o.73,20
Calixta 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-908791549-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,20
Calixta 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-195682549-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.56,00
Calixta 45 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-133386752-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.81,70
Campto 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-391779464-01Pfizer Croatia d.o.o.363,06
Campto 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-391779464-02Pfizer Croatia d.o.o.816,42
Canifug 1% otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s pumpicom za raspršivanje, u kutijiklotrimazolD01AC01HR-H-992611513-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel42,20
Cansata 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-295304898-01Krka – farma d.o.o.193,80
Cansata 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-687786982-01Krka – farma d.o.o.1.172,40
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vreće (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-879591293-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.190,87
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-879591293-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.272,38
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-879591293-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.300,38
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vreće (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-713244800-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.113,22
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-713244800-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.272,38
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-713244800-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.300,38
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vreće (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-804028999-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.190,87
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-804028999-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.272,38
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-804028999-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.300,38
Caprelsa 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruvandetanibL01XE12EU/1/11/749/001Genzyme Europe B.V.12.492,30
Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruvandetanibL01XE12EU/1/11/749/002Genzyme Europe B.V.35.923,80
Caprez 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-012850465-01Alkaloid d.o.o.23,70
Caprez 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-133220654-01Alkaloid d.o.o.17,60
Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 5 tableta u spremnikukarglumatna kiselinaA16AA05EU/1/02/246/003Recordati Rare Diseases2.856,78
Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u spremnikukarglumatna kiselinaA16AA05EU/1/02/246/002Recordati Rare Diseases32.623,00
Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijikarboplatinL01XA02HR-H-448227566-01Pfizer Croatia d.o.o.240,69
Cardox 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-185637747-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.30,00
Carmustine Obvius 100 mg prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 3 ml otapalakarmustinL01AD01EU/1/18/1278/001Obvius Investment B.V.8.909,08
Carnitene Sigma-Tau 1 g/10 ml oralna otopina, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-412161189-01G-M Pharma Zagreb d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Carnitene Sigma-Tau 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-024622959-01G-M Pharma Zagreb d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Carvelol 12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-383435515-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.27,20
Carvelol 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-375689797-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.33,30
Carvelol 3,125 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-210964015-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,10
Carvelol 6,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-806467328-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,20
Carvetrend 12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/13-02/250Pliva Hrvatska d.o.o.27,16
Carvetrend 25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/13-02/251Pliva Hrvatska d.o.o.31,83
Carvetrend 3,125 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/13-02/248Pliva Hrvatska d.o.o.14,28
Carvetrend 6,25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/13-02/249Pliva Hrvatska d.o.o.20,81
Casodex 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-423625979-01AstraZeneca d.o.o.889,00
Casodex 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-959901547-01AstraZeneca d.o.o.157,27
Caspofungin Accord 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkaspofunginJ02AX04EU/1/15/1081/001Accord Healthcare S.L.U.2.314,76
Caspofungin Accord 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkaspofunginJ02AX04EU/1/15/1081/002Accord Healthcare S.L.U.2.920,71
Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazaprilC09AA08HR-H-157928870-01Krka – farma d.o.o.17,70
Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazaprilC09AA08HR-H-157928870-02Krka – farma d.o.o.35,40
Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazaprilC09AA08HR-H-166172192-01Krka – farma d.o.o.39,15
Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazaprilC09AA08HR-H-166172192-02Krka – farma d.o.o.78,30
Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazaprilC09AA08HR-H-952535092-01Krka – farma d.o.o.90,10
Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazaprilC09AA08HR-H-952535092-02Krka – farma d.o.o.180,20
Cefaleksin Belupo 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica, u kutijicefaleksinJ01DB01HR-H-601480041-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,00
Cefaleksin Belupo 500 mg kapsule, 16 kapsula u blister pakiranju, u kutijicefaleksinJ01DB01UP/I-530-09/12-01/536Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,96
Cefalexin Alkaloid 250 mg /5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 65,4 g praška za pripremu 100 ml suspenzije i mjerna žličica, u kutijicefaleksinJ01DB01HR-H-635784098-01Alkaloid d.o.o.26,00
Cefalexin Alkaloid 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijicefaleksinJ01DB01HR-H-531846788-01Alkaloid d.o.o.24,96
Cefalin 1 g filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijicefaleksinJ01DB01HR-H-191768565-01Pliva Hrvatska d.o.o.64,88
Cefaz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju, 5 bočica od 10 ml s praškom za otopinu za injekciju, u kutijiceftazidimJ01DD02UP/I-530-09/10-01/229Alkaloid d.o.o.207,60
Cefaz 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 5 bočica od 10 ml s praškom za otopinu za injekciju, u kutijiceftazidimJ01DD02UP/I-530-09/10-01/228Alkaloid d.o.o.103,25
Cefazolin Alpha-Medical 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefazolinJ01DB04HR-H-856846164-01Alpha-Medical d.o.o.19,01
Cefazolin Alpha-Medical 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefazolinJ01DB04HR-H-856846164-02Alpha-Medical d.o.o.94,53
Cefazolin AptaPharma 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju , 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinJ01DB04HR-H-587837643-01Apta Medica Internacional d.o.o.189,05
Cefazolin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinJ01DB04HR-H-784789295-01Sandoz d.o.o.189,05
Cefepime Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml, s praškom, u kutijicefepimJ01DE01HR-H-872818943-04Fresenius Kabi d.o.o.531,60
Cefepime Kabi 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijicefepimJ01DE01HR-H-043565534-04Fresenius Kabi d.o.o.1.429,73
Cefixim Alkaloid 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 32,0 g praška za pripremu 60 ml suspenzije u bočici, mjerna žličica, u kutijicefiksimJ01DD08HR-H-270165380-01Alkaloid d.o.o.47,40
Cefixim Alkaloid 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 53,0 g praška za pripremu 100 ml suspenzije u bočici, mjerna žličica, u kutijicefiksimJ01DD08HR-H-270165380-02Alkaloid d.o.o.79,00
Cefixim CLN 400 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefiksimJ01DD08HR-H-403800530-02Alpha-Medical d.o.o.145,90
Cefixim CLN 400 mg filmom obložene tablete, 5 tableta u blisteru, u kutijicefiksimJ01DD08HR-H-403800530-01Alpha-Medical d.o.o.72,95
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiceftazidimJ01DD02HR-H-262171552-01Fresenius Kabi d.o.o.46,05
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidimJ01DD02HR-H-262171552-02Fresenius Kabi d.o.o.392,13
Ceftazidim Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiceftazidimJ01DD02HR-H-872055301-01Fresenius Kabi d.o.o.20,65
Ceftazidim Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidimJ01DD02HR-H-872055301-02Fresenius Kabi d.o.o.206,50
Ceftriakson AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-316378312-01Apta Medica Internacional d.o.o.208,15
Ceftriakson AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-626912070-01Apta Medica Internacional d.o.o.397,87
Ceftriaxone Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-662287685-01Fresenius Kabi d.o.o.373,83
Ceftriaxone Kabi 2 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-277774500-01Fresenius Kabi d.o.o.774,00
Ceftriaxon-MIP 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-528279698-02MIP Pharma Croatia d.o.o.373,83
Ceftriaxon-MIP 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-330549970-02MIP Pharma Croatia d.o.o.790,63
Cefuroksim AptaPharma 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-610640606-01Apta Medica Internacional d.o.o.135,75
Cefuroksim AptaPharma 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-472714215-01Apta Medica Internacional d.o.o.74,50
Cefuroxim-MIP 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 50 ml s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-568905858-01MIP Pharma Croatia d.o.o.252,23
Cefuroxim-MIP 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 15 ml s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-123359747-01MIP Pharma Croatia d.o.o.141,27
Celixib 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-412556381-02Pliva Hrvatska d.o.o.32,53
Celixib 200 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-840612278-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,53
CellCept 1 g/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica sa 110 g praškamofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/006Roche Registration GmbH840,88
CellCept 250 mg kapsule, 100 kapsula u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/001Roche Registration GmbH596,67
CellCept 250 mg kapsule, 100 kapsula u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/001/PPMPT Pharma596,67
CellCept 500 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/002Roche Registration GmbH497,00
CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s praškommofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/005Roche Registration GmbH375,66
Cerdelga 84 mg kapsule, tvrde, 56 kapsula u blisterueliglustatA16AX10EU/1/14/974/001Genzyme Europe B.V.149.381,87
Cerebrolysin otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijiniskomolekulska frakcija polipeptida iz mozga svinje (cerebrolizin koncentrat)N07XHR-H-038860482-03Ever Neuro Pharma GmbH757,50
Cerezyme 400 jedinica prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomimiglucerazaA16AB02EU/1/97/053/003Genzyme Europe B.V.10.502,82
Cerson 5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijinitrazepamN05CD02HR-H-784247146-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,90
Cerson 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinitrazepamN05CD02HR-H-784247146-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.47,70
Certican 0,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-809985014-02Novartis Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Certican 0,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-592546271-02Novartis Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Cetrotide 0,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalacetroreliksH01CC02EU/1/99/100/001Merck Europe B.V.265,02
Champix 0,5 mg i 1 mg filmom obložene tablete, 11 tableta od 0,5 mg i 14 tableta od 1 mg u blisteru, početno pakiranjevareniklinN07BA03EU/1/06/360/003Pfizer Europe MA EEIG247,58
Champix 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvareniklinN07BA03EU/1/06/360/004Pfizer Europe MA EEIG283,55
Chirocaine 5 mg/ml otopina za injekciju/koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s otopinom, u kutijilevobupivakainN01BB10HR-H-753467767-01AbbVie d.o.o.545,63
Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterufenofibrat; simvastatinC10BA04EU/1/13/866/002Mylan IRE Healthcare Ltd75,20
Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterufenofibrat; simvastatinC10BA04EU/1/13/866/004Mylan IRE Healthcare Ltd85,50
Ciflox 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-600079835-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,80
Ciflox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-821321431-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.46,97
Ciklosporin Alkaloid 100 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-076926243-01Alkaloid d.o.o.721,50
Ciklosporin Alkaloid 25 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-903647928-01Alkaloid d.o.o.203,33
Ciklosporin Alkaloid 50 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-972867655-01Alkaloid d.o.o.382,67
Ciloxan 3 mg/ml kapi za oko i uho, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiciprofloksacinS03AA07HR-H-578076301-01Novartis Hrvatska d.o.o.24,90
Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1 ml otopinecertolizumabpegolL04AB05EU/1/09/544/001UCB Pharma S.A.6.636,38
Cinet 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetH05BX01HR-H-250873303-01Alpha-Medical d.o.o.1.128,96
Cinet 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetH05BX01HR-H-546997677-01Alpha-Medical d.o.o.2.170,93
Cinet 90 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetH05BX01HR-H-410720119-01Alpha-Medical d.o.o.2.684,83
CINQAERO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratareslizumabR03DX08EU/1/16/1125/001Teva B.V.3.619,78
CINQAERO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,5 ml koncentratareslizumabR03DX08EU/1/16/1125/002Teva B.V.1.081,37
Cipralex 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-405715048-01Lundbeck Croatia d.o.o.44,80
Ciprinol 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 10 ml koncentrata u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-164851468-01Krka – farma d.o.o.113,63
Ciprinol 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-380458364-01Krka – farma d.o.o.60,93
Ciprinol 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-263610706-01Krka – farma d.o.o.24,80
Ciprinol 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-464109512-01Krka – farma d.o.o.131,62
Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-809076543-01Krka – farma d.o.o.46,97
Ciprofloksacin JGL 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-522843527-01Jadran Galenski laboratorij d.d.46,97
Ciprofloksacin Sandoz 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 5 bočica s 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-364139536-01Sandoz d.o.o.295,15
Ciprofloksacin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-293144191-01Sandoz d.o.o.46,97
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-164909011-01Fresenius Kabi d.o.o.60,93
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-164909011-02Fresenius Kabi d.o.o.561,40
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 1 boca sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-603579225-01Fresenius Kabi d.o.o.131,62
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 10 boca sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-603579225-02Fresenius Kabi d.o.o.1.230,07
Cipromed 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-113996527-01Pliva Hrvatska d.o.o.46,97
Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 21 tableta u blisterumelatoninN05CH01EU/1/07/392/001RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL107,84
Cisplatin Pfizer 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-880342568-01Pfizer Croatia d.o.o.33,33
Cisplatin Pfizer 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-880342568-02Pfizer Croatia d.o.o.136,47
Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-415921283-03Pliva Hrvatska d.o.o.164,79
Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-415921283-01Pliva Hrvatska d.o.o.47,56
Citalon 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicitalopramN06AB04HR-H-322905718-01Sandoz d.o.o.52,17
Citeral 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa 10 ml koncentrata, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-985664083-01Alkaloid d.o.o.113,63
Citeral 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-626090898-01Alkaloid d.o.o.24,80
Citeral 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-179630191-01Alkaloid d.o.o.46,97
Citram 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-521346158-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.44,80
Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza, suspenzija za injekciju, 10 staklenih ampula s 1 dozom cjepiva, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51UP/I-530-09/11-02/655Imunološki zavod d.d.80,00
Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod, 10 doza, suspenzija za injekciju, 1 staklena bočica s 10 doza cjepiva, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51UP/I-530-09/11-02/656Imunološki zavod d.d.54,26
Cjepivo protiv morbila, živo, liofilizirano, Edmonston-Zagreb, HDS, 1 doza prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, jedna staklena bočica s jednom dozom praška za suspenziju za injekciju (za 0,5 ml rekonstituiranog cjepiva) i jedna staklena ampula s 0,5 ml otapala, u kutijiživi, atenuirani virus morbilaJ07BD01UP/I-530-09/10-02/154Imunološki zavod60,21
Cjepivo protiv rubele, živo, Imunološki zavod, 1 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, 1 staklena bočica s 1 dozom praška i 1 staklena ampula s 0,5 ml otapala, u kutijiživi, atenuirani virus rubele (soj Wistar RA 27/3)J07BJ01UP/I-530-09/11-02/248Imunološki zavod42,80
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza, suspenzija za injekciju, 10 ampula s 1 dozom suspenzije cjepiva, u kutijitoksoid tetanusaJ07AM01UP/I-530-09/11-02/186Imunološki zavod d.d.362,87
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 10 doza, suspenzija za injekciju, 1 staklena bočica s 10 doza suspenzije cjepiva, u kutijitoksoid tetanusaJ07AM01UP/I-530-09/11-02/187Imunološki zavod d.d.22,20
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 boca s 50 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-110014768-10GE Healthcare AS7.860,00
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-110014768-12GE Healthcare AS15.858,25
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-110014768-04GE Healthcare AS2.114,70
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-110014768-06GE Healthcare AS3.041,03
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-110014768-08GE Healthcare AS3.891,63
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 10 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-420418028-02GE Healthcare AS2.026,33
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 15 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-420418028-04GE Healthcare AS3.024,57
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 20 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-420418028-06GE Healthcare AS3.632,43
Claritine 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-487098981-01Bayer d.o.o.38,70
Claritine Alergija 1 mg/ml sirup, 120 ml sirupa u bočici i mjerna žličica, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-890875636-01Bayer d.o.o.23,60
Clavius 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-437884415-01Jadran Galenski laboratorij d.d.58,04
Claxi 2 mg/0,03 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; dienogestG03AA16HR-H-317832603-01Pliva Hrvatska d.o.o.58,10
Clexane 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 1,0 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-165030097-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.410,23
Clexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-099632462-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.113,17
Clexane 4000 IU (40 mg)/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-990481301-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.218,33
Clexane 6000 IU (60 mg)/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-041381787-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.299,70
Clexane 8000 IU (80 mg)/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,8 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-173049079-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.354,33
CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/012Sanofi-Aventis groupe/u postupku određivanja iznimno više cijene
CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/017Sanofi-Aventis groupe/u postupku određivanja iznimno više cijene
Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; indapamidC09BA04HR-H-054365653-01Pliva Hrvatska d.o.o.98,60
Co-Articel 5 mg / 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilat; indapamidC09BA04HR-H-954176708-01Pliva Hrvatska d.o.o.63,30
Coaxil 12,5 mg obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijitianeptinnatrijN06AX14HR-H-233409906-03Servier Pharma d.o.o.123,00
Co-Cazaprol 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazapril; hidroklorotiazidC09BA08HR-H-823696008-01Krka – farma d.o.o.89,20
Co-Cazaprol 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazapril; hidroklorotiazidC09BA08HR-H-823696008-02Krka – farma d.o.o.178,40
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinC09BX01HR-H-622847904-05Krka – farma d.o.o.39,45
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinC09BX01HR-H-223376332-05Krka – farma d.o.o.36,75
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinC09BX01HR-H-180076502-05Krka – farma d.o.o.54,10
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinC09BX01HR-H-209243724-05Krka – farma d.o.o.50,50
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-819796318-02Novartis Hrvatska d.o.o.55,35
Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-133986302-02Novartis Hrvatska d.o.o.45,45
Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-174157013-03Novartis Hrvatska d.o.o.90,07
Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-063837675-03Novartis Hrvatska d.o.o.136,17
Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-035681755-02Novartis Hrvatska d.o.o.35,00
Colixin 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 30 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-383411326-01Altamedics d.o.o.1.976,60
Colobreathe 1 662 500 IU prašak inhalata, tvrde kapsule, 56 kapsula i 1 Turbospin inhalator za prašakkolistimetatnatrijJ01XB01EU/1/11/747/003Teva B.V.8.033,20
Colospa retard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 60 kapsula u blisteru, u kutijimebeverinkloridA03AA04HR-H-164323096-01Mylan Hrvatska d.o.o.146,40
Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartarat; timololS01ED51HR-H-496659610-01Allergan Pharmaceuticals Ireland106,63
Combivir 150 mg/300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulamivudin; zidovudinJ05AR01EU/1/98/058/001ViiV Healthcare BV1.137,80
Compassia 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-246012926-01Mylan Hrvatska d.o.o.44,80
Competact 15 mg/850 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterupioglitazon; metforminkloridA10BD05EU/1/06/354/005Takeda Pharma A/S220,08
Comtan 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicientakaponN04BX02EU/1/98/081/001Orion Corporation182,20
Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijimetilfenidatkloridN06BA04HR-H-078951991-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.145,90
Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijimetilfenidatkloridN06BA04HR-H-413338677-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.235,30
Concor 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-747818074-01Merck d.o.o.30,30
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-148909302-01Merck d.o.o.23,30
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-148909302-02Merck d.o.o.38,83
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-148909302-03Merck d.o.o.47,40
Concor AM 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; amlodipinC07FB07HR-H-511228183-02Merck d.o.o.67,35
Concor AM 5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; amlodipinC07FB07HR-H-310865734-02Merck d.o.o.55,65
Concor COR 1,25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-350108325-01Merck d.o.o.11,93
Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-061130840-03Merck d.o.o.18,30
Contral 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-982561018-01Jadran Galenski laboratorij d.d.21,40
Contral 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-982561018-02Jadran Galenski laboratorij d.d.38,70
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-190223755-02Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.29,59
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-190223755-05Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.29,59
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-190223755-03Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.60,48
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-190223755-06Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.60,48
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-742662037-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.27,44
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-742662037-03Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.27,44
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-742662037-02Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.50,40
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-742662037-04Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.50,40
Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 28 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine, u kutijiglatirameracetatL03AX13HR-H-157986508-02Pliva Hrvatska d.o.o.4.894,59
Copaxone 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 12 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine, u kutijiglatirameracetatL03AX13HR-H-304476486-02Pliva Hrvatska d.o.o.4.589,16
Copegus 200 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u bočici, u kutijiribavirinJ05AB04HR-H-033533213-02Roche d.o.o.719,04
Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-718684996-01Krka – farma d.o.o.41,80
Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-718684996-02Krka – farma d.o.o.84,40
Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-678166951-01Krka – farma d.o.o.47,80
Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-678166951-02Krka – farma d.o.o.93,40
Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-982356038-01Krka – farma d.o.o.61,80
Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-982356038-02Krka – farma d.o.o.122,20
Cordarone 150 mg/3 ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 6 ampula s 3 ml otopine, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-204962082-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.111,32
Cordarone 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-451337551-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.82,80
Cordipin retard 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijinifedipinC08CA05HR-H-551471275-01Krka – farma d.o.o.18,00
Cordipin XL 40 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijinifedipinC08CA05HR-H-883174914-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Corlentor 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinC01EB17EU/1/05/317/003Les Laboratoires Servier178,45
Corlentor 7,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinC01EB17EU/1/05/317/010Les Laboratoires Servier185,73
Co-Roswera 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-775674698-04Krka – farma d.o.o.134,73
Co-Roswera 20 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-919934131-04Krka – farma d.o.o.152,55
Corprotect 1000 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselinaC10AX06HR-H-609261265-01Pliva Hrvatska d.o.o.77,85
Cortef 10 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijihidrokortizonH02AB09HR-H-281556040-01Pfizer Croatia d.o.o.148,67
Cortiment MMX 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-409310460-03Ferring GmbH658,10
Coryol 12,5 mg tablete, 28 (4x7) tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/11-02/40Krka – farma d.o.o.27,16
Coryol 25 mg tablete, 28 (2x14) tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/11-02/41Krka – farma d.o.o.31,83
Coryol 3,125 mg tablete, 28 (4x7) tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/11-02/38Krka – farma d.o.o.14,28
Coryol 6,25 mg tablete, 28 (4x7) tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02UP/I-530-09/11-02/39Krka – farma d.o.o.20,81
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/004Novartis Europharm Limited3.928,15
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/005Novartis Europharm Limited7.856,30
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 6 napunjenih brizgalica s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/007Novartis Europharm Limited23.568,90
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/002Novartis Europharm Limited3.928,15
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/003Novartis Europharm Limited7.856,30
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/006Novartis Europharm Limited23.568,90
Cosentyx 150 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškomsekukinumabL04AC10EU/1/14/980/001Novartis Europharm Limited3.928,15
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine u spremniku Ocumeter plus, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-438170589-01Santen Oy67,93
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-438170589-02Santen Oy67,93
COSOPT iMulti 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-149562311-01Santen Oy157,83
Cotellic 20 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisterukobimetinibL01XE38EU/1/15/1048/001Roche Registration GmbH38.153,85
Coupet 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-123474312-01Sandoz d.o.o.48,81
Coupet 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-504460090-01Sandoz d.o.o.49,09
Coupet 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-917724063-01Sandoz d.o.o.73,08
Covibra 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinN06AB06HR-H-265679273-01Mylan Hrvatska d.o.o.144,39
Covibra 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinN06AB06HR-H-715076360-01Mylan Hrvatska d.o.o.65,15
Cozaar 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-174024498-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.41,91
Cozaar 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-243903537-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.34,16
CRESEMBA 100 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisteruizavukonazolJ02AC05EU/1/15/1036/002Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH4.675,30
CRESEMBA 200 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomizavukonazolJ02AC05EU/1/15/1036/001Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH2.696,70
Crinone 8% gel za rodnicu, 15 jednodoznih aplikatora s 1,45 g gela, u kutijiprogesteronG03DA04HR-H-302863360-02Merck d.o.o.344,95
Cubicin 350 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09EU/1/05/328/001Merck Sharp & Dohme B.V.475,79
Cubicin 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09EU/1/05/328/002Merck Sharp & Dohme B.V.670,49
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija, 1 bočica s 1,5 ml suspenzije, u kutijifosfolipidna frakcija iz svinjskih plućaR07AA02HR-H-666938777-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH3.068,24
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija, 2 bočice s 1,5 ml suspenzije, u kutijifosfolipidna frakcija iz svinjskih plućaR07AA02HR-H-666938777-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH5.848,19
Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i setom za infuzijuhidroksokobalaminV03AB33EU/1/07/420/002SERB S.A.5.250,01
Cymbalta 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinN06AX21EU/1/04/296/001Eli Lilly Nederland B.V.61,13
Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinN06AX21EU/1/04/296/002Eli Lilly Nederland B.V.120,12
Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinN06AX21EU/1/04/296/002/PPMPT Pharma120,12
Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiganciklovirJ05AB06HR-H-230718931-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH286,76
Cynt 0,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-057111823-01Mylan Hrvatska d.o.o.30,33
CYRAMZA 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 2 bočice s 10 ml koncentrataramucirumabL01XC21EU/1/14/957/002Eli Lilly Nederland B.V.7.645,38
Cystadane 1 g oralni prašak, 1 boca sa 180 g praškabetain bezvodniA16AA06EU/1/06/379/001Recordati Rare Diseases3.472,20
Cystagon 150 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočicicisteaminA16AA04EU/1/97/039/003Recordati Rare Diseases1.674,67
Cytosar 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicitarabinL01BC01HR-H-301692413-01Pfizer Croatia d.o.o.213,32
Cytotect CP Biotest 100 U/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin protiv citomegalovirusa, ljudskiJ06BB09HR-H-379332860-01Biotest Pharma GmbH1.461,72
Cytotect CP Biotest 100 U/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijiimunoglobulin protiv citomegalovirusa, ljudskiJ06BB09HR-H-379332860-02Biotest Pharma GmbH6.722,95
Daivobet 50 mikrograma/g + 0,5 mg/g gel, 1 bočica s 30 g gela, u kutijikalcipotriol; betametazonD05AX52HR-H-414888118-02LEO Pharma A/S138,10
Daktarin 20 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijimikonazolnitratD01AC02HR-H-320813157-01Krka – farma d.o.o.31,50
Daktarin 20 mg/g oralni gel, 40 g gela u tubi, u kutijimikonazolD01AC02HR-H-749801933-01Krka – farma d.o.o.27,67
Dalacin 20 mg/g krema za rodnicu, 40 g kreme u tubi i 7 plastičnih aplikatora, u kutijiklindamicinG01AA10UP/I-530-09/12-02/515Pfizer Croatia d.o.o.82,80
Dalacin C 300 mg kapsule, 16 kapsula u blister pakiranju, u kutijiklindamicinJ01FF01UP/I-530-09/12-02/514Pfizer Croatia d.o.o.36,43
Dalmevin 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptinA10BH02HR-H-215024398-06Medochemie Ltd.282,60
Dalneva 4 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinC09BB04HR-H-224301348-07Krka – farma d.o.o.47,60
Dalneva 4 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinC09BB04HR-H-963289860-07Krka – farma d.o.o.45,80
Dalneva 8 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinC09BB04HR-H-649255626-07Krka – farma d.o.o.62,20
Dalneva 8 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinC09BB04HR-H-937284186-07Krka – farma d.o.o.57,40
Dalsy 20 mg/ml sirup, 100 ml sirupa u bočici, žlica ili štrcaljka za doziranje, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-407408529-01Mylan Hrvatska d.o.o.23,67
Dalsy forte 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca od 200 ml sa sigurnosnim zatvaračem za djecu i štrcaljka za usta od 5 ml, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-01/625Mylan Hrvatska d.o.o.64,00
Daltex 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-674788337-03Medochemie Ltd.241,60
Dalvocans 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginJ02AX04HR-H-241627075-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD2.314,76
Dalvocans 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginJ02AX04HR-H-673508730-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD2.920,71
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PP/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/12-02/474Mylan Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/12-02/474Mylan Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Darunavir Accord 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavirJ05AE10HR-H-056662145-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.296,00
Darunavir Pliva 800 mg filmom obložene tablete, 1 bočica s 30 tableta, u kutijidarunavirJ05AE10HR-H-515209125-10Pliva Hrvatska d.o.o.1.812,65
Darunavir Sandoz 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavirJ05AE10HR-H-359833569-07Sandoz d.o.o.2.296,00
DARZALEX 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentratadaratumumabL01XC24EU/1/16/1101/002Janssen-Cilag International NV12.735,77
DARZALEX 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratadaratumumabL01XC24EU/1/16/1101/001Janssen-Cilag International NV3.244,31
Dasatinib Stada 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01XE06HR-H-720791426-01Stada d.o.o.18.102,60
Dasatinib Stada 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinibL01XE06HR-H-076700000-01Stada d.o.o.12.030,00
Dasselta 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/739/002Krka d. d., Novo mesto23,77
Dasselta 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/739/004Krka d. d., Novo mesto35,00
DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 2,5 ml otopineioflupanV09AB03EU/1/00/135/001GE Healthcare B.V.7.462,52
DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopineioflupanV09AB03EU/1/00/135/002GE Healthcare B.V.11.896,64
Daunoblastina 2 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 10 ml otapala, u kutijidaunorubicinkloridL01DB02HR-H-350055974-01Pfizer Croatia d.o.o.94,18
Daxas 500 mikrograma filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruroflumilastR03DX07EU/1/10/636/002AstraZeneca AB315,80
Decapeptyl 0,1 mg/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 7 napunjenih štrcaljki s otopinom u blisteru, u kutijitriptorelin acetatL02AE04HR-H-441368305-01Ferring GmbH345,26
Decapeptyl Depot 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, nastavak za pripremu lijeka i igla za injekciju, u kutijitriptorelin acetatL02AE04HR-H-750053749-01Ferring GmbH752,05
Decortin 20 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-552223587-01Merck d.o.o.15,90
Decortin 20 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-552223587-02Merck d.o.o.79,50
Decortin 5 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-977673553-02Merck d.o.o.69,33
Decortin 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-977673553-01Merck d.o.o.13,87
Deferasiroks Pliva 500 mg tablete za oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-536900861-03Pliva Hrvatska d.o.o.5.429,25
Defitelio 80 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 2,5 ml koncentratadefibrotidB01AX01EU/1/13/878/001Gentium S.r.l.42.352,55
Dekristol 20 000 IU meke kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijikolekalciferolA11CC05HR-H-882045919-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.66,40
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-08Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-10Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Sandoz 4 mg/ml otopina za injekciju, 1 ampula s 1 ml otopine, u kutijideksametazonfosfatH02AB02HR-H-499072469-01Sandoz d.o.o.53,70
Deksketoprofen JGL 25 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-168661418-01Jadran Galenski laboratorij d.d.17,05
Deksketoprofen JGL 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-168661418-02Jadran Galenski laboratorij d.d.34,10
Deksmedetomidin Mylan 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinN05CM18HR-H-501960991-02Mylan Ireland Limited3.800,67
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinN05CM18HR-H-164413909-03Pliva Hrvatska d.o.o.3.800,67
Delstrigo 100 mg/300 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidoravirin; lamivudin; tenofovirdizoproksilJ05AR24EU/1/18/1333/001Merck Sharp & Dohme B.V.4.898,60
Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 100 tableta u spremniku, u kutijinatrijev valproatN03AG01HR-H-132091526-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.73,33
Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u spremniku, u kutijinatrijev valproatN03AG01HR-H-202764510-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.37,30
Depo-Medrol 40 mg/ml suspenzija za injekcije, staklena bočica s 1 ml suspenzije za injekciju, u kutijimetilprednizolonacetatH02AB04UP/I-530-09/13-02/20Pfizer Croatia d.o.o.13,44
Deprozel 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiparoksetinN06AB05HR-H-853529769-01Pliva Hrvatska d.o.o.52,00
Dercome Clear 40 mg/g suspenzija za kožu, 100 g suspenzije u tubi, u kutijibenzoilperoksidD10AE01HR-H-013166882-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel57,58
Dermazin 10 mg/g krema, 1 tuba s 50 g kreme, u kutijisulfadiazin srebroD06BA01HR-H-573223570-01Sandoz d.o.o.42,67
Desart 160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijivalsartanC09CA03HR-H-706328393-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,19
Desart 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijivalsartanC09CA03HR-H-140897645-01Jadran Galenski laboratorij d.d.34,53
Descovy 200 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; tenofoviralafenamidJ05AR17EU/1/16/1099/001Gilead Sciences Ireland UC3.485,80
Descovy 200 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; tenofoviralafenamidJ05AR17EU/1/16/1099/003Gilead Sciences Ireland UC3.485,80
Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/732/002Teva B.V.23,77
Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/732/007Teva B.V.35,00
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-04Servier Pharma d.o.o.201,20
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-01Servier Pharma d.o.o.57,20
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-02Servier Pharma d.o.o.107,80
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-03Servier Pharma d.o.o.158,10
Detrunorm 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipropiverinkloridG04BD06HR-H-139909644-01Apogepha Arzneimittel GmbH145,50
Dexagel 0,985 mg/g gel za oko, 5 g gela za oko u tubi, u kutijinatrijev deksametazonfosfatS01BA01HR-H-386811844-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.88,15
Dexamethason Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blister pakiranju, u kutijideksametazonH02AB02UP/I-530-09/13-02/255Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Dexamethason Krka 4 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju, 25 staklenih ampula sa po 1 ml otopine za injekciju, u blister pakovanju, u kutijideksametazonfosfatH02AB02UP/I-530-09/13-02/254Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Dexdor 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentratadeksmedetomidinN05CM18EU/1/11/718/002Orion Corporation3.800,67
Dexomen 25 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-447625310-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.17,05
Dexomen 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-447625310-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.34,10
Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu, 10 vrećica s granulama, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-862996282-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.22,20
Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu, 20 vrećica s granulama, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-862996282-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.44,40
Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijideksketoprofenM01AE17HR-H-013277039-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Diamox 250 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiacetazolamidS01EC01HR-H-557475500-01Amdipharm Limited33,20
Diane-35 obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijiciproteronacetat; etinilestradiolG03HB01HR-H-931753518-01Bayer d.o.o.107,10
Dianeal PD4 glukoza 1,36% otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice sa 5000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-152351700-09Baxter d.o.o.302,60
Dianeal PD4 glukoza 1,36% otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice sa 2500 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-152351700-07Baxter d.o.o.467,29
Dianeal PD4 glukoza 1,36% otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-152351700-04Baxter d.o.o.539,13
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice sa 5000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-884218077-09Baxter d.o.o.302,60
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice sa 2500 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-884218077-07Baxter d.o.o.446,34
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-884218077-04Baxter d.o.o.573,68
Dianeal PD4 glukoza 3,86%, otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-793742019-04Baxter d.o.o.573,60
Diapirid 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-060816680-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.12,15
Diapirid 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-071402225-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.16,80
Diapirid 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-271940658-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,70
Diaprel MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-276485617-07Servier Pharma d.o.o.38,00
Diazepam Alkaloid 10 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-144897012-01Alkaloid d.o.o.53,43
Diazepam Alkaloid 2 mg obložene tablete , 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-758732819-01Alkaloid d.o.o.22,90
Diazepam Alkaloid 5 mg obložene tablete , 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-360279137-01Alkaloid d.o.o.22,20
Diazepam JGL 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-159931738-01Jadran Galenski laboratorij d.d.38,00
Diazepam JGL 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-360524072-01Jadran Galenski laboratorij d.d.22,90
Diazepam JGL 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-483159076-01Jadran Galenski laboratorij d.d.22,20
Dibiglim 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-658832906-01Sandoz d.o.o.16,80
Dibiglim 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-246593593-01Sandoz d.o.o.23,70
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijipinaverijbromidA03AX04HR-H-316973998-01Mylan Hrvatska d.o.o.15,00
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipinaverijbromidA03AX04HR-H-316973998-02Mylan Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Diclac 75 mg/3 ml otopina za injekcije, 5 staklenih ampula s 3 ml otopine za injekciju, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05UP/I-530-09/11-01/397Sandoz d.o.o.13,72
Diclac DUO 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta s produljenim oslobađanjem u blister pakirnju, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05UP/I-530-09/12-02/497Sandoz d.o.o.19,27
Diclac DUO 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta s produljenim oslobađanjem u blister pakiranju, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05UP/I-530-09/12-02/497Sandoz d.o.o.30,30
Diclo Duo 75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 20 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-807567667-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.20,80
Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde, 10 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-878496420-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.8,90
Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde, 20 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-878496420-02PharmaSwiss Česká republika s.r.o.17,80
Dificlir 200 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisterufidaksomicinA07AA12EU/1/11/733/004Astellas Pharma Europe B.V.11.396,67
Diflucan 10 mg/ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica ili štrcaljka, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-705762545-01Pfizer Croatia d.o.o.77,47
Diflucan 100 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-503344712-01Pfizer Croatia d.o.o.127,49
Diflucan 150 mg tvrde kapsule, 1 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-744744897-01Pfizer Croatia d.o.o.21,59
Diflucan 2 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-897303411-01Pfizer Croatia d.o.o.100,62
Diflucan 50 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-595109192-01Pfizer Croatia d.o.o.77,75
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51HR-H-126128199-01Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Diglical MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-847714460-02Pliva Hrvatska d.o.o.38,00
Diklofenak Mibe 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-357570820-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.16,73
Dimenium 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 60 doza u blisterima i jedan Elpenhaler inhalator, u kutijisalmeterol; flutikazonpropionatR03AK06HR-H-505836307-01Elpen Pharmaceutical Co.Inc. (SA)198,80
Dinamico 100 mg filmom obložene tablete, 4 tableta u blisteru, u kutijisildenafilG04BE03HR-H-061976662-02Pliva Hrvatska d.o.o.191,78
Dinamico 100 mg tablete za žvakanje, 4 tablete u blisteru, u kutijisildenafilG04BE03HR-H-137891742-03Pliva Hrvatska d.o.o.152,64
Dinamico 50 mg filmom obložene tablete, 4 tableta u blisteru, u kutijisildenafilG04BE03HR-H-788661436-02Pliva Hrvatska d.o.o.149,32
Dinamico 50 mg tablete za žvakanje, 4 tablete u blisteru, u kutijisildenafilG04BE03HR-H-302028108-03Pliva Hrvatska d.o.o.105,96
Diovan 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartanC09CA03HR-H-590752475-09Novartis Hrvatska d.o.o.31,36
Diovan 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartanC09CA03HR-H-807143753-09Novartis Hrvatska d.o.o.34,53
Dipam 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamidC03BA11HR-H-468686971-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.24,50
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijiN(2)-L-alanil-L-glutaminB05XB02HR-H-685461599-01Fresenius Kabi d.o.o.2.982,03
Dipperam HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-860234305-02Sandoz d.o.o.85,56
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-664945282-02Sandoz d.o.o.75,76
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-731274101-02Sandoz d.o.o.75,76
Diprogenta krema, 15 g kreme u tubi, u kutijibetametazon; gentamicinD07CC01HR-H-048683132-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.34,80
Diprogenta mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijibetametazon; gentamicinD07CC01HR-H-404715581-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.35,40
Diuron 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-447430369-01Pliva Hrvatska d.o.o.130,60
Diuron 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-855870676-01Pliva Hrvatska d.o.o.183,30
Diuver 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitorasemidC03CA04HR-H-414026946-01Pliva Hrvatska d.o.o.21,47
Diuver 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitorasemidC03CA04HR-H-706220672-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,30
Dobutamin Admeda 5 mg/ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u ampuli, u kutijidobutaminC01CA07HR-H-530552734-01Medicuspharma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijidobutaminC01CA07HR-H-076260263-01hameln pharma plus gmbh48,91
Dobutamin Panpharma 250 mg/20 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminC01CA07HR-H-694824050-01Panpharma453,53
Docetaksel Actavis 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-01Actavis Group PTC ehf.626,37
Docetaksel Actavis 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-02Actavis Group PTC ehf.2.274,81
Docetaksel Actavis 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica sa 7 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-03Actavis Group PTC ehf.2.031,55
Docetaxel Accord 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/003Accord Healthcare S.L.U.5.095,37
Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/001Accord Healthcare S.L.U.626,37
Docetaxel Accord 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/002Accord Healthcare S.L.U.2.274,81
Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/003Fresenius Kabi Deutschland GmbH5.095,37
Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/005Fresenius Kabi Deutschland GmbH626,37
Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH2.274,81
Doksiciklin Belupo 100 mg tvrde kapsule, 25 kapsula u bočici, u kutijidoksiciklinJ01AA02HR-H-507803517-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.40,75
Doksiciklin Belupo 100 mg tvrde kapsule, 6 kapsula u bočici, u kutijidoksiciklinJ01AA02HR-H-507803517-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.6,21
Dolokain 20 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-337711437-01Jadran Galenski laboratorij d.d.45,83
Donella 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; dienogestG03AA16HR-H-432343204-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.58,10
Donepezil Pliva 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-170495185-01Pliva Hrvatska d.o.o.162,21
Donepezil Pliva 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-058308404-01Pliva Hrvatska d.o.o.106,77
Donopa 50%/50% V/V, medicinski plin, stlačen, spremnik za plin od 10 litara, s tlakom punjenja od 135 barakisik; dušikov (I) oksidN01AX63HR-H-796602530-04SOL S.p.A.4.958,83
Donopa 50%/50% V/V, medicinski plin, stlačen, spremnik za plin od 5 litara, s tlakom punjenja od 185 barakisik; dušikov (I) oksidN01AX63HR-H-796602530-08SOL S.p.A.3.840,19
Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 10 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-155500712-01Medicuspharma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 5 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-225551740-01Medicuspharma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 20 filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52UP/I-530-09/13-02/368Krka – farma d.o.o.37,40
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52UP/I-530-09/13-02/368Krka – farma d.o.o.49,60
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 50 filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52UP/I-530-09/13-02/368Krka – farma d.o.o.81,17
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 10 (1x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52UP/I-530-09/11-01/130Krka – farma d.o.o.22,13
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 30 (3x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52UP/I-530-09/11-01/130Krka – farma d.o.o.60,90
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 50 (5x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52UP/I-530-09/11-01/130Krka – farma d.o.o.96,50
Dormicum 15 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijimidazolamN05CD08HR-H-891560860-01Roche d.o.o.79,30
Dormicum 15 mg/3 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 3 ml otopine, u kutijimidazolamN05CD08HR-H-950365768-01Roche d.o.o.103,93
Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s kapaljkom s 5 ml otopine, u kutijidorzolamidS01EC03HR-H-948759733-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD45,48
Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-091461330-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD67,93
Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijidorzolamidS01EC03HR-H-890324180-01Jadran Galenski laboratorij d.d.45,48
Dostinex 0,5 mg tablete, 8 tableta u bočici, u kutijikabergolinG02CB03HR-H-951850722-03Pfizer Croatia d.o.o.196,19
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-834184821-01Bayer d.o.o.220,97
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-834184821-02Bayer d.o.o.316,99
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-834184821-03Bayer d.o.o.404,58
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-730140520-04Pharmacol d.o.o.1.585,83
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 boca sa 60 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-730140520-05Pharmacol d.o.o.1.044,86
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-730140520-01Pharmacol d.o.o.220,97
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-730140520-02Pharmacol d.o.o.316,99
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-730140520-03Pharmacol d.o.o.404,58
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 10 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-369514985-01Pharmacol d.o.o.215,17
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 15 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-369514985-02Pharmacol d.o.o.307,90
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 20 ml otopine, u kutijigadoteratna kiselinaV08CA02HR-H-369514985-03Pharmacol d.o.o.404,46
Dovato 50 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidolutegravir; lamivudinJ05AR25EU/1/19/1370/001ViiV Healthcare BV4.856,50
Doxa 2 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-416026934-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.28,60
Doxa 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-830967531-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,80
Doxazin 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-457502031-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,90
Doxazin 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-258098806-01Jadran Galenski laboratorij d.d.41,30
Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 25 ml otopine, u kutijidoksorubicinkloridL01DB01HR-H-144429570-02Pliva Hrvatska d.o.o.302,58
Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijidoksorubicinkloridL01DB01HR-H-144429570-01Pliva Hrvatska d.o.o.72,23
Driptane 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijioksibutininkloridG04BD04HR-H-992791982-01Mylan Hrvatska d.o.o.62,60
Dronedaron Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidronedaronC01BD07HR-H-559001091-03Pliva Hrvatska d.o.o.520,60
Drospifem M 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-652310924-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.68,16
Druniler 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-094630920-02Sandoz d.o.o.152,23
Druniler 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-518150408-02Sandoz d.o.o.139,63
Duac 10 mg/g + 50 mg/g gel, 30 g gela u tubi, u kutijiklindamicin; benzoilperoksidD10AF51HR-H-594265582-04GlaxoSmithKline d.o.o.150,20
Dualtis 1000 mg meke kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselinaC10AX06HR-H-550928853-01Mylan Hrvatska d.o.o.72,66
Duitam 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-292296112-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.162,80
Dukoral suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju, 1 bočica s 3 ml suspenzije i 1 vrećica s granulamacjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)J07AE01EU/1/03/263/001Valneva Sweden AB117,98
Dulmod 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-849279391-02Jadran Galenski laboratorij d.d.162,80
Duloksetin Belupo 30 mg tvrde želučanootporne kapsule , 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-921648353-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.61,13
Duloksetin Belupo 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-263079706-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.120,12
Duloksetin Pliva 30 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-842118683-04Pliva Hrvatska d.o.o.61,13
Duloksetin Pliva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-209135368-03Pliva Hrvatska d.o.o.120,12
Duloksetin STADA 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-962019790-04Stada d.o.o.61,13
Duloksetin STADA 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-658704827-04Stada d.o.o.120,12
Duloxetine Mylan 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinN06AX21EU/1/15/1010/024Mylan S.A.S.61,13
Duloxetine Mylan 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinN06AX21EU/1/15/1010/029Mylan S.A.S.120,12
Dulsevia 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-728493948-04Krka – farma d.o.o.61,13
Dulsevia 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-235080527-04Krka – farma d.o.o.120,12
Dulsevia 90 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-594844547-04Krka – farma d.o.o.89,32
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3J07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-979570583-01GlaxoSmithKline d.o.o.162,80
Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel, 100 ml gela u vrećici u kazeti, sedam kazeta u kutijilevodopa; karbidopa hidratN04BA02HR-H-753613005-01AbbVie d.o.o.5.501,51
Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s pumpicom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-620656079-02Laboratoires Thea157,83
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete , 28 tableta u blisteruklopidogrel; acetilsalicilna kiselinaB01AC30EU/1/10/619/009Sanofi-Aventis groupe132,35
DuoResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata, 1 inhalator sa 120 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07EU/1/14/920/001Teva Pharma B.V.251,20
DuoResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07EU/1/14/920/004Teva Pharma B.V.243,40
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-753731817-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duosol s 2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-759324590-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-438351922-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duostin 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-476414697-02Alpha-Medical d.o.o.162,80
DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 2,5 ml otopinetravoprost; timololS01ED51EU/1/06/338/001Novartis Europharm Limited108,89
Duphalac 667 mg/ml sirup, 1 boca s pričvršćenom mjernom čašicom sa 500 ml sirupalaktulozaA06AD11HR-H-833932438-01Mylan Hrvatska d.o.o.46,67
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete, 20 (1x20) tableta u blisteru, u kutijididrogesteronG03DB01UP/I-530-09/12-02/162Mylan Hrvatska d.o.o.44,07
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete, 42 (3x14) tableta u blisteru, u kutijididrogesteronG03DB01UP/I-530-09/12-02/162Mylan Hrvatska d.o.o.92,54
Dupixent 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/010sanofi-aventis groupe8.669,02
Dupixent 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 2 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/006sanofi-aventis groupe9.497,63
Dupro 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-892517500-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD72,70
Durogesic 100 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-826093753-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.425,68
Durogesic 25 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-222344953-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.143,28
Durogesic 50 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-239768718-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.245,00
Durogesic 75 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-613618293-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.347,20
Duster 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-468278948-02Pliva Hrvatska d.o.o.72,70
Duster Duo 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-875149769-02Pliva Hrvatska d.o.o.162,80
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-15Messer Croatia Plin d.o.o.16.700,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 10 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-07Messer Croatia Plin d.o.o.515,42
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 11 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-08Messer Croatia Plin d.o.o.400,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 14 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-09Messer Croatia Plin d.o.o.450,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 20 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-10Messer Croatia Plin d.o.o.660,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 27 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-11Messer Croatia Plin d.o.o.900,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 3 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-02Messer Croatia Plin d.o.o.120,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 34 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-12Messer Croatia Plin d.o.o.1.100,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 4 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-03Messer Croatia Plin d.o.o.160,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 40 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-13Messer Croatia Plin d.o.o.1.209,60
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 5 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-04Messer Croatia Plin d.o.o.200,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 50 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-14Messer Croatia Plin d.o.o.1.500,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 7 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-05Messer Croatia Plin d.o.o.280,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 8 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-06Messer Croatia Plin d.o.o.320,00
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, dušični oksidul, ukapljen, u autocisterni od 22 950 litaradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-01Messer Croatia Plin d.o.o.313.267,50
Dušični oksidul UTP, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 10 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-01UTP d.o.o.515,42
Dušični oksidul UTP, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 40 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-02UTP d.o.o.1.209,60
Dušični oksidul UTP, medicinski plin, ukapljen, dušični oksidul, ukapljen, u autocisterni od 7365 litaradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-03UTP d.o.o.128.346,00
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 10 litaradušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-02Messer Croatia Plin d.o.o.4.000,00
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 2 litredušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-01Messer Croatia Plin d.o.o.3.000,00
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 20 litaradušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-03Messer Croatia Plin d.o.o.5.000,00
Dutacip 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-764821935-01PharmaS d.o.o.72,70
Dutasterid Genericon 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-632191824-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.72,70
Dutasterid Stada 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-110362299-02Stada d.o.o.72,70
Dutrys 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-020313732-02Krka – farma d.o.o.72,70
D-VITAL 25 000 IU oralna otopina, 4 ampule s 1 ml otopine, u kutijikolekalciferolA11CC05HR-H-328613496-01Proximum d.o.o.83,58
Dymista 137 mikrograma/50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija, 1 bočica s 23 g suspenzije s odmjernim sustavom za raspršivanje (120 potisaka), u kutijiazelastinklorid; flutikazonpropionatR01AD58HR-H-228449282-03Mylan Hrvatska d.o.o.149,60
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,375 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-01Sandoz d.o.o.30,23
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-02Sandoz d.o.o.75,08
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,75 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-03Sandoz d.o.o.96,29
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-04Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1,25 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-05Sandoz d.o.o.114,14
Ebixa 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterumemantinkloridN06DX01EU/1/02/219/007H. Lundbeck A/S119,65
Ebrantil 25 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 5 ml otopine, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-898053873-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.121,02
Ebrantil 30 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-342226756-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.51,50
Ebrantil 50 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 10 ml otopine, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-868218212-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.179,53
Ebrantil 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-815495516-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.82,75
Ebrantil 90 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-210838878-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.103,20
ECALTA 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomanidulafunginJ02AX06EU/1/07/416/002Pfizer Europe MA EEIG2.402,68
Edemid 40 mg/4 ml otopina za injekciju, 5 staklenih smeđe obojenih ampula s 4 ml otopine za injekciju, u kutijifurosemidC03CA01UP/I-530-09/12-01/386Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Edemid forte 500 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-212559531-02Sandoz d.o.o.97,40
Edicin 0,5 g prašak za otopinu za infuziju, jedna staklena bočica s gumenim čepom od brombutila i aluminijskom kapicom s praškom za otopinu za infuziju, u kutijivankomicinkloridJ01XA01UP/I-530-09/13-02/237Sandoz d.o.o.47,76
Edicin 1 g prašak za otopinu za infuziju, jedna staklena bočica s gumenim čepom od brombutila i aluminijskom kapicom s praškom za otopinu za infuziju, u kutijivankomicinkloridJ01XA01UP/I-530-09/13-02/238Sandoz d.o.o.96,96
Edronax 4 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijireboksetinN06AX18HR-H-843519291-01Pfizer Croatia d.o.o.162,80
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-02Alpha-Medical d.o.o.1.035,10
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-01Alpha-Medical d.o.o.1.035,10
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru za jediničnu dozu, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-04Alpha-Medical d.o.o.1.035,10
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-03Alpha-Medical d.o.o.3.105,30
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u perforiranom blisteru za jediničnu dozu, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-05Alpha-Medical d.o.o.3.105,30
Efavirenz Teva 600 mg filmom obložena tableta, 30 tableta u blisteruefavirenzJ05AG03EU/1/11/742/007Teva B.V.1.035,10
Efavirenz/emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylan 600 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočiciefavirenz; emtricitabin; tenofovirdizoproksilJ05AR06EU/1/17/1222/001Mylan S.A.S.3.048,70
Efdege 1 GBq/mL, otopina za injekcije, Višedozna bočica od 11 ml zatvorena gumenim čepom presvučenim teflonom i aluminijskom kapicom, u olovnoj posudifludeoksiglukozaV09IX04HR-H-199234710-01IASON GmbH/u postupku određivanja iznimno više cijene
Efloran 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijimetronidazolJ01XD01HR-H-875246703-01Krka – farma d.o.o.23,53
Efox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-396453646-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.50,77
Eglonyl 25 mg/5 ml oralna otopina, 1 bočica s 120 ml otopine i dozator, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-624746103-01Alkaloid d.o.o.8,40
Eglonyl 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-097583806-01Alkaloid d.o.o.19,30
Eglonyl forte 200 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-951634900-02Alkaloid d.o.o.16,33
Eglonyl forte 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-951634900-03Alkaloid d.o.o.41,60
Eksemestan JGL 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-155507500-01Jadran Galenski laboratorij d.d.424,30
Elanix 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimibC10AX09HR-H-949302548-05Sandoz d.o.o.125,16
Elaprase 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 3 ml koncentrataidursulfazaA16AB09EU/1/06/365/001Shire Human Genetic Therapies AB21.089,89
Elicea 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-379919622-01Krka – farma d.o.o.44,80
Elicea 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-906834073-01Krka – farma d.o.o.70,93
Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-799948138-01Krka – farma d.o.o.41,81
Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-267815678-01Krka – farma d.o.o.82,97
Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-840657079-01Krka – farma d.o.o.16,24
Elidel 10 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijipimekrolimusD11AH02HR-H-820593463-01Mylan Hrvatska d.o.o.216,20
Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 posuda sa 1 štrcaljkom s otapalom i 1 posuda sa štrcaljkom s praškom i sterilnom iglom 20 G, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-020927799-01Astellas d.o.o.1.842,43
Eligard 45 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 posuda sa 1 štrcaljkom s otapalom i 1 posuda sa štrcaljkom s praškom i sterilnom iglom 18 G, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-509836130-01Astellas d.o.o.3.584,41
Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/002Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG168,87
Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/003Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG490,80
Eliquis 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/009Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG492,20
Elocom 1 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-626912211-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.34,10
Elocom 1 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-818605648-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.35,70
Elocom 1 mg/g otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-196431678-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.34,70
ELOCTA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/004Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)5.056,10
ELOCTA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/005Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)7.584,15
ELOCTA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/006Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)10.112,20
ELOCTA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/001Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.264,02
ELOCTA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/007Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)15.168,31
ELOCTA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/002Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)2.528,05
ELOCTA 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/003Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)3.792,08
Elonva 100 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinekorifolitropin alfaG03GA09EU/1/09/609/001Merck Sharp & Dohme B.V.3.246,28
Elonva 150 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinekorifolitropin alfaG03GA09EU/1/09/609/002Merck Sharp & Dohme B.V.3.739,35
Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 40 ml koncentrata u bočici (tip I prozirno staklo) s čepom od bromobutilnog elastomeraoksaliplatinL01XA03UP/I-530-09/13-02/54sanofi-aventis Croatia d.o.o.2.482,26
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-120017851-01Krka – farma d.o.o.19,41
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-120017851-02Krka – farma d.o.o.33,32
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-120017851-03Krka – farma d.o.o.55,44
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-449880781-01Krka – farma d.o.o.27,72
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-449880781-02Krka – farma d.o.o.56,37
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-449880781-03Krka – farma d.o.o.86,61
Emend 125 mg i 80 mg tvrde kapsule, 1 kapsula od 125 mg i 2 kapsule od 80 mg, kombinirano pakiranjeaprepitantA04AD12EU/1/03/262/006Merck Sharp & Dohme B.V.347,75
Emgality 120 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinegalkanezumabN02CX08EU/1/18/1330/001Eli Lilly Nederland B.V.3.788,51
Eminens SR 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolN04BC04HR-H-962140467-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.85,87
Eminens SR 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolN04BC04HR-H-987915502-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.162,21
Eminens SR 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolN04BC04HR-H-568403155-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.296,24
EMOCLOT 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, jedna bočica s praškom, jedna bočica s otapalom, set za pripremu i primjenu, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-037989490-01Kedrion S.p.A.3.349,50
EMOCLOT 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, jedna bočica s praškom, jedna bočica s otapalom, set za pripremu i primjenu, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-956160065-01Kedrion S.p.A.1.827,12
Empressin 40 IU/2 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 2 ml koncentrata, u kutijiargipresinH01BA01HR-H-796202242-02Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH6.629,30
Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinG04BD10EU/1/04/294/009Merus Labs Luxco II S.ŕ R.L.195,72
Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinG04BD10EU/1/04/294/023Merus Labs Luxco II S.ŕ R.L.195,72
Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinG04BD10EU/1/04/294/003Merus Labs Luxco II S.ŕ R.L.167,44
Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinG04BD10EU/1/04/294/017Merus Labs Luxco II S.ŕ R.L.167,44
Emtenef 600 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiefavirenz; emtricitabin; tenofovirdizoproksilJ05AR06HR-H-700225506-01Stada d.o.o.3.048,70
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksilJ05AR03HR-H-279516622-01Alpha-Medical d.o.o.1.661,70
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 90 tableta (30 tableta u bočici, u kutiji, 3 kutije omotane prozirnom folijomu)emtricitabin; tenofovirdizoproksilJ05AR03HR-H-279516622-02Alpha-Medical d.o.o.4.404,60
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylan 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruemtricitabin; tenofovirdizoproksilJ05AR03EU/1/16/1133/003Mylan S.A.S.1.661,70
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksilJ05AR03HR-H-663403629-04Pliva Hrvatska d.o.o.1.661,70
Enap 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-378572738-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-026284533-01Krka – farma d.o.o.20,07
Enap 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-335461582-01Krka – farma d.o.o.10,60
Enap-H 10 mg/25 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-922025789-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-846008475-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-353361877-01Krka – farma d.o.o.22,53
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-353361877-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-353361877-03Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enbrel 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju za pedijatrijsku primjenu, 4 bočice s praškom i 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otapalaetanerceptL04AB01EU/1/99/126/022Pfizer Europe MA EEIG1.295,53
Enbrel 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 0,5 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/023Pfizer Europe MA EEIG2.578,63
Enbrel 25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 4 bočice s praškom i 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otapalaetanerceptL04AB01EU/1/99/126/003Pfizer Europe MA EEIG3.158,87
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/020Pfizer Europe MA EEIG5.448,03
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/017Pfizer Europe MA EEIG5.448,03
Endoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamidL01AA01HR-H-857890693-01Baxter d.o.o.91,83
Endoxan 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamidL01AA01HR-H-082504880-01Baxter d.o.o.19,96
Endoxan 50 mg obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiciklofosfamidL01AA01HR-H-921138904-01Baxter d.o.o.83,83
Endoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamidL01AA01HR-H-141815990-01Baxter d.o.o.54,77
Engerix B za djecu 10 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i priloženom iglom, u kutijicjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01HR-H-287121380-01GlaxoSmithKline d.o.o.53,23
Engerix B za djecu 10 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injekciju, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 100 bočica s 0,5 ml suspenzije, u kutijicjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01HR-H-253492047-02GlaxoSmithKline d.o.o.6.854,00
Engerix B za odrasle 20 mikrograma/1 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 1 napunjena štrcaljka s 1 ml suspenzije i priloženom iglom, u kutijicjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01HR-H-891298860-01GlaxoSmithKline d.o.o.90,35
Enstilar 50 mikrograma/g + 0,5 mg/g pjena za kožu, 1 spremnik sa 60 g pjene, u kutijikalcipotriol; betametazonD05AX52HR-H-453098022-01LEO Pharma A/S305,40
Entakapon HEC 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijientakaponN04BX02HR-H-716609876-01HEC Pharm GmbH173,97
Entekavir Mylan 0,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavirJ05AF10EU/1/17/1227/002Mylan S.A.S.1.552,90
Entekavir Mylan 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavirJ05AF10EU/1/17/1227/007Mylan S.A.S.1.625,40
Entresto 24 mg/26 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/001Novartis Europharm Limited505,96
Entresto 49 mg/51 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/003Novartis Europharm Limited1.005,39
Entresto 97 mg/103 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/006Novartis Europharm Limited1.000,91
Entyvio 300 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomvedolizumabL04AA33EU/1/14/923/001Takeda Pharma A/S14.295,19
Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/14/935/001Chiesi Farmaceutici S.p.A.470,50
Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/14/935/005Chiesi Farmaceutici S.p.A.1.203,60
Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterutakrolimusL04AD02EU/1/14/935/007Chiesi Farmaceutici S.p.A.2.205,20
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u bočicisofosbuvir; velpatasvirJ05AP55EU/1/16/1116/001Gilead Sciences Ireland UC103.911,64
Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel, 30 g gela u višedoznom spremniku s pumpicom, u kutijiadapalen; benzoilperoksidD10AD53HR-H-673699134-08Galderma International122,25
EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju, 1 autoinjektor s 2 ml otopine, u kutijiadrenalinC01CA24HR-H-299251328-01Mylan Hrvatska d.o.o.315,75
EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju, 1 autoinjektor s 2 ml otopine, u kutijiadrenalinC01CA24HR-H-987056369-01Mylan Hrvatska d.o.o.314,89
Epirubicin Sandoz 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-247532247-04Sandoz d.o.o.1.899,23
Episindan 10 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-635812886-01Actavis Group PTC ehf.80,05
Episindan 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-692168565-01Actavis Group PTC ehf.540,11
Epivir 10 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 240 ml otopinelamivudinJ05AF05EU/1/96/015/002ViiV Healthcare BV184,80
Epivir 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bočicilamivudinJ05AF05EU/1/96/015/001ViiV Healthcare BV521,60
Eporatio 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/016ratiopharm GmbH3.257,38
Eporatio 20 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/018ratiopharm GmbH838,05
Eporatio 2000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/004ratiopharm GmbH611,94
Eporatio 3000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/006ratiopharm GmbH953,64
Eporatio 4000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/008ratiopharm GmbH1.203,96
Epri 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-031591176-06Pliva Hrvatska d.o.o.37,50
Epri 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-368649981-02Pliva Hrvatska d.o.o.52,40
Epri 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-753834669-06Pliva Hrvatska d.o.o.53,90
Epri 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-399406571-02Pliva Hrvatska d.o.o.85,40
Epri 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-280245038-06Pliva Hrvatska d.o.o.62,60
Epri 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinC10AA07HR-H-022331335-06Pliva Hrvatska d.o.o.36,90
Eprizet 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-862844884-02Pliva Hrvatska d.o.o.215,20
Eprizet 20 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-797006261-02Pliva Hrvatska d.o.o.227,50
Eptifibatid Accord 0,75 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/15/1065/001Accord Healthcare S.L.U.451,58
Eptifibatid Accord 2 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/15/1065/002Accord Healthcare S.L.U.137,36
Equoral 100 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-230843376-01Pliva Hrvatska d.o.o.721,50
Equoral 25 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-872991744-01Pliva Hrvatska d.o.o.203,33
Equoral 50 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-215428309-01Pliva Hrvatska d.o.o.382,67
Erbitux 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopinecetuksimabL01XC06EU/1/04/281/003Merck Europe B.V.1.389,84
Eritromicin Belupo 250 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijieritromicinJ01FA01HR-H-409160066-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,28
Erleada 60 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteruapalutamidL02BB05EU/1/18/1342/001Janssen-Cilag International NV24.904,32
Erlotinib Actavis 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibL01XE03HR-H-937047408-01Actavis Group PTC ehf.13.184,90
Erlotinib Alpha-Medical 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibL01XE03HR-H-272495134-01Alpha-Medical d.o.o.13.184,90
Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibL01XE03HR-H-088638189-02Mylan S.A.S.13.184,90
Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijierlotinibL01XE03HR-H-601935280-01PharmaS d.o.o.13.184,90
Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibL01XE03HR-H-180728946-01Sandoz d.o.o.13.184,90
Ertapenem AptaPharma 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiertapenemJ01DH03HR-H-818282178-02Apta Medica Internacional d.o.o.2.741,33
Ertapenem Fresenius Kabi 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 20 ml otopine, u kutijiertapenemJ01DH03HR-H-808882188-01Fresenius Kabi d.o.o.2.741,33
Esbriet 267 mg filmom obložene tablete, 252 tablete u blisterupirfenidonL04AX05EU/1/11/667/017Roche Registration GmbH16.271,64
Esbriet 801 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisterupirfenidonL04AX05EU/1/11/667/018Roche Registration GmbH15.977,08
Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramN06AB10HR-H-362398724-01Jadran Galenski laboratorij d.d.41,81
Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 120 ml otopine i mjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-172559808-02Jadran Galenski laboratorij d.d.53,60
Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 60 ml otopine i mjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-172559808-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,60
Escontral 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-418737682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.35,00
Escontral direkt 5 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-210410092-01Jadran Galenski laboratorij d.d.55,50
Esmeron 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica sa po 5 ml otopine, u kutijirokuronijev bromidM03AC09HR-H-993203112-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.255,10
Esmocard 10 mg/ml otopina za injekciju, 5 bočica s 10 ml otopine, u kutijiesmololkloridC07AB09HR-H-243481564-01Amomed Pharma GmbH408,82
Esmya 5 mg tablete, 28 tableta u blisteruulipristalacetatG03XB02EU/1/12/750/001Gedeon Richter Plc.1.014,91
Esmya 5 mg tablete, 28 tableta u blisteruulipristalacetatG03XB02EU/1/12/750/004Gedeon Richter Plc.1.014,91
Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; klormadinonacetatG03AA15HR-H-389030632-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.69,23
Estracyt 140 mg kapsule, tvrde, 40 kapsula u smeđoj staklenoj bočici sa plastičnim sigurnosnim zatvaračem, u kutijinatrijev estramustinfosfatL01XX11UP/I-530-09/13-02/69Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Estradot 100 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 flastera, u kutijiestradiolG03CA03HR-H-660461417-02Novartis Hrvatska d.o.o.136,35
Estradot 25 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 flastera, u kutijiestradiolG03CA03HR-H-259673389-02Novartis Hrvatska d.o.o.45,36
Estradot 50 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 flastera, u kutijiestradiolG03CA03HR-H-207838847-02Novartis Hrvatska d.o.o.68,19
Estrofem 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiolG03CA03HR-H-704743488-01Novo Nordisk A/S57,96
Estrofem 2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiolG03CA03HR-H-810329935-01Novo Nordisk A/S43,96
Etadron 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-449008311-03Krka – farma d.o.o.424,30
Etadron 25 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-449008311-04Krka – farma d.o.o.1.182,30
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-03Sandoz d.o.o.127,06
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,5 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-01Sandoz d.o.o.32,33
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-02Sandoz d.o.o.66,19
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-05Sandoz d.o.o.479,62
Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-210023282-01Jadran Galenski laboratorij d.d.45,97
Etorikoksib JGL 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-054084560-01Jadran Galenski laboratorij d.d.68,65
Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptin; metforminkloridA10BD08EU/1/07/425/027Novartis Europharm Limited241,60
Euthyrox 100 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-049751832-04Merck d.o.o.15,67
Euthyrox 112 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-853297728-04Merck d.o.o.15,75
Euthyrox 125 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-261403751-04Merck d.o.o.13,50
Euthyrox 150 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-628995193-04Merck d.o.o.18,00
Euthyrox 25 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-531410473-04Merck d.o.o.8,50
Euthyrox 50 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-867485518-04Merck d.o.o.10,50
Euthyrox 75 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-012640690-04Merck d.o.o.10,50
Euthyrox 88 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-303506536-04Merck d.o.o.13,25
Everolimus Alpha-Medical 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-915276228-01Alpha-Medical d.o.o.7.329,83
Everolimus Alpha-Medical 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-915276228-02Alpha-Medical d.o.o.21.989,50
Everolimus Alpha-Medical 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-915276228-03Alpha-Medical d.o.o.65.968,50
Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-702061983-01Alpha-Medical d.o.o.5.474,50
Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-702061983-02Alpha-Medical d.o.o.16.423,50
Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-702061983-03Alpha-Medical d.o.o.49.270,50
Everolimus Alvogen 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-333380358-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD21.989,50
Everolimus Alvogen 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-526816972-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD16.423,50
Everolimus Mylan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-172686253-01Mylan S.A.S.21.989,50
Everolimus Mylan 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-352247791-01Mylan S.A.S.16.423,50
Everolimus Pliva 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-056456488-03Pliva Hrvatska d.o.o.15.980,06
Everolimus Pliva 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-138283029-03Pliva Hrvatska d.o.o.11.697,38
Everolimus STADA 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-871676492-02Stada d.o.o.21.989,50
Everolimus STADA 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-505763727-02Stada d.o.o.16.423,50
Evista 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruraloksifenG03XC01EU/1/98/073/002Daiichi Sankyo Europe GmbH/u postupku određivanja iznimno više cijene
Evoltra 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrataklofarabinL01BB06EU/1/06/334/005Genzyme Europe B.V.7.108,64
EVRA 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 3 flastera u vrećicamanorelgestromin; etinilestradiolG03AA13EU/1/02/223/001Janssen-Cilag International NV83,47
Exforge 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartanC09DB01EU/1/06/370/019Novartis Europharm Limited78,21
Exforge 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartanC09DB01EU/1/06/370/011Novartis Europharm Limited76,35
Exforge 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartanC09DB01EU/1/06/370/003Novartis Europharm Limited57,12
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/014Novartis Europharm Limited110,88
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/002Novartis Europharm Limited105,28
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/026Novartis Europharm Limited105,28
Exjade 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/06/356/014Novartis Europharm Limited2.651,85
Exjade 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/06/356/017Novartis Europharm Limited5.127,20
Extraneal otopina za peritonejsku dijalizu, 5 dvostrukih vrećica Sy II (luer konektor) s 2000 ml otopine, u kutijiikodekstrin, laktat i elektrolitiB05DAHR-H-928997385-04Baxter d.o.o.1.247,98
Extraneal otopina za peritonejsku dijalizu, 5 jednostrukih vrećica Sy II (luer konektor) s 2000 ml otopine, u kutijiikodekstrin, laktat i elektrolitiB05DAHR-H-928997385-01Baxter d.o.o.1.233,33
Eylea 40 mg/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica sa 100 mikrolitara otopineafliberceptS01LA05EU/1/12/797/002Bayer AG4.887,06
Ezetrol 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimibC10AX09HR-H-136569811-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.125,16
Ezotera 10 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-782405252-01Jadran Galenski laboratorij d.d.188,16
Ezotera 20 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-977343942-01Jadran Galenski laboratorij d.d.192,92
Ezotera 5 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinC10BA06HR-H-236009772-01Jadran Galenski laboratorij d.d.123,76
Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomagalzidaza betaA16AB04EU/1/01/188/001Genzyme Europe B.V.24.694,54
Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomagalzidaza betaA16AB04EU/1/01/188/004Genzyme Europe B.V.3.992,97
Faktu 100 mg/2,5 mg čepići, 10 čepića u stripu, u kutijipolikrezulen; cinhokainkloridC05AX03HR-H-179313303-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.40,00
Faktu 50 mg/10 mg/g mast za rektum, 1 tuba s 20 g masti i aplikator, u kutijipolikrezulen; cinhokainkloridC05AX03HR-H-281798900-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.40,00
Famosan 20 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifamotidinA02BA03HR-H-636089844-01Alkaloid d.o.o.20,27
Famosan 40 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijifamotidinA02BA03HR-H-040298754-01Alkaloid d.o.o.27,17
Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterufampridinN07XX07EU/1/11/699/003Biogen Netherlands B.V.911,21
Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 56 tableta u blisterufampridinN07XX07EU/1/11/699/004Biogen Netherlands B.V.1.801,71
Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 25 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-060784644-02Pfizer Croatia d.o.o.401,30
Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-060784644-01Pfizer Croatia d.o.o.90,30
Fasenra 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinebenralizumabR03DX10EU/1/17/1252/002AstraZeneca AB16.761,61
Fasenra 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopinebenralizumabR03DX10EU/1/17/1252/001AstraZeneca AB16.761,61
Faslodex 250 mg otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopinefulvestrantL02BA03EU/1/03/269/002AstraZeneca AB4.187,73
Fastum 25 mg/g gel, 100 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-690844854-03A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl59,00
Fastum 25 mg/g gel, 50 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-690844854-02A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl34,00
Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 3 bočice s praškom i 3 ampule s 1 ml otapalarazburikazaV03AF07EU/1/00/170/001Sanofi-Aventis groupe1.991,72
Faxiven 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinN06AX16HR-H-644804040-01Jadran Galenski laboratorij d.d.112,00
Faxiven 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula blisteru, u kutijivenlafaksinN06AX16HR-H-074251328-01Jadran Galenski laboratorij d.d.56,37
FDG-RMC 185 MBq/ml, otopina za injekciju, 1 višedozna bočica od 15 ml s otopinom u zaštitnom spremniku, u transportnoj kutijifludeoksiglukozaV09IX04HR-H-490793726-01Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o.5.121,45
Febuksostat Stada 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-906477001-02Stada d.o.o.163,52
Febuksostat Stada 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-841865626-02Stada d.o.o.139,63
Febuksostat Teva 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-804463774-04Teva B.V.110,00
Febuksostat Teva 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-767669198-04Teva B.V.115,00
Feiba 25 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s vodom za injekciju, 1 BAXJECT II Hi-Flow uređaj za pripremu otopine, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 leptirić igla sa stezaljkom, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB02BD03HR-H-241676463-02Baxalta Innovations GmbH3.018,18
Feiba 50 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml vode za injekciju, 1 BAXJECT II Hi-Flow uređaj za pripremu otopine, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 leptirić igla sa stezaljkom, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB02BD03HR-H-682573334-05Baxalta Innovations GmbH3.026,14
Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifeksofenadinkloridR06AX26HR-H-989859128-05Cipla Europe NV42,20
Feksofenadinklorid Cipla 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifeksofenadinkloridR06AX26HR-H-648409006-04Cipla Europe NV50,80
Femara 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-020668711-04Novartis Hrvatska d.o.o.353,50
Femoston 1 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol; didrogesteronG03FB08HR-H-361841297-01Mylan Hrvatska d.o.o.43,49
Femoston 2 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol; didrogesteronG03FB08HR-H-663625220-01Mylan Hrvatska d.o.o.41,35
Femoston conti 1 mg/5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol; didrogesteronG03FA14HR-H-056380101-01Mylan Hrvatska d.o.o.41,63
Femoston conti mini 0,5 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol; didrogesteronG03FA14HR-H-831928897-01Mylan Hrvatska d.o.o.58,24
Fendrix suspenzija za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA), (s adjuvansom, adsorbirano)J07BC01EU/1/04/0299/001GlaxoSmithKline Biologicals s.a.428,63
Fenistil 1 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 20 ml otopine, u kutijidimetindenmaleatR06AB03HR-H-870677704-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.23,80
Fenolip 160 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijifenofibratC10AB05HR-H-608455796-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.46,65
Fentagesic 100 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-242945985-01Pliva Hrvatska d.o.o.425,68
Fentagesic 25 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-533253911-01Pliva Hrvatska d.o.o.143,28
Fentagesic 50 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-673858231-01Pliva Hrvatska d.o.o.245,00
Fentagesic 75 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-504170802-01Pliva Hrvatska d.o.o.347,20
Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutiji (10 pakiranja omotano zaštitnom folijom)fentanilN01AH01HR-H-978290024-01Piramal Critical Care B.V.636,50
Ferant 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 ampula sa 5 ml otopine, u kutijipalonozetronA04AA05HR-H-981029016-01Medochemie Ltd.425,92
Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiželjezova karboksimaltozaB03ACHR-H-646532651-04Vifor France818,48
Ferrum Sandoz 100 mg tablete za žvakanje, 30 tableta u blisteru, u kutijikompleks željezovog (III) hidroksida s polimaltozom (dekstriferon)B03AB05HR-H-351010964-01Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Ferrum Sandoz 50 mg/5 ml oralna otopina, 100 ml sirupa u bočici i odmjerna žličica (5 ml), u kutijikompleks željezovog (III) hidroksida s polimaltozom (dekstriferon)B03AB05HR-H-230062617-01Sandoz d.o.o.25,50
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-01Mylan Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-02Mylan Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/16/1160/005Novo Nordisk A/S263,05
Finasterid Genericon 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-220636896-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.81,10
Finasterid PharmaS 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-744713942-01PharmaS d.o.o.75,32
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-01Pliva Hrvatska d.o.o.626,37
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-02Pliva Hrvatska d.o.o.2.274,81
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 7 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-03Pliva Hrvatska d.o.o.2.031,55
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-04Pliva Hrvatska d.o.o.5.095,37
Fincar 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-126922991-01PharmaS d.o.o.75,32
Finpros 5 mg filmom obložene tablete, 28 filmom obloženih tableta u blister pakovanju, u kutijifinasteridG04CB01UP/I-530-09/13-02/181Krka – farma d.o.o.75,32
Firazyr 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineikatibantB06AC02EU/1/08/461/001Shire Pharmaceuticals Ireland Limited12.045,65
FIRMAGON 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 2 bočice s praškom i 2 napunjene štrcaljke s 3 ml otapaladegareliksL02BX02EU/1/08/504/002Ferring Pharmaceuticals A/S1.767,52
FIRMAGON 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4,2 ml otapaladegareliksL02BX02EU/1/08/504/001Ferring Pharmaceuticals A/S962,29
Fixalpost 50 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku, 30 jednodoznih spremnika u vrećici, u kutijilatanoprost; timololS01ED51HR-H-563675447-01Laboratoires Thea134,40
Flebaven 1000 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-068422273-02Krka – farma d.o.o.84,91
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-428536548-02Krka – farma d.o.o.52,70
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-428536548-03Krka – farma d.o.o.89,38
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 100 ml otopine u kutiji, 12 pakiranja u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-06Baxalta Innovations GmbH5.196,64
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 50 ml otopine u kutiji, 24 pakiranja kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-03Baxalta Innovations GmbH5.092,48
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-01Baxalta Innovations GmbH236,68
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-04Baxalta Innovations GmbH450,39
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 12 vrećica s 50 ml otopine u kutiji, 2 pakiranja u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-02Baxalta Innovations GmbH5.092,48
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 6 vrećica s 100 ml otopine u kutiji, 2 pakiranja u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-05Baxalta Innovations GmbH5.196,64
Flexid 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijilevofloksacinJ01MA12HR-H-092967314-02Sandoz d.o.o.182,67
Flexid 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilevofloksacinJ01MA12HR-H-101183485-01Sandoz d.o.o.76,83
Flixabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominfliksimabL04AB02EU/1/16/1106/001Samsung Bioepis NL B.V.2.600,44
Flixonase 400 mikrograma kapi za nos, suspenzija, 28 jednodoznih spremnika u stripu, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-796774909-01GlaxoSmithKline d.o.o.111,58
Flixonase sprej za nos, suspenzija, 120 doza suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-653844542-01GlaxoSmithKline d.o.o.70,80
Flixotide Diskus 100 mikrograma, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-981610940-01GlaxoSmithKline d.o.o.57,80
Flixotide Diskus 250 mikrograma, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-768919972-01GlaxoSmithKline d.o.o.119,20
Flixotide Inhaler 125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-145522875-01GlaxoSmithKline d.o.o.56,20
Flixotide Inhaler 250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-977557368-01GlaxoSmithKline d.o.o.115,60
Flixotide Inhaler 50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-226045614-01GlaxoSmithKline d.o.o.61,20
Flonidan 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-913283908-01Sandoz d.o.o.21,40
Flonidan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-913283908-02Sandoz d.o.o.38,70
Flosin 0,4 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, tvrde, 100 kapsula u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-476935618-02Menarini International Operations Luxembourg S.A.127,00
Flosin 0,4 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, tvrde, 30 kapsula u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-476935618-01Menarini International Operations Luxembourg S.A.36,20
Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml suspenzije, u kutijibetametazonH02AB01HR-H-015996104-01Krka – farma d.o.o.103,75
Fluconax 100 mg kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-670789923-01Jadran Galenski laboratorij d.d.127,49
Fluconax 150 mg kapsule, 1 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-337852092-01Jadran Galenski laboratorij d.d.21,59
Fluconax 50 mg kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-921624879-01Jadran Galenski laboratorij d.d.77,75
Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s koncentratom za otopinu, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-663938715-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.587,87
Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s koncentratom za otopinu, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-663938715-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.3.032,17
Fludarabin Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-680212253-01Pliva Hrvatska d.o.o.587,87
Flukloksacilin Altamedics 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiflukloksacilinJ01CF05HR-H-401465111-01Altamedics d.o.o.200,45
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutijiflukloksacilinJ01CF05HR-H-115176766-03Altamedics d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Flukonazol Kabi 2 mg/ml otopina za infuziju, 10 bočica s 100 ml otopine, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-320383142-02Fresenius Kabi d.o.o.813,93
Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-035174914-02B. Braun Adria d.o.o.734,50
Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-035174914-01B. Braun Adria d.o.o.361,87
Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu, 6 tableta u blisteru, u kutijidekvalinijev kloridG01AC05HR-H-148121500-01Gedeon Richter Plc.68,08
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-03Pliva Hrvatska d.o.o.17,47
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-02Sandoz d.o.o.17,47
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-03Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-05Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fluvascol 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijifluvastatinC10AA04HR-H-066854703-01Sandoz d.o.o.38,92
Fluzepam 15 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamkloridN05CD01HR-H-060617353-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fluzepam 30 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamkloridN05CD01HR-H-525065565-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Folinar 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisolifenacinsukcinatG04BD08HR-H-185443720-03Medochemie Ltd.144,10
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5,38 g praška, u kutijifosfomicinJ01XX01HR-H-658151977-02InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH/u postupku određivanja iznimno više cijene
Forosa 70 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijialendronatna kiselinaM05BA04HR-H-217938343-01Sandoz d.o.o.64,16
FORSTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2,4 ml otopineteriparatidH05AA02EU/1/03/247/001Eli Lilly Nederland B.V.1.862,52
Fortzaar 100 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-433648826-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.36,77
Forvel 0,4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijinaloksonkloridV03AB15HR-H-408963010-02Medochemie Ltd.153,43
Forxiga 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudapagliflozinA10BK01EU/1/12/795/007AstraZeneca AB282,52
Forxiga 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudapagliflozinA10BK01EU/1/12/795/002AstraZeneca AB272,02
Fosamax T 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijialendronatna kiselinaM05BA04HR-H-982508386-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.64,16
FOSAVANCE 70 mg/2800 IU tablete, 4 tablete u blisterualendronatna kiselina; kolekalciferolM05BB03EU/1/05/310/002Merck Sharp & Dohme B.V.97,61
FOSAVANCE 70 mg/5600 IU tablete, 4 tablete u blisterualendronatna kiselina; kolekalciferolM05BB03EU/1/05/310/007Merck Sharp & Dohme B.V.86,25
Fosfomicin JGL 3 g granule za oralnu otopinu, 1 vrećica s granulama, u kutijifosfomicinJ01XX01HR-H-750357909-01Jadran Galenski laboratorij d.d.25,96
Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 180 doza, u kutijibeklometazondipropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK08HR-H-229073870-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH345,60
Foster NEXThaler 100/6 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata, 1 inhalator sa 180 doza u zaštitnoj vrećici, u kutijibeklometazondipropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK08HR-H-424823653-04Chiesi Pharmaceuticals GmbH342,60
Fragmin 10.000 IU (anti-Xa)/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 staklenih štrcaljki sa po 0,4 ml otopine, u zaštitnom pakovanju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/302Pfizer Croatia d.o.o.201,32
Fragmin 10.000 IU (anti-Xa)/1 ml otopina za injekciju, 10 staklenih ampula sa po 1 ml otopine za injekciju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/303Pfizer Croatia d.o.o.408,33
Fragmin 12.500 IU (anti-Xa)/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 staklenih štrcaljki sa po 0,5 ml otopine, u zaštitnom pakovanju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/304Pfizer Croatia d.o.o.228,02
Fragmin 15.000 IU (anti-Xa)/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 staklenih štrcaljki sa po 0,6 ml otopine, u zaštitnom pakovanju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/305Pfizer Croatia d.o.o.256,28
Fragmin 2.500 IU (anti-Xa)/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 staklenih štrcaljki sa po 0,2 ml otopine, u zaštitnom pakovanju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/299Pfizer Croatia d.o.o.136,03
Fragmin 5.000 IU (anti-Xa)/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 staklenih štrcaljki sa po 0,2 ml otopine, u zaštitnom pakovanju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/300Pfizer Croatia d.o.o.259,13
Fragmin 7.500 IU (anti-Xa)/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 staklenih štrcaljki sa po 0,3 ml otopine, u zaštitnom pakovanju, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/13-02/301Pfizer Croatia d.o.o.315,50
Fraxiparine 2850 IU anti-Xa/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-343893634-01Aspen Pharma Trading Limited149,97
Fraxiparine 3800 IU anti-Xa/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-715087956-01Aspen Pharma Trading Limited200,63
Fraxiparine 5700 IU anti-Xa/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-759400971-01Aspen Pharma Trading Limited272,47
Fraxiparine 7600 IU anti-Xa/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-727205181-01Aspen Pharma Trading Limited347,17
Fromilid 125 mg/5 ml granule za oralnu suspenziju, 25 g granula u bočici za pripremu 60 ml oralne suspenzije, štrcaljka za usta, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-148376472-01Krka – farma d.o.o.33,20
Fromilid 250 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-431870434-01Krka – farma d.o.o.42,42
Fromilid 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-287481891-01Krka – farma d.o.o.66,08
Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-755419838-03Krka – farma d.o.o.100,29
Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 7 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-755419838-02Krka – farma d.o.o.59,57
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 0,25 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, bez priložene igleinaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-737115458-02Pfizer Croatia d.o.o.248,98
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 0,25 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, s jednom priloženom iglominaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-737115458-01Pfizer Croatia d.o.o.248,98
FSME-IMMUN 0,5 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, bez priložene igleinaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-749928113-02Pfizer Croatia d.o.o.292,62
FSME-IMMUN 0,5 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, s jednom priloženom iglominaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-749928113-01Pfizer Croatia d.o.o.292,62
Fulphila 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/18/1329/002Mylan S.A.S.4.599,93
Fulvestrant Accord 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine i 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-382264304-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.3.992,88
Fulvestrant Pliva 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjenje štrcaljke s 5 ml otopine, 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-127599996-02Pliva Hrvatska d.o.o.4.187,73
Fulvestrant Sandoz 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjenje štrcaljke s 5 ml otopine, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-922713491-02Sandoz d.o.o.4.187,73
Fungilac 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 2,5 ml laka i 10 špatula, u kutijiamorolfinD01AE16HR-H-504891794-01Jadran Galenski laboratorij d.d.127,89
Furexa 1,5 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-268330133-01Alkaloid d.o.o.135,75
Furexa 750 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-065732603-01Alkaloid d.o.o.74,50
Furocef 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-197886716-03Krka – farma d.o.o.67,67
Furosemid Hameln 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-711394667-02hameln pharma plus gmbh30,47
Fursemid 20 mg/2 ml otopina za injekciju, 5 staklenih ampula s 2 ml otopine za injekcije, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-471337898-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,12
Fursemid 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-876484895-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fursemid forte 500 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-203699753-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,93
Fusicutan 20 mg/g krema, 1 tuba sa 15 g kreme, u kutijifusidatna kiselinaD06AX01HR-H-701755470-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.21,90
Fusicutan 20 mg/g mast, 1 tuba sa 15 g masti, u kutijifusidatna kiselinaD06AX01HR-H-927068694-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.23,40
Fusicutan Plus 20 mg/g + 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijifusidatna kiselina; betametazonD07CC01HR-H-807587009-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.42,15
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki/ulošku, 5 napunjenih štrcaljki s 7,5 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-860656850-04Bayer d.o.o.2.123,53
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-640080282-05Bayer d.o.o.908,91
Galafold 123 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisterumigalastatA16AX14EU/1/15/1082/001Amicus Therapeutics Europe Limited118.337,01
Galvus 50 mg tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptinA10BH02EU/1/07/414/006Novartis Europharm Limited282,60
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-251167379-02Jana Pharm d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 3 ml otopinebimatoprost; timololS01ED51EU/1/06/340/001Allergan Pharmaceuticals Ireland150,89
Garamycin 1 mg/1 g mast, 15 g masti u aluminijskoj tubi, u kutijigentamicinD06AX07UP/I-530-09/13-02/153Krka – farma d.o.o.36,75
Garamycin 120 mg/1,5 ml otopina za injekciju ili infuziju, 10 ampula sa po 1,5 ml otopine za injekciju ili infuziju, u kutijigentamicinJ01GB03UP/I-530-09/13-02/152Krka – farma d.o.o.154,90
Garamycin 80 mg/2 ml otopina za injekciju ili infuziju, 10 ampula po 2 ml otopine za injekciju ili infuziju, u kutijigentamicinJ01GB03UP/I-530-09/13-02/151Krka – farma d.o.o.95,73
Gardasil 9 suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije9-valentno cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)J07BM03EU/1/15/1007/002MSD VACCINS960,28
Gardin 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelB01AC04HR-H-731507161-01Mylan Hrvatska d.o.o.79,43
Gastrografin 0,1 g/ml + 0,66 g/ml oralna/rektalna otopina, 100 ml otopine u bočici, u kutijimeglumin amidotrizoat; natrijev amidotrizoatV08AA12HR-H-901124749-01Bayer d.o.o.113,67
Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 40 ml koncentrataobinutuzumabL01XC15EU/1/14/937/001Roche Registration GmbH24.901,52
Gefitinib Alpha-Medical 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-781050601-01Alpha-Medical d.o.o.12.686,40
Gefitinib Alvogen 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u vrećici, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-632324713-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD12.686,40
Gefitinib Pliva 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-317459732-01Pliva Hrvatska d.o.o.12.686,40
Gefitinib Sandoz 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-844090380-02Sandoz d.o.o.9.198,00
Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijgemcitabinL01BC05HR-H-968252215-01Fresenius Kabi d.o.o.565,88
Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinL01BC05HR-H-485306394-01Fresenius Kabi d.o.o.118,98
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijigemcitabinL01BC05HR-H-343193993-02Sandoz d.o.o.396,25
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijigemcitabinL01BC05HR-H-343193993-01Sandoz d.o.o.80,63
Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih Go-Quick brizgalica (dvodijelni uložak s praškom i otapalom), u kutijisomatropinH01AC01HR-H-812600746-01Pfizer Croatia d.o.o.10.949,52
Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku, 5 dvodijelnih uložaka s praškom i otapalom, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-358647692-01Pfizer Croatia d.o.o.10.949,52
Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih Go-Quick brizgalica (dvodijelni uložak s praškom i otapalom), u kutijisomatropinH01AC01HR-H-271559549-01Pfizer Croatia d.o.o.5.047,62
Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku, 5 dvodijelnih uložaka s praškom i otapalom, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-283274235-01Pfizer Croatia d.o.o.5.047,62
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml otopina za infuziju, 120 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijigentamicinJ01GB03HR-H-082499820-02B. Braun Adria d.o.o.981,50
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml otopina za infuziju, 80 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijigentamicinJ01GB03HR-H-082499820-01B. Braun Adria d.o.o.524,27
Gentamicin Belupo 120 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijigentamicinJ01GB03HR-H-547428122-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.154,90
Gentamicin Belupo 80 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijigentamicinJ01GB03HR-H-829256333-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.95,73
Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocielvitegravir; kobicistat; emtricitabin; tenofoviralafenamidJ05AR18EU/1/15/1061/001Gilead Sciences Ireland UC7.305,10
Geonistin tablete za rodnicu, 6 tableta u blister pakiranju, u kutijinistatin; oksitetraciklinG01AA51UP/I-530-09/12-02/02Pliva Hrvatska d.o.o.31,49
Gilenya 0,25 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodL04AA27EU/1/11/677/008Novartis Europharm Limited9.689,68
GILENYA 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodL04AA27EU/1/11/677/005Novartis Europharm Limited11.832,15
GIOTRIF 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibL01XE13EU/1/13/879/003Boehringer Ingelheim International GmbH14.458,64
GIOTRIF 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibL01XE13EU/1/13/879/006Boehringer Ingelheim International GmbH14.458,64
GIOTRIF 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibL01XE13EU/1/13/879/009Boehringer Ingelheim International GmbH14.458,64
Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinL01BC05HR-H-808889278-01Actavis Group PTC ehf.565,88
Gitrabin 200 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinL01BC05HR-H-499292652-01Actavis Group PTC ehf.118,98
Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-972095146-01Jadran Galenski laboratorij d.d.67,93
Glibenclamid Genericon 3,5 mg tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiglibenklamidA10BB01HR-H-647172670-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.57,46
Glibenclamid Genericon 3,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglibenklamidA10BB01HR-H-647172670-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.15,75
Gliclada 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-934668649-02Krka – farma d.o.o.37,00
Gliclada 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-427929126-04Krka – farma d.o.o.38,00
Gliclada 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-427929126-06Krka – farma d.o.o.68,00
Gliclada 90 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-976762113-03Krka – farma d.o.o.32,50
Gliclazid Genericon 30 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 120 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-155188326-03Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.59,40
Gliclazid Genericon 30 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-155188326-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.31,20
Glika 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-059594135-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.37,00
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-848978306-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,00
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-848978306-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.68,00
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-848978306-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.103,80
Glimepirid PharmaS 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-976085222-01PharmaS d.o.o.16,80
Glimepirid PharmaS 2 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-976085222-02PharmaS d.o.o.33,60
Glimepirid PharmaS 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-625922856-01PharmaS d.o.o.23,70
Glimepirid PharmaS 3 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-625922856-02PharmaS d.o.o.46,60
Gliolan 30 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 1 boca s 1,5 g praška5-aminolevulinatna kiselinaL01XD04EU/1/07/413/001medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH7.330,95
Glivec 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruimatinibL01XE01EU/1/01/198/008Novartis Europharm Limited3.339,40
Glivec 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruimatinibL01XE01EU/1/01/198/010Novartis Europharm Limited6.649,20
GlucaGen HypoKit 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s otapalom i iglom, u kutijiglukagonH04AA01HR-H-628981009-01Novo Nordisk A/S122,91
Glucobay 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiakarbozaA10BF01HR-H-004155421-01Bayer d.o.o.30,60
Glucobay 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiakarbozaA10BF01HR-H-720831879-01Bayer d.o.o.22,80
Glucophage 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-841365882-04Merck d.o.o.43,60
Glucophage 1000 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-841365882-02Merck d.o.o.11,40
Glucophage 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-839391381-02Merck d.o.o.30,67
Glucophage 850 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-213830516-02Merck d.o.o.32,00
Glucophage 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-213830516-01Merck d.o.o.11,80
Glucophage XR 1000 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-669077962-01Merck d.o.o.29,40
Glucophage XR 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-536355467-01Merck d.o.o.18,70
Glucophage XR 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-310851737-01Merck d.o.o.23,50
Glucovance 500 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminklorid; glibenklamidA10BD02HR-H-479494195-01Merck d.o.o.16,65
Glucovance 500 mg/5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminklorid; glibenklamidA10BD02HR-H-253928915-01Merck d.o.o.17,85
Gluformin 1 g filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-478749307-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,40
Gluformin 1 g filmom obložene tablete, 80 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-478749307-03Pliva Hrvatska d.o.o.36,80
Gluformin 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-802195557-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,80
Gluformin 850 mg filmom obložene tablete, 80 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-802195557-03Pliva Hrvatska d.o.o.32,27
Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-595995908-02Pliva Hrvatska d.o.o.52,67
Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-595995908-04Pliva Hrvatska d.o.o.53,40
Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiglukoza; natrijev kloridB05BB02HR-H-581419757-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu104,15
Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukoza; natrijev kloridB05BB02HR-H-581419757-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu124,97
Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukoza; natrijev kloridB05BB02HR-H-388773649-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu136,25
Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju, 20 vrećica s 500 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-348663265-03Baxter d.o.o.303,80
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica s 250 ml otopine, 30 vrećica u kutijiglukozaB05BA03HR-H-312804399-03Baxter d.o.o.252,40
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica s 500 ml otopine, 20 vrećica u kutijiglukozaB05BA03HR-H-312804399-04Baxter d.o.o.177,13
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, 50 vrećica u kutijiglukozaB05BA03HR-H-312804399-02Baxter d.o.o.378,50
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, 60 vrećica u kutijiglukozaB05BA03HR-H-312804399-07Baxter d.o.o.448,00
Glukoza B. Braun 100 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-396797748-02B. Braun Adria d.o.o.125,40
Glukoza B. Braun 100 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-396797748-01B. Braun Adria d.o.o.125,20
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 100 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-687909088-01B. Braun Adria d.o.o.202,27
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-687909088-04B. Braun Adria d.o.o.157,10
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 250 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-687909088-02B. Braun Adria d.o.o.82,97
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-687909088-03B. Braun Adria d.o.o.115,07
Glukoza Fresenius Kabi 10% otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-497555206-01Fresenius Kabi d.o.o.125,20
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 100 ml otopine u boci, 40 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-01Fresenius Kabi d.o.o.354,40
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 100 ml otopine u vreći, 50 vreća u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-05Fresenius Kabi d.o.o.378,50
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 1000 ml otopine u vreći, 10 vreća u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-08Fresenius Kabi d.o.o.157,10
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 250 ml otopine u boci, 20 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-02Fresenius Kabi d.o.o.183,60
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 250 ml otopine u vreći, 30 vreća u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-06Fresenius Kabi d.o.o.252,40
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 50 ml otopine u vreći, 60 vreća u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-04Fresenius Kabi d.o.o.432,60
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-03Fresenius Kabi d.o.o.115,07
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 500 ml otopine u vreći, 20 vreća u kutijiglukozaB05BA03HR-H-238420460-07Fresenius Kabi d.o.o.177,13
Glukoza HZTM 10% otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-038647453-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu80,07
Glukoza HZTM 10% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-038647453-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu125,20
Glukoza HZTM 10% otopina za infuziju, 20 boca s 100 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-038647453-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu195,30
Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-686695433-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu82,97
Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-686695433-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu115,07
Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju, 20 boca s 100 ml otopine, u kutijiglukozaB05BA03HR-H-686695433-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu202,27
Glurenorm 30 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglikvidonA10BB08HR-H-740734183-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.53,60
Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, jedna bočica s praškom, jedna ampula s otapalom, 5 kompleta u kutijiterlipresin acetatH01BA04HR-H-413434003-01Ferring GmbH1.253,30
GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrograma/0,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/033Merck Europe B.V.679,95
GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrograma/0,75 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/034Merck Europe B.V.983,96
GONAL-f 75 IU (5,5 mikrograma) prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalafolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/025Merck Europe B.V.189,54
GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrograma/1,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/035Merck Europe B.V.2.102,35
Gopten 0,5 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijitrandolaprilC09AA10HR-H-387014960-01Mylan Hrvatska d.o.o.40,50
Gopten 2 mg kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijitrandolaprilC09AA10HR-H-960018093-01Mylan Hrvatska d.o.o.39,20
Gopten 4 mg kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijitrandolaprilC09AA10HR-H-201573480-01Mylan Hrvatska d.o.o.31,27
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijikunićji imunoglobulin protiv timocita, za ljudeL04AA04UP/I-530-09/13-02/71Neovii Biotech GmbH3.068,95
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijikunićji imunoglobulin protiv timocita, za ljudeL04AA04UP/I-530-09/13-02/71Neovii Biotech GmbH30.689,53
Granizetron Kabi 1 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine za injekciju, u kutijigranizetronA04AA02HR-H-883995204-01Fresenius Kabi d.o.o.159,85
Granizetron Kabi 1 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 3 ml otopine za injekciju, u kutijigranizetronA04AA02HR-H-883995204-02Fresenius Kabi d.o.o.433,03
Granpidam 20 mg filmom obložene tablete, 300 tableta u blisterusildenafilG04BE03EU/1/16/1137/005Accord Healthcare S.L.U.8.852,00
Granpidam 20 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisterusildenafilG04BE03EU/1/16/1137/004Accord Healthcare S.L.U.2.655,60
Grasustek 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/19/1375/001Juta Pharma GmbH4.599,93
Grenalvon 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidL01XX35HR-H-649690602-02Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.1.844,00
Gyno-Daktarin 200 mg vagitoriji, 7 vagitorija u stripu, u kutijimikonazolnitratG01AF04HR-H-032433337-01Krka – farma d.o.o.37,31
Haemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIII prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml otapala i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudski; von Willebrandov faktor, ljudskiB02BD06HR-H-533693582-01CSL Behring GmbH2.029,94
Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-435067757-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haldol 2 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-181147429-01Krka – farma d.o.o.13,63
Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-534042727-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haldol depo 50 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-978671231-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Halea 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisertralinN06AB06HR-H-754021280-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.44,10
Haloperidol Krka 2 mg tablete, 25 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-381534510-01Krka – farma d.o.o.29,63
Harvoni 90 mg/400 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u bociledipasvir; sofosbuvirJ05AX65EU/1/14/958/001Gilead Sciences Ireland UC119.820,77
HBVAXPRO 10 mikrograma suspenzija za injekciju, 1 bočica s 1 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01EU/1/01/183/007MSD VACCINS114,96
HBVAXPRO 10 mikrograma, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01EU/1/01/183/028MSD VACCINS114,96
HBVAXPRO 5 mikrograma suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01EU/1/01/183/025MSD VACCINS725,53
Heferol 350 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiželjezov fumaratB03AA02HR-H-404682065-01Alkaloid d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Helex 0,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-838993442-01Krka – farma d.o.o.14,20
Helex 0,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-571206201-01Krka – farma d.o.o.20,50
Helex 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-670959113-01Krka – farma d.o.o.34,70
Helex 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-662933581-03Krka – farma d.o.o.47,10
Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu, posudica s 75 mg praška i 2 vrećice za izdahnuti zrak13C-ureaV04CX05EU/1/97/045/002INFAI GmbH170,86
Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu, posudica s 75 mg praška i 4 spremnika za uzorkovanje izdahnutog zraka13C-ureaV04CX05EU/1/97/045/001INFAI GmbH170,86
Hemangiol 3,75 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 120 ml otopinepropranololC07AA05EU/1/14/919/001Pierre Fabre Dermatologie1.382,40
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,4 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/002Roche Registration GmbH35.112,67
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,7 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/003Roche Registration GmbH61.323,87
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/004Roche Registration GmbH87.535,05
Hemlibra 30 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/001Roche Registration GmbH17.634,47
Hemosol B0 otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju, 1 vreća s dva odjeljka s 5000 ml otopine, 2 vreće u kutijilaktatna kiselina i elektrolitiB05ZBHR-H-037692627-01Gambro Lundia AB226,90
Hepa-Merz 3 g granule za oralnu otopinu, 30 vrećica (papir/PE/Al/PE) sa po 5 g granula, u kutijiL-ornitin-L-aspartatA05BAUP/I-530-09/13-02/117Merz Pharmaceuticals GmbH217,21
Hepa-Merz 5 g/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula od smeđeg stakla sa po 10 ml koncentrata otopine za infuziju, u kutijiL-ornitin-L-aspartatA05BAUP/I-530-09/13-02/116Merz Pharmaceuticals GmbH445,25
Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijisalicilatna kiselina; metilsalicilat; heparinnatrijC05BA53HR-H-674296657-01Pliva Hrvatska d.o.o.28,06
Heparin Panpharma 5 000 IU/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 5 ml otopine, u kutijiheparinnatrijB01AB01HR-H-051093075-01Panpharma/u postupku određivanja iznimno više cijene
Hepsera 10 mg tablete, 30 tableta u bočiciadefovirdipivoksilJ05AF08EU/1/03/251/001Gilead Sciences Ireland UC2.857,50
Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-339478974-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-279607091-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/00/145/001Roche Registration GmbH3.370,28
Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 5 ml otopinetrastuzumabL01XC03EU/1/00/145/002Roche Registration GmbH11.534,63
Herplexim 400 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisteru, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-719683332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Herplexim 50 mg/g krema, 10 g kreme u tubi, u kutijiaciklovirD06BB03HR-H-799379624-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.62,74
Herplexim 50 mg/g krema, 5 g kreme u tubi, u kutijiaciklovirD06BB03HR-H-799379624-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.50,70
Herzuma 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/17/1257/001Celltrion Healthcare Hungary Kft.3.370,28
Hexacima suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktiviranog) i Haemophilus influenzae tip b (konjugiranog), adsorbiranoJ07CA09EU/1/13/828/006Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Hidrasec 10 mg granule za oralnu suspenziju, 16 vrećica s granulama, u kutijiracekadotrilA07XA04HR-H-944929327-01Bioprojet Pharma77,04
Hidrasec 30 mg granule za oralnu suspenziju, 16 vrećica s granulama, u kutijiracekadotrilA07XA04HR-H-113623607-01Bioprojet Pharma77,04
Hiramicin 100 mg tvrde kapsule, 5 kapsula u blisteru, u kutijidoksiciklinJ01AA02HR-H-515496274-01Pliva Hrvatska d.o.o.7,25
Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiifosfamidL01AA06HR-H-792917744-01Baxter d.o.o.228,90
Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiifosfamidL01AA06HR-H-366159114-01Baxter d.o.o.134,57
Hulio 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1319/005Mylan S.A.S.5.070,65
Hulio 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1319/002Mylan S.A.S.5.404,87
Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/044Eli Lilly Nederland B.V.241,77
Humalog 100 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/031Eli Lilly Nederland B.V.241,77
Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/004Eli Lilly Nederland B.V.229,55
Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/041Eli Lilly Nederland B.V.819,40
Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/033Eli Lilly Nederland B.V.248,13
Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/008Eli Lilly Nederland B.V.237,70
Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/035Eli Lilly Nederland B.V.247,08
Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/006Eli Lilly Nederland B.V.235,25
Human albumin Kedrion 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-616358756-02Kedrion S.p.A.450,39
Human albumin Kedrion 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-616358756-01Kedrion S.p.A.233,93
Humira 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,2 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/022AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG2.671,59
Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/017AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG5.224,13
Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/013AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG5.370,31
Humira 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/021AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG5.572,25
Humira 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/020AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG6.871,12
Humulin M3 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u kutijiinzulin, ljudski (rDNA)A10AD01HR-H-162520244-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.185,60
Humulin N 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u kutijiinzulin, ljudski (rDNA)A10AC01HR-H-382405435-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.178,10
Humulin R 100 IU/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopine, u kutijiinzulin, ljudski (rDNA)A10AB01HR-H-423917539-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.175,70
Hyalgan 20 mg/2 ml otopina za injekciju (za primjenu u zglob), 2 ml otopine u staklenoj bočici s gumenim čepom, u plastičnom spremniku, u kutijinatrijev hijaluronidatM09AX01UP/I-530-09/13-02/280Fidia Farmaceutici S.p.A.255,47
HYCAMTIN 0,25 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisterutopotekanL01XX17EU/1/96/027/006Novartis Europharm Limited697,10
HYCAMTIN 1 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisterutopotekanL01XX17EU/1/96/027/007Novartis Europharm Limited2.678,07
Hypnomidate 2 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijietomidatN01AX07HR-H-990410340-01Piramal Critical Care B.V.50,67
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica s 25 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 1,25 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/001Baxalta Innovations GmbH1.060,19
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica s 50 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 2,5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/002Baxalta Innovations GmbH2.150,18
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 100 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 10 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/003Baxalta Innovations GmbH4.228,51
Hyrimoz 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1286/005Sandoz GmbH5.070,65
Hyrimoz 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1286/002Sandoz GmbH5.404,87
Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-883944358-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.35,56
Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-667284558-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.31,92
Ibadron 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-336375718-01Makpharm d.o.o.1.234,99
Ibadron 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-336375718-02Makpharm d.o.o.1.336,80
Ibandronat PharmaS 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-130630697-01PharmaS d.o.o.74,30
Ibandronat Sandoz 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-758910209-01Sandoz d.o.o.74,30
Ibat 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-300266446-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD1.336,80
IBRANCE 100 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/003Pfizer Europe MA EEIG25.100,95
IBRANCE 125 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/005Pfizer Europe MA EEIG25.100,95
IBRANCE 75 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/001Pfizer Europe MA EEIG25.100,95
Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml oralna suspenzija, 100 ml suspenzije u bočici i štrcaljka za doziranje, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-973714013-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,67
Ibuprofen Belupo 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-179946782-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.19,70
Ibuprofen Belupo 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-904876084-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,00
Ibuprofen Belupo 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-398049000-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,55
Ibuprofen Farmal 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-698556287-01Farmal d.d.24,40
Ibuprofen JGL 20 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-786829989-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,67
Ibuprofen JGL 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-260549794-01Jadran Galenski laboratorij d.d.32,33
Ibuprofen Mibe 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-273436859-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.19,70
Ibuprofen Mibe 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-134614564-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.23,00
Ibuprofen Mibe 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-921717286-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.52,70
Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 24 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-948734629-01Pliva Hrvatska d.o.o.40,32
Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-948734629-02Pliva Hrvatska d.o.o.19,70
Iclusig 15 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociponatinibL01XE24EU/1/13/839/001Incyte Biosciences Distribution B.V.42.828,60
Iclusig 45 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociponatinibL01XE24EU/1/13/839/003Incyte Biosciences Distribution B.V.43.185,50
Idacio 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/19/1356/003Fresenius Kabi Deutschland GmbH5.070,65
IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/003CSL Behring GmbH17.545,88
IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/004CSL Behring GmbH34.996,42
IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/001CSL Behring GmbH4.416,31
IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/002CSL Behring GmbH8.792,77
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-03Kedrion S.p.A.2.015,09
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 20 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-01Kedrion S.p.A.397,47
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-04Kedrion S.p.A.3.609,54
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-02Kedrion S.p.A.1.032,89
IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija, 30 jednodoznih spremnika s 0,3 ml emulzijeciklosporinS01XA18EU/1/15/990/001Santen Oy780,90
Imakrebin 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-922215032-04Alvogen Pharma Trading Europe EOOD3.339,40
Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-833441349-07Alvogen Pharma Trading Europe EOOD37.294,80
Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-833441349-03Alvogen Pharma Trading Europe EOOD6.649,20
Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruimatinibL01XE01EU/1/13/845/016Accord Healthcare S.L.U.3.339,40
Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruimatinibL01XE01EU/1/13/845/020Accord Healthcare S.L.U.6.649,20
Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-570326507-01Sandoz d.o.o.3.339,40
Imatinib Sandoz 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-270533119-02Sandoz d.o.o.6.649,20
IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule, 120 kapsula u bociibrutinibL01XE27EU/1/14/945/002Janssen-Cilag International NV53.992,00
IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule, 90 kapsula u bociibrutinibL01XE27EU/1/14/945/001Janssen-Cilag International NV40.511,70
IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratadurvalumabL01XC28EU/1/18/1322/001AstraZeneca AB20.605,16
IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,4 ml koncentratadurvalumabL01XC28EU/1/18/1322/002AstraZeneca AB4.960,75
Imigran 20 mg po dozi, sprej za nos, otopina, 0,1 ml otopine u bočici sa sustavom za raspršivanje; dvije bočice u blisterima, u kutijisumatriptanN02CC01HR-H-019195288-01GlaxoSmithKline d.o.o.78,69
Imigran 50 mg tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijisumatriptanN02CC01HR-H-584958851-01GlaxoSmithKline d.o.o.18,71
Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiimipenem; cilastatinJ01DH51HR-H-260156088-01Apta Medica Internacional d.o.o.667,60
Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijiimipenem; cilastatinJ01DH51HR-H-122046213-01Fresenius Kabi d.o.o.667,60
Immunate 500 IU FVIII/375 IU vWF prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 5 ml otapala, 1 set za prijenos i filtriranje, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu i 1 set za infuziju s krilcima, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudski; von Willebrandov faktor, ljudskiB02BD06HR-H-927359696-01Baxalta Innovations GmbH1.730,62
Immunine 600 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica sa 5 ml vode za injekcije, 1 igla za prijenos, 1 igla za odzračivanje, 1 filtar igla, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 set za infuziju s leptirić iglom, u kutijikoagulacijski faktor IX, ljudskiB02BD04HR-H-392187268-01Baxalta Innovations GmbH2.141,89
Imnovid 3 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupomalidomidL04AX06EU/1/13/850/003Celgene Europe B.V.64.104,95
Imnovid 4 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupomalidomidL04AX06EU/1/13/850/004Celgene Europe B.V.64.847,51
Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijiinaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney); inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1); inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett)J07BF03HR-H-527075219-01Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Imraldi 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/17/1216/006Samsung Bioepis NL B.V.5.070,65
Imraldi 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/17/1216/002Samsung Bioepis NL B.V.5.404,87
Imunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudski, 250 IU, otopina za injekciju, jedna staklena bočica s 250 IU, u kutijiimunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudskiJ06BBUP/I-530-09/10-02/204Imunološki zavod d.d.350,00
Imunoglobulin protiv tetanusa, ljudski, 250 IU, 1 staklena ampula s otopinom za injekciju s 250 IU imunoglobulina protiv tetanusa, ljudskog, u kutijiimunoglobulin protiv tetanusa, ljudskiJ06BB02UP/I-530-09/08-02/166Imunološki zavod d.d.67,96
Imuran 50 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiazatioprinL04AX01HR-H-628872163-01Aspen Pharma Trading Limited133,33
Incresync 25 mg/30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterualogliptin; pioglitazonA10BD09EU/1/13/842/021Takeda Pharma A/S275,52
Incruse Ellipta 55 mikrograma prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator s 30 dozaumeklidinijR03BB07EU/1/14/922/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited229,60
Indamid SR 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamidC03BA11HR-H-267721698-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,50
Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamidC03BA11HR-H-274348983-01Pliva Hrvatska d.o.o.24,50
Indometacin Belupo 25 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiindometacinM01AB01HR-H-967900968-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,10
Inegy 10 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; simvastatinC10BA02HR-H-251011951-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.180,04
Inegy 10 mg/20 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; simvastatinC10BA02HR-H-435536175-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.191,52
Inegy 10 mg/40 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; simvastatinC10BA02HR-H-814412843-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.208,88
Infanrix hexa, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijekonjugirano cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i Haemophilus influenzae tip b (Hib) (adsorbirano)J07CA09EU/1/00/152/005GlaxoSmithKline Biologicals S.A.395,33
Inflectra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominfliksimabL04AB02EU/1/13/854/001Pfizer Europe MA EEIG2.600,44
Influvac suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijiSoj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip BJ07BB02HR-H-531363777-01Mylan Hrvatska d.o.o.36,87
Influvac suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijipovršinski antigeni virusa influence, za sezonu aktualnih sojeva, tip A (H1N1), tip A (H3N2) i tip BJ07BB02HR-H-531363777-03Mylan Hrvatska d.o.o.36,87
Influvac Tetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano , 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s iglom, u kutijipovršinski antigeni virusa influence (inaktivirani) sojeva tip A (H1N1), tip A (H3N2) i dva soja tipa BJ07BB02HR-H-942056158-01Mylan Hrvatska d.o.o.76,52
Infusol otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijielektrolitiB05BB01HR-H-290420093-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu86,50
Inhixa 10 000 IU(100 mg)/1 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/010Techdow Pharma Netherlands B.V.410,23
Inhixa 2000 IU(100 mg)/0,2 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/002Techdow Pharma Netherlands B.V.113,17
Inhixa 4000 IU(100 mg)/0,4 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/004Techdow Pharma Netherlands B.V.218,33
Inhixa 4000 IU(100 mg)/0,4 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/035Techdow Pharma Netherlands B.V.125,22
Inhixa 6000 IU(100 mg)/0,6 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/006Techdow Pharma Netherlands B.V.299,70
Inhixa 6000 IU(100 mg)/0,6 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/037Techdow Pharma Netherlands B.V.161,68
Inhixa 8000 IU(100 mg)/0,8 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/008Techdow Pharma Netherlands B.V.354,33
Inlyta 1 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruaksitinibL01XE17EU/1/12/777/002Pfizer Europe MA EEIG6.074,32
Inlyta 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruaksitinibL01XE17EU/1/12/777/005Pfizer Europe MA EEIG29.987,63
Inspra 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-730921224-01Pfizer Croatia d.o.o.130,60
Inspra 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-244093147-01Pfizer Croatia d.o.o.183,30
Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeljudski inzulinA10AB01EU/1/97/030/148Sanofi-Aventis Deutschland GmbH188,03
Integrilin 0,75 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/99/109/001GlaxoSmithKline (Ireland) Limited451,58
Integrilin 2 mg/ml otopina za injekcije, 1 bočica sa 10 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/99/109/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited137,36
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-03Biotest Pharma GmbH2.015,09
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 20 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-01Biotest Pharma GmbH397,47
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-02Biotest Pharma GmbH1.032,89
INVANZ 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomertapenemJ01DH03EU/1/02/216/001Merck Sharp & Dohme B.V.311,39
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/001Janssen-Cilag International NV670,88
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/021Janssen-Cilag International NV670,88
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/041Janssen-Cilag International NV670,88
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/006Janssen-Cilag International NV684,88
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/026Janssen-Cilag International NV684,88
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/045Janssen-Cilag International NV684,88
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/011Janssen-Cilag International NV910,56
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/031Janssen-Cilag International NV910,56
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/049Janssen-Cilag International NV910,56
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-02Bracco Imaging s.p.a.302,09
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-03Bracco Imaging s.p.a.561,47
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-01Bracco Imaging s.p.a.174,15
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-04Bracco Imaging s.p.a.1.417,46
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-02Bracco Imaging s.p.a.347,03
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-03Bracco Imaging s.p.a.622,95
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-01Bracco Imaging s.p.a.199,93
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-04Bracco Imaging s.p.a.1.891,45
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-02Bracco Imaging s.p.a.388,55
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-03Bracco Imaging s.p.a.713,67
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-01Bracco Imaging s.p.a.226,74
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-04Bracco Imaging s.p.a.1.964,33
Ionolyte, otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Freeflex vrećcii, 10 vrećicaa u kutijinatrijev acetat trihidrat i elektrolitiB05BB01HR-H-478143033-02Fresenius Kabi d.o.o.197,10
Ionolyte, otopina za infuziju, 500 ml otopine u Freeflex vrećici, 20 vrećica u kutijinatrijev acetat trihidrat i elektrolitiB05BB01HR-H-478143033-01Fresenius Kabi d.o.o.333,40
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 100 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-03Bracco Imaging s.p.a.249,76
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 30 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-01Bracco Imaging s.p.a.87,38
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 50 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-02Bracco Imaging s.p.a.119,30
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 100 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-03Bracco Imaging s.p.a.249,62
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 200 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-04Bracco Imaging s.p.a.488,64
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 30 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-01Bracco Imaging s.p.a.75,97
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 50 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-02Bracco Imaging s.p.a.130,92
Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator, 60 ampula s 2,5 ml otopine, u kutijiipratropijev bromid; salbutamolR03AL02HR-H-807555647-04Cipla Europe NV156,60
IRESSA 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterugefitinibL01XE02EU/1/09/526/001AstraZeneca AB12.686,40
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.546,61
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.363,06
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.4.406,05
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.816,42
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-03Fresenius Kabi d.o.o.2.546,61
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-01Fresenius Kabi d.o.o.363,06
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-04Fresenius Kabi d.o.o.4.406,05
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-02Fresenius Kabi d.o.o.816,42
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-810518111-01Actavis Group PTC ehf.363,06
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-810518111-02Actavis Group PTC ehf.816,42
Irumed 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-327520384-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.16,65
Irumed 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-327520384-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,80
Irumed 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-793477275-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,05
Irumed 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-793477275-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,50
Irumed 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-218634237-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,80
Irumed 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-218634237-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.49,20
Irumed 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-583293497-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,80
Irumed 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-583293497-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,60
Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-169873914-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,70
Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-169873914-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.71,40
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-962764695-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.34,70
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-962764695-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.69,40
Iruzid 20 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-846676570-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.32,75
Iruzid 20 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-846676570-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,50
ISENTRESS 100 mg granule za oralnu suspenziju, 60 vrećicaraltegravirJ05AX08EU/1/07/436/005Merck Sharp & Dohme B.V./u postupku određivanja iznimno više cijene
ISENTRESS 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociraltegravirJ05AX08EU/1/07/436/001Merck Sharp & Dohme B.V.4.153,20
ISENTRESS 600 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociraltegravirJ05AX08EU/1/07/436/006Merck Sharp & Dohme B.V.4.879,40
ISMN Genericon 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-084645681-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.24,40
ISMN Genericon 40 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-375096516-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.42,80
ISMN JGL 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-005155199-01Jadran Galenski laboratorij d.d.24,40
ISMN JGL 40 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-611379211-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,80
Isocard 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-650046773-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Isocard 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-963724025-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,75
Isoprinosine Ewopharma 50 mg/ml sirup, 1 boca sa 150 ml sirupa i mjerna žličica, u kutijiinozin acedoben dimepranolJ05AX05HR-H-212963341-01Ewopharma International s.r.o.36,00
Isoprinosine Ewopharma 500 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiinozin acedoben dimepranolJ05AX05HR-H-152615722-02Ewopharma International s.r.o.121,50
Isoptin 120 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-043595484-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Isoptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-487117669-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-998142642-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-343032655-02Mylan Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Itrac 100 mg tvrde kapsule , 28 kapsula u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-607425461-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.144,29
Itrac 100 mg tvrde kapsule , 4 kapsule u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-607425461-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Itrakonazol PharmaS 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-500433332-02PharmaS d.o.o.144,29
Itrakonazol Pliva 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-979131566-01Pliva Hrvatska d.o.o.144,29
Ivabradin Accord 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinC01EB17EU/1/17/1190/003Accord Healthcare S.L.U.178,45
Ivabradin Accord 7,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinC01EB17EU/1/17/1190/010Accord Healthcare S.L.U.185,73
Ivel 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-428240035-01Mylan Hrvatska d.o.o.194,23
IZ HRIG 500 Imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski, 500 IU/bočici, otopina za injekciju, staklena bočica s 500 IU otopine za injekciju, u kutijiimunoglobulin protiv bjesnoće, ljudskiJ06BB05UP/I-530-09/13-01/07Imunološki zavod d.d.759,84
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 10 ml otopine za infuziju i igla s filtrom, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/98Imunološki zavod266,90
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml otopine za infuziju i sistem za infuziju, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/99Imunološki zavod1.032,89
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju i sistem za infuziju, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/100Imunološki zavod2.015,09
Jakavi 15 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibL01XE18EU/1/12/773/008Novartis Europharm Limited28.834,77
Jakavi 20 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibL01XE18EU/1/12/773/011Novartis Europharm Limited28.834,77
Jakavi 5 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibL01XE18EU/1/12/773/005Novartis Europharm Limited14.442,96
Janumet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusitagliptin; metforminkloridA10BD07EU/1/08/455/010Merck Sharp & Dohme B.V.296,80
Januvia 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinA10BH01EU/1/07/383/014Merck Sharp & Dohme B.V.267,77
Januvia 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinA10BH01EU/1/07/383/002Merck Sharp & Dohme B.V.195,16
Januvia 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinA10BH01EU/1/07/383/008Merck Sharp & Dohme B.V.195,07
Jardiance 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruempagliflozinA10BK03EU/1/14/930/014Boehringer Ingelheim International GmbH303,90
Jardiance 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruempagliflozinA10BK03EU/1/14/930/005Boehringer Ingelheim International GmbH303,80
Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulinagliptin; metforminkloridA10BD11EU/1/12/780/020Boehringer Ingelheim International GmbH301,80
Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulinagliptin; metforminkloridA10BD11EU/1/12/780/006Boehringer Ingelheim International GmbH301,80
Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,5 ml koncentrata i 1 bočica s 4,5 ml otapalakabazitakselL01CD04EU/1/11/676/001Sanofi-Aventis groupe28.571,86
Jivi 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/003Bayer AG6.234,57
Jivi 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/004Bayer AG12.414,39
Jivi 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/001Bayer AG2.703,77
Jivi 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/005Bayer AG18.592,36
Jivi 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/002Bayer AG3.144,48
Jorveza 1 mg raspadljiva tableta za usta, 30 tableta u blisterubudezonidA07EA06EU/1/17/1254/002Dr. Falk Pharma GmbH829,20
Jorveza 1 mg raspadljiva tableta za usta, 60 tableta u blisterubudezonidA07EA06EU/1/17/1254/003Dr. Falk Pharma GmbH1.653,60
Juluca 50 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidolutegravir; rilpivirinJ05AR21EU/1/18/1282/001ViiV Healthcare BV5.799,45
Jumex 5 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiselegilinkloridN04BD01HR-H-275760073-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.66,00
Kabiven emulzija za infuziju, 1026 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, mastiB05BA10HR-H-708415004-01Fresenius Kabi d.o.o.913,88
Kabiven emulzija za infuziju, 1540 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, mastiB05BA10HR-H-708415004-02Fresenius Kabi d.o.o.1.101,25
Kabiven Peripheral emulzija za infuziju, 1440 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, emulzija mastiB05BA10HR-H-124901612-01Fresenius Kabi d.o.o.930,27
Kabiven Peripheral emulzija za infuziju, 1920 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, emulzija mastiB05BA10HR-H-124901612-03Fresenius Kabi d.o.o.1.184,65
Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab emtanzinL01XC14EU/1/13/885/001Roche Registration GmbH13.302,27
Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab emtanzinL01XC14EU/1/13/885/002Roche Registration GmbH21.232,51
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-636486129-02Pliva Hrvatska d.o.o.92,08
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 30 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-636486129-04Pliva Hrvatska d.o.o.197,82
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-636486129-01Pliva Hrvatska d.o.o.37,64
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-636486129-05Pliva Hrvatska d.o.o.207,49
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-798045388-07Sandoz d.o.o.92,08
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-798045388-11Sandoz d.o.o.841,91
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-798045388-08Sandoz d.o.o.158,78
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 35 ml otopine, u kutijifolinatna kiselinaV03AF03HR-H-798045388-09Sandoz d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, 50 tableta u bočici, u kutijikalcijev karbonatA12AA04HR-H-858034896-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml oralna otopina, 5 boca sa 60 ml otopinelopinavir; ritonavirJ05AR10EU/1/01/172/003AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG2.778,00
Kaletra 200 mg/50 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterulopinavir; ritonavirJ05AR10EU/1/01/172/005AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG2.665,60
Kalijev citrat JGL 20,5 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 15 vrećica s praškom, u kutijikalijev citratA12BA30HR-H-227978570-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,00
Kalijev jodid Sandoz 65 mg tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijikalijev jodidV03AB21HR-H-316006942-01Sandoz d.o.o.8,16
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-03B. Braun Adria d.o.o.164,00
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-04B. Braun Adria d.o.o.40,20
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-02B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kalijev klorid Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu, 30 tableta u blisteru, u kutijikalijev kloridA12BA01HR-H-417838953-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,70
Kalijev klorid JGL 500 mg tablete za oralnu otopinu, 30 tableta u blisteru, u kutijikalijev kloridA12BA01HR-H-737867644-01Jadran Galenski laboratorij d.d.26,70
Kalinor šumeće tablete, 15 tableta u tubi, u kutijikalijev citrat; kalijev hidrogenkarbonat; citratna kiselina, bezvodnaA12BA30HR-H-760896859-01Desma d.o.o.32,25
Kalufar 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-305819399-01Farmex d.o.o.889,00
Kalufar 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-425313835-01Farmex d.o.o.157,27
Kamiren 2 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-868744606-01Krka – farma d.o.o.28,60
Kamiren 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-868744606-02Krka – farma d.o.o.42,90
Kamiren 2 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-868744606-03Krka – farma d.o.o.124,20
Kamiren 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-708601380-01Krka – farma d.o.o.30,80
Kamiren 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-708601380-02Krka – farma d.o.o.41,30
Kamiren 4 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-708601380-03Krka – farma d.o.o.105,30
Kamiren XL 4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-366773352-01Krka – farma d.o.o.41,00
Kamiren XL 4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinC02CA04HR-H-366773352-02Krka – farma d.o.o.81,60
Kandepres 16 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetilC09CA06HR-H-071620364-01Jadran Galenski laboratorij d.d.34,81
Kandepres 8 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetilC09CA06HR-H-287763894-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,35
Kandepres Plus 16 mg/12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetil; hidroklorotiazidC09DA06HR-H-002835572-01Jadran Galenski laboratorij d.d.41,63
KANUMA 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratasebelipaza alfaA16AB14EU/1/15/1033/001Alexion Europe SAS53.452,09
KANJINTI 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/18/1281/001Amgen Europe B.V.3.370,28
KANJINTI 420 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/18/1281/002Amgen Europe B.V.8.361,13
Kapecitabin Accord 150 mg filmom obložene tablete , 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/002Accord Healthcare S.L.U.193,80
Kapecitabin Accord 300 mg filmom obložene tablete , 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/008Accord Healthcare S.L.U.242,70
Kapecitabin Accord 500 mg filmom obložene tablete , 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/018Accord Healthcare S.L.U.1.172,40
Kapecitabin JGL 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-575290743-01Jadran Galenski laboratorij d.d.193,80
Kapecitabin JGL 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-685310481-01Jadran Galenski laboratorij d.d.1.172,40
Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-795038747-01Sandoz d.o.o.1.172,40
Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/761/001Teva B.V.193,80
Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/761/002Teva B.V.1.172,40
Kapetral 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-102206309-01Alpha-Medical d.o.o.193,80
Kapetral 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-043893207-01Alpha-Medical d.o.o.1.172,40
Kaspofungin PharmaS 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginJ02AX04HR-H-271238324-01PharmaS d.o.o.2.314,76
Kaspofungin Pliva 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginJ02AX04HR-H-865026781-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.314,76
Kaspofungin Pliva 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginJ02AX04HR-H-680998323-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.920,71
Katena 100 mg kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-111674397-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.19,00
Katena 300 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-099779637-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.114,50
Katena 400 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-398073486-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.128,50
Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula s 1 ml suspenzije u blisteru, u kutijitriamcinolonacetonidH02AB08HR-H-363427938-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškomkangrelorB01AC25EU/1/15/994/001Chiesi Farmaceutici S.p.A.25.658,45
Keppra 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5 ml koncentratalevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/033UCB Pharma S.A.1.188,13
Keppra 100 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 300 ml otopinelevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/027UCB Pharma S.A.338,00
Keppra 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/024UCB Pharma S.A.365,60
Keppra 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/004UCB Pharma S.A.133,60
Keppra 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/010UCB Pharma S.A.209,80
Ketoconazole HRA 200 mg tablete, 60 tableta u blisteruketokonazolJ02AB02EU/1/14/965/001HRA Pharma Rare Diseases/u postupku određivanja iznimno više cijene
Ketonal 100 mg čepići, 12 čepića u stripu, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-590105362-01Sandoz d.o.o.23,64
Ketonal 100 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-419864426-01Sandoz d.o.o.39,40
Ketonal 25 mg/g gel, 50 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-394508249-01Sandoz d.o.o.34,00
Ketonal 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-396927667-02Sandoz d.o.o.13,70
Ketonal DUO 150 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisteru, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-245211122-02Sandoz d.o.o.35,70
Ketonal forte 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-834540447-01Sandoz d.o.o.14,27
Ketonal forte 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-834540447-02Sandoz d.o.o.20,70
Ketonal Rapid 50 mg granule za oralnu otopinu u vrećici, 30 dvodijelnih vrećica s granulama, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-678289012-01Sandoz d.o.o.35,10
Ketonal retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-385597771-01Sandoz d.o.o.28,00
Ketonal retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-385597771-02Sandoz d.o.o.42,00
Kevzara 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/005Sanofi-Aventis groupe6.649,79
Kevzara 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/001Sanofi-Aventis groupe7.026,49
Kevzara 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/007Sanofi-Aventis groupe6.649,79
Kevzara 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/003Sanofi-Aventis groupe7.026,49
KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratapembrolizumabL01XC18EU/1/15/1024/002Merck Sharp & Dohme B.V./u postupku određivanja iznimno više cijene
KEYTRUDA 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškompembrolizumabL01XC18EU/1/15/1024/001Merck Sharp & Dohme B.V./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kineret 100 mg/0,67 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 7 napunjenih štrcaljki s 0,67 ml otopineanakinraL04AC03EU/1/02/203/006Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.559,09
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/004Takeda Manufacturing Austria AG3.682,88
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 25 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/002Takeda Manufacturing Austria AG942,74
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/003Takeda Manufacturing Austria AG1.902,17
Kisqali 200 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteruribociklibL01XE42EU/1/17/1221/005Novartis Europharm Limited29.106,63
Klavax BID 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-558237914-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.31,97
Klavax BID 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-366753663-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.67,71
Klavobel BID 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-006061526-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.67,71
Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-190024201-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-855756355-01Pliva Hrvatska d.o.o.363,78
Klavocin bid 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom za pripremu 70 ml suspenzije i štrcaljkom, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-334065495-02Pliva Hrvatska d.o.o.31,97
Klavocin bid 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-358622283-02Pliva Hrvatska d.o.o.67,71
Klavocin DT 875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-952642383-02Pliva Hrvatska d.o.o.74,20
KlavoPhar 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-193582528-01PharmaS d.o.o.67,71
Klimicin 150 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinJ01FF01UP/I-530-09/13-02/308Sandoz d.o.o.32,11
Klimicin 300 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinJ01FF01UP/I-530-09/13-02/309Sandoz d.o.o.36,43
Klimicin 300 mg/2 ml otopina za injekciju ili infuziju, 10 staklenih ampula s 2 ml otopine za injekciju ili infuziju, u kutijiklindamicinJ01FF01UP/I-530-09/13-02/310Sandoz d.o.o.179,47
Klindamicin-MIP 150 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica sa po 4 ml otopine, u kutijiklindamicinJ01FF01HR-H-729920283-01MIP Pharma Croatia d.o.o.96,93
Klindamicin-MIP 150 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica sa po 6 ml otopine, u kutijiklindamicinJ01FF01HR-H-729920283-02MIP Pharma Croatia d.o.o.174,48
Klindamicin-MIP 600 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiklindamicinJ01FF01HR-H-098047317-02MIP Pharma Croatia d.o.o.66,44
Klindamicin-MIP 600 mg filmom obložene tablete, 32 tablete u blisteru, u kutijiklindamicinJ01FF01HR-H-098047317-03MIP Pharma Croatia d.o.o.129,36
Kllotas 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-034911914-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.162,80
Klofarabin Makpharm 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s koncentratom, u kutijiklofarabinL01BB06HR-H-540393693-01Makpharm d.o.o.7.108,64
Klofarabin Makpharm 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s koncentratom, u kutijiklofarabinL01BB06HR-H-540393693-04Makpharm d.o.o.73.215,27
Klofarabin Makpharm 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s koncentratom, u kutijiklofarabinL01BB06HR-H-540393693-05Makpharm d.o.o.146.430,53
Klofarabin Makpharm 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 3 bočice s koncentratom, u kutijiklofarabinL01BB06HR-H-540393693-02Makpharm d.o.o.21.964,58
Klofarabin Makpharm 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s koncentratom, u kutijiklofarabinL01BB06HR-H-540393693-03Makpharm d.o.o.29.286,11
Klopidex 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelB01AC04HR-H-143599520-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.82,70
Klopidogrel PharmaS 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelB01AC04HR-H-901391470-01PharmaS d.o.o.79,43
Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema, 20 g kreme u tubi, u kutijiklotrimazolD01AC01HR-H-667399852-01Pliva Hrvatska d.o.o.22,60
Klotrimazol Pliva 200 mg tablete za rodnicu, 3 tablete u blisteru, u kutijiklotrimazolG01AF02HR-H-718710441-01Pliva Hrvatska d.o.o.37,35
Klozapin Alpha-Medical 100 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-659500131-01Alpha-Medical d.o.o.157,17
Klozapin Alpha-Medical 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-383928355-01Alpha-Medical d.o.o.48,33
Knavon 100 mg čepići, 12 čepića u stripu, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-109837667-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,64
Knavon 50 mg kapsule, 25 kapsula u blisteru, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-703569674-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,42
Knavon forte 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-462456086-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,27
Knavon retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-015165319-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.28,00
Kodeinfosfat Alkaloid 30 mg tablete, 10 tableta u stripu, u kutijikodeinfosfat seskvihidratR05DA04HR-H-543818665-01Alkaloid d.o.o.24,40
KOGENATE Bayer 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica sa sustavom Bio-Set s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/00/143/006Bayer AG5.162,03
KOGENATE Bayer 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica sa sustavom s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/00/143/009Bayer AG5.162,03
KOGENATE Bayer 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica sa sustavom Bio-Set s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/00/143/005Bayer AG2.604,37
KOGENATE Bayer 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica sa sustavom s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/00/143/008Bayer AG2.604,37
Kogrel 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelB01AC04HR-H-319098079-01Sandoz d.o.o.82,70
Kogrel 75 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelB01AC04HR-H-319098079-02Sandoz d.o.o.144,60
Kolistin Alvogen 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju, infuziju ili inhalaciju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-188595381-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD699,00
Kolistin Alvogen 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-458384293-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD699,00
Kolistin Alvogen 2 milijuna IU prašak za otopinu za injekciju, infuziju ili inhalaciju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-403895480-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD1.600,65
Kolistin Alvogen 2 milijuna IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-936031676-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD1.600,65
Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterusaksagliptin; metforminkloridA10BD10EU/1/11/731/009AstraZeneca AB324,40
Konakion MM 10 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijifitomenadionB02BA01HR-H-364029156-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH20,42
Kordobis 1,25 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-732086654-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,93
Kordobis 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-167256962-01Pliva Hrvatska d.o.o.18,30
Kordobis 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-584474974-01Pliva Hrvatska d.o.o.23,30
Kostarox 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-034074000-04Sandoz d.o.o.45,97
Kostarox 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-031947675-04Sandoz d.o.o.68,65
Kovaltry 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/15/1076/006Bayer AG5.162,03
Kovaltry 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/15/1076/008Bayer AG10.167,40
Kovaltry 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/15/1076/004Bayer AG2.604,37
Kreon 10 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 100 kapsula u spremniku, u kutijigušterača, prašakA09AA02HR-H-423800596-01Mylan Hrvatska d.o.o.109,00
Kreon 25 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 100 kapsula u spremniku, u kutijigušterača, prašakA09AA02HR-H-724454677-01Mylan Hrvatska d.o.o.285,00
Kreon 40 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 50 kapsula u spremniku, u kutijigušterača, prašakA09AA02HR-H-288338976-01Mylan Hrvatska d.o.o.208,50
Kventiax 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-654892104-02Krka – farma d.o.o.147,40
Kventiax 200 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-165699832-02Krka – farma d.o.o.196,40
Kventiax 25 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-058209928-02Krka – farma d.o.o.67,60
Kventiax 300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-778679042-02Krka – farma d.o.o.299,80
Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-547747784-04Krka – farma d.o.o.374,80
Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-312890588-04Krka – farma d.o.o.332,80
Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem , 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-173044630-04Krka – farma d.o.o.341,40
Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-173044630-05Krka – farma d.o.o.870,60
Kventiax SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-834485727-04Krka – farma d.o.o.450,40
Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-515419067-04Krka – farma d.o.o.158,00
Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-159403822-01PharmaS d.o.o.147,40
Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-395032040-01PharmaS d.o.o.196,40
Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-350411389-01PharmaS d.o.o.67,60
Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-931238699-01PharmaS d.o.o.332,80
Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-478380533-01PharmaS d.o.o.341,40
Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-435981012-01PharmaS d.o.o.450,40
Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-760751440-02PharmaS d.o.o.158,00
Kybernin P 500 prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml vode za injekcije i 1 šiljak za prijenos, u kutijiantitrombin IIIB01AB02HR-H-749555894-01CSL Behring GmbH945,00
Kymriah 1,2 x 106 – 6 x 108 stanica disperzija za infuziju, 1 do 3 vrećicetisagenlekleucel/EU/1/18/1297/001Novartis Europharm Limited2.371.141,34
Kyprolis 10 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkarfilzomibL01XX45EU/1/15/1060/002Amgen Europe B.V.1.599,77
Kyprolis 30 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkarfilzomibL01XX45EU/1/15/1060/003Amgen Europe B.V.4.647,06
KYPROLIS 60 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkarfilzomibL01XX45EU/1/15/1060/001Amgen Europe B.V.8.088,73
Laaven 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-934592237-01Krka – farma d.o.o.16,65
Laaven 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-934592237-02Krka – farma d.o.o.31,80
Laaven 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-709483892-01Krka – farma d.o.o.24,80
Laaven 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-709483892-02Krka – farma d.o.o.49,20
Laaven 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-864363724-01Krka – farma d.o.o.14,80
Laaven 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-864363724-02Krka – farma d.o.o.29,60
Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-539312359-01Krka – farma d.o.o.27,73
Laaven-HD 20 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-539312359-02Krka – farma d.o.o.65,34
Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-935254549-01Krka – farma d.o.o.35,70
Laaven-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-935254549-02Krka – farma d.o.o.71,40
Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-489504193-01Krka – farma d.o.o.34,70
Laaven-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-489504193-02Krka – farma d.o.o.69,40
Lacidipin Belupo 4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-455617336-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.42,09
Lacidipin Belupo 6 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-336000321-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.75,88
Lacipil 4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-256476147-01GlaxoSmithKline d.o.o.42,09
Lacipil 6 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-365232222-01GlaxoSmithKline d.o.o.75,88
Lactulose-MIP sirup, 1000 ml sirupa u boci i odmjerna čašica, u kutijilaktulozaA06AD11HR-H-884235684-02MIP Pharma Croatia d.o.o.90,00
Lactulose-MIP sirup, 500 ml sirupa u boci i odmjerna čašica, u kutijilaktulozaA06AD11HR-H-884235684-01MIP Pharma Croatia d.o.o.46,67
Lacydyna 4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-775859065-01Double-E Pharma Ltd.42,09
Lacydyna 6 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-165281830-01Double-E Pharma Ltd.75,88
Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimaprotilinN06AA21HR-H-374812821-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Lakozamid Accord 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/006Accord Healthcare S.L.U.460,13
Lakozamid Accord 150 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/010Accord Healthcare S.L.U.684,32
Lakozamid Accord 200 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/014Accord Healthcare S.L.U.908,51
Lakozamid Accord 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/002Accord Healthcare S.L.U.243,60
Lakozamid Pliva 100 mg filmom obložene tablete, 56x1 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-294952669-04Pliva Hrvatska d.o.o.460,13
Lakozamid Pliva 150 mg filmom obložene tablete, 56x1 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-665063735-04Pliva Hrvatska d.o.o.684,32
Lakozamid Pliva 200 mg filmom obložene tablete, 56x1 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-145960993-04Pliva Hrvatska d.o.o.908,51
Lakozamid Pliva 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-342607920-04Pliva Hrvatska d.o.o.243,60
Lamal 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-338019615-01Alkaloid d.o.o.68,20
Lamal 100 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-338019615-02Alkaloid d.o.o.182,70
Lamal 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-889804751-01Alkaloid d.o.o.121,40
Lamal 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-345118531-01Alkaloid d.o.o.23,00
Lamal 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-280480559-01Alkaloid d.o.o.40,40
Lamal 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-280480559-02Alkaloid d.o.o.126,00
Lametta 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-789526371-01Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.353,50
Lamictal 100 mg tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-695293019-02GlaxoSmithKline d.o.o.170,52
Lamictal 2 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 30 tableta u bočici, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-474350814-01GlaxoSmithKline d.o.o.29,10
Lamictal 25 mg tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-211198060-02GlaxoSmithKline d.o.o.74,76
Lamictal 5 mg tablete za žvakanje/tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u bočici, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-287736527-05GlaxoSmithKline d.o.o.63,80
Lamictal 50 mg tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-052719076-02GlaxoSmithKline d.o.o.117,60
Lamisil 10 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijiterbinafinkloridD01AE15HR-H-374155033-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.33,65
Lamisil 250 mg tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiterbinafinD01BA02HR-H-798097379-01Novartis Hrvatska d.o.o.76,67
Lamisil DermGel 10 mg/g gel, 15 g gela u tubi, u kutijiterbinafinD01AE15HR-H-344287404-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.32,93
Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obložena tableta, 30 tableta u blisterulamivudinJ05AF05EU/1/09/596/009Teva B.V.676,80
Lamotrigin Genericon 100 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 60 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-598434509-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.140,80
Lamotrigin Genericon 25 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-913010356-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.23,50
Lamotrigin Genericon 50 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-109931202-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.43,20
Lanitop 0.1 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blisteru, u kutijimetildigoksinC01AA08UP/I-530-09/09-02/462Pliva Hrvatska d.o.o.24,75
Lantus SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glarginA10AE04EU/1/00/134/033Sanofi-Aventis Deutschland GmbH342,80
Lanzul 30 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-768580684-01Krka – farma d.o.o.33,46
Lanzul 30 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-768580684-02Krka – farma d.o.o.46,48
Lanzul S 15 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-465550599-01Krka – farma d.o.o.27,63
Lapovis 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-053220290-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD48,06
Lapovis plus 50 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s kapaljkom s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprost; timololS01ED51HR-H-619862717-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD77,39
Laribon 35 mikrograma/h transdermalni naljepak, 4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici, u kutijibuprenorfinN02AE01HR-H-870370219-02Pliva Hrvatska d.o.o.139,15
Laribon 52,5 mikrograma/h transdermalni naljepak, 4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici, u kutijibuprenorfinN02AE01HR-H-025680475-02Pliva Hrvatska d.o.o.198,92
Laribon 70 mikrograma/h transdermalni naljepak, 4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici, u kutijibuprenorfinN02AE01HR-H-809849704-02Pliva Hrvatska d.o.o.248,25
Larona 15 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-321273562-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,63
Larona 30 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-895950686-01Jadran Galenski laboratorij d.d.40,41
Lasix 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-797987648-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.9,73
Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 plastična bočica s 2,5 ml kapi za oko, otopine s nastavkom za kapanje, u kutijilatanoprostS01EE01UP/I-530-09/13-02/350Jadran Galenski laboratorij d.d.48,06
Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 3 plastične bočice sa po 2,5 ml kapi za oko, otopine s nastavkom za kapanje, u kutijilatanoprostS01EE01UP/I-530-09/13-02/350Jadran Galenski laboratorij d.d.138,40
Latapres 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-676962456-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.48,06
Latimod 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-341383171-01Alpha-Medical d.o.o.460,13
Latimod 150 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-173845800-01Alpha-Medical d.o.o.684,32
Latimod 200 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-898837486-01Alpha-Medical d.o.o.908,51
Latimod 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-362715363-01Alpha-Medical d.o.o.243,60
Latuda 18,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulurasidonN05AE05EU/1/14/913/002Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A410,11
Latuda 37 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulurasidonN05AE05EU/1/14/913/009Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A410,11
Latuda 74 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulurasidonN05AE05EU/1/14/913/016Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A410,11
Legofer 40 mg/15 ml oralna otopina, 1 bočica s 150 ml otopine, dozirna posudica, u kutijiželjezov (III) proteinsukcinilatB03AB09HR-H-196059177-01Alkaloid d.o.o.22,50
Lekoklar XL 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-039762541-02Sandoz d.o.o.136,36
Lekoklar XL 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 7 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-039762541-01Sandoz d.o.o.60,83
Lekotam 1,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-461079795-01Sandoz d.o.o.16,70
Lekotam 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-199123640-01Sandoz d.o.o.22,40
Lemtrada 12 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,2 ml koncentrataalemtuzumabL04AA34EU/1/13/869/001Sanofi Belgium60.412,80
Lenalidomid Accord 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/007Accord Healthcare S.L.U.35.097,30
Lenalidomid Accord 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/009Accord Healthcare S.L.U.36.915,34
Lenalidomid Accord 2,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/002Accord Healthcare S.L.U.38.403,12
Lenalidomid Accord 20 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/010Accord Healthcare S.L.U.44.791,85
Lenalidomid Accord 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/011Accord Healthcare S.L.U.40.618,90
Lenalidomid Accord 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/004Accord Healthcare S.L.U.33.410,23
Lenalidomid Accord 7,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/005Accord Healthcare S.L.U.19.052,91
Lenalidomid Alpha-Medical 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-590004844-03Alpha-Medical d.o.o.40.618,90
Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-760591329-01Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.35.097,30
Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-834213906-01Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.36.915,34
Lenalidomid Alvogen 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-404688904-01Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.40.618,90
Lenalidomid Alvogen 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-456859816-02Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.33.410,23
Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-089539631-03Sandoz d.o.o.35.097,30
Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-629416092-03Sandoz d.o.o.36.915,34
Lenalidomid Sandoz 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-987317425-03Sandoz d.o.o.40.618,90
Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-394924085-03Sandoz d.o.o.33.410,23
Lenalidomid Teva 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-696999362-03Teva B.V.23.922,00
Lenalidomid Teva 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-030036521-03Teva B.V.25.180,07
Lenalidomid Teva 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-401107633-01Teva B.V.27.580,91
Lenalidomid Teva 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-721228753-03Teva B.V.23.122,21
Lendacin 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 10 staklenih bočica s 1 g praška za otopinu za injekciju ili infuziju, u kutijiceftriaksonJ01DD04UP/I-530-09/13-02/439Sandoz d.o.o.373,83
LENVIMA 10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisterulenvatinibL01XE29EU/1/15/1002/002Eisai GmbH12.496,80
LENVIMA 4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisterulenvatinibL01XE29EU/1/15/1002/001Eisai GmbH12.496,80
Lenzetto 1,53 mg po potisku, transdermalni sprej, otopina, 1 bočica s 8,1 ml otopine (56 potisaka), u kutijiestradiolG03CA03HR-H-173338597-01Gedeon Richter Plc.76,16
Leonis 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-974897880-01Mylan Hrvatska d.o.o.23,70
Leonis 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-974897880-02Mylan Hrvatska d.o.o.50,60
Leonis 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-510719406-01Mylan Hrvatska d.o.o.17,60
Leonis 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-510719406-02Mylan Hrvatska d.o.o.31,40
Leponex 100 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-154629710-01Mylan Hrvatska d.o.o.157,17
Leponex 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-580979278-01Mylan Hrvatska d.o.o.48,33
Lercanil 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-744433323-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.32,95
Lercanil 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-744433323-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.58,80
Lercanil 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-146144027-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.82,40
Lercanil ACE 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; lerkanidipinkloridC09BB02HR-H-463199110-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.37,52
Lercanil ACE 20 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; lerkanidipinkloridC09BB02HR-H-273199732-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.50,68
Lerin 5 mg implantat, 1 napunjena štrcaljka s implantatom u vrećici, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-468174689-01Sandoz d.o.o.1.471,10
Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-808237449-01PharmaS d.o.o.32,95
Lerkanidipin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilerkanidipinkloridC08CA13HR-H-808237449-03PharmaS d.o.o.59,73
Lescol XL 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijifluvastatinC10AA04HR-H-337032317-10Novartis Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Lestedon 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-563328427-01Alkaloid – INT d.o.o.72,70
Letizen 10 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijicetirizindikloridR06AE07HR-H-396739411-01Krka – farma d.o.o.20,93
Letrilan 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-308581676-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.353,50
Letrofar 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-295708530-01Farmex d.o.o.353,50
Letrox 100 mikrograma tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-008279628-01Berlin-Chemie AG31,33
Letrox 150 mikrograma tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-568690750-01Berlin-Chemie AG36,00
Letrox 50 mikrograma tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-005894872-01Berlin-Chemie AG21,00
Letrozol JGL 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-738868909-01Jadran Galenski laboratorij d.d.353,50
Letrozol Sandoz 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-268794056-01Sandoz d.o.o.353,50
Levalox 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s otopinom, u kutijilevofloksacinJ01MA12HR-H-198326235-01Krka – farma d.o.o.182,67
Levalox 5 mg/ml otopina za infuziju, 5 bočica s otopinom, u kutijilevofloksacinJ01MA12HR-H-198326235-02Krka – farma d.o.o.889,20
Levalox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilevofloksacinJ01MA12HR-H-095486340-04Krka – farma d.o.o.76,83
Levemir FlexPen 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin detemirA10AE05EU/1/04/278/005Novo Nordisk A/S408,55
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/11/712/026Accord Healthcare S.L.U.365,60
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/11/712/005Accord Healthcare S.L.U.133,60
Levetiracetam Accord 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/11/712/012Accord Healthcare S.L.U.209,80
Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/11/713/034Actavis Group PTC ehf.365,60
Levetiracetam Actavis 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/11/713/004Actavis Group PTC ehf.133,60
Levetiracetam Actavis 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/11/713/014Actavis Group PTC ehf.209,80
Levetiracetam Belupo 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-011238481-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.365,60
Levetiracetam Belupo 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-047669416-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.133,60
Levetiracetam Belupo 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-796005328-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.209,80
Levitra 10 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteruvardenafilG04BE09EU/1/03/248/006Bayer AG150,78
Levitra 20 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteruvardenafilG04BE09EU/1/03/248/010Bayer AG282,20
Levitra 5 mg filmom obložene tablete, 2 tablete u blisteruvardenafilG04BE09EU/1/03/248/001Bayer AG33,13
Levitra 5 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteruvardenafilG04BE09EU/1/03/248/002Bayer AG66,26
Levobupivakain Kabi 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 10 ml otopine, u blisteru, u kutijilevobupivakainN01BB10HR-H-949355367-01Fresenius Kabi d.o.o.261,67
Levometadonklorid Alpha-Medical 2,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijilevometadonkloridN07BC05HR-H-708518441-01Alpha-Medical d.o.o.33,60
Levometadonklorid Alpha-Medical 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijilevometadonkloridN07BC05HR-H-585982818-01Alpha-Medical d.o.o.51,38
Lexaurin 1,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-528675314-01Krka – farma d.o.o.16,70
Lexaurin 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-054630794-01Krka – farma d.o.o.22,40
Lexaurin 6 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-473922945-01Krka – farma d.o.o.32,60
Lexilium 1,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-322739041-01Alkaloid d.o.o.16,70
Lexilium 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-828670583-01Alkaloid d.o.o.22,40
Lexilium 6 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibromazepamN05BA08HR-H-316150290-01Alkaloid d.o.o.32,60
Lezelan 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-152466462-01Mylan Hrvatska d.o.o.353,50
LIBTAYO 350 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica sa 7 ml koncentratacemiplimabL01XC33EU/1/19/1376/001Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC)45.940,20
Lidokain Belupo 100 mg/ml sprej, 50 ml otopine u bočici s pumpicom i raspršivačem, u kutijilidokainN01BB02HR-H-338559048-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.122,50
Lidokainklorid B. Braun 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 20 ampula s 10 ml otopine, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-641359208-02B. Braun Adria d.o.o.351,80
Lidokainklorid B. Braun 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 20 ampula s 5 ml otopine, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-641359208-01B. Braun Adria d.o.o.399,10
Lidokainklorid Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 100 ampula s 2 ml otopine, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-683619239-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.693,67
Lidokainklorid Belupo 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-683619239-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.66,58
Lidokainklorid/adrenalin Belupo 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml otopina za injekciju, 100 ampula s 2 ml otopine, u kutijilidokainklorid; adrenalinN01BB52HR-H-882488094-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.133,98
Lindynette 0,075 mg + 0,02 mg obložene tablete, 21 obložena tableta u blister pakiranju, u kutijietinilestradiol; gestodenG03AA10UP/I-530-09/13-02/197Gedeon Richter Plc.56,63
Lindynette 0,075 mg + 0,03 mg obložene tablete, 21 obložena tableta u blister pakiranju, u kutijietinilestradiol; gestodenG03AA10UP/I-530-09/13-02/198Gedeon Richter Plc.38,71
Linezolid Accord 2 mg/ml otopina za infuziju, 10 vrećica s 300 ml otopine, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-328955893-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.3.212,47
Linezolid Kabi 2 mg/ml otopina za infuziju, 10 bočica s 300 ml otopine, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-690522814-04Fresenius Kabi d.o.o.3.212,47
Linezolid Kabi 2 mg/ml otopina za infuziju, 10 vrećica sa 300 ml otopine, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-690522814-01Fresenius Kabi d.o.o.3.212,47
Linezolid Pliva 600 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-230450457-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.559,63
Linezolid Sandoz 2 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica s otopinom, u zaštitnom omotu, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-249166135-01Sandoz d.o.o.364,31
Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu, 25 g kreme u tubi i vaginalni aplikator u vrećici, u kutijiestradiolG03CA03HR-H-419301744-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel46,75
Lioresal 10 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-786110495-01Novartis Hrvatska d.o.o.46,00
Lioresal 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-455944140-01Novartis Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Liorin 100 mg obložene tablete, 50 tableta u bočici, u kutijipromazinkloridN05AA03HR-H-950563882-01Jadran Galenski laboratorij d.d.144,50
Liorin 25 mg obložene tablete, 50 tableta u bočici, u kutijipromazinkloridN05AA03HR-H-900972869-01Jadran Galenski laboratorij d.d.82,00
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiatorvastatin; perindoprilarginin; amlodipinC10BX11HR-H-191076644-01Servier Pharma d.o.o.102,45
Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiatorvastatin; perindoprilarginin; amlodipinC10BX11HR-H-818657827-01Servier Pharma d.o.o.131,30
Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiatorvastatin; perindoprilarginin; amlodipinC10BX11HR-H-295218551-01Servier Pharma d.o.o.117,40
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiatorvastatin; perindoprilarginin; amlodipinC10BX11HR-H-236429430-01Servier Pharma d.o.o.153,60
Lipex 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisimvastatinC10AA01HR-H-604977393-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.30,15
Lipex 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisimvastatinC10AA01HR-H-597927430-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.37,24
Lipidil 160 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifenofibratC10AB05HR-H-745384299-01Mylan Hrvatska d.o.o.46,40
Lipterra 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisimvastatinC10AA01HR-H-783164030-01Alkaloid d.o.o.23,05
Lipterra 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisimvastatinC10AA01HR-H-743307217-01Alkaloid d.o.o.30,15
Lipterra 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisimvastatinC10AA01HR-H-900270655-01Alkaloid d.o.o.37,24
Liptin 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-741474267-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.29,70
Liptin 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-741474267-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.53,80
Liptin 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-391443293-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.45,40
Liptin 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-391443293-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.112,80
Liptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinC10AA05HR-H-656127058-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.60,50
Lirona XL 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolN04BC04HR-H-394324006-01Pliva Hrvatska d.o.o.85,87
Lirona XL 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolN04BC04HR-H-747295632-01Pliva Hrvatska d.o.o.162,21
Lirona XL 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolN04BC04HR-H-957203545-01Pliva Hrvatska d.o.o.296,24
Litak 2 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopinekladribinL01BB04EU/1/04/275/001Lipomed GmbH2.391,77
Litalir 500 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijihidroksikarbamidL01XX05HR-H-923595891-01Bristol-Myers Squibb spol. s.r.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopina za injekcije, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijilitijev kloridV04CXHR-H-189508158-01Markomed d.o.o.1.339,70
Lizinopril Farmal 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-957802587-01Farmal d.d.16,65
Lizinopril Farmal 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-957802587-02Farmal d.d.31,80
Lizinopril Farmal 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-249667852-01Farmal d.d.24,80
Lizinopril Farmal 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-249667852-02Farmal d.d.49,20
Lizinopril Farmal 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-838970308-01Farmal d.d.14,80
Lizinopril H Mibe 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-493698039-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.35,70
Lizinopril H Mibe 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-822427138-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.34,70
Lizinopril Mylan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-667265240-01Mylan Hrvatska d.o.o.16,65
Lizinopril Mylan 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-667265240-02Mylan Hrvatska d.o.o.31,80
Lizinopril Mylan 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-590927125-01Mylan Hrvatska d.o.o.24,80
Lizinopril Mylan 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-590927125-02Mylan Hrvatska d.o.o.49,20
Lizinopril Mylan 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-663864717-01Mylan Hrvatska d.o.o.14,80
Lizinopril Mylan 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-663864717-02Mylan Hrvatska d.o.o.29,60
Lodoz 10 mg/6,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; hidroklorotiazidC07BB07HR-H-693599830-01Merck d.o.o.37,10
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; hidroklorotiazidC07BB07HR-H-721781521-01Merck d.o.o.32,40
Lodoz 5 mg/6,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; hidroklorotiazidC07BB07HR-H-374007129-01Merck d.o.o.35,30
Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; gestodenG03AA10HR-H-466196823-01Bayer d.o.o.56,63
Longaceph 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-030038611-01Makpharm d.o.o.373,83
Lonquex 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinelipegfilgrastimL03AA14EU/1/13/856/001Teva B.V.6.105,16
Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisterutrifluridin; tipiracilL01BC59EU/1/16/1096/001Les Laboratoires Servier4.488,93
Lonsurf 20 mg/8,10 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisterutrifluridin; tipiracilL01BC59EU/1/16/1096/004Les Laboratoires Servier5.342,73
Lopin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-053759540-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.23,70
Lopin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-418532393-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.17,60
Lopinavir/Ritonavir Accord 200 mg/50 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijilopinavir; ritonavirJ05AR10HR-H-560315552-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.665,60
Loquen 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-819001892-01Pliva Hrvatska d.o.o.147,40
Loquen 200 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-017733490-01Pliva Hrvatska d.o.o.196,40
Loquen 25 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-162580808-01Pliva Hrvatska d.o.o.67,60
Loquen XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-425622343-07Pliva Hrvatska d.o.o.374,80
Loquen XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-324298177-07Pliva Hrvatska d.o.o.332,80
Loquen XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-899405923-07Pliva Hrvatska d.o.o.341,40
Loquen XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinN05AH04HR-H-162034716-07Pliva Hrvatska d.o.o.449,20
Lorista 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-937551557-01Krka – farma d.o.o.41,91
Lorista 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-497241006-01Krka – farma d.o.o.34,16
Lorista H 100 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-689289260-05Krka – farma d.o.o.35,56
Lorista H 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-268976658-01Krka – farma d.o.o.31,92
Lorista HD 100 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-214287910-02Krka – farma d.o.o.34,60
Lorista HD 100 mg/25 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-214287910-03Krka – farma d.o.o.69,20
Lorsilan 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilorazepamN05BA06HR-H-751727694-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,00
Lorsilan 2,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilorazepamN05BA06HR-H-106590791-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,80
Lortanda 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04UP/I-530-09/12-01/43Krka – farma d.o.o.353,50
Lortanda 2,5 mg filmom obložene tablete, 90 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04UP/I-530-09/12-01/43Krka – farma d.o.o.1.179,30
Losartic 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-819137548-01Pliva Hrvatska d.o.o.34,16
Losartic Plus 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-357790025-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,92
Lotan 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-200867923-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.34,16
Lotan H 50 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-006955471-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.31,92
Lotar 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-619300189-01Alkaloid d.o.o.44,70
Lotar 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-585717907-01Alkaloid d.o.o.35,50
Lubor 10 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijipiroksikamM01AC01HR-H-151437065-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Lubor 20 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijipiroksikamM01AC01HR-H-870036982-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,20
Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,165 otopineranibizumabS01LA04EU/1/06/374/003Novartis Europharm Limited4.780,34
Lucentis 10 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,23 ml otopineranibizumabS01LA04EU/1/06/374/004Novartis Europharm Limited5.572,19
Lumidol 100 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-521675660-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,18
Lumidol 100 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s10 ml otopine, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-513243658-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,93
Lumidol 50 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-433645088-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,60
Lumidol 50 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u bočici, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-231277570-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Lumidol retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-864156880-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.42,60
Lumidol retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-864156880-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.79,33
Lumidol retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-947867682-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.84,20
Lumigan 0,1 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 3 ml otopinebimatoprostS01EE03EU/1/02/205/003Allergan Pharmaceuticals Ireland62,68
Lumigan 0,3 mg/ml kapi za oko, otopina, 30 jednodoznih spremnika s 0,4 ml otopinebimatoprostS01EE03EU/1/02/205/006Allergan Pharmaceuticals Ireland115,00
Lunata 10 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijizolpidemtartaratN05CF02HR-H-656343269-02Alkaloid d.o.o.26,80
Lunata 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijizolpidemtartaratN05CF02HR-H-656343269-03Alkaloid d.o.o.42,10
Lunata 5 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijizolpidemtartaratN05CF02HR-H-387068141-02Alkaloid d.o.o.11,80
Lunata 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijizolpidemtartaratN05CF02HR-H-387068141-03Alkaloid d.o.o.17,70
Lupron depo 11,25 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka (dvokomorni uložak s praškom i otapalom) s iglom, vlažna maramica za dezinfekciju, u plastičnom spremniku, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-880156574-01AbbVie d.o.o.2.165,72
Lupron depo 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka (dvokomorni uložak s praškom i otapalom) s iglom, vlažna maramica za dezinfekciju, u plastičnom spremniku, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-336013585-01AbbVie d.o.o.609,87
Lutrate depo 22,5 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, 1 adapterski sustav, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-434848952-01PharmaS d.o.o.1.826,87
Lutrate depo 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, 1 adapterski sustav, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-274164806-01PharmaS d.o.o.640,22
Luxeta 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisertralinN06AB06HR-H-954820609-01Pliva Hrvatska d.o.o.44,10
Luxfen 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartaratS01EA05HR-H-593660271-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.39,63
Luxturna 5 x 1012 vektorskih genoma/ml koncentrat i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s 0,5 ml koncentrata i 2 bočice s 1,7 ml otapalavoretigen neparvovekS01XA27EU/1/18/1331/001Novartis Europharm Limited2.556.246,80
Lybrol 1,25 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-790532802-01Jadran Galenski laboratorij d.d.11,93
Lybrol 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-490766571-01Jadran Galenski laboratorij d.d.18,30
Lybrol 3,75 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-845203203-01Jadran Galenski laboratorij d.d.20,85
Lybrol 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-300651090-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,30
Lynparza 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruolaparibL01XX46EU/1/14/959/002AstraZeneca AB18.309,01
Lynparza 150 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruolaparibL01XX46EU/1/14/959/004AstraZeneca AB19.397,47
Lynparza 50 mg tvrde kapsule, 448 kapsula u bociolaparibL01XX46EU/1/14/959/001AstraZeneca AB36.507,52
Lynz 600 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-725335862-02Sandoz d.o.o.2.559,63
Lynz 600 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilinezolidJ01XX08HR-H-725335862-01Sandoz d.o.o.2.559,63
Lyrica 150 mg tvrde kapsule, 56 kapsula u blisterupregabalinN03AX16EU/1/04/279/018Pfizer Europe MA EEIG218,59
Lyrica 25 mg tvrde kapsule, 56 kapsula u blisterupregabalinN03AX16EU/1/04/279/003Pfizer Europe MA EEIG53,57
Lyrica 300 mg tvrde kapsule, 56 kapsula u blisterupregabalinN03AX16EU/1/04/279/024Pfizer Europe MA EEIG305,76
Lyrica 75 mg tvrde kapsule, 56 kapsula u blisterupregabalinN03AX16EU/1/04/279/012Pfizer Europe MA EEIG150,83
Lysodren 500 mg tablete, 100 tableta u bočicimitotanL01XX23EU/1/04/273/001HRA Pharma Rare Diseases/u postupku određivanja iznimno više cijene
Lyvam 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-732973736-01Alkaloid d.o.o.365,60
Lyvam 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-653401273-01Alkaloid d.o.o.133,60
Lyvam 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-182178850-01Alkaloid d.o.o.209,80
Lyvam 750 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-502777166-01Alkaloid d.o.o.414,00
Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena brizgalica s 3 ml otopineliksisenatidA10BJ03EU/1/12/811/001Sanofi-Aventis groupe286,74
Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju, 2 napunjene brizgalice s 3 ml otopineliksisenatidA10BJ03EU/1/12/811/003Sanofi-Aventis groupe558,90
MabThera 100 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 2 bočice s 10 ml koncentratarituksimabL01XC02EU/1/98/067/001Roche Registration GmbH3.058,10
MabThera 1400 mg otopina za supkutanu injekciju, 1 bočica s 11,7 ml otopinerituksimabL01XC02EU/1/98/067/003Roche Registration GmbH12.117,34
MabThera 500 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentratarituksimabL01XC02EU/1/98/067/002Roche Registration GmbH7.531,87
Macmiror Complex 100 mg/g + 40 000 IU/g krema za rodnicu, 1 tuba s 30 g kreme i aplikator, u kutijinifuratel; nistatinG01AA51HR-H-603365587-01Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A64,95
Macmiror Complex 500 mg + 200 000 IU meke kapsule za rodnicu, 12 kapsula u blisteru, u kutijinifuratel; nistatinG01AA51HR-H-850615060-01Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A70,62
Madopar 125 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijilevodopa; benzerazidN04BA02HR-H-771762650-01Roche d.o.o.91,00
Magnolicomb HCT 10mg/160mg/12,5mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-690890278-02Jadran Galenski laboratorij d.d.85,56
Magnolicomb HCT 5mg/160mg/12,5mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-398492130-02Jadran Galenski laboratorij d.d.75,76
Magnolicomb HCT 5mg/160mg/25mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-095154612-02Jadran Galenski laboratorij d.d.75,76
Makcin 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-696573111-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.66,08
Makcin SR 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 7 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-030175902-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.59,57
Makro-Albumon 2,0 mg po bočici prašak za injekciju, 6 bočica i 6 dodatnih samoljepljivih naljepnica za inidikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutijialbumin, ljudskiV09DB03UP/I-530-09/11-01/20Medi-Radiopharma Ltd/u postupku određivanja iznimno više cijene
Makromicin 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicinJ01FA10HR-H-692751502-01Jadran Galenski laboratorij d.d.28,99
Manitol 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijimanitol; natrijev acetat trihidrat; natrijev kloridB05BC01HR-H-825749671-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu273,90
Manitol HZTM 20% otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijimanitolB05BC01HR-H-493248448-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu192,77
Mantomed 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimemantinkloridN06DX01HR-H-454429794-03Medochemie Ltd.123,90
Maprazax 0,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-713755466-01Alkaloid – INT d.o.o.5,70
Maprazax 0,25 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-713755466-02Alkaloid – INT d.o.o.36,30
Maprazax 0,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-872999575-01Alkaloid – INT d.o.o.13,27
Maprazax 0,5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-872999575-02Alkaloid – INT d.o.o.53,10
Maprazax 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-311121344-01Alkaloid – INT d.o.o.15,30
Martefarin 3 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijivarfarinnatrijB01AA03HR-H-396664302-02Orion Corporation41,67
Massido 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutiinebivololC07AB12HR-H-210242582-01Alkaloid – INT d.o.o.26,04
Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnoj vrećici, u kutijifentanilN02AB03HR-H-507129145-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.425,68
Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnoj vrećici, u kutijifentanilN02AB03HR-H-347225864-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.92,27
Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnoj vrećici, u kutijifentanilN02AB03HR-H-213544916-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.143,28
Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnoj vrećici, u kutijifentanilN02AB03HR-H-305111271-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.245,00
Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnoj vrećici, u kutijifentanilN02AB03HR-H-986478628-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.347,20
Mavenclad 10 mg tablete, 1 tableta u blisterukladribinL04AA40EU/1/17/1212/001Merck Europe B.V.15.063,07
Mavenclad 10 mg tablete, 4 tablete u blisterukladribinL04AA40EU/1/17/1212/002Merck Europe B.V.59.849,79
Maviret 100 mg/40 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisteruglekaprevir; pibrentasvirJ05AP57EU/1/17/1213/001AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG101.688,16
Maxalt RPD 10 mg oralni liofilizati, 6 oralnih liofilizata u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u plastičnoj kutijici, u kutijirizatriptanN02CC04HR-H-455098518-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.94,28
Maxidex 1 mg/g mast za oko, 3,5 g masti u tubi, u kutijideksametazonS01BA01HR-H-444452701-01Novartis Hrvatska d.o.o.61,71
Maxidex 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 5 ml suspenzije u bočici s kapaljkom, u kutijideksametazonS01BA01HR-H-085077338-01Novartis Hrvatska d.o.o.14,03
Maxitrol kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzije, u kutijideksametazon; neomicinsulfat; polimiksin B sulfatS01CA01HR-H-013807789-01Novartis Hrvatska d.o.o.39,95
Maxitrol mast za oko, 3,5 g masti u tubi, u kutijideksametazon; neomicinsulfat; polimiksin B sulfatS01CA01HR-H-641598573-01Novartis Hrvatska d.o.o.12,55
Meaxin 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-443418023-03Krka – farma d.o.o.3.339,40
Meaxin 100 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-443418023-04Krka – farma d.o.o.5.232,60
Meaxin 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-756891398-02Krka – farma d.o.o.6.649,20
Meaxin 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01HR-H-756891398-03Krka – farma d.o.o.13.044,40
Medaxone 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonJ01DD04HR-H-025865442-01Medochemie Ltd.373,83
Medazol 250 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijimetronidazolP01AB01HR-H-794078484-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d./u postupku određivanja iznimno više cijene
Medazol 400 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijimetronidazolP01AB01HR-H-635925819-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,70
Medazol 400 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimetronidazolP01AB01HR-H-635925819-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.41,40
Medazol 500 mg tablete za rodnicu, 10 tableta u blisteru, u kutijimetronidazolG01AF01HR-H-338973829-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, kriogeni, medicinski kisik, rashlađen, u autocisterni od 12 000 litarakisikV03AN01HR-H-433719657-01Messer Croatia Plin d.o.o.44.520,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, kriogeni, medicinski kisik, rashlađen, u autocisterni od 24000 litarakisikV03AN01HR-H-433719657-02Messer Croatia Plin d.o.o.89.040,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, kriogeni, medicinski kisik, rashlađen, u prijenosnoj rashladnoj posudi od 945 litarakisikV03AN01HR-H-433719657-03Messer Croatia Plin d.o.o.3.505,95
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih medicinskim kisikom pod tlakom od 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-09Messer Croatia Plin d.o.o.2.400,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 10 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-04Messer Croatia Plin d.o.o.130,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 2 litre napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-01Messer Croatia Plin d.o.o.115,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 20 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-05Messer Croatia Plin d.o.o.130,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 27 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-06Messer Croatia Plin d.o.o.130,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 3 litre napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-02Messer Croatia Plin d.o.o.120,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 30 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-10Messer Croatia Plin d.o.o.130,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 40 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-07Messer Croatia Plin d.o.o.160,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 5 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-03Messer Croatia Plin d.o.o.125,00
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 50 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-08Messer Croatia Plin d.o.o.200,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen, autocisterna volumena 15489 litara medicinskog kisika, rashlađenogakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/299UTP d.o.o.74.510,60
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen, autocisterna volumena 19000 litara medicinskog kisika, rashlađenogakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/299UTP d.o.o.585,43
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen, pokretna rashladna posuda od 30 l medicinskog kisika, rashlađenogakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/299UTP d.o.o.336,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen, pokretna rashladna posuda od 41 l medicinskog kisika, rashlađenogakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/299UTP d.o.o.499,20
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, rashlađen, pokretna rashladna posuda od 45 l medicinskog kisika, rashlađenogakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/299UTP d.o.o.91.400,40
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, baterija čeličnih ili aluminijskih boca 12x50 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.2.400,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, baterija čeličnih ili aluminijskih boca 16x50 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.2.022,34
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, čelična ili aluminijska boca od 10 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.130,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, čelična ili aluminijska boca od 2 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.115,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, čelična ili aluminijska boca od 3 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.120,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, čelična ili aluminijska boca od 40 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.160,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, čelična ili aluminijska boca od 5 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.125,00
Medicinski kisik UTP, najmanje 99,5% V/V, medicinski plin, stlačen, čelična ili aluminijska boca od 50 l medicinskog kisika, stlačenog pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01UP/I-530-09/12-01/298UTP d.o.o.200,00
MEDI-MIBI 500 mikrograma set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica i 6 dodatnih samoljepljivih naljepnica za indikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutijimetoksi-izobutil-izonitril bakrov(I) tetrafluoroboratV09GA01HR-H-769142649-01Radiopharmacy Laboratory Ltd./u postupku određivanja iznimno više cijene
Medoclav 1000 mg/200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-374176903-01Medochemie Ltd.234,70
Medoclav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin; klavulanska kiselinaJ01CR02HR-H-593132494-01Medochemie Ltd.67,71
Medrol 16 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijimetilprednizolonH02AB04HR-H-123990428-01Pfizer Croatia d.o.o.70,67
Medrol 32 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimetilprednizolonH02AB04HR-H-251851390-01Pfizer Croatia d.o.o.73,60
Medrol 4 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijimetilprednizolonH02AB04HR-H-371675611-01Pfizer Croatia d.o.o.28,20
Megace 160 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijimegestrolacetatL02AB01HR-H-977775077-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.338,70
Meglimid 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-088725452-01Krka – farma d.o.o.12,15
Meglimid 1 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-088725452-02Krka – farma d.o.o.24,60
Meglimid 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-337008674-01Krka – farma d.o.o.16,80
Meglimid 2 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-337008674-02Krka – farma d.o.o.33,60
Meglimid 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-703245995-01Krka – farma d.o.o.23,70
Meglimid 3 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-703245995-02Krka – farma d.o.o.46,60
Meglucon 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-590615514-02Sandoz d.o.o.43,60
Meglucon 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-207073972-02Sandoz d.o.o.32,80
Meglucon 850 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-512686987-02Sandoz d.o.o.38,40
Megostat 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca s 240 ml suspenzije, dozirna čašica, u kutijimegestrolacetatL02AB01HR-H-142933667-01Bausch Health Ireland Limited631,20
Megoxi 40 mg/ml oralna suspenzija, 240 ml suspenzije u boci i dozirna čašica, u kutijimegestrolacetatL02AB01HR-H-105855471-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.631,20
Mekinist 0,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicitrametinibL01XE25EU/1/14/931/002Novartis Europharm Limited8.429,00
Mekinist 2 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicitrametinibL01XE25EU/1/14/931/006Novartis Europharm Limited33.439,80
Melarth 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-570729382-01Pliva Hrvatska d.o.o.78,03
Melarth 4 mg granule, 28 vrećica s granulama, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-264846897-01Pliva Hrvatska d.o.o.95,67
Melarth 5 mg tablete za žvakanje, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-871454299-01Pliva Hrvatska d.o.o.93,15
Melfalan Pliva 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s otapalom, u kutijimelfalanL01AA03HR-H-477535936-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Meliam 15 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimeloksikamM01AC06HR-H-417661440-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.26,80
Melpamid 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-337555569-01Bosnalijek d.o.o.12,15
Melpamid 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-622016457-01Bosnalijek d.o.o.16,80
Melpamid 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-769608093-01Bosnalijek d.o.o.23,70
Melvedok 400 mg filmom obložene tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-308395686-02Alkaloid – INT d.o.o.93,50
Memando 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimemantinkloridN06DX01UP/I-530-09/12-01/520Krka – farma d.o.o.119,65
Memando 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimemantinkloridN06DX01UP/I-530-09/12-01/521Krka – farma d.o.o.233,43
Memantin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimemantinkloridN06DX01HR-H-840901064-01PharmaS d.o.o.119,65
Memantin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijimemantinkloridN06DX01HR-H-840901064-02PharmaS d.o.o.232,40
Memantin Pliva 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimemantinkloridN06DX01HR-H-066305320-01Pliva Hrvatska d.o.o.123,90
Memantine Mylan 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterumemantinkloridN06DX01EU/1/13/827/004Mylan S.A.S.119,65
Memantine Mylan 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterumemantinkloridN06DX01EU/1/13/827/022Mylan S.A.S.233,43
Mendilex 2 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibiperidenkloridN04AA02HR-H-610336613-01Alkaloid d.o.o.18,00
Menopur 1200 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 2 napunjene štrcaljke s otapalom za rekonstituciju, 1 igla za rekonstituciju i 18 štrcaljki za jednokratnu primjenu graduiranih u FSH/LH jedinicama s prethodno pričvršćenim iglama, u kutijimenotropinG03GA02HR-H-171568328-01Ferring GmbH2.462,29
Menopur 75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom i 10 ampula s otapalom, u kutijimenotropinG03GA02HR-H-044751178-01Ferring GmbH1.349,67
Meropenem AptaPharma 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijimeropenemJ01DH02HR-H-489562776-02Apta Medica Internacional d.o.o.1.216,97
Meropenem Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijimeropenemJ01DH02HR-H-549134970-01Fresenius Kabi d.o.o.1.216,97
Meropenem Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijimeropenemJ01DH02HR-H-892647609-03Fresenius Kabi d.o.o.731,10
Mestinon 60 mg obložene tablete, 150 tableta u bočici, u kutijipiridostigminijev bromidN07AA02HR-H-198605655-03Mylan Hrvatska d.o.o.228,00
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 100 ml otopine, graduirana pipeta, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-936874875-01Alkaloid d.o.o.89,00
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-856192702-01Alkaloid d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Metadon Molteni 5 mg/ml oralna otopina, 1000 ml otopine u boci, odmjerna čašica, u kutijimetadonkloridN07BC02UP/I-530-09/13-02/440L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.520,00
Metadon Molteni 5 mg/ml oralna otopina, 20 ml otopine u bočici, u kutijimetadonkloridN07BC02UP/I-530-09/13-02/440L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.16,30
Metopirone 250 mg meke kapsule, 50 kapsula u bočici, u kutijimetiraponV04CD01HR-H-943646664-01HRA Pharma Rare Diseases/u postupku određivanja iznimno više cijene
Metopran 10 mg tablete, 40 tableta u blisteru, u kutijimetoklopramidkloridA03FA01HR-H-452466428-01Jadran Galenski laboratorij d.d.24,53
Metotreksat Cipla 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-906574672-05Cipla Europe NV34,90
Metotreksat Pliva 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-524949412-01Pliva Hrvatska d.o.o.345,13
Metotreksat Pliva 2,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml otopine, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-314403739-01Pliva Hrvatska d.o.o.38,46
Metotreksat Pliva 25 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml otopine, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-770653439-01Pliva Hrvatska d.o.o.37,64
Metotreksat Sandoz 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-702520895-01Sandoz d.o.o.34,90
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml otopina za infuziju, 100 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijimetronidazolJ01XD01HR-H-396007773-02B. Braun Adria d.o.o.243,60
Metronidazol Fresenius 5 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca KabiPac sa 100 ml otopine, u kutijimetronidazolJ01XD01HR-H-331886868-02Fresenius Kabi d.o.o.141,57
Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijimetronidazolD06BX01HR-H-345634275-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel/u postupku određivanja iznimno više cijene
Micardis 80 mg tablete, 28 tableta u blisterutelmisartanC09CA07EU/1/98/090/006Boehringer Ingelheim International GmbH31,92
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablete, 28 tableta u blisterutelmisartan; hidroklorotiazidC09DA07EU/1/02/213/007Boehringer Ingelheim International GmbH61,79
Midazolam B. Braun 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 boca Ecoflac plus sa 100 ml otopine, u kutijimidazolamN05CD08HR-H-105094906-01B. Braun Adria d.o.o.1.786,40
Midazolam B. Braun 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 10 ml otopine, u kutijimidazolamN05CD08HR-H-522504988-02B. Braun Adria d.o.o.411,00
Midazolam B. Braun 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 3 ml otopine, u kutijimidazolamN05CD08HR-H-522504988-01B. Braun Adria d.o.o.160,20
Midazolam Kalceks 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 3 ml otopine, u kutijimidazolamN05CD08HR-H-123281348-04AS Kalceks94,80
Midza 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-870197086-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.460,13
Midza 150 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-119076180-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.684,32
Midza 200 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-849675655-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.908,51
Midza 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-946781359-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.243,60
Mifegyne 200 mg tablete, 3 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutijimifepristonG03XB01HR-H-135441123-02Nordic Group B.V.448,90
Mikafungin Teva 100 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijimikafunginJ02AX05HR-H-849833803-01Teva B.V.2.884,61
Mikafungin Teva 50 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijimikafunginJ02AX05HR-H-387813905-01Teva B.V.1.652,82
Mimpara 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterucinakalcetH05BX01EU/1/04/292/002Amgen Europe B.V.1.128,96
Mimpara 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterucinakalcetH05BX01EU/1/04/292/006Amgen Europe B.V.2.170,93
Minirin 10 mikrograma po potisku, sprej za nos, 5 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijidezmopresinacetatH01BA02HR-H-794064519-01Ferring GmbH158,98
Minirin Melt 120 mikrograma oralni liofilizat, 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijidezmopresinH01BA02HR-H-584681917-01Ferring GmbH285,90
Minirin Melt 60 mikrograma oralni liofilizat, 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijidezmopresinH01BA02HR-H-052219211-01Ferring GmbH268,00
Mirapexin 0,18 mg tablete, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/003Boehringer Ingelheim International GmbH36,70
Mirapexin 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/014Boehringer Ingelheim International GmbH47,10
Mirapexin 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/017Boehringer Ingelheim International GmbH128,20
Mirapexin 0,7 mg tablete, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/005Boehringer Ingelheim International GmbH112,50
Mirapexin 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/020Boehringer Ingelheim International GmbH205,90
Mirapexin 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/023Boehringer Ingelheim International GmbH442,60
Mirapexin 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/97/051/026Boehringer Ingelheim International GmbH907,50
MIRCERA 100 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0.3 mlmetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/010Roche Registration GmbH1.342,23
MIRCERA 120 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0.3 mlmetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/020Roche Registration GmbH1.608,31
MIRCERA 150 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0.3 mlmetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/011Roche Registration GmbH1.995,73
MIRCERA 200 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0.3 mlmetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/012Roche Registration GmbH2.640,30
MIRCERA 250 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0.3 mlmetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/013Roche Registration GmbH3.286,28
MIRCERA 50 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinemetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/008Roche Registration GmbH678,10
MIRCERA 75 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0.3 mlmetoksi polietilenglikol-epoetin betaB03XA03EU/1/07/400/009Roche Registration GmbH1.011,16
Mirena 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav, 1 intrauterini sustav u blisteru, u kutijilevonorgestrelG02BA03HR-H-494254913-01Bayer d.o.o.819,12
Mirobact 20 mg/g mast, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-251328870-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.43,20
Mirzaten 30 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blisterima, u kutijimirtazapinN06AX11UP/I-530-09/10-02/369Krka – farma d.o.o.56,00
Mirzaten 30 mg filmom obložene tablete, 60 filmom obloženih tableta u blisterima, u kutijimirtazapinN06AX11UP/I-530-09/10-02/369Krka – farma d.o.o.109,80
Mirzaten 30 mg filmom obložene tablete, 90 filmom obloženih tableta u blisterima, u kutijimirtazapinN06AX11UP/I-530-09/10-02/369Krka – farma d.o.o.145,50
Mirzaten 45 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blisterima, u kutijimirtazapinN06AX11UP/I-530-09/10-02/368Krka – farma d.o.o.81,70
Mirzaten 45 mg filmom obložene tablete, 60 filmom obloženih tableta u blisterima, u kutijimirtazapinN06AX11UP/I-530-09/10-02/368Krka – farma d.o.o.163,40
Mirzaten 45 mg filmom obložene tablete, 90 filmom obloženih tableta u blisterima, u kutijimirtazapinN06AX11UP/I-530-09/10-02/368Krka – farma d.o.o.245,10
Mirzaten Q-Tab 15 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-145732368-01Krka – farma d.o.o.73,60
Mirzaten Q-Tab 30 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-183628311-01Krka – farma d.o.o.59,90
Mirzaten Q-Tab 45 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-340128222-01Krka – farma d.o.o.94,60
Misar 0,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-519098719-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,20
Misar 0,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-318629364-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,50
Misar 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-715207163-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.34,70
Misar SR 0,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-755198197-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,10
Misar SR 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-885839566-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.52,10
Mispregnol 400 mikrograma tablete, 16 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijimizoprostolG02AD06HR-H-148237306-03Nordic Group B.V.967,52
M-M-RVAXPRO prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otapalacjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (živo)J07BD52EU/1/06/337/011MSD VACCINS109,13
Moditen 1 mg obložene tablete, 25 tableta u bočici, u kutijiflufenazindikloridN05AB02HR-H-371173470-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Moditen 2,5 mg obložene tablete, 100 tableta u bočici, u kutijiflufenazindikloridN05AB02HR-H-049449269-01Krka – farma d.o.o.170,00
Moditen 5 mg obložene tablete, 100 tableta u bočici, u kutijiflufenazindikloridN05AB02HR-H-172041173-01Krka – farma d.o.o.341,00
Moditen depo 25 mg/1 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijiflufenazindekanoatN05AB02HR-H-175777575-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Mofylan 250 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u blisteru, u kutijimofetilmikofenolatL04AA06HR-H-326165013-01Mylan Hrvatska d.o.o.596,67
Mofylan 500 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijimofetilmikofenolatL04AA06HR-H-535253440-01Mylan Hrvatska d.o.o.497,00
Moksacin 400 mg filmom obložene tablete, 5 tableta u blisteru, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-875382254-01Jadran Galenski laboratorij d.d.67,17
Moksacin 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijimoksifloksacinS01AE07HR-H-460017128-01Jadran Galenski laboratorij d.d.60,63
Moksifloksacin Alvogen 400 mg/250 ml otopina za infuziju, 5 bočica s 250 ml otopine, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-663339677-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD1.130,13
Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml otopina za infuziju, 1 boca s 250 ml otopine, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-988892194-01PharmaS d.o.o.226,03
Moksonidin Belupo 0,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-826655317-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,33
Moksonidin Belupo 0,4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-773774530-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.48,35
Moloxin 400 mg filmom obložene tablete, 5 tableta u blisteru, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-006367113-01Krka – farma d.o.o.67,17
Moloxin 400 mg filmom obložene tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-006367113-02Krka – farma d.o.o.93,50
Momanose 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija, 1 bočica s odmjernim sustavom za raspršivanje s 18 g suspenzije, u kutijimometazonfuroatR01AD09HR-H-472805700-03Sandoz d.o.o.68,60
Momecutan 1 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-006345632-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.34,10
Momecutan 1 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-333625312-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.35,70
Momecutan 1 mg/g otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-027660052-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.34,70
Mometazonfuroat Cipla 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija, 1 bočica s 18 g suspenzije s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijimometazonfuroatR01AD09HR-H-200034872-01Cipla Europe NV68,60
Monalti 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-608559359-01Mylan Hrvatska d.o.o.78,03
Monalti 5 mg tablete za žvakanje, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-794603649-01Mylan Hrvatska d.o.o.93,15
Monkasta 10 mg filmom obložene tablete, 28 (2x14) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/223Krka – farma d.o.o.78,03
Monkasta 10 mg filmom obložene tablete, 28 (4x7) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/223Krka – farma d.o.o.78,03
Monkasta 10 mg filmom obložene tablete, 56 (8x7) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/223Krka – farma d.o.o.123,20
Monkasta 4 mg tablete za žvakanje, 28 (2x14) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/224Krka – farma d.o.o.73,92
Monkasta 4 mg tablete za žvakanje, 28 (4x7) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/224Krka – farma d.o.o.73,92
Monkasta 4 mg tablete za žvakanje, 56 (8x7) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/224Krka – farma d.o.o.153,44
Monkasta 5 mg tablete za žvakanje, 28 (2x14) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/225Krka – farma d.o.o.93,15
Monkasta 5 mg tablete za žvakanje, 28 (4x7) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/225Krka – farma d.o.o.93,15
Monkasta 5 mg tablete za žvakanje, 56 (8x7) tableta za žvakanje u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03UP/I-530-09/13-02/225Krka – farma d.o.o.171,17
Monlast 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-452196406-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.78,03
Monlast 5 mg tablete za žvakanje, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-830564810-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.93,15
Monoclox 1 g prašak za otopinu za infuziju, 50 bočica s praškom, u kutijikloksacilinJ01CF02UP/I-530-09/12-01/59Medochemie Ltd.946,75
Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 1 ml otopine, u kutijiželjezov (III) izomaltozidB03ACHR-H-258767229-10Pharmacosmos A/S867,93
Monofer 100 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 5 ml otopine, u kutijiželjezov (III) izomaltozidB03ACHR-H-258767229-16Pharmacosmos A/S4.222,60
Monopin 4 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-414546917-01Pliva Hrvatska d.o.o.45,10
Monopril 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifosinoprilnatrijC09AA09HR-H-356056023-01PharmaSwiss d.o.o.24,92
Monopril 20 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifosinoprilnatrijC09AA09HR-H-615996037-01PharmaSwiss d.o.o.38,55
Monopril plus 20 mg/12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifosinoprilnatrij; hidroklorotiazidC09BA09HR-H-525879292-01PharmaSwiss d.o.o.39,11
Montelukast PharmaS 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-897617669-01PharmaS d.o.o.78,03
Montelukast PharmaS 5 mg tablete za žvakanje, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-053113701-01PharmaS d.o.o.93,15
Montelux 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-872052096-01Jadran Galenski laboratorij d.d.78,03
Montelux 5 mg tablete za žvakanje, 28 tableta u blisteru, u kutijimontelukastR03DC03HR-H-555031414-01Jadran Galenski laboratorij d.d.93,15
Morfinklorid Alkaloid 20 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijimorfinkloridN02AA01HR-H-924090824-01Alkaloid d.o.o.60,60
Mostrafin 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-362545447-01Pliva Hrvatska d.o.o.75,32
Movalis 15 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimeloksikamM01AC06HR-H-799837466-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.26,80
Moventig 12,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterunaloksegolA06AH03EU/1/14/962/001Kyowa Kirin Holdings B.V.491,90
Moventig 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterunaloksegolA06AH03EU/1/14/962/003Kyowa Kirin Holdings B.V.482,30
Moviprep prašak za oralnu otopinu, dvije prozirne vrećice za jednokratnu primjenu, u kutiji svaka prozirna vrećica sadrži vrećicu A i vrećicu B vrećica A sadrži 112 g praška, vrećica B sadrži 11 g praškaaskorbatna kiselina; makrogol 3350; natrijev sulfat, bezvodni; natrijev askorbatA06ADHR-H-033715132-01Norgine B.V.84,59
Movymia 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju, 1 uložak s 2,4 ml otopineteriparatidH05AA02EU/1/16/1161/001STADA Arzneimittel AG1.862,52
Movymia 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju, 1 uložak s 2,4 ml otopine i 1 brizgalicateriparatidH05AA02EU/1/16/1161/003STADA Arzneimittel AG1.862,52
Movymia 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju, 3 uloška s 2,4 ml otopineteriparatidH05AA02EU/1/16/1161/002STADA Arzneimittel AG5.506,56
Moxaviv 0,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-554726539-01Sandoz d.o.o.30,33
Moxaviv 0,2 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-554726539-02Sandoz d.o.o.76,20
Moxaviv 0,4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-654135650-01Sandoz d.o.o.48,35
Moxaviv 0,4 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-654135650-02Sandoz d.o.o.127,00
Moxifloxacin Kabi 400 mg/250 ml otopina za infuziju, 10 boca KabiPac s 250 ml otopine, u kutijimoksifloksacinJ01MA14HR-H-218005403-02Fresenius Kabi d.o.o.1.670,07
Mozobil 20 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1,2 ml otopinepleriksaforL03AX16EU/1/09/537/001Genzyme Europe B.V.42.958,65
MST Continus 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijimorfinsulfatN02AA01HR-H-863692829-02Mundipharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
MST Continus 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijimorfinsulfatN02AA01HR-H-448781299-02Mundipharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
MST Continus 30 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijimorfinsulfatN02AA01HR-H-113395944-02Mundipharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
MST Continus 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijimorfinsulfatN02AA01HR-H-734333555-02Mundipharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
Multaq 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterudronedaronC01BD07EU/1/09/591/003Sanofi-Aventis groupe528,40
multiBic 2 mmol/l kalija otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju, 2 vreće sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-472471676-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.238,36
MultiHance 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica sa 10 ml otopine, u kutijigadobenatna kiselinaV08CA08HR-H-872900882-01Bracco Imaging s.p.a.680,55
MultiHance 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica sa 15 ml otopine, u kutijigadobenatna kiselinaV08CA08HR-H-872900882-02Bracco Imaging s.p.a.1.006,42
MultiHance 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica sa 20 ml otopine, u kutijigadobenatna kiselinaV08CA08HR-H-872900882-03Bracco Imaging s.p.a.1.331,72
Mupiron 20 mg/g mast, 15 g masti u tubi, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-200819991-01Jadran Galenski laboratorij d.d.43,20
Mycamine 100 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškommikafunginJ02AX05EU/1/08/448/002Astellas Pharma Europe B.V.2.884,61
Mycamine 50 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškommikafunginJ02AX05EU/1/08/448/001Astellas Pharma Europe B.V./u postupku određivanja iznimno više cijene
Mydrane 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml otopina za injekciju, 20 kompleta s jednom sterilnom ampulom s 0,6 ml otopine i jednom sterilnom iglom, u kutijitropikamid; fenilefrinklorid; lidokainkloridS01FA56HR-H-561244487-05Laboratoires Thea1.357,47
Mydrane 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml otopina za injekciju, 20 sterilnih ampula s 0,6 ml otopine i 20 sterilnih igala, u blisteru, u kutijitropikamid; fenilefrinklorid; lidokainkloridS01FA56HR-H-561244487-02Laboratoires Thea1.357,47
Myfortic 180 mg želučanootporne tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimikofenolatna kiselinaL04AA06HR-H-505070647-01Novartis Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Myfortic 360 mg želučanootporne tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimikofenolatna kiselinaL04AA06HR-H-950094160-01Novartis Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
MYLOTARG 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomgemtuzumab; ozogamicinL01XC05EU/1/18/1277/001Pfizer Europe MA EEIG59.702,76
Myocet 50 mg prašak, disperzija i otapalo za koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s liposomima i 1 bočica s puferom, 2 kompletadoksorubicinkloridL01DB01EU/1/00/141/001Teva B.V./u postupku određivanja iznimno više cijene
Myozyme 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomalglukozidaza alfaA16AB07EU/1/06/333/001Genzyme Europe B.V.3.743,62
Mysimba 8 mg/90 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 112 tableta u blisterunaltrekson; bupropionA08AA62EU/1/14/988/001Orexigen Therapeutics Ireland Limited675,36
Naclof 1 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bijeloj plastičnoj (LDPE) bočici s nastavkom za kapanje i plastičnim (HDPE) zatvaračem sa sigurnosnim prstenom, u kutijidiklofenaknatrijS01BC03UP/I-530-09/11-02/320Novartis Hrvatska d.o.o.41,48
Naelia 0,06 mg/0,015 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; gestodenG03AA10HR-H-974454994-01Pliva Hrvatska d.o.o.82,68
Naftifinklorid JGL 10 mg/ml otopina za kožu, 20 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijinaftifinkloridD01AE22HR-H-713686389-01Jadran Galenski laboratorij d.d.40,00
Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratagalsulfazaA16AB08EU/1/05/324/001BioMarin International Limited10.350,06
Naklofen 50 mg želučanootporne tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-757155885-01Krka – farma d.o.o.12,47
Naklofen 75 mg/3 ml otopina za injekciju, 5 ampula s po 3 ml otopine, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-819086953-01Krka – farma d.o.o.13,65
Naklofen duo 75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 20 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-078664248-01Krka – farma d.o.o.20,80
Naklofen SR 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-886977531-01Krka – farma d.o.o.16,73
Nakom 250 mg/25 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijilevodopa; karbidopaN04BA02HR-H-840285619-01Sandoz d.o.o.138,67
Nalgesin forte 550 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijinaproksennatrijM01AE02UP/I-530-09/10-02/413Krka – farma d.o.o.13,00
Nalgesin forte 550 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijinaproksennatrijM01AE02UP/I-530-09/10-02/413Krka – farma d.o.o.21,27
Nalgesin forte 550 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinaproksennatrijM01AE02UP/I-530-09/10-02/413Krka – farma d.o.o.30,90
Naltrexone AOP 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinaltreksonkloridN07BB04HR-H-425331716-03Amomed Pharma GmbH257,41
Namaxir 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,40 ml otopine i alkoholni jastučić, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-138716970-01Actavis Group PTC ehf.76,84
Namaxir 15 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,38 ml otopine i alkoholni jastučić, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-214162779-01Actavis Group PTC ehf.85,14
Namaxir 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,50 ml otopine i alkoholni jastučić, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-989611817-01Actavis Group PTC ehf.108,14
Namaxir 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,63 ml otopine i alkoholni jastučić, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-519053725-01Actavis Group PTC ehf.120,96
Namaxir 7,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,30 ml otopine i alkoholni jastučić, u kutijimetotreksatL04AX03HR-H-688245910-01Actavis Group PTC ehf.63,88
Nasonex 50 mikrograma sprej za nos, suspenzija, 1 bočica s 18 g suspenzije (140 sprej doza), u kutijimometazonfuroatR01AD09HR-H-032470068-02Merck Sharp & Dohme d.o.o.68,60
Nasoryl M 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml sprej za nos, otopina, 10 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijiksilometazolinklorid; ipratropijev bromidR01AB06HR-H-942729742-01Jadran Galenski laboratorij d.d.39,30
Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braun otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza; natrijev kloridB05BB02HR-H-594660766-02B. Braun Adria d.o.o.140,50
Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braun otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza; natrijev kloridB05BB02HR-H-594660766-01B. Braun Adria d.o.o.124,97
Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml otopina za infuziju, 100 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-108223388-01B. Braun Adria d.o.o.199,60
Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-108223388-04B. Braun Adria d.o.o.145,50
Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml otopina za infuziju, 250 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-108223388-02B. Braun Adria d.o.o.96,07
Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-108223388-05B. Braun Adria d.o.o.150,13
Natrijev klorid B. Braun 9 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-108223388-03B. Braun Adria d.o.o.115,93
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 1000 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-04Fresenius Kabi d.o.o.17,52
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-03Fresenius Kabi d.o.o.115,93
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 vreća s 1000 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-10Fresenius Kabi d.o.o.145,50
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 20 boca s 250 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-02Fresenius Kabi d.o.o.212,87
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 20 vreća s 500 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-09Fresenius Kabi d.o.o.170,47
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 30 vreća s 250 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-08Fresenius Kabi d.o.o.284,70
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 40 boca s 100 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-01Fresenius Kabi d.o.o.415,60
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 5 boca s 1000 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-05Fresenius Kabi d.o.o.87,60
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 50 vreća s 100 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-07Fresenius Kabi d.o.o.440,83
Natrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/ml otopina za infuziju, 60 vreća s 50 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-418386446-06Fresenius Kabi d.o.o.423,00
Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju u staklenoj bočici (staklo Tip I) s gumenim čepom (klorobutil) i aluminijskom kapicom, 40 bočica u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-738014959-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu640,00
Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju, 100 ml otopine u boci, 20 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-052275715-05Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu199,60
Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju, 1000 ml otopine u vrećici, 12 vrećica u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-052275715-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu196,44
Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju, 2000 ml otopine u vrećici, 6 vrećica u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-052275715-04Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu122,04
Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju, 250 ml otopine u boci, 10 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-052275715-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu96,07
Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-052275715-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu115,93
Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 20 boca u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-052275715-06Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu177,53
Natrijev klorid Viaflo 9 mg/ml, otopina za infuziju, 10 vrećica s 1000 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-451330529-05Agmar d.o.o.145,50
Natrijev klorid Viaflo 9 mg/ml, otopina za infuziju, 20 vrećica s 500 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-451330529-04Agmar d.o.o.170,47
Natrijev klorid Viaflo 9 mg/ml, otopina za infuziju, 30 vrećica s 250 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-451330529-03Agmar d.o.o.284,70
Natrijev klorid Viaflo 9 mg/ml, otopina za infuziju, 50 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-451330529-02Agmar d.o.o.440,83
Natrijev klorid Viaflo 9 mg/ml, otopina za infuziju, 60 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-451330529-07Agmar d.o.o.532,00
Natrijev klorid Viaflo 9 mg/ml, otopina za infuziju, 75 vrećica s 50 ml otopine, u kutijinatrijev kloridB05BB01HR-H-451330529-06Agmar d.o.o.752,25
Natrixam 1,5 mg/10 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamid; amlodipinC08GA02HR-H-921621992-02Servier Pharma d.o.o.42,45
Natrixam 1,5 mg/5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamid; amlodipinC08GA02HR-H-053397374-02Servier Pharma d.o.o.42,45
Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju, 1 bočica s 4 ml otopine, u kutijitestosteron undekanoatG03BA03HR-H-728666888-02Bayer d.o.o.750,21
Nebilet 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinebivololC07AB12HR-H-645496675-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.27,53
Nebilet Plus 5 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinebivolol; hidroklorotiazidC07BB12HR-H-396660874-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.43,12
Nebilet Plus 5 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinebivolol; hidroklorotiazidC07BB12HR-H-340964911-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.41,72
Nebivolol Pliva 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinebivololC07AB12HR-H-525014372-01Pliva Hrvatska d.o.o.27,53
Nebyol 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinebivololC07AB12HR-H-597197545-01Sandoz d.o.o.29,50
Nebyol 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijinebivololC07AB12HR-H-597197545-02Sandoz d.o.o.60,80
NeoRecormon 10 000 IU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineepoetin betaB03XA01EU/1/97/031/036Roche Registration GmbH3.019,88
NeoRecormon 2000 IU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,3 ml otopineepoetin betaB03XA01EU/1/97/031/030Roche Registration GmbH591,78
NeoRecormon 4000 IU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,3 ml otopineepoetin betaB03XA01EU/1/97/031/042Roche Registration GmbH1.174,70
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 10 ml otopine, u kutijineostigminijev metilsulfatN07AA01HR-H-444435358-01Panpharma/u postupku određivanja iznimno više cijene
Neotigason 10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiacitretinD05BB02HR-H-047281874-01Actavis Group PTC ehf./u postupku određivanja iznimno više cijene
Neotigason 25 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiacitretinD05BB02HR-H-770001325-01Actavis Group PTC ehf./u postupku određivanja iznimno više cijene
Nephrotect otopina za infuziju, 10 staklenih boca za infuziju s 500 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01UP/I-530-09/11-02/30Fresenius Kabi d.o.o.1.108,50
Neptika 12,5 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijitianeptinnatrijN06AX14HR-H-180662451-01PharmaS d.o.o.123,00
Neulasta 6 mg otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/02/227/004Amgen Europe B.V.4.599,93
Neulasta 6 mg otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopine, s on-body injektorompegfilgrastimL03AA13EU/1/02/227/005Amgen Europe B.V.5.030,15
Neupro 2 mg/24 h transdermalni flaster, 28 flastera u vrećicirotigotinN04BC09EU/1/05/331/002UCB Pharma S.A.400,03
Neupro 4 mg/24 h transdermalni flaster, 28 flastera u vrećicirotigotinN04BC09EU/1/05/331/005UCB Pharma S.A.505,12
Neupro 6 mg/24 h transdermalni flaster, 28 flastera u vrećicirotigotinN04BC09EU/1/05/331/008UCB Pharma S.A.649,97
Neupro 8 mg/24 h transdermalni flaster, 28 flastera u vrećicirotigotinN04BC09EU/1/05/331/011UCB Pharma S.A.796,97
Neurobion 100 mg/100 mg/1 mg otopina za injekciju, 3 ampula s 3 ml otopine, u kutijitiaminijev klorid; cijanokobalamin; piridoksinkloridA11DBHR-H-687150760-01P&G Health Germany GmbH26,68
Neurobion forte 100 mg/200 mg/0,2 mg obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijitiamin disulfid; piridoksinklorid; cijanokobalaminA11DBHR-H-554925238-02P&G Health Germany GmbH88,75
Neurobion forte 100 mg/200 mg/0,2 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitiamin disulfid; piridoksinklorid; cijanokobalaminA11DBHR-H-554925238-01P&G Health Germany GmbH25,55
Neurontin 300 mg tvrde kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-198579675-01Pfizer Croatia d.o.o.114,50
Neurontin 400 mg tvrde kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-227912224-01Pfizer Croatia d.o.o.128,50
Neviran 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijinevirapin, bezvodniJ05AG01HR-H-070080010-01Alpha-Medical d.o.o.567,00
Nexavar 200 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisterusorafenibL01XE05EU/1/06/342/001Bayer AG23.442,35
Nexium 20 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-094630075-01AstraZeneca d.o.o.28,75
Nexium 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-094630075-02AstraZeneca d.o.o.50,31
Nexium 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-399706669-01AstraZeneca d.o.o.42,84
Nexium i.v. 40 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiesomeprazolA02BC05HR-H-636776177-01AstraZeneca d.o.o.291,05
Nibel 5 mg tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijinebivololC07AB12HR-H-690637124-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.13,07
Nibel 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinebivololC07AB12HR-H-690637124-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.27,53
Nibix 100 mg tvrde kapsule, 60 (6x10) tvrdih kapsula u blisteru, u kutijiimatinibL01XE01UP/I-530-09/12-01/359Alpha-Medical d.o.o.3.581,00
Nimenrix prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ampuli, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 0,5 ml otapalacjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y, konjugiranoJ07AH08EU/1/12/767/005Pfizer Europe MA EEIG338,04
Nimenrix prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 bočica s praškom i 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otapalacjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y, konjugiranoJ07AH08EU/1/12/767/004Pfizer Europe MA EEIG3.380,43
Nimotop S 10 mg/50 ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u boci i infuzijska cijevčica, u kutijinimodipinC08CA06HR-H-331612666-01Bayer d.o.o.88,58
Nimotop S 30 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijinimodipinC08CA06HR-H-637102533-01Bayer d.o.o.289,33
NINLARO 2,3 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteruiksazomibL01XX50EU/1/16/1094/001Takeda Pharma A/S40.425,22
NINLARO 3 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteruiksazomibL01XX50EU/1/16/1094/002Takeda Pharma A/S40.425,22
NINLARO 4 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteruiksazomibL01XX50EU/1/16/1094/003Takeda Pharma A/S40.425,22
Ninur 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijinitrofurantoinJ01XE01HR-H-924085992-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.52,60
Nirval 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-468040247-01Pliva Hrvatska d.o.o.365,60
Nirval 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-326736676-01Pliva Hrvatska d.o.o.133,60
Nirval 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilevetiracetamN03AX14HR-H-092353044-01Pliva Hrvatska d.o.o.209,80
Nistatin Pliva mast, 20 g masti u tubi, u kutijinistatinD01AA01HR-H-531780951-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,90
Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej, otopina, 14,4 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijigliceriltrinitratC01DA02HR-H-453122375-01Medis Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Nitroxolin forte 250 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijinitroksolinJ01XX07HR-H-471195877-02MIP Pharma Croatia d.o.o.146,68
Nitroxolin forte 250 mg meke kapsule, 90 kapsula u blisteru, u kutijinitroksolinJ01XX07HR-H-471195877-03MIP Pharma Croatia d.o.o.324,83
Nivestim 12 MU/0,2 ml otopina za injekciju/infuziju, 1 napunjena štrcaljka s 0,2 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/10/631/001Pfizer Europe MA EEIG172,89
Nivestim 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju/infuziju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/10/631/004Pfizer Europe MA EEIG421,66
Nivestim 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju/infuziju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/10/631/007Pfizer Europe MA EEIG626,98
Nixar 20 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijibilastinR06AX29HR-H-535007756-01Menarini International Operations Luxembourg S.A.19,67
Nixar 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibilastinR06AX29HR-H-535007756-02Menarini International Operations Luxembourg S.A.39,33
Nocdurna 25 mikrograma oralni liofilizat, 30x1 oralnih liofilizata u blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutijidezmopresinH01BA02HR-H-250852502-02Ferring GmbH167,40
Nocdurna 50 mikrograma oralni liofilizat, 30x1 oralnih liofilizata u blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutijidezmopresinH01BA02HR-H-211919045-02Ferring GmbH172,95
Noflox 400 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijinorfloksacinJ01MA06HR-H-133783079-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,93
Nolicin 400 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijinorfloksacinJ01MA06HR-H-953945112-01Krka – farma d.o.o.30,93
Nolpaza 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-924269497-01Krka – farma d.o.o.29,59
Nolpaza 20 mg želučanootporne tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-924269497-02Krka – farma d.o.o.33,10
Nolpaza 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-924269497-03Krka – farma d.o.o.60,48
Nolpaza 20 mg želučanootporne tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-924269497-04Krka – farma d.o.o.64,80
Nolpaza 40 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-462692755-01Krka – farma d.o.o.29,46
Nolpaza 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-404594129-01Krka – farma d.o.o.27,44
Nolpaza 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-404594129-02Krka – farma d.o.o.50,40
Nolvadex 10 mg filmom obložene tablete, 30 (3x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijitamoksifenL02BA01UP/I-530-09/12-02/538AstraZeneca d.o.o.30,60
Noradrenalin Ligula Pharma 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijinoradrenalinC01CA03HR-H-288554529-01Ligula Pharma d.o.o.350,85
Noradrenalin Ligula Pharma 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 100 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijinoradrenalinC01CA03HR-H-288554529-02Ligula Pharma d.o.o.3.212,00
Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml otopina za injekciju u ulošku, jedan uložak s 1,5 ml otopine u blisteru, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-411757655-01Novo Nordisk A/S1.618,64
Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml otopina za injekciju u ulošku, jedan uložak s 1,5 ml otopine u blisteru, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-708789307-01Novo Nordisk A/S2.540,04
Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml otopina za injekciju u ulošku, jedan uložak s 1,5 ml otopine u blisteru, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-313287158-01Novo Nordisk A/S877,28
Normabel 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-519934727-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,00
Normabel 10 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-338251570-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.53,43
Normabel 2 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-816382691-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,90
Normabel 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-144587637-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,20
Normosang 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 ampule s 10 ml otopine, u kutijihumani heminB06ABHR-H-963951477-01Orphan Europe SARL17.967,63
Norprexanil 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindoprilarginin; amlodipinC09BB04HR-H-431897129-01Servier Pharma d.o.o.77,90
Norprexanil 10 mg/5 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindoprilarginin; amlodipinC09BB04HR-H-713394923-01Servier Pharma d.o.o.78,60
Norprexanil 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindoprilarginin; amlodipinC09BB04HR-H-481735885-01Servier Pharma d.o.o.61,60
Norprexanil 5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindoprilarginin; amlodipinC09BB04HR-H-197631019-01Servier Pharma d.o.o.61,90
Norvasc 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-497864837-01Pfizer Croatia d.o.o.23,70
Norvasc 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinC08CA01HR-H-228396781-01Pfizer Croatia d.o.o.17,60
Novocef 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-997502706-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,50
Novocef 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimJ01DC02HR-H-974704019-01Pliva Hrvatska d.o.o.50,77
NovoEight 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfaB02BD02EU/1/13/888/003Novo Nordisk A/S5.350,49
NovoEight 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfaB02BD02EU/1/13/888/004Novo Nordisk A/S7.616,92
NovoEight 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfaB02BD02EU/1/13/888/005Novo Nordisk A/S10.149,29
NovoEight 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfaB02BD02EU/1/13/888/001Novo Nordisk A/S1.286,03
NovoEight 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfaB02BD02EU/1/13/888/006Novo Nordisk A/S15.214,01
NovoEight 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfaB02BD02EU/1/13/888/002Novo Nordisk A/S2.708,38
Novofem filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol; noretisteronacetatG03FB05HR-H-818589847-01Novo Nordisk A/S43,68
NovoMix 30 FlexPen 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin aspartA10AD05EU/1/00/142/009Novo Nordisk A/S256,65
NovoMix 30 Penfill 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin aspartA10AD05EU/1/00/142/004Novo Nordisk A/S242,75
NovoMix 50 FlexPen 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin aspartA10AD05EU/1/00/142/015Novo Nordisk A/S251,55
NovoNorm 0,5 mg tablete, 90 tableta u blisterurepaglinidA10BX02EU/1/98/076/005Novo Nordisk A/S62,10
NovoNorm 1 mg tablete, 90 tableta u blisterurepaglinidA10BX02EU/1/98/076/012Novo Nordisk A/S63,30
NovoNorm 2 mg tablete, 90 tableta u blisterurepaglinidA10BX02EU/1/98/076/019Novo Nordisk A/S61,80
NovoRapid 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 10 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/99/119/001Novo Nordisk A/S138,33
NovoRapid FlexPen 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/99/119/009Novo Nordisk A/S263,05
NovoRapid Penfill 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/99/119/003Novo Nordisk A/S256,55
NovoSeven 1 mg (50 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalaeptakog alfa (aktivirani)B02BD08EU/1/96/006/008Novo Nordisk A/S4.768,47
NovoSeven 2 mg (100 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2 ml otapalaeptakog alfa (aktivirani)B02BD08EU/1/96/006/009Novo Nordisk A/S9.424,38
NovoSeven 5 mg (250 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeptakog alfa (aktivirani)B02BD08EU/1/96/006/010Novo Nordisk A/S23.219,31
Novynette 0,020 mg + 0,150 mg filmom obložene tablete, 21 filmom obložena tableta u blister pakiranju, u kutijietinilestradiol; dezogestrelG03AA09UP/I-530-09/13-02/235Gedeon Richter Plc.63,53
Noxafil 100 mg želučanootporne tablete, 24 tablete u blisteruposakonazolJ02AC04EU/1/05/320/002Merck Sharp & Dohme B.V.5.430,48
Noxafil 300 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica sa 16,7 ml koncentrataposakonazolJ02AC04EU/1/05/320/004Merck Sharp & Dohme B.V./u postupku određivanja iznimno više cijene
Noxafil 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca sa 105 ml suspenzijeposakonazolJ02AC04EU/1/05/320/001Merck Sharp & Dohme B.V.4.116,35
Nozinan 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinN05AA02HR-H-260996650-01sanofi-aventis Croatia d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Nozinan 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinN05AA02HR-H-983495354-01sanofi-aventis Croatia d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Nplate 250 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 0,72 ml otapalaromiplostimB02BX04EU/1/08/497/005Amgen Europe B.V.4.164,61
Nplate 500 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1,2 ml otapalaromiplostimB02BX04EU/1/08/497/007Amgen Europe B.V.8.292,46
Nucala 100 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinemepolizumabR03DX09EU/1/15/1043/003GlaxoSmithKline Trading Services Limited7.412,45
Nucala 100 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškommepolizumabR03DX09EU/1/15/1043/001GlaxoSmithKline Trading Services Limited7.679,22
NuTRIflex Lipid peri B. Braun emulzija za infuziju, 1250 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-558907330-01B. Braun Adria d.o.o.1.695,27
NuTRIflex Lipid peri B. Braun emulzija za infuziju, 1875 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-558907330-02B. Braun Adria d.o.o.2.053,37
NuTRIflex Lipid plus B. Braun emulzija za infuziju, 1250 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-878572660-01B. Braun Adria d.o.o.1.837,17
NuTRIflex Lipid plus B. Braun emulzija za infuziju, 1875 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-878572660-02B. Braun Adria d.o.o.2.371,03
NuTRIflex Lipid specijal B. Braun emulzija za infuziju, 1250 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-263505117-02B. Braun Adria d.o.o.2.037,78
NuTRIflex Lipid specijal B. Braun emulzija za infuziju, 1875 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-263505117-03B. Braun Adria d.o.o.2.480,68
Nutriflex Omega 38/120 plus emulzija za infuziju, 5 vrećica s 1250 ml emulzije, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-668065794-01B. Braun Melsungen AG2.065,50
Nutriflex Omega 38/120 plus emulzija za infuziju, 5 vrećica s 1875 ml emulzije, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-668065794-02B. Braun Melsungen AG2.439,18
Nutriflex Omega 38/120 plus emulzija za infuziju, 5 vrećica s 2500 ml emulzije, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-668065794-03B. Braun Melsungen AG2.709,25
Nutriflex Omega 56/144 specijal emulzija za infuziju, 5 vrećica s 1250 ml emulzije, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-952325001-02B. Braun Melsungen AG2.176,63
Nutriflex Omega 56/144 specijal emulzija za infuziju, 5 vrećica s 1875 ml emulzije, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-952325001-03B. Braun Melsungen AG2.661,58
Nutriflex Omega 56/144 specijal emulzija za infuziju, 5 vrećica sa 625 ml emulzije, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-952325001-01B. Braun Melsungen AG1.357,52
NuTRIflex Omega Plus B. Braun emulzija za infuziju, 1250 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-112144614-01B. Braun Adria d.o.o.2.065,50
NuTRIflex Omega Plus B. Braun emulzija za infuziju, 1875 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-112144614-02B. Braun Adria d.o.o.2.439,18
NuTRIflex Omega Specijal B. Braun emulzija za infuziju, 1250 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-524073689-02B. Braun Adria d.o.o.2.176,63
NuTRIflex Omega Specijal B. Braun emulzija za infuziju, 1875 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-524073689-03B. Braun Adria d.o.o.2.661,58
NuTRIflex Omega Specijal B. Braun emulzija za infuziju, 625 ml emulzije u infuzijskoj vrećici s tri odjeljka, 5 vrećica u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-524073689-01B. Braun Adria d.o.o.1.357,52
Nutrineal PD4 otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica s 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiaminokiseline i elektrolitiB05DBHR-H-076909753-01Baxter d.o.o.865,95
Nuwiq 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalasimoktokog alfaB02BD02EU/1/14/936/003Octapharma AB5.162,81
Nuwiq 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalasimoktokog alfaB02BD02EU/1/14/936/001Octapharma AB1.328,26
Nuwiq 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalasimoktokog alfaB02BD02EU/1/14/936/002Octapharma AB2.614,60
OBIZUR 500 U prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalasusoktokog alfaB02BD14EU/1/15/1035/001Baxalta Innovations GmbH10.233,06
OCALIVA 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočiciobetikolatna kiselinaA05AA04EU/1/16/1139/002Intercept Pharma International Ltd.20.351,30
OCALIVA 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočiciobetikolatna kiselinaA05AA04EU/1/16/1139/001Intercept Pharma International Ltd.20.351,30
Ocrevus 300 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrataokrelizumabL04AA36EU/1/17/1231/001Roche Registration GmbH41.620,34
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-315670569-03Jana Pharm d.o.o.2.015,09
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-315670569-04Jana Pharm d.o.o.3.609,54
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-315670569-02Jana Pharm d.o.o.1.032,89
Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutiji i 1 bočica s otapalom, 1 jednokratna štrcaljka, 1 set za prijenos Mix2Vial, 1 igla za injekciju i 2 tupfera natopljena alkoholom, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-748572974-01Jana Pharm d.o.o.3.349,50
Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutiji i 1 bočica s otapalom i 1 jednokratna štrcaljka, 1 set za prijenos Mix2Vial, 1 igla za injekciju i 2 tupfera natopljena alkoholom, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-067222873-01Jana Pharm d.o.o.1.898,69
Octanine F 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, jedna bočica s praškom u kutiji i jedna bočica s 5 ml otapala te set za pripremu i primjenu u kutiji; kutije su povezane plastičnom trakomkoagulacijski faktor IX, ljudskiB02BD04HR-H-479880748-01Jana Pharm d.o.o.1.939,58
octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica s 200 ml otopine, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB05AAHR-H-098600779-01Octapharma (IP) SPRL/u postupku određivanja iznimno više cijene
Octaplex 500 IU prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 staklena bočica s praškom, 1 staklena bočica s 20 ml otapala i 1 set za prijenos (Mix2Vial), u kutijiprotrombin kompleks, humaniB02BD01HR-H-107880130-01Jana Pharm d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; rilpivirin; tenofoviralafenamidJ05AR19EU/1/16/1112/001Gilead Sciences Ireland UC4.996,10
Ofev 100 mg meke kapsule, 60 kapsula u blisterunintedanibL01XE31EU/1/14/979/002Boehringer Ingelheim International GmbH12.647,00
Ofev 150 mg meke kapsule, 60 kapsula u blisterunintedanibL01XE31EU/1/14/979/004Boehringer Ingelheim International GmbH17.498,20
Oftidor 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutiji.dorzolamidS01EC03HR-H-297294838-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.45,48
Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-719166270-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.67,93
Oftidorix PF 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijidorzolamid; timololS01ED51HR-H-458197035-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.67,93
Ogivri 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/18/1341/001Mylan S.A.S.3.370,28
Oikamid 400 mg kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijipiracetamN06BX03HR-H-355347753-01Pliva Hrvatska d.o.o.40,50
Oksazepam Belupo 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijioksazepamN05BA04HR-H-252276001-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,40
Oksazepam Belupo 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijioksazepamN05BA04HR-H-462449512-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,50
Oksazepam Belupo 30 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijioksazepamN05BA04HR-H-784898370-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.53,40
Oksikodon/nalokson Pliva 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru s jediničnim dozama, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-259438671-22Pliva Hrvatska d.o.o.265,67
Oksikodon/nalokson Pliva 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru s jediničnim dozama, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-495815086-22Pliva Hrvatska d.o.o.484,33
Oksikodon/nalokson Pliva 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru s jediničnim dozama, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-392541236-22Pliva Hrvatska d.o.o.870,50
Oksikodon/nalokson Pliva 5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru s jediničnim dozama, u kutijioksikodonklorid; naloksonkloridN02AA55HR-H-892806151-22Pliva Hrvatska d.o.o.153,67
Oktreotid Teva 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, 1 nastavak za bočicu i 1 sigurnosna igla, u plastičnom spremniku, u kutijioktreotidH01CB02HR-H-487108635-01Teva B.V.5.797,93
Oktreotid Teva 30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, 1 nastavak za bočicu i 1 sigurnosna igla, u plastičnom spremniku, u kutijioktreotidH01CB02HR-H-168254025-01Teva B.V.7.352,64
Olandix 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiolanzapinN05AH03HR-H-560052499-01Pliva Hrvatska d.o.o.193,11
Olandix 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiolanzapinN05AH03HR-H-585736817-01Pliva Hrvatska d.o.o.117,97
Olanzalux 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiolanzapinN05AH03HR-H-416101227-01Sandoz d.o.o.192,55
Olanzalux 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiolanzapinN05AH03HR-H-201530791-01Sandoz d.o.o.110,97
Olanzapin PharmaS 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutijiolanzapinN05AH03HR-H-762804445-02PharmaS d.o.o.193,11
Olanzapin PharmaS 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutijiolanzapinN05AH03HR-H-152306858-02PharmaS d.o.o.117,97
Oleovit D3 14400 IU/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 12,5 ml otopine, u kutijikolekalciferolA11CC05HR-H-409389596-01Fresenius Kabi d.o.o.56,50
Olicard retard 40 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-763553909-01Mylan Hrvatska d.o.o.62,00
Olicard retard 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-427598163-01Mylan Hrvatska d.o.o.73,75
Oliclinomel N4-550E, emulzija za infuziju, 4 vrećice s 2000 ml emulzije s tri odvojena odjeljka uloženih u zaštitne vrećice, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-959177517-02Agmar d.o.o.1.359,48
Oliclinomel N4-550E, emulzija za infuziju, 6 vrećica s 1000 ml emulzije s tri odvojena odjeljka uloženih u zaštitne vrećice, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-959177517-01Agmar d.o.o.1.548,42
Oliclinomel N7-1000E, emulzija za infuziju, 4 vrećice s 2000 ml emulzije s tri odvojena odjeljka uloženih u zaštitne vrećice, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-848775735-02Agmar d.o.o.1.579,36
Oliclinomel N7-1000E, emulzija za infuziju, 6 vrećica s 1000 ml emulzije s tri odvojena odjeljka uloženih u zaštitne vrećice, u kutijiglukoza, aminokiseline, elektroliti i lipidiB05BA10HR-H-848775735-01Agmar d.o.o.1.513,47
Olimel N7E, emulzija za infuziju, 1 vrećica s tri odvojena odjeljka za pripremu 2000 ml emulzije u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiotopina glukoze s kalcijem, emulzija lipida i otopina aminokiselina s ostalim elektrolitimaB05BA10HR-H-325155164-01Agmar d.o.o.2.035,29
Olimel N9E, emulzija za infuziju, 1 vrećica s tri odvojena odjeljka za pripremu 1000 ml emulzije u zaštitnoj vrećici, 6 vrećica u kutijiotopina glukoze s kalcijem, emulzija lipida i otopina aminokiselina s ostalim elektrolitimaB05BA10HR-H-738199995-01Agmar d.o.o.2.986,80
Olimel N9E, emulzija za infuziju, 1 vrećica s tri odvojena odjeljka za pripremu 2000 ml emulzije u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiotopina glukoze s kalcijem, emulzija lipida i otopina aminokiselina s ostalim elektrolitimaB05BA10HR-H-738199995-02Agmar d.o.o.2.882,56
Olmesartan Genericon 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomilC09CA08HR-H-442371693-05Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.32,25
Olmesartan Genericon 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomilC09CA08HR-H-574893578-05Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
Olmesartan Genericon 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomilC09CA08HR-H-249076792-05Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 20 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomil; hidroklorotiazidC09DA08HR-H-637084788-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 20 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomil; hidroklorotiazidC09DA08HR-H-217402060-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H./u postupku određivanja iznimno više cijene
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 40 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomil; hidroklorotiazidC09DA08HR-H-106689735-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.79,05
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon 40 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiolmesartanmedoksomil; hidroklorotiazidC09DA08HR-H-819010916-06Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.80,40
Olumiant 2 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisterubaricitinibL04AA37EU/1/16/1170/004Eli Lilly Nederland B.V.7.129,03
Olumiant 4 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisterubaricitinibL04AA37EU/1/16/1170/012Eli Lilly Nederland B.V.7.196,58
Omacor 1000 mg meke kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselinaC10AX06HR-H-239310133-01Mylan Hrvatska d.o.o.72,66
Omegaven emulzija za infuziju, 10 bočica s 50 ml emulzije, u kutijiglicerol; pročišćeni fosfatidi iz jaja; visoko pročišćeno riblje uljeB05BA02HR-H-890644326-02Fresenius Kabi d.o.o.1.082,50
Omegaven emulzija za infuziju, 10 bočica sa 100 ml emulzije, u kutijiglicerol; pročišćeni fosfatidi iz jaja; visoko pročišćeno riblje uljeB05BA02HR-H-890644326-01Fresenius Kabi d.o.o.2.117,95
OMNIC 0,4 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-896410977-01Astellas d.o.o.36,20
Omnic Ocas 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-245554985-01Astellas d.o.o.49,40
Omnipaque 300 mg I/ml otopina za injekciju, 10 boca s 100 ml otopine, u kutijijoheksolV08AB02HR-H-246368013-02GE Healthcare AS2.346,83
Omnipaque 300 mg I/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 50 ml otopine, u kutijijoheksolV08AB02HR-H-246368013-01GE Healthcare AS1.233,03
Omnipaque 350 mg I/ml otopina za injekciju, 10 boca s 100 ml otopine, u kutijijoheksolV08AB02HR-H-813025640-02GE Healthcare AS2.566,33
Omnipaque 350 mg I/ml otopina za injekciju, 10 boca s 200 ml otopine, u kutijijoheksolV08AB02HR-H-813025640-03GE Healthcare AS4.861,37
Omnipaque 350 mg I/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 50 ml otopine, u kutijijoheksolV08AB02HR-H-813025640-01GE Healthcare AS1.702,27
Omnipaque 350 mg I/ml otopina za injekciju, 6 boca s 500 ml otopine, u kutijijoheksolV08AB02HR-H-813025640-04GE Healthcare AS7.375,88
Omnitrope 10 mg/1,5 ml otopina za injekciju, 1 uložak s 1,5 ml otopinesomatropinH01AC01EU/1/06/332/007Sandoz GmbH1.618,64
Omnitrope 15 mg/1,5 ml otopina za injekciju, 1 uložak s 1,5 ml otopinesomatropinH01AC01EU/1/06/332/010Sandoz GmbH2.540,04
Omnitrope 5 mg/1,5 ml otopina za injekciju, 1 uložak s 1,5 ml otopinesomatropinH01AC01EU/1/06/332/004Sandoz GmbH877,28
Onbrez Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 1 inhalator i 30 kapsulaindakaterolR03AC18EU/1/09/593/002Novartis Europharm Limited185,20
Oncaspar 750 U/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopinepegaspargazaL01XX24EU/1/15/1070/001Les Laboratoires Servier12.012,62
Oncaspar 750 U/ml prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškompegaspargazaL01XX24EU/1/15/1070/002Les Laboratoires Servier12.473,67
Ondantor 8 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiondanzetronA04AA01HR-H-281152131-01Sandoz d.o.o.238,83
Ondanzetron Kabi 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijiondanzetronA04AA01HR-H-556361249-01Fresenius Kabi d.o.o.158,00
Ondanzetron Kabi 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 4 ml otopine, u kutijiondanzetronA04AA01HR-H-556361249-02Fresenius Kabi d.o.o.227,37
Onelar 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-879151074-03Medochemie Ltd.65,50
Onelar 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinN06AX21HR-H-423739312-03Medochemie Ltd.108,40
Onglyza 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterusaxagliptinA10BH03EU/1/09/545/009AstraZeneca AB310,70
Onivyde 4,3 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratairinotekanL01XX19EU/1/16/1130/001Les Laboratoires Servier6.083,58
Onpattro 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratapatisiranN07XX12EU/1/18/1320/001Alnylam Netherlands B.V.63.401,66
Opatanol 1 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopineolopatadinS01GX09EU/1/02/217/001Novartis Europharm Limited58,08
OPDIVO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratanivolumabL01XC17EU/1/15/1014/002Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG9.759,60
OPDIVO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 24 ml koncentratanivolumabL01XC17EU/1/15/1014/003Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG24.288,94
OPDIVO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratanivolumabL01XC17EU/1/15/1014/001Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG3.953,05
Oprymea 0,18 mg tablete, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/007Krka d. d., Novo mesto36,70
Oprymea 0,26 mg tableta s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/027Krka d. d., Novo mesto47,10
Oprymea 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 10 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/026Krka d. d., Novo mesto31,73
Oprymea 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/031Krka d. d., Novo mesto128,20
Oprymea 0,7 mg tablete, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/017Krka d. d., Novo mesto112,50
Oprymea 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/035Krka d. d., Novo mesto205,90
Oprymea 1,57 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/039Krka d. d., Novo mesto355,35
Oprymea 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterupramipeksolN04BC05EU/1/08/469/043Krka d. d., Novo mesto442,60
Opsumit 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterumacitentanC02KX04EU/1/13/893/002Janssen-Cilag International NV18.932,50
Optimon 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-354179693-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,65
Optimon 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-132101952-01Pliva Hrvatska d.o.o.24,80
Optimon 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinoprilC09AA03HR-H-983676416-01Pliva Hrvatska d.o.o.14,80
Optimon Plus 20 mg + 12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-459108194-01Pliva Hrvatska d.o.o.34,70
Optiray 300 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki za primjenu s automatskim injektorima s 50 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-522064232-02Pharmacol d.o.o.1.494,90
Optiray 300 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki za primjenu s automatskim injektorima sa 100 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-522064232-03Pharmacol d.o.o.2.699,50
Optiray 300 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 50 ml otopine,u kutijijoversolV08AB07HR-H-975335989-01Pharmacol d.o.o.1.332,33
Optiray 300 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica sa 100 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-975335989-02Pharmacol d.o.o.2.396,00
Optiray 320 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-794402560-01Pharmacol d.o.o.3.053,05
Optiray 350 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjeih štrcaljki za primjenu s automatskim injektorima sa 100 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-724270335-03Pharmacol d.o.o.3.172,50
Optiray 350 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki za primjenu s automatskim injektorima s 50 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-724270335-02Pharmacol d.o.o.1.656,13
Optiray 350 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 boca s 200 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-719390136-03Pharmacol d.o.o.4.972,13
Optiray 350 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-719390136-02Pharmacol d.o.o.2.669,97
Optiray 350 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 50 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-719390136-01Pharmacol d.o.o.1.533,17
Optiray 350 mg joda/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 500 ml otopine, u kutijijoversolV08AB07HR-H-719390136-04Pharmacol d.o.o.5.840,60
OPTISON 0,19 mg/ml disperzija za injekciju, 1 bočica s 3 ml disperzijeperflutrenV08DA01EU/1/98/065/001GE Healthcare AS668,80
OPTISON 0,19 mg/ml disperzija za injekciju, 5 bočica s 3 ml disperzijeperflutrenV08DA01EU/1/98/065/002GE Healthcare AS3.079,22
Orfadin 10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bocinitizinonA16AX04EU/1/04/303/003Swedish Orphan Biovitrum International AB19.396,00
Orfadin 2 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bocinitizinonA16AX04EU/1/04/303/001Swedish Orphan Biovitrum International AB6.106,20
Orfadin 20 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bocinitizinonA16AX04EU/1/04/303/004Swedish Orphan Biovitrum International AB41.995,88
Orfadin 4 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca s 90 ml suspenzijenitizinonA16AX04EU/1/04/303/005Swedish Orphan Biovitrum International AB19.048,50
Orfadin 5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bocinitizinonA16AX04EU/1/04/303/002Swedish Orphan Biovitrum International AB11.272,00
Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopineganireliksH01CC01EU/1/00/130/001Merck Sharp & Dohme B.V.247,42
Ormidol 100 mg filmom obložene tablete, 28 filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutijiatenololC07AB03UP/I-530-09/13-02/443Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,68
Ormidol 25 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutijiatenololC07AB03UP/I-530-09/13-02/229Belupo lijekovi i kozmetika d.d.19,20
Ormidol 50 mg filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutijiatenololC07AB03UP/I-530-09/13-02/228Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,10
Ortalox 10 mg želučanootporne kapsule, 1 bočica s 28 kapsula, u kutijiomeprazolA02BC01HR-H-638748471-02Jadran Galenski laboratorij d.d.18,95
Ortalox 20 mg želučanootporne kapsule, 1 bočica s 28 kapsula, u kutijiomeprazolA02BC01HR-H-419263235-02Jadran Galenski laboratorij d.d.33,32
Ortanol 20 mg želučanootporne tvrde kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiomeprazolA02BC01HR-H-272204685-01Sandoz d.o.o.20,16
Ortanol 20 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiomeprazolA02BC01HR-H-272204685-02Sandoz d.o.o.33,32
Osan Plus 80 mg/12,5 mg tablete, 28 tableteta u blisteru, u kutijitelmisartan; hidroklorotiazidC09DA07HR-H-748973170-01Pliva Hrvatska d.o.o.61,79
Ospamox 1 g tablete za oralnu suspenziju, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilinJ01CA04HR-H-326396791-01Sandoz d.o.o.27,68
Ospen K 1000000 IJ filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijifenoksimetilpenicilinkalijJ01CE02UP/I-530-09/11-01/398Sandoz d.o.o.46,80
Ospen K 1500000 IJ filmom obložene tablete, 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutijifenoksimetilpenicilinkalijJ01CE02UP/I-530-09/11-01/399Sandoz d.o.o.66,60
Ossmiq 100 mg želučanootporne tablete, 24 tablete u blisteru, u kutijiposakonazolJ02AC04HR-H-864867189-01Sandoz d.o.o.5.430,48
Ostea 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijiibandronatna kiselinaM05BA06HR-H-300307929-01Jadran Galenski laboratorij d.d.74,30
OsvaRen 435 mg/235 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u spremniku, u kutijikalcijev acetat; magnezijev subkarbonat, teškiV03AE04HR-H-130861711-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.183,60
Otezla 10 mg, 20 mg i 30 mg filmom obložene tablete, 4 tablete od 10 mg, 4 tablete od 20 mg i 19 tableta od 30 mg u blisteru, kombinirano pakiranjeapremilastL04AA32EU/1/14/981/001Amgen Europe B.V.2.697,75
Otezla 30 mg filmom obložene tablete, 168 tableta u blisteruapremilastL04AA32EU/1/14/981/003Amgen Europe B.V.16.556,96
Otezla 30 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruapremilastL04AA32EU/1/14/981/002Amgen Europe B.V.5.520,29
Ovaleap 300 IU/0,5 ml otopina za injekciju, 1 uložak s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/871/001Theramex Ireland Limited665,83
Ovaleap 450 IU/0,75 ml otopina za injekciju, 1 uložak s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/871/002Theramex Ireland Limited976,78
Ovaleap 900 IU/1,5 ml otopina za injekciju, 1 uložak s 1,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/871/003Theramex Ireland Limited2.029,04
Ovitrelle 250 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinekoriogonadotropin alfaG03GA08EU/1/00/165/008Merck Europe B.V.227,57
Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijioksaliplatinL01XA03HR-H-771037007-01Fresenius Kabi d.o.o.906,28
Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijioksaliplatinL01XA03HR-H-771037007-02Fresenius Kabi d.o.o.1.840,42
Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 40 ml koncentrata, u kutijioksaliplatinL01XA03HR-H-771037007-03Fresenius Kabi d.o.o.2.482,26
Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijioksaliplatinL01XA03HR-H-505929304-01Pliva Hrvatska d.o.o.906,28
Oxaliplatin Pliva 5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijioksaliplatinL01XA03HR-H-505929304-02Pliva Hrvatska d.o.o.1.840,42
Oxolam 10 mg/ml otopina za kožu, 1 bočica sa nastavkom za kapanje s 20 ml otopine, u kutijiciklopiroksolaminD01AE14HR-H-562120346-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.28,27
Oxolam 80 mg/g ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 3 g laka, 10 špatula, držač za špatule, turpije za nokte i vate s izopropilnim alkoholom, u kutijiciklopiroksD01AE14HR-H-437506411-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.101,67
OxyContin 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijioksikodonkloridN02AA05HR-H-118192252-04Mundipharma Gesellschaft m.b.H.130,60
OxyContin 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijioksikodonkloridN02AA05HR-H-188823708-04Mundipharma Gesellschaft m.b.H.247,80
Oxygerolan 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijioksikodonkloridN02AA05HR-H-307820705-01Alpha-Medical d.o.o.130,60
Oxygerolan 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijioksikodonkloridN02AA05HR-H-775337317-01Alpha-Medical d.o.o.247,80
Ozempic 0,25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinesemaglutidA10BJ06EU/1/17/1251/002Novo Nordisk A/S834,84
Ozempic 0,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinesemaglutidA10BJ06EU/1/17/1251/003Novo Nordisk A/S834,84
Ozempic 1 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 3 ml otopinesemaglutidA10BJ06EU/1/17/1251/005Novo Nordisk A/S740,52
OZURDEX 700 mikrograma intravitrealni implantat u aplikatoru, 1 intravitrealni implantat u aplikatoru u vrećicideksametazonS01BA01EU/1/10/638/001Allergan Pharmaceuticals Ireland6.902,87
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 staklena bočica s 25 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijipaklitakselL01CD01UP/I-530-09/12-01/278Fresenius Kabi d.o.o.2.383,60
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 staklena bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijipaklitakselL01CD01UP/I-530-09/12-01/278Fresenius Kabi d.o.o.379,73
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijipaklitakselL01CD01UP/I-530-09/12-01/278Fresenius Kabi d.o.o.3.894,07
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 staklena bočica sa 16,7 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijipaklitakselL01CD01UP/I-530-09/12-01/278Fresenius Kabi d.o.o.1.219,93
Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16,7 ml koncentrata, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-833687058-02Pliva Hrvatska d.o.o.1.219,93
Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-833687058-03Pliva Hrvatska d.o.o.2.383,60
Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-833687058-01Pliva Hrvatska d.o.o.379,73
Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-833687058-04Pliva Hrvatska d.o.o.3.894,07
Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16,7 ml koncentrata za otopinu, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-855633375-02Sandoz d.o.o.1.219,93
Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata za otopinu, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-855633375-03Sandoz d.o.o.2.383,60
Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-855633375-01Sandoz d.o.o.379,73
Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata za otopinu, u kutijipaklitakselL01CD01HR-H-855633375-04Sandoz d.o.o.3.894,07
Palexia 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-619235910-19Grünenthal GmbH250,20
Palexia 20 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 100 ml otopine, štrcaljka za usta s nastavkom, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-173293107-01Grünenthal GmbH454,00
Palexia 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-761027271-19Grünenthal GmbH143,30
Palexia 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-578318944-19Grünenthal GmbH195,60
Palexia retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-107720962-19Grünenthal GmbH268,20
Palexia retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-687263718-19Grünenthal GmbH382,80
Palexia retard 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijitapentadolN02AX06HR-H-328480033-19Grünenthal GmbH138,20
Palonosetron Accord 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopinepalonozetronA04AA05EU/1/16/1104/001Accord Healthcare S.L.U.425,92
Palonozetron Alvogen 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijipalonozetronA04AA05HR-H-182041672-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD425,92
Palonozetron Pliva 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijipalonozetronA04AA05HR-H-417927286-01Pliva Hrvatska d.o.o.425,92
Palonozetron Sandoz 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutiji (bolničko pakiranje)palonozetronA04AA05HR-H-729605200-05Sandoz d.o.o.425,92
Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 ampula s 2 ml koncentrata, u kutijidinatrijev pamidronatM05BA03HR-H-464606695-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH289,83
Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 ampula s 4 ml koncentrata, u kutijidinatrijev pamidronatM05BA03HR-H-464606695-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH540,30
Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 ampula s 6 ml koncentrata, u kutijidinatrijev pamidronatM05BA03HR-H-464606695-03Chiesi Pharmaceuticals GmbH827,67
Pan Peni G 1 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijibenzilpenicilinnatrijJ01CE01HR-H-314045399-01Panpharma/u postupku određivanja iznimno više cijene
Panatus 20 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijibutamiratcitratR05DB13HR-H-217852877-01Krka – farma d.o.o.19,95
Panatus 4 mg/5 ml sirup, 200 mg sirupa u smeđoj staklenoj bočici i žličica, u kutijibutamiratcitratR05DB13UP/I-530-09/13-02/159Krka – farma d.o.o.30,92
Panatus forte 50 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijibutamiratcitratR05DB13HR-H-475892792-01Krka – farma d.o.o.23,85
Pangrol 10 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 100 želučanootpornih kapsula, tvrdih u plastičnoj bočici, u kutijipankreatinA09AA02UP/I-530-09/12-01/195Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.109,00
Pangrol 25 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 100 želučanootpornih kapsula, tvrdih u plastičnoj bočici, u kutijipankreatinA09AA02UP/I-530-09/12-01/196Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.285,00
Pantoprazol Alkaloid 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-267297761-01Alkaloid d.o.o.29,59
Pantoprazol Alkaloid 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-512789374-01Alkaloid d.o.o.50,40
Pantoprazol AptaPharma 40 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-222730729-03Apta Medica Internacional d.o.o.269,60
Pantoprazol PharmaS 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-817769596-01PharmaS d.o.o.29,59
Pantoprazol PharmaS 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-817769596-02PharmaS d.o.o.60,48
Pantoprazol PharmaS 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-289638708-01PharmaS d.o.o.27,44
Pantoprazol PharmaS 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-289638708-02PharmaS d.o.o.50,40
Pantoprazol Sandoz 40 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica sa 40 mg praška, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-747340414-01Sandoz d.o.o.29,46
Pantoprazol Sandoz 40 mg prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica sa 40 mg praška, u kutijipantoprazolA02BC02HR-H-747340414-03Sandoz d.o.o.269,60
Paracetamol Accord 10 mg/ml otopina za infuziju, 20 bočica sa 100 ml otopine, u kutijiparacetamolN02BE01HR-H-920051599-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.295,67
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml otopina za infuziju, 10 ml otopine u polietilenskoj ampuli, 20 ampula u kutijiparacetamolN02BE01HR-H-353680067-03B. Braun Adria d.o.o.244,67
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml otopina za infuziju, 100 ml otopine u Ecoflac plus bočici, 10 bočica u kutijiparacetamolN02BE01HR-H-353680067-02B. Braun Adria d.o.o.164,37
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u Ecoflac plus bočici, 10 bočica u kutijiparacetamolN02BE01HR-H-353680067-01B. Braun Adria d.o.o.95,10
Paracetamol Kabi 10 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 100 ml otopine, u kutijiparacetamolN02BE01HR-H-952726415-02Fresenius Kabi d.o.o.164,37
Paroksetin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiparoksetinN06AB05HR-H-909479523-01PharmaS d.o.o.52,00
Paroksetin PharmaS 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiparoksetinN06AB05HR-H-068800907-01PharmaS d.o.o.94,10
Parsabiv 2,5 mg otopina za injekciju, 6 bočica s 0,5 ml otopineetelkalcetidH05BX04EU/1/16/1142/002Amgen Europe B.V.771,88
Parsabiv 5 mg otopina za injekciju, 6 bočica s 1 ml otopineetelkalcetidH05BX04EU/1/16/1142/006Amgen Europe B.V.1.519,88
Pedea 5 mg/ml otopina za injekciju, 4 ampule s 2 ml otopineibuprofenC01EB16EU/1/04/284/001Recordati Rare Diseases3.310,63
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijicinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodidB05XA30HR-H-330786925-01Fresenius Kabi d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Pegasys 135 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinepeginterferon alfa-2aL03AB11EU/1/02/221/005Roche Registration GmbH1.058,32
Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinepeginterferon alfa-2aL03AB11EU/1/02/221/014Roche Registration GmbH1.442,61
Pegasys 180 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinepeginterferon alfa-2aL03AB11EU/1/02/221/007Roche Registration GmbH1.425,23
Pelgraz 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/18/1313/001Accord Healthcare S.L.U.4.599,93
Pelmeg 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/18/1328/001Mundipharma Corporation (Ireland) Limited4.599,93
Pemetreksed PharmaS 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijipemetreksedL01BA04HR-H-101756271-01PharmaS d.o.o.6.247,95
Pemetreksed Pliva 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijipemetreksedL01BA04HR-H-941007064-01Pliva Hrvatska d.o.o.10.999,65
Pemetreksed Pliva 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijipemetreksedL01BA04HR-H-044541692-01Pliva Hrvatska d.o.o.6.247,95
Pemetrexed Accord 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškompemetreksedL01BA04EU/1/15/1071/002Accord Healthcare S.L.U.6.247,95
Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškompemetreksedL01BA04EU/1/16/1115/002Fresenius Kabi Deutschland GmbH6.247,95
Pemetrexed Sandoz 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškompemetreksedL01BA04EU/1/15/1037/003Sandoz GmbH10.999,65
Pemetrexed Sandoz 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškompemetreksedL01BA04EU/1/15/1037/002Sandoz GmbH6.247,95
Pentasa 1 g čepići, 28 čepića u blisteru, u kutijimesalazinA07EC02HR-H-729224011-01Ferring GmbH274,49
Pentasa 1 g suspenzija za rektum, 7 spremnika sa 100 ml suspenzije i nastavkom za aplikaciju, u zaštitnoj vrećici, i 7 plastičnih higijenskih vrećica, u kutijimesalazinA07EC02