Obvezatne upute broj Z III – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do OZ-19)

NN 62/2020 (27.5.2020.), Obvezatne upute broj Z III – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do OZ-19)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1243

Na osnovi članka 56. točke 3. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 20. svibnja 2020. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z III

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA (OZ-1 DO OZ-19)

1. Postupak kandidiranja i postupak provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.

3. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OZ-1 – Prijedlog stranačke liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-2 – Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-2a – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji predlažu neovisnu listu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-3 – Prijedlog stranačke liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici,

– OZ-4 – Prijedlog neovisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici,

– OZ-5 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine

– OZ-6 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine,

– OZ-7 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine,

– OZ-8 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine,

– OZ-9 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine,

– OZ-10 – Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine,

– OZ-11 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature.

4. Obrasci za postupak provedbe izbora su:

– OZ-12 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika/člana/zamjenika člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-13 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada,

– OZ-14 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/zamjenika člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-15 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada,

– OZ-16 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada,

– OZ-17 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-18 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,

– OZ-19 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području općine/grada.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 2. lipnja 2020.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-03/20-01/55

Urbroj: 507-03/07-20-3

Zagreb, 20. svibnja 2020.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.