Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih dje latnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 63/2020 (28.5.2020.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih dje latnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1264

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 51/20, 54/20, 55/20, 56/20 i 59/20) točka II. mijenja se i glasi:

»Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 1,5 metra u zatvorenom prostoru i jednog metra na otvorenom prostoru, osim ako se radi o osobama iz istog kućanstva ili osobama koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.«

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– obustava svih sportskih natjecanja na otvorenom do 29. svibnja 2020. godine

– obustava svih sportskih natjecanja u zatvorenim objektima do 12. lipnja 2020. godine.«

III.

Iza točke III. dodaje točka III.a koja glasi:

»III.a

Sportska natjecanja mogu se održavati bez prisustva gledatelja.«

IV.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Aktivnosti iz točke III. i III.a ove Odluke, kao i društvena okupljanja mogu se odvijati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«

V.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Poslodavci su obvezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.«

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-87
Zagreb, 27. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.