Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu uprave

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu uprave

Vlada Republike Hrvatske

1284

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE TAJNICE U MINISTARSTVU UPRAVE

Razrješuje se JOSIPA RIMAC dužnosti državne tajnice u Ministarstvu uprave.

Klasa: UP/I 080-02/20-02/77
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 29. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.