Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1286

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 74.a stavka 1. i stavka 4. točke 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU GLAVNE TAJNICE MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Razrješuje se TINA MARKUŠ položaja glavne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/20-02/76
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.