Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1287

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 6. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, broj 94/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

1. Razrješuje se MILAN KOVAČ dužnosti predsjednika Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika, s danom 8. lipnja 2020., zbog isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika, s danom 8. lipnja 2020., zbog isteka mandata:

– HRVOJE HITREC

– dr. sc. VJEKOSLAV JELEČ, dr. med.

– ĐURO VIDMAROVIĆ

– LADA KANAJET ŠIMIĆ.

Klasa: 080-02/20-02/44
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.