Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1288

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 6. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, broj 94/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

1. Imenuje se MILAN KOVAČ vršiteljem dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika, s danom 9. lipnja 2020.

2. Za vršitelje dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika, s danom 9. lipnja 2020., imenuju se:

– HRVOJE HITREC

– dr. sc. VJEKOSLAV JELEČ, dr. med.

– ĐURO VIDMAROVIĆ

– LADA KANAJET ŠIMIĆ.

Klasa: 080-02/20-01/65
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.